Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<        1   2 || 3 || 4 || 5 ||     >>     >>>>


2017-11-19
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:документальні матеріали Карпатської України. Дякую.

Надія

2017-11-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про Шандора Петефі

Ольга

2017-11-16
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: історія релігійної преси Закарпаття початку ХХ ст., зокрема «Календар Благовісника»

Романенко В. В.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-11-17


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:
К 76
А 43
Актуальні проблеми журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; упоряд. Ю. М. Бідзіля ; редкол.: В. Й. Здоровега, Л. Г. Голомб [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2001. - 490 с.

К 76.103
Б 59
Бідзіля, Юрій. Преса Закарпаття ХІХ–ХХ століття : посіб. для журналістів / Ю. Бідзіля. - Ужгород, 2001. - 80 с.

016:070
Г 12
Габор, Василь. Українські часописи Ужгорода (1867-1944 рр.) : істор.-бібліогр. дослідження / В. Габор ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; Наук.-ред.-консультант М. М. Романюк. - Львів, 2003. - 564 с. -(Періодичні видання міст України).

***

Жегуц, Іван. Книжка і преса на Закарпатті в роки заборони українського слова / І. Жегуц // Краянка. - 1994. - Вид. 1. - С. 91-95.
Мукачівська преса Чехословацького періоду // Пагиря, Василь. Мукачево. Історія міста над Латорицею / В. Пагиря. - Ужгород : Карпати, 1996. - С. 94-97.
Федака, Сергій. За чехів в Ужгороді виходили 118 газет : закарпат. преса учора, нині і завтра / С. Федака // Неділя. - 2017. - 9-15 черв. - С. 1, 2.
Федака, Сергій. Закарпатська преса: стан і перспективи / С. Федака // Журналіст Закарпаття. - 2012. - № 1 (січ.). - С. 6-7 : фот.
За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-11-15
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література, звідки можна почерпнути інформацію про стилістичні функції застарілих слів та думки, вислови різних науковців щодо цієї проблеми. Дякую!

Садова Надія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-16


Доброго дня! До Вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

81.411.1 Г 17
Галятовський, Іоаникій. Ключ розуміння / І. Галятовський ; підготувала до вид. Чепіга І. П. ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. - К. : Наук. думка, 1985. - 448 с.

81.411.4 К 56
Коваль, Алла Петрівна. Крилате слово / А. П. Коваль. - К. : Радянська школа, 1983. - 224 с. : іл.

К 81 С 12
Сабадош, І. В. Українська лексика в просторі і часі : зб. праць / І. В. Сабадош; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2015. - 688 c.

81.411.1 У45
Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія : навч. посіб. / А.П. Загнітко [та ін.]. - Донецьк: БАО, 2007. - 240 c.

81.411.1 Ц 75
Ціхоцький, І. Лексикологія сучасної української літературної мови : практикум : навч.-метод. посіб. для студентів 1 курсу філолог. ф-ту / І. Ціхоцький, О. Левчук; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Філолог. ф-т, Каф. укр. мови. - Львів: ТзОВ "Простір-М", 2014. - 258 c.

Колоїз, Ж. Вивчаємо застарілу лексику : На матеріалі творчої спадщини Івана Нечуя-Левицького / Жанна Колоїз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 9. - C. 99-108.

Римар, Н. В. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми / Н. В. Римар // Все для вчителя. - 2015. - № 6. - C. 30-31.

2017-11-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:«Бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами ( на прикладі Інтернет-центру «Окуляр» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки)». Дякую.

Нагорна Світлана Володимирівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-13


Доброго дня! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.38 К64
Коновалова, М. П. Инвалид - общество - библиотека : учеб.-метод. пособие / М. П.Коновалова. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006. - 136 c.

Долинська, І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями/ І. Долинська // Бібліотечна планета. -2007. -№ 1. - С.13-16.

