Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>


2017-11-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література по темі «Фомування бібліотечних фондів як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів»

Сасько Олександра Андріївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-13


Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу:

78.36 К82
Криворотенко, С. Н. Краеведческий фонд библиотек : учеб. пособие / С. Н.Криворотенко. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. - 64 c.

78.36 П78
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парламент. б-ка України; уклад. С. Басенко. - К.: НПБУ, 2007. - 104 c.

78.36 С 83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах : матеріали обл. семінару-тренінгу 25 верес. 2007 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Наук.-метод. від.; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород, 2007. - 40 c. - (Бібліо-клас; вип. 5).

78.36 Ф79
Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід : Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек, Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - Київ, 2006. - 32 c.

Бабенко, Ю. Інформаційне забезпечення процесу комплектування документного фонду бібліотеки вищого навчального закладу в умовах сьогодення : ббліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек / Ю. Бабенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 1. - C. 20-23.

Булахова, Г. І. Рекламна діяльність бібліотек як інструмент популяризації бібліотечних фондів : сучасні наукові підходи до визначення / Г. І. Булахова // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.)/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. - С. 269-272.

Васильченко, М. Допомога у відродженні та поповненні бібліотечних фондів України / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. - 2015. - № 2. - C. 22-23.

Григаш, Людмила Захарівна. Формування та організація використання фондів у бібліотеках, що обслуговують компактно проживаючі національні групи в регіоні / Л. З. Григаш // Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практич. конф. дир. держ. та облас. універ. наук. б-к (м. Севастополь, АР Крим 3-7 верес. 2007 р.). - К., 2007. - С. 33-38.

Дубровін, Л. А. Бібліотечні справа у другій половині 50-х - першій половині 60-х років : розділ 8. / Л. А. Дубровін, О. С. Онищенко (Введено оглавление) // Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті. - К. : Нац. Акад. наук України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2009. - С. 363-403.

Історико-культурні фонди бібліотек: розвиток документальних та електронних інформаційних ресурсів // Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К.: НБУВ. - 2011. - C. 156-205.

Книгознавство в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам’яток // Ковальчук Г. І. Книжкові пам`ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : Монографія / Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т української книги. - К.: НБУВ. - 2004. - C. 190-282.

Кот, Н. Деякі аспекти комплектування фонду документів іноземними мовами НПБУ / Н. Кот // Бібліотечна планета. - 2015. - N 1. - C. 11-14.

Покровська, Г. Бібліотечні фонди в структурі національного інформаційного простору / Г. Покровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. К., 2013. Вип. 36. - C. 170-177.

Разумова, З. Базовый элемент библиотеки : [комплектование фондов: новые направления деятельности] / З. Разумова // Библиотечное дело. - 2015. - № 12. - C. 17-20.

Соляник, А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития : бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек / А. Соляник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 1. - C. 24-26.

Тарасенко, Н. В. Соціальні мережі як засіб розкриття бібліотечних фондів та фактор наповнення інформаційного простору / Н. В. Тарасенко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.)/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. - С. 248-250.

Ткаченко, О. Технічне опрацювання документів як один з елементів формування бібліотечних ресурсів / О. Ткаченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 37. - C. 137-146.

Чернуха, Н. Особливості формування фонду іноземної літератури в сучасних умовах / Н. Чернуха // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. -Вип. 37. - C. 123-128.

Швець, І. Газетний фонд НБУВ : формування, сучасний стан та перспективи розвитку / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; АБУ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2011. - Вип. 31. - C. 366-373.
2017-11-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література за темою «Бібліотеки для молоді в інформаційному просторі».

Кузьмич Віта Петрівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-13


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

Бабій, Л. В. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 32-33.

Вагнер, Т. Створення інноваторів, або Як виховувати молодь : лист до молодого інноватора / Т. Вагнер // Шкільна бібліотека. - 2016. - N 6(червень). - С. 30-31.

Виноградова, О. Б. Державна бібліотека України для юнацтва як центр координації діяльності різних соціальних інституцій / О. Б. Виноградова // Бібліотечна планета. - 2017. - N 1(січ.-берез.). - С. 14.

Костирко, Тамара. Бібліотека вищого навчального закладу і виховання толерантності сучасної молоді : Розділ IV. / Т. Костирко, О. Бєлодєд // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 545-554.

