Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Федір Федорович Теличко

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Теличко Федір Федорович

1928 - 2003 рр.

 
Біографія:
Федір Федорович Теличко – відомий учений, перший радіолог Закарпаття, заслужений винахідник України, доктор медичних наук, професор Ужгородського національного університету.
Федір Теличко народився 5 листопада 1928 року в с. Ізки (присілок Матачів) на Міжгірщині. В 1942 році закінчив 8 класів народної школи у рідному селі, згодом – Берегівську фельдшерсько-акушерську школу, медичний факультет Ужгородського державного університету (4 курси), військово-медичний факультет Харківського медичного інституту, факультет удосконалення лікарів (спеціальність – рентгенологія з радіотерапією) Ленінградської воєнномедичної академії. Працював лікарем у різних військових частинах, у тому числі й закордоном. Учасник бойових дій. Після звільнення у запас із лав Збройних сил повернувся на Закарпаття, йому було запропоновано роботу на медичному факультеті Ужгородського університету, де працював 36 років аж до смерті. Пройшов всі етапи професійного становлення – від фельдшера до професора, відомого вченого, вихователя не одного покоління студентів-медиків. Його наставниками були відомі вчені: академіки Г.А. Зедгінідзе, О.С. Павлов із Москви, професори А.М. Кішковський, К.Б. Тихонов із Ленінграда, А.І. Позмогов із Києва.
Науковий доробок професора Ф. Теличка: 6 монографій, 60 патентів на винаходи, дві заявки на відкриття, понад 200 наукових статей у фахових медичних виданнях. Ф.Ф. Теличко розробив та використав у науковій роботі принципово новий підхід – хімічні моделі патологічного процесу, анатомо-молекулярної неоднорідності, різної поглинальної здатності експериментальної патологічно зміненої тканини, що містить у своєму складі різну кількість макро- та мікроелементів. Ним започатковано новий напрям у медичній радіології – мікрорентгенографію тонких біологічних середовищ, визначення атомно-молекулярної густини мікрообсягів патологічно зміненої тканини, спосіб управління оптичною густиною мікроструктур злоякісних пухлин із метою покращення ефективності променевої діагностики та променевої терапії. Федір Федорович розробив концепцію хіміко-квантової сутності і причини виникнення ряду вірусних захворювань, у тому числі СНІДу, ревматизму, неспецифічного поліартриту. Своєрідним підсумком багаторічної праці є монографія «Взаємодія енергоносіїв з енергопоглиначами. Медичні аспекти мікрорадіології та екології», яка вийшла у світ в 2003 році, напередодні 75-річчя від дня народження Федора Федоровича. Ця монографія є в медичних бібліотеках України, Санкт-Петербурга, Москви, в бібліотеці Верховної Ради України, Конгресу США, Торонто, Пряшева. З результатами своїх робіт Федір Федорович виступав на наукових конгресах та конференціях в Україні, Санкт-Петербурзі, Москві, Кошице. Вченою радою Ужгородського університету цикл робіт Ф.Ф. Теличка за 1966–1997 рр. було висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. «Ужгородським підходом» щодо оцінки шкідливого впливу факторів довкілля на організм людини зацікавився і Європейський екологічний комітет ООН. Ф.Ф. Теличко на багато років випередив своїх колег-науковців щодо вивчення сутності та взаємозв’язку живої та неживої природи. Федір Федорович велику увагу приділяв громадській роботі: він був керівником методологічного семінару професорсько-викладацького складу медичного факультету УжДУ, головою групи народного контролю університету, головним рентгенологом управління охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації, очолював обласну організацію «Спілка «Чорнобиль», був членом Державної комісії з визначення доцільності побудови Пістрялівської РЛС. Професор Ф.Ф. Теличко понад 30 років співав у Народній хоровій капелі професорсько-викладацького складу «Боян» Ужгородського університету.
Багато сил та енергії віддавав Федір Федорович вихованню нової генерації лікарів, підвищенню кваліфікації рентгенологів. Більшість рентгенологів Закарпаття є його учнями і вихованцями.
Федір Федорович закінчив свій земний шлях 14 листопада 2003 року на 76 році життя.
Сотні його колег-однодумців, учнів і послідовників, розкиданих долею по всьому світу, схиляють голову перед світлою пам’яттю цієї неординарної Людини, Лікаря, Вченого, Педагога, Громадянина. Похований Федір Федорович Теличко у м. Ужгород на кладовищі «Барвінкош».
Адреса матеріалу: Фатула, М. І. Спомин, що пам`ять тривожить. Світлій пам`яті однокурсників [Електронний ресурс] / М. І. Фатула // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина. – Вип. 2 (58). – Ужгород : ПП "Ліра", 2018.. – С. 130-133. – Бібліогр.: с. 133 (9 назв). – Режим доступу :  https://bit.ly/3UrEPXA. – Назва з екрана.