Коханова, І. О. Психолого-педагогічні аспекти бібліотечної діяльності: на прикладі роботи бібліотеки Котовського навчально-реабілітаційного центру / І. О. Коханова, О. Горкавець // Бібліотечна планета. - 2015. - N 3. - C. 22-24.

Кунанець, Н. Е. Бібліотечні інформаційні технології обслуговування користувачів з особливими потребами / Н. Е. Кунанець // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікал. арх. та бібл. фондів, Вип. 17 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.]. - К., 2013. - C. 510-527.

Лахнова, Р. І. Життя для книги і для читача / Р. І. Лахнова // Шкільна бібліотека. - 2015. - N 8. - C. 20-22 . - (Досвід роботи Артемівської ЦБС з соціально незахищенними дітьми, дітьми-інвалідами, дітьми-переселенцями та членами їх сімей).

Локоть, Н. Мобільна школа комп’ютерної та інтернет-грамотності для людей з особливими потребами: досвід та здобутки : інтернет-технології в бібліотеках / Н. Локоть // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 3. - C. 8-12.

Мартюшова, О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці/ О. В. Мартюшова // Бібліотечна планета. -2011. -№ 2. - C. 24-25

Мірошниченко, Н. Втомився читати - слухай! : з досвіду роботи Центру для користувачів з особливими потребами Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара/ Н. Мірошниченко // Бібліотечна планета. -2013. -№ 4. - C. 12-13.

Пашкова, В. Семінар для бібліотекарів, які обслуговують незрячих/ В. Пашкова // Бібліотечна планета. -2008. -№ 1. - С.34

Покотило, Ю. І. Сучасна бібліотека - провідник у роботі з соціалізації підлітків та молоді з особливими потребами / Ю. І. Покотило // Бібліотечна планета. - 2014. -№ 3. - C. 13-15.

Прокопенко, Л. Принципи рівних можливостей : проблеми бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. -2009. - № 6. - C. 14-18.
2017-11-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література по темі «Фомування бібліотечних фондів як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів»

Сасько Олександра Андріївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-13


Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу:

78.36 К82
Криворотенко, С. Н. Краеведческий фонд библиотек : учеб. пособие / С. Н.Криворотенко. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. - 64 c.

78.36 П78
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парламент. б-ка України; уклад. С. Басенко. - К.: НПБУ, 2007. - 104 c.

78.36 С 83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах : матеріали обл. семінару-тренінгу 25 верес. 2007 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Наук.-метод. від.; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород, 2007. - 40 c. - (Бібліо-клас; вип. 5).

78.36 Ф79
Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід : Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек, Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - Київ, 2006. - 32 c.

Бабенко, Ю. Інформаційне забезпечення процесу комплектування документного фонду бібліотеки вищого навчального закладу в умовах сьогодення : ббліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек / Ю. Бабенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 1. - C. 20-23.

Булахова, Г. І. Рекламна діяльність бібліотек як інструмент популяризації бібліотечних фондів : сучасні наукові підходи до визначення / Г. І. Булахова // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.)/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. - С. 269-272.

Васильченко, М. Допомога у відродженні та поповненні бібліотечних фондів України / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. - 2015. - № 2. - C. 22-23.

Григаш, Людмила Захарівна. Формування та організація використання фондів у бібліотеках, що обслуговують компактно проживаючі національні групи в регіоні / Л. З. Григаш // Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практич. конф. дир. держ. та облас. універ. наук. б-к (м. Севастополь, АР Крим 3-7 верес. 2007 р.). - К., 2007. - С. 33-38.

Дубровін, Л. А. Бібліотечні справа у другій половині 50-х - першій половині 60-х років : розділ 8. / Л. А. Дубровін, О. С. Онищенко (Введено оглавление) // Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті. - К. : Нац. Акад. наук України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2009. - С. 363-403.

Історико-культурні фонди бібліотек: розвиток документальних та електронних інформаційних ресурсів // Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К.: НБУВ. - 2011. - C. 156-205.

