Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>


2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Задачі моделювання грунтів.Значення якості грунту як засобу для вирощування агрокультур.

Вірван Діана Юріївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

40.3 Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищ. аграр. нав. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчик. - К.: Кондор, 2010. - 416 c.

40.3 М 74
Мойш, Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій / Н. І. Мойш ; уклад. Н. І. Мойш; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород: Ґражда, 2011. - 368 c. : z-табл.

40.3 Я45
Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : Підручник / Д.О. Мельничук, М.М. Мельников, Д. Хофман та ін.; За ред. Д. Хофман, Д.О. Мельничук, М.М. Городній. - К.: Арістей, 2004. - 488 c.

Балюк, С.А. Відтворення родючості грунтів: актуальні напрями економічного дослідження/ С. А. Балюк, А. В. Кучер, О. В. Анісімова, Л. Ю. Кучер // Вісник аграрної науки. -2013. -№ 10. - С.59-63.

Волкогон, В. В. Мікробіологічні аспекти відтворення родючості грунтів/ В. В. Волкогон // Вісник аграрної науки. -2012. -№ 9. - С.9-14.

Драган, М. І. Аграрний склад сірого лісового грунту за різних агротехнічних заходів / М. І. Драган, В. І. Гамалєв, О. Г. Любчич // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 2. - С.11-16. -Библиогр.: с. 16.

Заришняк, А. С. Баланс гумусу і поживних речовин у грунтах України / А. С. Заришняк, С. А. Балюк, М. В. Лісовий, А. В. Комариста // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 1. - С.28-32.

Кузьменко, О. Б. Методичні підходи оцінки збитків через погіршення якісного стану грунту / О. Б. Кузьменко // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - C. 61-64.

Кучеренко, В. З історії ґрунтознавства / В. Кучеренко // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 6. - C. 12.

Медведєв, В. В. Досвід педотрансферного моделювання у дослідженнях фізики грунтів / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 1. - C. 17-24.

Медведєв, В. В. Новітні технології і знаряддя обробітку для збереження фізичних властивостей грунтів / В. В. Мадведєв // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 8.

Медведєв, В. В. Щодо джерел фінансування заходів з охорони і підвищення родючості грунтів / В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. -2012. -№ 1. - С.67-69.

Полупан, М. І. Родючість грунту як природно-антропогенна його властивість, її види та параметрична оцінка / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей // Вісник аграрної науки. -2009. - № 2. - С.17-24. -Библиогр.: с. 24.

Поляков, В. Л. О моделировании регулируемого водного режима в колонке грунта / В. Л. Поляков // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 9. - С.51-60.2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Математичне моделювання впливу осолонцювання ґрунтів на розвиток рослин.

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! Пропонуємо літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

40.3 Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищ. аграр. нав. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчик. - К.: Кондор, 2010. - 416 c.

631.4 К 56
Ковда, В. А. Основы учения о почвах. Общая теория почвообразовательного процесса. Кн. 2. - М.: Наука, 1973. - 468 с.

40.3 М 74
Мойш, Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій / Н. І. Мойш ; уклад. Н. І. Мойш; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород: Ґражда, 2011. - 368 c. : z-табл.

40.3 П 65
Почвоведение : учебник. В 2 ч. – М. : Высш. шк., 1988.

40.3 П 90
Пути повышения плодородия солонцовых и эродированных почв : сб. ст. – Персиановка : Дон, 1982. 76 с.

40.3 Я45
Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : Підручник / Д.О. Мельничук, М.М. Мельников, Д. Хофман та ін.; За ред. Д. Хофман, Д.О. Мельничук, М.М. Городній. - К.: Арістей, 2004. - 488 c.

Балюк, С. А. Відтворення родючості грунтів: актуальні напрями економічного дослідження / С. А. Балюк, А. В. Кучер, О. В. Анісімова, Л. Ю. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 10. - С.59-63.

Бенцаровський, Д. М. Сучасний стан грунтів та агроекологічні аспекти використання добрив / Д.М. Бенцаровський, Л.В. Дацько та ін // Трибуна. -2004. -№11-12. - C. 22-23.