 

Додаткова інформація:
Джерельні приписи:
Теличко, Ф. Ф. Лучевые нагрузки при рентгенологических исследованиях / Ф. Ф.Теличко,.– М. : Медицина, 1976. – 104 с. : ил.
Теличко, Ф. Ф. Текст лекций "Медицинская рентгенология" / Ф. Ф.Теличко, – Ужгород : УжГУ, 1983. - 59 с.
Теличко, Ф. Ф. Результаты исследования тканевой плотности в радиологии (свойство ткани изменять свою поглощающую способность) / Ф. Ф.Теличко. – Ужгород, 1992. – 32 с.
Теличко, Ф. Ф. Поглинальна здатність мікроструктур біосистеми (майбутнє медичної науки) / Ф. Ф.Теличко, – Ужгород, 1996. – 40 с. – (Поличка "Карпатського краю" ; № 9 (52)).
Теличко, Ф. Ф. Методологічні основи, логічна структура обсягу та змісту лекцій по курсу променевої діагностики / Ф. Ф. Теличко, О. С. Язиков ; Ужгород. нац. ун-т. – 2-ге вид., переопрац. і доп. – Ужгород : СМП "Інвазор", 2002. – 82 с.
Теличко, Ф. Ф. Взаємодія енергоносіїв з енергопоглиначами: медичні аспекти мікрорадіології та екології : методичні аспекти мікробіології та екології / Ф. Ф.Теличко ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2003. – 238 с. 
***
Федір Теличко: “Якщо не спам'ятаемось, то на нас чекає вселенська катастрофа” / Ф. Теличко // Універсум. – 1999. – № 3-4 (65-66).
***
Він примножував добро і залишив його для нащадків. Професор Федір Теличко (1928-2003) : [перший радіолог Закарпаття] // Ужгород. – 2008. – 15 листоп. – С. 10.
Г анич, О. Федору Теличко, винахіднику, першому професору-радіологу Закарпаття – 70! / О. Ганич, М. Фатула, М. Ганич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина. – Вип. № 5. –  Ужгород, 1998. – С. 141-142 : фот.
Ганич, О. М. Теличко Федір Федорович : [д-р мед. наук, професор УжДУ] / О. М. Ганич, М. І. Фатула // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 319 : портр.
Доктору медичних наук, професору, заслуженому винахіднику СРСР Федору Теличку виповнилося б 80 / П. Шеремет, О. Ганич, М. Ганич, М. Фатула // Науковий вісник Ужгородського університету, Cерія : Медицина. – Вип. 34. – Ужгород, 2008. – С. 246-247.
Лизанець, М. М. Історія медичного факультету Ужгородського національного університету: до 60-річчя медичного факультету Ужгородського національного університету : [в т. ч. про  д-ра мед. наук, проф. УжДУ Теличко Ф. Ф.] / М. М. Лизанець ; за ред. С. О. Бойка. – Ужгород, 2005. – С. 149 : порт.
Теличко Ф. Ф. : зав. курсу рентгенології, професор каф. факультет. хірургії УжНУ (до 2003 р.), д-р мед. наук // Історія медичного факультету Ужгородського національного університету. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2005. – С. 166-167 : портр.
Теличко Федір Федорович : д-р мед. наук, заслуж. винахідник України, акад. Вищ. шк. України // Верховина. Волівщина–Міжгірщина. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – С. 381 : портр.
Фатула, М. І. Теличко Федір Федорович : (1928-2003) ; [зав. курсу рентгенології, професор каф. факультет. хірургії УжНУ (до 2003 р.), д-р мед. наук] / М. І. Фатула // Фатула, Михайло. Із відстані часу... / М. Фатула. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 62-67 : портр.
Федір Теличко : [про д-ра мед. наук, проф. УжДУ] // Зелені Карпати. – 1995. – № 1-2. – С. 115 : портр.
 
Інтернет-ресурси:
Професор, доктор медичних наук Федір Теличко [Електронний ресурс] // YouTube. – Режим доступу : https://bit.ly/3tkVjFg. – Назва з екрана. 
Він примножував добро і залишив його для нащадків – професор Федір Теличко: (1928-2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/3fZDUi5. – Назва з екрана.
 
Підготувала бібліограф Маргарита Бадида.

 

Новини

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день