Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Степан Васильович Віднянський

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Віднянський Степан Васильович

р. н. 1951

 
Біографія:

Степан Васильович Віднянський – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАН України, провідний вітчизняний дослідник всесвітньої історії, міжнародних відносин, зовнішньої політики України. Він народився 27 березня 1951 р. в м.Ужгород в родині вчителів. Після закінчення міської середньої школи № 3 поступив на історичний факультет Ужгородського університету. Ще у студентські роки (1968–1973) у нього проявився нахил до наукової роботи. І щоб реалізуватися саме у цьому напрямку Степан Васильович продовжив навчання в аспірантурі Інституту історії АН УРСР, яке успішно завершив у 1976 р. Відтоді його доля нерозривно пов’язана з цією авторитетною академічною установою. Він був молодшим (1976–1980) та старшим (1980–1991) науковим співробітником, а з 1991 р. і дотепер завідує відділом всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України Національної академії наук (НАН) України. Захистив кандидатську (1977) та докторську (1997) дисертації. Йому було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника (1983) та професора (1999) за спеціальністю «всесвітня історія». Віднянський С. добре відомий в науковому світі. Бібліографія його праць налічує понад 300 позицій. Це монографії (одноосібні і колективні), брошури, статті, повідомлення, тези доповідей, рецензії. Так, будучи аспірантом, він зосередився над вивченням ролі профспілкового руху в Чехословаччині в 1969–1975 рр. Під керівництвом відомого вченого, члена-кореспондента республіканської Академії наук Ірини Миколаївни Мельникової, Степану Васильовичу вдалося повністю виконати поставлені завдання. А в кінцевому рахунку вийшла цікава й змістовна дисертаційна робота, у якій ґрунтовно було висвітлено роль і місце профспілкового руху в політичній системі тогочасного чехословацького суспільства; дано аналіз економічних, соціально-політичних і ідеологічних факторів, що впливали на розвиток і діяльність профспілок в ЧССР. Після захисту кандидатської дисертації Степан Васильович немало зробив в плані вивчення різних аспектів робітничого руху в Болгарії, НДР, Чехословаччині та інших країнах так званої народної демократії, розвитку соціалістичної економічної інтеграції, участі громадських організацій країн Центрально-Східної Європи в міжнародних відносинах, становлення та розвитку міжнародного руху споріднених областей і міст-побратимів. Після розпаду СРСР і проголошення незалежної Української держави у Степана Васильовича розпочався новий період наукового життя. Історик взявся за вивчення українського питання в Чехословаччині у 20-х – першій половині 40-х рр. ХХ ст. С. Віднянський скрупульозно виявляв та вивчав документи архівних фондів, що містили інформацію про заснування Українського Вільного університету (УВУ), наукову, педагогічну і культурно-освітню діяльність окремих представників української еміграції в першій Чехословацькій республіці (ЧСР) тощо. Одна за одною з’являлися солідні наукові публікації у фахових виданнях (у тому числі й зарубіжних), а у 1994 р. побачила світ монографія «Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехословаччині: Український Вільний університет (1921–1945 рр.)». У ній, зокрема, мова йде й про видатного закарпатського суспільно-політичного, державного та релігійного діяча, чудового педагога, президента Карпатської України о. Августина Волошина (1874–1945), який у роки Другої світової війни викладав в УВУ, і деякий час був його ректором. У своїх студіях історик доводить, що діяльність української еміграції вказаного періоду принесла користь не тільки українському народу, але й чехословацькій культурі та народному господарству ЧСР. Логічним наслідком наукових пошуків у згаданому напрямку став захист у березні 1997 р. докторської дисертації на тему: «Українське питання у міжвоєнній Чехословаччині». Однак робота над досліджуваною проблемою після цього не припинилася. Перелічені тільки найголовніші напрямки наукових пошуків