Кравчук, Неліна. Мандрівка студентськими захопленнями : мережа бібліотек / Н. Кравчук // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 3. - С. 25-27.

Лізановська, Лілія. Бібліотека згуртовує обдаровану молодь / Л. Лізановська // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 2016. - № 4(6). - С. 34-35.

Руденко, Л. "Арт-Підвал": бібліотека для молоді – молодь для бібліотеки / Л. Руденко // Бібліотечна планета. - 2016. - N 4(листоп.-груд.). - С. 20-21.

Сопова, Тетяна. Соціологічний зріз проблеми читання юнацтва та молоді / Т. Сопова // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. - К : Грані-Т, 2013. - С. 92-104.

Степченко, Любов. Молодь в інформаційному просторі : читання та новітні технології / Л. Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2010. - Вип. 27. - С. 361-370.

Стовба,О. В. Робота молодіжного інформаційного центру Нікопольської міської ЦБС із громадськими об'єднаннями міста / О. В. Стовба // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 34-36.

Тишкевич, К. І. Краєзнавчий інформаційний ресурс у бібліотеках України для юнацтва / К. І. Тишкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 53-57.

Тягло, Катерина. Сучасна українська література: образ та статус очима молодих читачів / К. Тягло // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. - К. : Грані-Т, 2013. - С. 120-132.

Хмара, І. М. Бібліотечне обслуговування молоді: проблеми та сучасні орієнтири / І. М. Хмара // Роль і місце публічної бібліотеки у становленні патріотичної свідомості молоді: матер. обл. семінару-тренінгу, 25 берез. 2009р., м. Ужгород / уклад. В. Г. Лехцер, І. М. Хмара; відпов. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : ЗОУНБ, 2009. - С. 5 - 19.

2017-11-10
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:«Архітектурний ансамбль австро-угорського Ужгороду».

Савчин Д.В.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-11-10


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 85.12
А 87
Архитектурно-художественное оформление Ужгорода : [альбом] / Е. Т. Барабаш, В. И. Лезу [и др.] ; отв. за вып. Е. Т. Барабаш ; Ужгород. гор. ком. Компартии Украины, Ужгород. гор. Совет нар. депутатов. - Ужгород : Карпаты, 1986. - без пагинации : ил.

К Оя656
В 68
Волошин, Олександр. Ужгород у старовинній листівці : фотоальб. / О. Волошин ; передм. М. М. Вегеш. - Ужгород : Два кольори, 2003. - 142 с. : фот. кольор.

К 63.3
К 55
Кобаль, Йосип Васильович. Ужгород відомий та невідомий / Й. В. Кобаль. - Вид. 2-е, випр. - Львів : Світ, 2008. - 196 с. : іл.

К 63.3
С 56
Сова П. Прошлое Ужгорода / Сова П. - Факс. изд. по изд. :Ужгород : Шк. помощь, 1937.- Ужгород: Карпати, Патент, 1992. - 312 с.

К 85.14
У-33
Ужгород і ужгородці а образотворчому мистецтві : [альбом] / Закарпат. облас. худ. музей ім. Й. Бокшая ; авт. ідеї: Ф. Ерфан, І. Ключевський ; авт. вступ. ст. Л. І. Біксей ; післямова С. Федака ; упоряд. О. Приходько. - Ужгород : Патент, 2011. - 192 с. : кольор.іл.

К 63.3
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. Ужгород крізь віки : нариси з історії Ужгорода / С. Д. Федака. - Ужгород : Патент, 2010. - 296 с. : карти, іл.
За більш детальною інформацію звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-11-08
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література яка якось стосується теми "Документаційне забезпечення Створення інформаційної агенції". Потрібно для курсової роботи. Дякую!!

Богомолова Марина Миколаївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-10


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

Автономова, Наталія. Інформаційні видання в системі документної комунікації / Н. Автономова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 27. - С. 148-158.

Лаба, О.В. Основні етапи розвитку електронного діловодства / О. В. Лаба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 3. - С. 16-19.

Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 185-442.

Терентьєва, Галина. Професіонал і вчений у сфері сучасних інформаційно-документних комунікацій / Галина Терентьєва, Ігор Фоменко // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 39-41.

Добровольська, В. В. Теоретико-методичні засади стратегічниого управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. - С. 22-26.

Пелехата, О. Г. Інтернет - технології в документних комунікаціях / О. Г. Пелехата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. - С. 46-50.