Горлачук, В. Проблеми збереження родючості грунтів фермерських господарств / В. Горлачук, А. Стрюченко // Економіка України. - 2007. - № 3. - C. 74-79.

Екологічний стан грунтів України / Балюк С. А. [та ін.] // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - C. 38-42.
2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Втрати лісів та нові лісонасадження України

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

К 43 П80
Прокладаючи нові шляхи / Швейцарсько- український проект розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA. - Ужгород, 2007. - 38 c.

К 43.4 С 76
Стале ведення лісового господарста / О. І. Станкевич-Волосянчук, Р. Т. Волосянчук; Регіон. молодіж. еколог. об-ня "ЕКОСФЕРА". - Ужгород: Ліра, 2009. - 48 c.

К 43.4 С 81
Стойко, С. М. Ліси Ужгородщини : оптимізація та збереження / С. М. Стойко, І. В. Костів. -Ужгород: Патент, 2015. - 164 c.

Вакулюк, Павло. Діброви : особливості вирощування дубових лісонасаджень у свіжих дібровах / П. Вакулюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2012. - № 6. - С. 21-23.

Ведмідь, М. Збільшення площі лісів в Україні : історія, стан та перспективи / М. Ведмідь // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 6-7.

Дебринюк, Ю. Плантаційне лісовирощування: проблеми та перспективи / Ю. Дебринюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 10-11.

Дребот, О. І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - С. 82-94.

Ісаченко, С. Кінець “зеленого царя” : [лісосмуги, вирубка лісу, злочини...] / С. Ісаченко // Урядовий кур‘єр. - 2015. -14 берез. - C. 6.

Карман, В. Нові технології вирощування : Заліснення нових площ / В. Карман // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 8-9.

Кирей, Роман. Олександр Дзюбенко: майбутнє лісу в наших руках : [на Черкащині цього року з‘явилися нові насадження на площі 1660 гектарів] / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. - 2016. - 10 черв. - С. 7.

Листопад, О. Ліс на краю прірви : як уникнути ризиків, які загрожують руйнуванням державної системи лісового господарства / О. Листопад // Урядовий кур’єр. - 2016. -6 лют. - C. 1, 5.

Полякова, Любов. Ліси без кордонів : основні напрями міжнародної діяльності Державного агенства лісових ресурсів України у 2015 році / Л. Полякова // Лісовий і мисливський журнал. - 2015. - № 4. - С. 8-10.

Попков, Михайло. До проблеми оптимізації лісистості в Україні / М. Попков, М. Савущик // Екологія. Право. Людина. - 2012. - № 15-16. - С. 49-52.

Попков, М. Рубки лісу в Україні: практика, теорія, проблеми / М. Попков // Екологія. Право. Людина. - 2011. - № 11-12. - C. 67-72.

Савчин, В. Значний потенціал : сучасні технології лісовпорядкування для лісового господарства / В. Савчин, Є. Громадський // Лісовий і мисливський журнал. - 2016. - № 2. - C. 11-13.

Сапітон, Олексій. Яке насіння, таке й коріння : стан та перспективи розвитку лісового насінництва в Україні / О. Сапітон // Лісовий і мисливський журнал. - 2016. - № 4. - С. 8-9.

Стешенко, Л. Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії / Леся Стешенко // Економіст. - 2015. - № 12. - C. 39-41.

Сулима, Сергій. Вирізання на експорт : буковинські ліси вже не зможуть сховати партизанів / С. Сулима // Голос України. - 2015. - 16 трав. - С. 11.

Ткач, В. П. Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / В. П. Ткач // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - С. 49-55.

Фурдичко О. І. Лісова політика України - справа не відомча, а загальнонародна / О. І. Фурдичко // Екологічний вісник. - 2016. - № 6. - С. 21-23

Юшкевич, Христина. “Маємо розгорнути масштабну операцію з наведення порядку в наших лісах” : [автор - голова Держлісагентства] / Х. Юшкевич // Голос України. - 2016. - 3 черв. - С. 10.