Степана Віднянського. Але він має вагомі здобутки й на інших теренах історичної науки. Зокрема, студії з проблем інтеграції історії України у всесвітню історію, ролі і місця Української держави у міжнародних відносинах тощо. Крім того, він є добре відомим богемістом і словакістом. І, звичайно, чудовим знавцем історії рідного Закарпаття. Про усе це свідчать, зокрема, праці, написані у співавторстві в 1990-х рр. та на початку ХХІ ст. Назвемо такі: «Українська державність у ХХ столітті: історико-політологічний аналіз» (Київ, 1996), «Україна в європейських міжнародних відносинах» (Київ, 1998), «Т. Г. Масарик і нова Європа» (Київ, 1998), «Країни Центрально-Східної Європи та українське питання (1918-1939)» (Київ; Ужгород, 1998), «Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001)» (Київ, 2001), «Україна в Організації Об’єднаних Націй: 60 років участі у розв’язанні найважливіших міжнародних проблем» (Київ, 2005) та ін. А ще він співавтор низки енциклопедичних видань. Він не обмежується тільки науковою роботою. Навпаки, історик з успіхом трудиться й на педагогічній ниві. Сьогодні він – професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Дипломатичної академії України при МЗС України та Закарпатського державного університету. А у 2005–2006 рр. очолював (за сумісництвом) новостворену кафедру історії Угорщини та європейської інтеграції УжНУ. Наш колега досконало знає свої нормативні та спеціальні курси, оптимально використовує навчальні методи і прийоми, враховуючи при цьому психологію студентської молоді. Також є автором шкільних та вузівських підручників. Віднянський С. проводить значну науково-організаційну діяльність. Так, на початку 1990-х рр. він доклав чимало зусиль, щоб перебудувати (а де можна, то вдосконалити) методологічні засади науково-дослідницької діяльності керованого ним відділу, змінити наукові пріоритети, визначити нові актуальні і слабовивчені у вітчизняній історіографії проблеми. Новим важливим завданням співробітників цього підрозділу стало інтегрування історії України у всесвітню історію, а також розвиток досліджень власне із всесвітньої історії та міжнародних відносин. Історик вирізняється неабиякою активністю у громадській роботі. Понад 15 років він був відповідальним секретарем редколегії міжвідомчого наукового збірника «Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн». На даний момент є членом Українського комітету славістів та Українського національного комітету по вивченню країн Південно-Східної Європи, двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, а також експертної ради Вищої атестаційної комісії України з історичної науки. А ще він – відповідальний редактор міжвідомчого збірника наукових праць «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки», член редколегій багатьох періодичних видань. Наукові, педагогічні, адміністративні та громадські здобутки професора С. Віднянського не залишилися не поміченими. Ще у 1981 р. його, як молодого вченого, було відзначено медаллю АН УРСР, а через двадцять років – премією НАН України за кращу наукову працю з історії боротьби за незалежність України та розбудову української державності. Двічі (у 1996 і 2000 рр.) його удостоювали Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України. Серед зарубіжних відзнак згадаємо медаль «Академік Зденек Неєдли» (1985 р.) та Почесну відзнаку першого ступеня Союзу чехословацько-радянської дружби (1988 р.). А ще він – дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1995 р.), Міжнародної асоціації вчених ім. Т. Г. Масарика (1996 р.), академік і віце-президент Міжнародної Слов’янської академії наук (1997 р.), академік Української академії історичних наук (1999 р.), Почесний доктор (Dokt Honis Causa) Ужгородського національного університету (2005). Але найвищою відзнакою, безперечно, є почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», присвоєне Указом Президента України 27 березня 2001 р. У 2007 році присвоєне почесне звання "Відмінник освіти України".Також нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення» та Почесною грамотою Верховної Ради України (2007).

Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Віднянський, С. В. Братерство в праці / С. В. Віднянський. – К., 1986. – 47 с. – (Сер. 4 «Міжнародна») Віднянський, С. В. Всесвітня історія. Новітня історія / С. В. Віднянський, В. О. Дріюниця. – Ч. 2 : з 1939 р. : навч. посіб. для 11 кл. – К. : Фаренгейт, 2000. – 320 с. Віднянський, С. В. Всесвітня історія. Новітня історія / С. В. Віднянський. – Ч. 2 : з 1939 р. : навч. посіб. для 11 кл. – К. : Фаренгейт, 2000. – 320 с. Віднянський, С. В. Всесвітня історія. Новітня історія : 1939–2003 / С. В. Віднянський : навч. посіб. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – 2 вид., перероб. – К. : Дієз-продукт, 2003. – 239 с. Віднянський, С. В. Інтернаціональне змагання трудових колективів УРСР та братніх соціалістичних країн / С. В. Віднянський. – К., 1983. – 49 с. – (Сер. 1 «Історія, теорія і політика КПРС») Виднянский, С. В. Консолидация профсоюзного движения в Чехословакии, 1969 – 1975 / С. В. Виднянский. – К. : Наук. думка, 1979. – 212 с. Віднянський, С. В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2009. – 376 с. Мельникова, І. М. ЧССР: впевнена хода соціалізму / І. М. Мельникова, С. В. Віднянський. – К. : Політвидав України, 1985. – 134 с. Брицький, П. П. Україна як суб’єкт історії Європи у минулому і в наші дні / П. П. Брицький, С. В. Віднянський // Україна в європейських міжнародних відносинах : наук. зб. : зб. присвяч. відомому укр. вчен., д-ру іст. наук, проф., члену-кор. НАН України І. М. Мельниковій у зв’язку з її славним ювілеєм та 50-річчям наук. діяльн. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол. : С.В. Віднянський [та ін.]. – К., 1998. – С. 88-106. Виднянский, С. В. Вклад общественности Украинской ССР в развитие советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества (70-е годы) / С. В. Виднянский // Украина во взаимосвязях славянских народов: (к IX Международному съезду славистов) / АН УССР, Ин-т истории ; редкол. : П. С. Сохань [и др.]. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 129-152. Віднянський, С. Вчений, інтелігент, вчитель : нотатки до слав. ювілею чл.-кор. НАН України І. М. Мельникової / С. Віднянський, М. Знаменська // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – Вип. 17. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. – С. 6-22. Віднянський, С. Іван Маркович Кулинич (1924–2002 рр.) / С. Віднянський // Міжнародні зв’язки України: пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – Вип. 13. – К., 2004. – С. 4-9. Виднянский, С. В. Идеи славянского единства в исторической концепции А. В. Духновича / С. В. Виднянский // Культурные и общественные связи Украины со странами Европы : сб. науч. трудов / АН УССР, Ин-т истории ; редкол. : Н. Н. Варварцев [и др.]. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 107-130. Виднянский, С. В. Интернациональные связи профсоюзов социалистических стран / С. В. Виднянский // Сотрудничество общественных организаций стран социализма / АН УССР, Ин-т истории ; редкол. : И. Н. Мельникова [и др.]. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 31-96. Віднянський, С. Олександр Духнович та його творча спадщина / С. Віднянський, Д. Данилюк // Міжнародні зв’язки України: пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – Вип. 12. – К., 2003. – С. 37-49. Віднянський, С. Основні етапи та проблеми історії українсько-угорських взаємин / С. Віднянський // Україна – Угорщина: спільне минуле та сьогодення : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квіт. 2005 р.) / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 13-19. Виднянский, С. Особенности использования советских войск в ходе подавления венгерской революции 1956 г. / С. Виднянский // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія. – Вип. 18. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2007. – С. 52-59. Віднянський, С. Павло Сохань і розвиток української історичної болгаристики / С. Віднянський, В. Павленко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – Вип. 15. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 19-26. Віднянський, С. В. Перша світова війна, модерна демократія та Т. Г. Масарик / С. В. Віднянський, І. І. Вовканич // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – Вип. 5. – С. 144-148. Виднянский, С. В. Роль интернационального социалистического соревнования в углублении сотрудничества рабочего класса УССР и братских стран социализма / С. В. Виднянский // Породненные социалистическим интернационализмом: Дружественные связи и сотрудничество породненных областей и городов УССР и братских стран социализма / АН УССР, Ин-т истории ; редкол. : И. Н. Мельникова [и др.]. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 39-100. Віднянський, С. Україна – Європейський Союз: стан та перспективи європейської інтеграції / С. Віднянський // Carpatica-Карпатика. – Вип. 35 : Європейські цінності та конфесійно-національна ідентичність населення Українських Карпат. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2006. – С. 9-14. Віднянський, С. Україна в Європі: основні етапи та проблеми історії українсько-угорських взаємин / С. Віднянський, М. Вегеш // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія. – Вип. 16. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2006. – С. 185-197. Віднянський, С. В. Україна в Європі у минулому столітті: від об’єкта до суб’єкта міжнародних відносин / С. В. Віднянський // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2001. – Вип. 10. – С. 9-21. Віднянський, С. Україна і Центрально-Східна Європа у ХХ столітті: уроки минулого і сучасність / С. Віднянський, І. Вовканич // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи : доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 70-річчю д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Гранчака І. М., 7 жовт. 1997 р. / Упр. освіти Закарпат. ОДА, Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права, Закарпат. регіон. центр соціально-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. – Ужгород : Патент, 1998. – С. 66-72. Віднянський, С. В. Україна та «українське питання» в політиці Чехословаччини / С. В. Віднянський // Українська державність у ХХ столітті : історико-політолог. аналіз. – К. : Політ. думка, 1996. – С. 177-197. Віднянський, С. Українська еміграція в міжвоєнній Чехословаччині та значення її діяльності для актуалізації «українського питання» / В. Віднянський // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – Вип. 17. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. – С. 94-116. Віднянський, С. В. Українсько-словацькі відносини: здобутки і перспективи / С. В. Віднянський, Т. С. Сергієнко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 7 : Зовнішня політика та дипломатія : теорія, історія, практика. – К. : ДАУ при МЗС України, 2002. – С. 221-228. Віднянський, С. Українсько-словацькі культурні рецепції періоду національно-культурного відродження слов’янських народів середини ХІХ ст. / С. Віднянський // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – Вип. 15. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 43-51. Віднянський, В. Українці в міжвоєнній Чехословаччині: з досвіду інтеграції культурного життя слов’янських народів / В. Віднянський, С. Віднянський // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – К., 1998. – Вип. 7. – С. 200-203. Віднянський, С. В. Українці Чехословаччини в демократичному русі 1968–1969 рр. / С. В. Віднянський, Р. М. Постоловський // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1997. – Вип. 6. – С. 54-66. Віднянський, С. Центрально-Східна Європа у ХХ ст. як особливий регіон: основні напрями та проблеми вивчення / С. Віднянський // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія. – Вип. 12. – Ужгород, 2005. – С. 13-18. Віднянський, С. Ялта 1945: погляд на значення та уроки Кримської конференції з нагоди її 60-річчя / С. Віднянський // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – Вип. 14. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. – С. 20-28. Віднянський, С. В. Заснування і діяльність Українського вільного університету – першої української високої школи за кордоном (1921 – 1945 рр.) / С. В. Віднянський // Укр. іст. журн. – 1993. – № 11-12. – С. 68-80 ; 1994. – № 4. – С. 41-54 ; № 5. – С. 48-60. Виднянский, С. В. О научно-исследовательской работе Отдела истории и международных отношений социалистических стран Института истории АН УССР / С. В. Виднянский // Новая и новейшая история. – 1983. – № 6. – С. 205-210. Віднянський, С. В. Один з основоположників марксистської історіографії в ЧССР : (до 100-річчя з дня