Слободяник, М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - С. 4-15.

Добровольська, В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування докуметацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - С. 22-25.

Політова, Олена. Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динаміка та сучасні тенденції / О. Політова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 9. - С. 38-41.

Литвин, С. Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 4-9.

Пасічник, Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 31-36.

Ковтанюк, Юрій. Сучасні завдання електронного документознавства в Україні / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. - С. 29-37.

Політова, О. А. Бібліографічний посібник з вітчизняного документознавства / О. А. Політова // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 35-37.

Робота з документами, що містять конфеденційну інформацію // Комова, Марія Василівна. Діловодство : [навч. посіб.] / М. В. Комова. - 4-те вид. - Львів : К. : Тріада плюс ; Алерта, 2013. - С. 118-125.

Підготовка справ до зберігання // Комова, Марія Василівна. Діловодство : [навч. посіб.] / М. В. Комова. - 4-те вид. - Львів : К. : Тріада плюс : Алерта, 2013. - С. 126-132.

Мамрай, Вікторія. Збереження документних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності / В. Мамрай, Л. Лісневич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 183-193.

Збанацька, О. М. Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи / О. М. Збанацька // Бібліотечна планета. - 2016. - N 2. - С. 24.

Спрінсян, В. Комунікаційне середовище документознавства в Україні (на прикладі Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття") / В. Спрінсян, О. Панькевич // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 5. - С. 47-49.

Тур, О. М. Уніфікація документознавчої термінології : принципи та функції / О. М. Тур // Бібліотекознавство. - 2017. - № 1. - С. 37-41.

Єрмолаєва, Г. А. Веб-квест як інтерактивна форма самостійної роботи студентів у процесі підготовки майбутніх документознавців / Г. А. Єрмолаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 28-34.

Добровольська, В. В. Сучасні зміни культурної політики в Україні і розвиток інформаційно-комунікаційного простору культури та управління документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 74-80.2017-11-04
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література М.І. Томчаній (збірки оповідань, повісті, романи, та ін.) яка є у Вашій бібліотеці. Дякую!

Настя

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-11-06


Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Брати : роман / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Двоє щасливих : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1958. – 112 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Жменяки : роман / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1964. – 320 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Закарпатські оповідання / М. Томчаній. – К. : Радян. письм., 1953. – 272 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. На кордоні : оповідання і повість / М. Томчаній. – Ужгород, 1962. – С. 136 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Наша сім'я : повість / М. Томчаній. – Ужгород, 1953. – 176 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Після ночі : оповід., повісті / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1989. – 301 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Скарби : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород, 1954. – 54 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Скрипка – його молодість : оповідання та повість / М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1968. – 144 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Слід у цементі : оповідання / М. Томчаній. – К. : Дніпро, 1968. – 415 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Терезка : повість / М. Томчаній ; ред. М. Сидоряк ; худож. М. Нестеренко. – Ужгород : Закарпат. облас. вид-во, 1957. – 115 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Троянда : оповідання / М. Томчаній. – К. : Худ. л-ра, 1962. – 23 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Школа під дубом : оповідання / М. Томчаній. – К. : Дніпро, 1958. – 65 с.

К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Шовкова трава : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород , 1950. – 92 с.

К 84
Т 56
Томчаній, Михайло. Вибрані твори : худ. літ. / М. Томчаній ; упоряд., прим. Г. М. Щока, передм. О. С. Ігнатович. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2014. – 696 с.
2017-11-04
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література про нову професію (інформаційна, бібліотечна, архівна справа). Дякую.

Анастасія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-05


Доброго дня! Просимо конкретизувати запит!
2017-11-03
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література про В.С. Гренджа-Донського (його твори, збірки і так далі) що є у Вашій бібліотеці. Дякую!

Наталія

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-11-06


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 82.3
З-12
За сьомою горою : закарпат. казки / зібрав і упоряд. В. Ґренджа-Донський ; передм. Г. Рекіта-Пазуханич ; худ. оформ. О. Долгош. - Ужгород : Закарпаття, 2002. - 197 с. : іл.

К 63.312.1
Ґ 80
Ґренджа-Донський, Василь . Під чоботом окупанта. Мадярські звірства / В. Ґренджа-Донський ; вступ.ст. В. Рекіта. - [Б. м. : б. и.], [2008?]. - 100 с. : фот., портр. - (Героїчний чин Карпатської України).

