Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2104

де найти описание картині Дівчинка у червоному капелюсі

2010-02-02
ВІДПОВІДАЄ

9 Стрічик Віта
Михайлівна

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет - ресурс:

посилання 1
Опоетизований реалізм
………Цей вислів цілком можна віднести й до творчості його молодшого колеги. І не випадково серед найкращих робіт Мурашка — портрет самого Михайла Васильовича, два портрети його доньки Ольги з різницею в чотири роки. Особливо гарний другий, маловідомий, написаний 1904 року. Вісімнадцятирічна дівчина зображена на повний зріст; виконаний він у тій самій улюбленій сріблясто- чорній гамі, що тонко передає ніжність і юну чарівність скромної київської інститутки. Мені здається, що навіть в одному з найвідоміших полотен Нестерова «Амазонка» — портреті дочки, написаному лише на два роки пізніше від Мурашка, саме ця опоетизована ніжність, ліризм і дівоча збентеженість уже не відчуваються...
2010-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2103

Як скачати книгу "основы имиджа и этикет" Л. Днанильчук.(бажано безплатно)???

2010-02-02
ВІДПОВІДАЄ

9 Стрічик Віта
Михайлівна

Відповідь:

У читальній залі нашої бібліотеки є таке видання:

87.8 Д 18
Данильчук, Лариса Алексеевна. Основы имиджа и этикета [Текст] : учеб. пособ. / Л.А. Данильчук. - К. : Кондор, 2004. - 236 с. - Бібліогр.: с. 232.

Інтернет – ресурс:

посилання 12010-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2102

Оснач О.Ф.Товарознавство

Оля, Луцьк
2010-02-02
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
На жаль, потрібну Вам книгу для безкоштовного скачування в електронному варіанті нами не знайдено.
Перегляньте наступний сайт:

посилання 12010-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2100

допоможіть підібрати літературу на тему:
цінова політика підприємства

Микола
2010-02-01
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика [Текст] : Навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова, 2005. - 332 с.

Колесников, Олександр Володимирович. Ціноутворення [Текст] : Навч. посіб. / О.В. Колесников, 2006. - 144 с.

Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова [та ін.], 2007. - 252 с.

Пінішко, Василь Степанович. Ціно- і тарифотворення [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пінішко, 2008. - 304 с.

Шкварчук, Людмила Олександрівна. Ціноутворення [Текст] : підручник / Л.О.Шкварчук, 2006. - 460 с.

Бойко Є. Формування цінової політики в умовах інноваційного розвитку підприємства [Текст] / Є. Бойко, В. Данилишин // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 44-50.

Длігач А.О. Формування маркетингової цінової стратегії [Текст] / А.О. Длігач // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №12. - С. 80-93.

Сєріков А.В. Ціноутворення на промислову продукцію з врахуванням її споживчої вартості [Текст] / А.В. Сєріков, О.В. Білоцерківський // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №4. - С. 97-103.

Чорна Л.О. Методологічні засади обгрунтування довгострокових цінових рішень на підприємствах [Текст] / Л.О. Чорна // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 47-52.

Точилін, Віктор. Напрями удосконалення держаеного регулювання цін (тарифів) на продукцію суб"єктів природних монополій [Текст] / В. Точилін, В. Венгер // Економіст. - 2006. - №9. - С. 33-35.

Перетятько А. Організація маркетингової політики у складі економічної політики підприємства [Текст] / А. Перетятько // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 1. - С. 10-17

Зимовець В.Н. Проблема формування собівартості, цін і рентабельності в АПК [Текст] / В.Н. Зимовець // Економіка АПК. - 2007. - № 10.- С.106-109.

Саблук П.Т. Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [Текст] / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.Я. Дем'яненко, Г.М. Підлісецький та ін // Економіка АПК. - 2008. - № 1.- С.3-20.

2010-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2099

доброго дня
допоможіть знайти матеріал за темаю: відображення в бухгалтерському обліку знижки та уцінки

Ярослава
2010-02-01
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2098

Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи

2010-02-01
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2097

вы не могли бы мне помочь.мне нужин учебник Бутинецю Ф.Ф. Облік і аудит

Романова К.В.
2010-02-01
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути сайт:

посилання 1

В читальній залі бібліотеки Ви отримаєте підручники:

65.9(4УКР)26
Б 93
Бутинець Ф.Ф.
Аудит : підручник/ Ф.Ф. Бутинець. -2-е вид., переробл. та доп.. -Житомир: Рута, 2002.-672 с.

65.052
Б93
Бутинець Ф.Ф.
Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. -4-те вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2006.-528 c.


<<<     << ... 553 | 554 | 555 | 556 | 557| 558 | 559 | 560 | 561 | ... >>     >>>