народж. З. Неєдлого) / С. В. Віднянський // Укр. іст. журн. – 1978. – № 2. – С. 130-133. Віднянський, С. В. Русини-українці в Чехо-Словаччині: процес національного самоусвідомлення / С. В. Віднянський, І. М. Сюсько // Укр. іст. журн. – 1991. – № 5. – С. 86-95. Вегеш, М. М. Степан Віднянський / М. М. Вегеш // Вегеш, М. М. Історичні дослідження. – Т. V : Українська історична наука в портретах (ХІХ–ХХ ст.) / Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 2000. – С. 135-149. Вегеш, М. М. Степан Віднянський / М. М. Вегеш, Л. В. Горват // Вегеш, М. М. Українська історична наука в середині ХІХ – на початку ХХІ століття : (матеріали до лекцій для студ. іст. ф-ту) / М. М. Вегеш, Л. В. Горват ; Ужгород. держ. ун-т, НДІ Карпатознавства ; відп. за вип. В. В. Марина. – Ужгород : Вид-во УжДУ, 2000. – С. 121-133. Вегеш, М. Степан Віднянський – вчений і педагог / М. Вегеш // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія. – Вип. 15. – Ужгород, 2005. – С. 141-144. Віднянський Степан Васильович // Інститут історії України НАН України :1936–2006 / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 502-503. Віднянський Степан Васильович // Наукова еліта Закарпаття : д-ри наук, проф. Ужгород. нац. ун-ту / МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 28-29. Віднянський Степан Васильович // Під покровительством музи Кліо : іст. ф-ту Ужгород. нац. ун-ту – 60 р. / МОН України, Ужгород. нац. ун-т ; уклад. : М. В. Олашин [та ін.]. – Ужгород, 2005. – С. 197-198 : портр. Виднянский Степан Васильевич // Историки-слависты СССР : биобиблиограф. словарь-справочник / АН СССР, Научный совет по комплексным проблемам славяноведения и балканистики, Ин-т славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 1981. – С. 55. Вчений-міжнародник Степан Віднянський // Вегеш, М. Ужгородський національний університет: історія і сьогодення / МОН України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т сусп. наук, Каф. політології ; відп. за вип. М. Ю. Токар. –Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2007. – С. 141-146. Даниленко, В. М. Віднянський Степан Васильович / В. М. Даниленко // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 4. – К., 2005. – С. 502. : портр. Даниленко, В. Віднянський Степан Васильович / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : біобібліог. довід. : сер. : «Українські історики». – Вип. 2, ч. 1 / НАН України, Ін-т історії України. – К. ; Львів, 2003. – С. 57-59. : фото. Олашин, М. В. Віднянський Степан Васильович / М. В. Олашин // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ ст. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 69. : фото. Олашин, М. В. Віднянський Степан Васильович // Олашин, М. В. Історичний факультет Ужгородського національного університету : біобібліограф. довід. – Ужгород : Ґражда, 2010. – С. 95-97. : фото. Пагиря, В. Степан Віднянський / В. Пагиря, Х. Роглєв // Пагиря В. Закарпатці у Києві : нариси про закарпат. «киян» / В. Пагиря, Х. Ролгєв. – Ужгород : Патент, 2000. – С. 88-90 : портр. Петровский, Л. П. Виднянский Степан Васильевич / Л. П. Петровский // Славяноведение в СССР: изучение южных и западных славян : биобиблиограф. словарь / АН СССР, Ин-т славяновед. и балканистики. – Нью-Йорк-Москва, 1991. – С. 110. Печерога, В. Віднянський Степан Васильович / В. Печерога // Вчені Інституту історії України : бібліограф. довід. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 1998. – С. 39. – (Українські історики ; Вип. 1). Слово про вченого : [проф. С. В. Віднянського] // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. – Вип. 10. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2001. – С. 4-8. Степану Віднянському – 50 // Carpatica-Карпатика : [зб]. – Вип. 10 : Актуальні проблеми політичного та етнокультурного розвитку Карпатського регіону в ХІХ–ХХ століттях / Ужгород. нац. ун-т, НДІ карпатознав. – Ужгород : Два кольори, 2001. – С. 350-353. Вегеш, М. Почесному доктору УжНУ професору Степану Віднянському – 55 / М. Вегеш // Бюл. прес-служби Ужгород. нац. ун-ту. – 2006. – 20 берез. (№ 4). – С. 12-13. : фот. Олашин, М. Дослідник європейської історії ХХ століття : проф. С. Віднянському – 55 / М. Олашин // Старий Замок. Паланок. – 2006. – 30 берез. - 5 квіт. – С. 6. : фот.

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день