К 84
Г 80
Гренджа-Донський, Василь. Покрив туман співучі ріки... : (збірка оповіданнів) / В. Гренджа-Донський. - Ужгород : Уніо, 1928. - 138 с.

К 84
Г 80
Гренджа-Донський, Василь. Тече потік з бережечка [Текст] : поэзия / В. Гренджа-Донський ; упоряд. С. Гостиняк. - Братіслава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Від. укр. літ., 1985. - 128 с. : іл.

К 84
Г 80
Гренджа-Донський, Василь. Твори : збірник / В. Гренджа-Донський ; упорядкув., вступ. ст. та прим. О. В. Мишанича. - Ужгород : Карпати, 1991. - 582 с.

К 84.06
Т 28
Ґренджа-Донський, Василь. Твори : в 12-ти т. / В. Ґренджа-Донський ; зібрала і впоряд. З. Ґренджа-Донська. - [Б. м.] : Вид. Карпат. Союзу, Інк., Від. у Вашінґтоні, Д.К., 1981 - 1992

К 84
Г 80
Гренджа-Донський, Василь. Шляхом терновим : поезії / В. Гренджа-Донський. - К. : Рад. письменник, 1972. - 120 с. : іл.

К 63.312.1
Г 80
Ґренджа-Донський, Василь. Щастя і горе Карпатської України : щоденник : Мої спогади / В. Ґренджа-Донський ; ред. Д. М. Федака ; упоряд. Д. М. Федака ; вступ. ст. В. І. Ільницький ; Д. М. Федака ; худ. О. О. Наурсков. - Ужгород : Закарпаття, 2002. - 514 с. : портр., фот.

К 84
Г 80
Гренджа-Донський, Василь. Я теж українець : публіцистика / В. Гренджа-Донський ; упоряд., передм., підгот. текстів, пояснення слів і виразів та прим. В. І. Ільницький ; ред. Д. М. Федака ; худ. О. Наурсков. - Ужгород : Закарпаття, 2003. - 520 с. : портр.
2017-11-02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: 1. Історія української еміграції. Навч. посібник для вузів/ За ред. Б.Д. Лановика. – К., 1997. 2. Заставний Ф.Д. Українська діаспора. – Львів, 1991. 3. Трощанський В.П., Шевченко А.В. Українці в світі. К., 1999. Чи є щось з цього у Ваших фондах? Дякую!

Смеречинський Богдан

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-11-03


Доброго дня.
У фондах нашої бібліотеки є наступне видання:

63.3.(4УКР)
З 36
Заставний, Федір Дмитрович. Українська діаспора : розселення українців у зарубіжних країнах . – Львів : Світ, 1991. – 120 с.

2017-11-01
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література про М.Хвильового. його твори, твори про нього, монографії, збірники і так далі. Дякую гарно.

Домініка

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-01


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

83.3(4УКР)6 Д 43
Дзюба, Іван Михайлович. Микола Хвильовий: "азіятський ренесанс" і "психологічна Европа" : [інавґураційна лекція Почес. професора Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", 1 верес. 2005 p.] / І. М. Дзюба. - К. : Києво-Могил. акад., 2005. - 48 с. : фото.

84(4УКР)6 З-80
Золоті рядки української поезії: Розстріляне Відродження / уклад. О. В. Зав'язкін. - Донецьк : БАО, 2008. - 224 с. : іл. - (Програма "Українська книга").

83.3(4УКР)6 Л 72
Лозицький, Володимир Сергійович. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : іст.-біогр.-публіцист. нарис / В. С. Лозицький ; Центр. держ. арх. громад. об-нь України. - К. : Генеза, 2009. - 120 с. : іл, портр. - Бібліогр. у підрядк. прим.

83.3(4УКР)6 П 40
Плющ, Леонід. Його таємниця, або " Прекрасна ложа " Хвильового / Л. Плющ ; передм. М. Р. Стех. - К. : Факт, 2006. - 872 с. - Бібліогр.: с. 808-820.

83.3(4УКР)6 П 53
Полювання на "Вальдшнепа" : розсекреч. Микола Хвильовий / упоряд. Ю. Шаповал, передм., комент. Ю. Шаповал, В. Панченко, ред. І. Давидко. - К. : Темпора, 2009. - 296 с. : фото. - Бібліогр. наприкінці ст.