Книгознавство в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам’яток // Ковальчук Г. І. Книжкові пам`ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : Монографія / Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т української книги. - К.: НБУВ. - 2004. - C. 190-282.

Кот, Н. Деякі аспекти комплектування фонду документів іноземними мовами НПБУ / Н. Кот // Бібліотечна планета. - 2015. - N 1. - C. 11-14.

Покровська, Г. Бібліотечні фонди в структурі національного інформаційного простору / Г. Покровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. К., 2013. Вип. 36. - C. 170-177.

Разумова, З. Базовый элемент библиотеки : [комплектование фондов: новые направления деятельности] / З. Разумова // Библиотечное дело. - 2015. - № 12. - C. 17-20.

Соляник, А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития : бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек / А. Соляник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 1. - C. 24-26.

Тарасенко, Н. В. Соціальні мережі як засіб розкриття бібліотечних фондів та фактор наповнення інформаційного простору / Н. В. Тарасенко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.)/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. - С. 248-250.

Ткаченко, О. Технічне опрацювання документів як один з елементів формування бібліотечних ресурсів / О. Ткаченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 37. - C. 137-146.

Чернуха, Н. Особливості формування фонду іноземної літератури в сучасних умовах / Н. Чернуха // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. -Вип. 37. - C. 123-128.

Швець, І. Газетний фонд НБУВ : формування, сучасний стан та перспективи розвитку / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; АБУ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2011. - Вип. 31. - C. 366-373.
2017-11-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література за темою «Бібліотеки для молоді в інформаційному просторі».

Кузьмич Віта Петрівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-13


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

Бабій, Л. В. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 32-33.

Вагнер, Т. Створення інноваторів, або Як виховувати молодь : лист до молодого інноватора / Т. Вагнер // Шкільна бібліотека. - 2016. - N 6(червень). - С. 30-31.

Виноградова, О. Б. Державна бібліотека України для юнацтва як центр координації діяльності різних соціальних інституцій / О. Б. Виноградова // Бібліотечна планета. - 2017. - N 1(січ.-берез.). - С. 14.

Костирко, Тамара. Бібліотека вищого навчального закладу і виховання толерантності сучасної молоді : Розділ IV. / Т. Костирко, О. Бєлодєд // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 545-554.

Кравчук, Неліна. Мандрівка студентськими захопленнями : мережа бібліотек / Н. Кравчук // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 3. - С. 25-27.

Лізановська, Лілія. Бібліотека згуртовує обдаровану молодь / Л. Лізановська // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 2016. - № 4(6). - С. 34-35.

Руденко, Л. "Арт-Підвал": бібліотека для молоді – молодь для бібліотеки / Л. Руденко // Бібліотечна планета. - 2016. - N 4(листоп.-груд.). - С. 20-21.

Сопова, Тетяна. Соціологічний зріз проблеми читання юнацтва та молоді / Т. Сопова // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. - К : Грані-Т, 2013. - С. 92-104.

Степченко, Любов. Молодь в інформаційному просторі : читання та новітні технології / Л. Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2010. - Вип. 27. - С. 361-370.

Стовба,О. В. Робота молодіжного інформаційного центру Нікопольської міської ЦБС із громадськими об'єднаннями міста / О. В. Стовба // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 34-36.

Тишкевич, К. І. Краєзнавчий інформаційний ресурс у бібліотеках України для юнацтва / К. І. Тишкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 53-57.

Тягло, Катерина. Сучасна українська література: образ та статус очима молодих читачів / К. Тягло // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. - К. : Грані-Т, 2013. - С. 120-132.

Хмара, І. М. Бібліотечне обслуговування молоді: проблеми та сучасні орієнтири / І. М. Хмара // Роль і місце публічної бібліотеки у становленні патріотичної свідомості молоді: матер. обл. семінару-тренінгу, 25 берез. 2009р., м. Ужгород / уклад. В. Г. Лехцер, І. М. Хмара; відпов. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : ЗОУНБ, 2009. - С. 5 - 19.

