Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Михайло Іванович Фатула

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Фатула Михайло Іванович

1932 - 2024 рр.

 
Біографія:

Михайло Іванович Фатула народився 15 вересня 1932 року у сім’ї селян-хліборобів у с. Вовкове  на Ужгородщині, де минули його дитинство і юність. У 1949 році закінчив середню школу у сусідньому с. Середнє та успішно здав вступні іспити на медичний факультет Ужгородського держуніверситету, де слухав лекції видатних професорів Олександра Фединця, Василя Слишка, Василя Кушка та інших, брав участь у медичних експедиціях, які ставили за мету покінчити із захворюванням зобу, на який масово хворіли закарпатці.

Отримавши у 1955 році диплом розпочав свою лікарську діяльність дільничним терапевтом у с. Лохово на Мукачівщині. У 1958 році його призначили на посаду лікаря-терапевта, а через місяць - на посаду завідувача терапевтичним  відділенням Хустської районної лікарні, а в 1967 році запросили на роботу в УжДУ де у повній мірі розкрився його практичний лікарський, науковий та викладацький талант. Тут М.І. Фатула пройшов усі щаблі: від асистента - до завідувача кафедри факультетської терапії, яку очолював упродовж 21 року. У 1969 році  він захистив кандидатську, а в 1990 - докторську дисертації, науковим консультантом яких був академік Євген Чазов. М.І. Фатула вперше в колишньому Радянському Союзі на популяційному рівні вивчив вплив хлориду натрію (кухонної солі) на розвиток гіпертонічної хвороби, розробив методи її первинної та вторинної профілактики, довів існування в Карпатах популяції з високою захворюваністю гіпертонічною хворобою, пов’язаною з надлишковим надходженням в організм кухонної солі.

М. Фатула сформував потужну наукову спадщину. Він є автором більше 180 наукових публікацій, серед яких – 4 монографії, 9 навчально-методичних посібників, затверджених Міністерством освіти і науки України, 12 патентів на винаходи. Під його керівництвом на кафедрі захищені 2 докторські і 4 кандидатські дисертації. Згодом  його наукові інтереси урізноманітнилися – він вивчав вплив препаратів, у тому числі й фітозборів, на хворих з різними захворюваннями серцево-судинної системи. Упродовж 20 років керував 7 госпдоговорами та держбюджетними науковими дослідженнями, результати яких доповідались на Всесвітньому конгресі кардіологів, всесоюзних та республіканських з’їздах та конференціях. Його науковими дослідженнями цікавилися колеги у багатьох країнах світу, від яких він отримував листи.

У 1986 році, коли на Чорнобильській АЕС сталася найбільша техногенна катастрофа,  М.Фатула з липня по вересень, ризикуючи власним здоров’ям, працював в епіцентрі подій у Поліському, надаючи висококваліфіковану медичну допомогу жителям постраждалих міст і сіл. Власну лікарську практику у ті тривожні для усього людства дні Михайло Іванович описав у своїй книзі «Чорнобильський щоденник», яку він присвятив усім лікарям-учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Михайло Іванович Фатула є фундатором відомої медичної династії. Лікарями стали його донька Ірина – кардіолог Ужгородської міської лікарні, син Юрій  – лікар-хірург вищої категорії, завідувач хірургічним відділенням Ужгородської міської лікарні. Успішну хірургічну практику, яка включає застосування новітніх методів лікування, упродовж багатьох років Юрій Михайлович успішно поєднує з викладацькою діяльністю на факультеті післядипломної освіти УжНУ, навчаючи лікарів-інтернів і курсантів. Дитячим кардіологом працювала невістка ювіляра Єлизавета, лікарями стали онука Анна та її чоловік Валерій.

В одному з своїх численних інтерв’ю на запитання «у чому секрет Вашого довголіття?» Михайло Іванович відповів:  «Я завжди з готовністю сприймав усі виклики, розуміючи, що від долі не сховаєшся. Намагався ніколи штучно не створювати проблем, а, навпаки, старався вирішувати їх спокійно, шляхом порозуміння і компромісу, завжди поважав думку іншої людини, якщо вона і відрізнялася від моєї. Протягом всього життя завжди щиро ділився своїми знаннями, вмінням, досвідом з усіма - студентами, лікарями, викладачами - і був глибоко переконаний, що добрі справи будуть розвиватися у геометричній прогресії на загальне благо».