84(4УКР)6 С 59
Сокіл, Артем. Аглая : повість : спроба продовж. роману М. Хвильового «Вальдшнепи» 60-ті роки XX ст. / А. Сокіл. Вальдшнепи : роман / М. Хвильовий. - К. : Смолоскип, 2010. - 222 с.

84(4УКР)6 Х 30
Хвильовий, Микола. Вибрані твори / М. Хвильовий ; упоряд., передм., прим. О. В. Муслієнко. - Х. : Ранок, 2008. - 352 с. - (Програма з літератури).

84(4УКР)6 Х 30
Хвильовий, Микола. Санаторійна зона : оповідання, новели, повісті, памфлет / М. Хвильовий. - Х. : Фоліо, 2013. - 384 с. - (Українська література) (Програма "Українська книга").

84(4УКР)6 Х 30
Хвильовий, Микола. Сині етюди : новели, оповід., етюди / М. Хвильовий. - К. : Рад. письм., 1989. - 424 с.

Багацька, Л. Нова актуальність Миколи Хвильового : із презентації "Вибраних творів" письменника / Л. Багацька // Літературна Україна. - 2011. - 15 груд. (№ 48). - C. 1, 11.

Гусєв, В. І. Микола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) : [біографія] / В. І. Гусєв // Видатні постаті в історії України ХХ ст. - К.: Вища школа. 2011. - C. 351-354.

Нестелєєв, М. Романтична візія суїцидальних мотивів у новелістиці Миколи Хвильового / Максим Нестелєєв // Слово і час. - 2010. - № 10. - С.23-33.

Микола Хвильовий без німба // Іванченко М. Сурма і меч. - Дрогобич: Відродження. - 2012. - C. 67-88.
2017-11-01
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавлять статті про новостворені видавництва в Україні та світі за останні два роки. Дякую.

Рената

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-11-01


Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

К76.17 Б61
Біланич, Галина Петрівна. Книговидавничий форпост. Видавнича діяльність " Карпат " як джерело вивчення історії України (1945-1991 рр.) : монографія / Г.П. Біланич. - Ужгород : Карпати, 2005. - 162 с.

76.17(4УКР) В42
Видавець Остап Ханко: Стратегія. Буття. Діяльність. Продукція. : справочное издание. - К. : Видавець О. Ханко, 2006 (7514). - 52 с. : іл.

76.17(4УКР) В 42
Видавництва України від "А" до "Я" : збірник. Вип. 1 / авт.-уклад. В. В. Болгов ; авт.-упоряд. І. В. Болгов. - К. : [б. и.], 2002. - 127 с.

76.17(4УКР) В 42
Видавництва України від "А" до "Я" : збірник. Вип. 2 / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; авт.-упоряд. І. В. Болгов. - К. : Укр. видавничий консорціум, 2003-2004. - 120 с : іл.

76.17 Д 22
23 форум видавців у Львові : 15-18 вересня : каталог : bookforum.ua / відп. за вип.: У. Татух, С. Челяк, Н. Клос. - Львів : ГО "Форум видавців", 2016. - 302 с. : кол.іл.

К 76.17 К63
Комунальне підприємство " Ужгородська міська друкарня " : справочное издание. - Ужгород : [б. и.], 2006. - 10 с.

76.17 Т 35
Теремко, Василь Іванович. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / В. І. Теремко. - К. : Академвидав, 2012. - 328 с.

76.11(4УКР) Т 67
13 форум видавців. Національна книжкова виставка-ярмарок : 14-17 вересня 2006 р. : програма . - Львів : [б. и.], 2006. - 150 с. : іл.


<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>
Новини

2019-01-10

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2018 р."

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2018 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2018 році громадськість світу та України.

 

2018-03-14

Шановні користувачі!  До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2018-03-06
Колектив Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка щиро вдячний  Дмитру Гордієнку за подаровану книжку "Славістична збірка", вип. 3. Книжка буде оброблена і відображена в каталогах бібліотеки.

 

2018-03-02

Шановні користувачі! Для вас ще одна нова добірка цікавих книг у Інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку".

2018-02-28

Шановні користувачі! До вашої уваги нові надходження літератури до Інформаційно-ресурсного центру "Вікно в Америку".

2018-02-24

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі відеоролик "Пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара", присвячений 85-річчю від дня народження.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".