2017-11-10
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:«Архітектурний ансамбль австро-угорського Ужгороду».

Савчин Д.В.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-11-10


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 85.12
А 87
Архитектурно-художественное оформление Ужгорода : [альбом] / Е. Т. Барабаш, В. И. Лезу [и др.] ; отв. за вып. Е. Т. Барабаш ; Ужгород. гор. ком. Компартии Украины, Ужгород. гор. Совет нар. депутатов. - Ужгород : Карпаты, 1986. - без пагинации : ил.

К Оя656
В 68
Волошин, Олександр. Ужгород у старовинній листівці : фотоальб. / О. Волошин ; передм. М. М. Вегеш. - Ужгород : Два кольори, 2003. - 142 с. : фот. кольор.

К 63.3
К 55
Кобаль, Йосип Васильович. Ужгород відомий та невідомий / Й. В. Кобаль. - Вид. 2-е, випр. - Львів : Світ, 2008. - 196 с. : іл.

К 63.3
С 56
Сова П. Прошлое Ужгорода / Сова П. - Факс. изд. по изд. :Ужгород : Шк. помощь, 1937.- Ужгород: Карпати, Патент, 1992. - 312 с.

К 85.14
У-33
Ужгород і ужгородці а образотворчому мистецтві : [альбом] / Закарпат. облас. худ. музей ім. Й. Бокшая ; авт. ідеї: Ф. Ерфан, І. Ключевський ; авт. вступ. ст. Л. І. Біксей ; післямова С. Федака ; упоряд. О. Приходько. - Ужгород : Патент, 2011. - 192 с. : кольор.іл.

К 63.3
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. Ужгород крізь віки : нариси з історії Ужгорода / С. Д. Федака. - Ужгород : Патент, 2010. - 296 с. : карти, іл.
За більш детальною інформацію звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-11-08
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література яка якось стосується теми "Документаційне забезпечення Створення інформаційної агенції". Потрібно для курсової роботи. Дякую!!

Богомолова Марина Миколаївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-10


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

Автономова, Наталія. Інформаційні видання в системі документної комунікації / Н. Автономова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 27. - С. 148-158.

Лаба, О.В. Основні етапи розвитку електронного діловодства / О. В. Лаба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 3. - С. 16-19.

Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 185-442.

Терентьєва, Галина. Професіонал і вчений у сфері сучасних інформаційно-документних комунікацій / Галина Терентьєва, Ігор Фоменко // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 39-41.

Добровольська, В. В. Теоретико-методичні засади стратегічниого управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. - С. 22-26.

Пелехата, О. Г. Інтернет - технології в документних комунікаціях / О. Г. Пелехата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. - С. 46-50.

Слободяник, М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - С. 4-15.

Добровольська, В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування докуметацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - С. 22-25.

Політова, Олена. Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динаміка та сучасні тенденції / О. Політова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 9. - С. 38-41.

Литвин, С. Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 4-9.

Пасічник, Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 31-36.

Ковтанюк, Юрій. Сучасні завдання електронного документознавства в Україні / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. - С. 29-37.

Політова, О. А. Бібліографічний посібник з вітчизняного документознавства / О. А. Політова // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 35-37.

Робота з документами, що містять конфеденційну інформацію // Комова, Марія Василівна. Діловодство : [навч. посіб.] / М. В. Комова. - 4-те вид. - Львів : К. : Тріада плюс ; Алерта, 2013. - С. 118-125.

Підготовка справ до зберігання // Комова, Марія Василівна. Діловодство : [навч. посіб.] / М. В. Комова. - 4-те вид. - Львів : К. : Тріада плюс : Алерта, 2013. - С. 126-132.

Мамрай, Вікторія. Збереження документних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності / В. Мамрай, Л. Лісневич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 183-193.

Збанацька, О. М. Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи / О. М. Збанацька // Бібліотечна планета. - 2016. - N 2. - С. 24.