31 березня 2024 року на 92 році життя завершився тривалий, сповнений професійної та громадянської звитяги земний шлях знаного на всеукраїнських теренах талановитого кардіолога, одного з найяскравіших представників і фундаторів  закарпатської медицини, першовідкривача масштабних досліджень проблем «сольової» артеріальної гіпертензії на Закарпатті, доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України, Заслуженого лікаря України, учасника ліквідації техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, завідувача кафедри факультетської терапії УжНУ (1979-2000 рр.), професора кафедри (до червня 2021 року)  Михайла Івановича Фатули.

Джерело

Додаткова інформація:
Джерельні приписи:

Фатула, М. І. Кардіоміопатії : навч. посіб. / М. І. Фатула ; М-во освіти України, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 84 с. : табл. – Бібліогр.: с. 74-84.
Фатула, М. І. Синдроми та симптоми при захворюваннях внутрішніх органів : навч. посіб. для студентів вищ. мед. закл. освіти / М. І. Фатула ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 2000. – 84 с. – Бібліогр.: с. 80-82.
Нейроциркуляторна дистонія : метод. рек. для студентів мед. фак. та дільнич. терапевтів / М. І. Фатула, І. М. Петрик, Я. І. Ігнатко [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т, Мед. ф-т, Каф. факультет. терапії, Ужгород. центр. міська клініч. лікарня. – Ужгород : Таймс, 2001. – 30 с.
Фатула, М. І. Синдроми та симптоми при захворюваннях внутрішніх органів : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. освіти] / М. І. Фатула ; наук. ред.: О. А. Рішко, М. М. Шутєв ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2001 (ВЕТА-Закарпаття). – 80 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Фатула, М. І. Цукровий діабет та артеріальна гіпертензія : навч. посіб. для практ. занять з кардіології та ендокринології для студентів ІV – VI курсів вищ. мед. навч. закл. України / М. М. Блецкан, М. І. Фатула ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2002. – 100 с. : табл. – Бібліогр.: с. 72-79.
Фатула, М. І. Клінічна фітотерапія : навч. посіб. / Т. М. Ганич, М. І. Фатула, О. М. Ганич ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2008. – 304 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-300. – Алф. покажч.: с. 288-293.
Фатула, М. І. Зустріч через 60 років : [до 60-річчя першого вип. Середнян. серед. шк.] / М. І. Фатула. – Ужгород, 2009. – 80 с. : іл.
Фатула, М. І. Внутрішня медицина. Розділ 1 : Кардіоревматологія : навч. посіб. /. М. І. Фатула, О. А. Рішко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2011. – 152 с. : мал., табл.
Фатула, М. І. Українці – лауреати Нобелівської премії / М. І. Фатула, Ю. М. Фатула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Медич. ф-т, Ф-т післядиплом. освіти. – Ужгород, 2011. – 76 с. : іл. – Бібліогр.: с. 71-74.
Фатула, М. І. Із відстані часу... : пам’яті наших вчителів і колег / М. І. Фатула. – Ужгород : Карпати, 2015. – 168 с. : портр. – Бібліогр.: с. 154-166.
Фатула, М. І. Чорнобильський щоденник / М. Фатула. – К. : Укр. пріоритет, 2021. – 136 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 133.

Фатула, М. Пам'яті видатного вчителя і лікаря : до річниці народження Василя Слишка / М. Фатула // Ужгород. – 2008. – 12 січ. – С. 7.         
Фатула, М. Учитель: знаному у краї педагогу А. В. Когутичу у ці дні виповнилося б 100 р. : [вчителював у Середнян. серед. шк.] / М. Фатула // Фест. – 2013. – 4-10 жовт. – С. 5.
Фатула, М. Анатолій Циб усе своє життя мріяв стати свідком перемоги над раком : [про проф., всесвітньовід. ученого, фахівця у сфері онкології] / М. Фатула // Новини Закарпаття. – 2014. – 25 січ. – С. 19.
Фатула, М. Кишко Микола Максимович : [лікар-терапевт, д-р мед. наук] / М. І. Фатула // Енциклопедія Сучасної України. Т. 13: Киї – Кок. – К., 2013. – С. 123. : фот. – Бібліогр. наприкінці ст.
Фатула, М. Нам усім їх не вистачає. На перехресті долі : [спомин про лікаря Д. Снігурського] / М. Фатула // Екзиль. – 2018. – № 11-12 (жовт.-груд.). – С. 40-47 : портр., фот.
Фатула, М. Ужгородський національний університет – рушій нової історичної епохи в житті Закарпаття / М. Фатула, Д. Петнегазі // Світогляд. – 2022. – С. 65-67 : фот. кольор.
***   

Фатула Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. / Закарпат. обладмін., Упр. охорони здоров'я [та ін.] ; уклад. : Н. С. Вакула, Л. С. Дума ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород, 2012. – 92 с. : фот. – До 80-ліття від дня народження    Академіку Академії наук вищої школи України, професорові кафедри факультетської терапії УжНУ, доктору медичних наук, заслуженому лікарю України Михайлу Фатулі – 80 // Новини Закарпаття. – 2012. – 15 верес. – С. 13. : фот.
Бабидорич, Михайло. Лікар від Бога : [про д-ра мед. наук, заслуж. лікара України – М. І. Фатула] / М. Бабидорич // Бабидорич, Михайло. Епізоди життя / М. Бабидорич. – Ужгород : Мист. Лінія, 2007. – С. 135-137.
Вакула, Н. Михайло І ванович Фатула  [Електронний ресурс] : 90-річчя від дня народж. д-ра мед. наук, професора каф. факультет. терапії мед. ф-ту Ужгород. нац. ун-ту, заслуж. лікаря України, академіка Акад. наук вищ. шк. України (нар. 1932) / Н. Вакула // Календар краєзнавчих пам’ятних дат Закарпаття на 2022 рік : рек. бібліогр. посіб. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 195-201. – Бібліогр. наприкінці ст.  – Режим доступу : http://surl.li/uooay. – Назва з екрана.
Вакула, Н. С. Фатула Михайло Іванович (1932 р. н.) : [д-р мед. наук, проф., лікар-кардіолог] / Н. С. Вакула, Л. І. Біксей // Вакула, Н. С. Медицина в мистецькій спадщині Закарпаття. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – С. 72-73 : портр.
Ганич, М. М. Фатула Михайло Іванович : [д-р мед. наук, заслуж. лікар України] / М. М. Ганич, Т. М. Ганич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 336 : портр.   
Ільницький, В. "Зціляти не тільки ліками, а й вірою в життя" : цей принцип 90-літній М. Фатула почерпнув у Д. Снігурського / В. Ільницький // Новини Закарпаття. – 2022. – 19 листоп. – С. 5 : фот.
Михайлові Фатулі – 85! : [проф. каф. факультет. терапії мед. ф-ту УжНУ] // Новини Закарпаття. – 2017. – 16 верес. – С. 10 : фот. кольор.     
Нейметі, Мар’яна. Таки патріарх, і таки династія [Електронний ресурс] : через руки проф. М. Фатули пройшло понад 60 тис. хворих / М. Нейметі // Новини Закарпаття. – 2017. – 16 верес. – С. 11 : фот. кольор. – Режим доступу : http://surl.li/uonym. – Назва з екрана.
Фатула М. І. : професор каф. факультет. терапії мед. ф-ту УжНУ, д-р мед. наук // Історія медичного факультету Ужгородського національного університету. – Ужгород : Вид-во УжНУ , 2005. – С. 172-173 : портр.
Фатула Михайло Іванович : [д-р мед. наук, заслуж. лікар України] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 137-138 : портр.  

Інтернет ресурси: 

Фатула Михайло Іванович [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : http://surl.li/uonqm. – Назва з екрана.
Фатула Михайло Іванович [Електронний ресурс] // Академія наук вищої школи України : довідник. – К., 2023. – Режим доступу : http://surl.li/uoocp. – Назва з екрана.
Фатула Михайло Іванович [Електронний ресурс] / Освітній портал Закарпаття. – Режим доступу : http://surl.li/sxnio. – Назва з екрана.
Професор Михайло Фатула удостоєний нагороди Ярослава Мудрого [Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://surl.li/uonws. – Назва з екрана.
Лікаря-кардіолога Михайла Фатулу нагородили відзнакою «За розвиток Закарпаття» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/uonzt. – Назва з екрана.
Книгу про роботу закарпатських медиків «Чорнобильський щоденник» презентували в Ужгороді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/uoowt. – Назва з екрана.

Підготувала бібліограф Маргарита Бадида.

Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день