Спрінсян, В. Комунікаційне середовище документознавства в Україні (на прикладі Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття") / В. Спрінсян, О. Панькевич // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 5. - С. 47-49.

Тур, О. М. Уніфікація документознавчої термінології : принципи та функції / О. М. Тур // Бібліотекознавство. - 2017. - № 1. - С. 37-41.

Єрмолаєва, Г. А. Веб-квест як інтерактивна форма самостійної роботи студентів у процесі підготовки майбутніх документознавців / Г. А. Єрмолаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 28-34.

Добровольська, В. В. Сучасні зміни культурної політики в Україні і розвиток інформаційно-комунікаційного простору культури та управління документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 74-80.2017-11-04
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література М.І. Томчаній (збірки оповідань, повісті, романи, та ін.) яка є у Вашій бібліотеці. Дякую!

Настя

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-11-06


Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Брати : роман / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Двоє щасливих : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1958. – 112 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Жменяки : роман / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1964. – 320 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Закарпатські оповідання / М. Томчаній. – К. : Радян. письм., 1953. – 272 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. На кордоні : оповідання і повість / М. Томчаній. – Ужгород, 1962. – С. 136 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Наша сім'я : повість / М. Томчаній. – Ужгород, 1953. – 176 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Після ночі : оповід., повісті / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1989. – 301 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Скарби : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород, 1954. – 54 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Скрипка – його молодість : оповідання та повість / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1968. – 144 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Слід у цементі : оповідання / М. Томчаній. – К. : Дніпро, 1968. – 415 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Терезка : повість / М. Томчаній ; ред. М. Сидоряк ; худож. М. Нестеренко. – Ужгород : Закарпат. облас. вид-во, 1957. – 115 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Троянда : оповідання / М. Томчаній. – К. : Худ. л-ра, 1962. – 23 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Школа під дубом : оповідання / М. Томчаній. – К. : Дніпро, 1958. – 65 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Шовкова трава : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород , 1950. – 92 с.

К 84
Т 56
Томчаній, Михайло. Вибрані твори : худ. літ. / М. Томчаній ; упоряд., прим. Г. М. Щока, передм. О. С. Ігнатович. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2014. – 696 с.
<<<<     <<        1   2 || 3 || 4 || 5 ||     >>     >>>>
Новини

2018-01-10

Шановні колеги. До вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2018 рік".

2017-11-08
Шановні користувачі!
16 листопада 2017 року о 17:00 в нашій бібліотеці відбудеться презентація книги Вікторії Андрусів „Тринадцять жінок Івони”, яка прилетіла на малу батьківщину зі Сполучених Штатів Америки. 

„Нова книга молодої і вже відомої письменниці Вікторії Андрусів „Тринадцять жінок Івони” – яскравий приклад сучасної європейської прози. Головний герой роману Івона (так прозваний, аби не плутали з іншими Іванами!) – успішний в усіх відношеннях 33-літній …парубок. Раптом він з жахом відчуває в собі нестримний потяг до …крові. Аби не втрапити в психушку, Івона звертається до екстрасенса й там дізнається, що порятувати його зможе тільки жінка. Тринадцята жінка… 
Книга для літературних гурманів! Адже, що може бути захопливішим, аніж дослідження межових станів літературного героя, отже, і своїх власних?” – йдеться в анотації.
Авторка дванадцяти захоплюючих книг, тележурналіст, сценарист, поетка та письменниця. Її творчість приголомшлива та інтригуюча, щоразу не схожа на попередню. Містика, фентезі, трагедія кохання, філософія життя, екстравагантні пригоди і навіть злочини - словом все, як ви любите. 

 

2017-11-07

Шановні користувачі! До вашої уваги новий випуск "Хроніки культурного життя Закарпатської області за жовтень 2017 р."

2017-10-17

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Останній могікан - доктор Вікентій Шандор", присвячена життю і творчості відомого громадського діяча.