2017-04-02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література на тему: фізико-географічна характеристика с. Сімерки Перечинського р-ну. Гарно дякую!

Крайникович Мар'яна Іванівна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-04-04


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 26.8
А 73
Анучин, В. А. Закарпатская область : наук.-популяр. географ. опис / В. А. Анучин, А. И. Спиридонов. – М. : ОГИЗ Географиздат, 1947. – 175 с.

К 26.8
Г 11
Гілецька, Н. В. Мій рідний край (Природа Закарпаття) : навч. посіб. / Н. В. Гілецька. – Ужгород : Патент, 1993. – 101 с.

К 26.89
Г 35
Географія Закарпатської області : навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1996. – 96 с.

К 26.8
Д 44
Діброва, Олексій. Закарпатська область : географ. нарис / О. Діброва. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : Радян. шк., 1967. – 123 с. – (Області Української РСР).

К 26.8
З 18
Закарпатська область : корот. довід. – Ужгород : Кн.-журн. вид-во, 1947. – 106 с.

К 26.3
П 30
Петровці, Михайло Михайлович. Корисні копалини Закарпаття : наук. вид. / М. Петровці ; Упр. з питань економіки і власності Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Патент, 2001. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 222.
2017-03-31
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи є у бібліотеці підручник "Глобальна економіка", автор Радзієвська

Ванро Дарина Петрівна

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-31Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
В бібліотеці є наступна книга

65.5 К 17
Кальченко Т. В. Глобальна економіка : навч. посіб./ Т. В. Кальченко; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2009. –368 c. :a-іл. – Бібліогр. : C. 342-364.

2017-03-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:статті з газет та журналів про мистецтво(архітектура, театр, живопис і тому подібне)

Фетько Каріна Гаврилівна

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-31


Доброго дня.
Конкретизуйте, будь ласка, Ваш запит.

2017-03-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:статті з газет та журналів про політику. Чим побільше. Дякую

Черничко Оксана Петрівна

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-31


Доброго дня.
Конкретизуйте, будь ласка, Ваш запит.

2017-03-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:статті з газет та журналів, які стосуються історії України. Дякую

Кашкай Олеся Степанівна

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-31


Доброго дня.
Конкретизуйте, будь ласка, Ваш запит.

2017-03-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література до теми "Особливості трансформацій партійної системи Литви". Дякую

Керечанин Вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-03-21


Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.300 К 65
Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 206 c. - Бібліогр.: с. 201-202.

Чюпайла, Р. Рада - верховна влада на місцевому рівні, але діє вона задля виконання законів, ухвалених Сеймом, і постанов уряду / Р. Чюпайла // Віче. - 2007. - № 17. - С. 59-61.

Супричов, Олексій. Прибалтійські країни: Естонія, Литва, Латвія / О. Супричов // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 9. - С. 35-42.

Погребинська, Ірина Михайлівна. Стратегія консоціації - громадянський вибір етнічного націоналізму на початковому етапі державотворення. Case Study / І. М. Погребинська // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. - Вип.42. - С. 181-192.

Мельниченко, Н. Конституційно-правове законодавство про науку у країнах - нових членах Європейського Союзу (на матеріалах Латвії, Литви, Естонії) / Н. Мельниченко // Юридичний вісник. - 2009. - № 3. - 58-62.

Хома, Наталія Михайлівна. Соціальні процеси в країнах п’ятої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС (на прикладі Естонії, Литви, Латвії) / Н. М. Хома // Держава і право. - 2011. - Вип. 52. - С. 553-559.

Прокопчук, Ольга. Про 20 років свободи та інші "незалежності" / Ольга Прокопчук // Віче. - 2011. - № 15-16. - С. 14-15.

Кальнюс, П. Субетнічна ідентичність як фактор формування регіональної політики в сучасній Литві / П. Кальнюс ; пер. з лит. А. Тараненко // Народна творчість та етнографія. - 2011. - № 3. - С. 34-38.

Антоненко, Петро. Над нами тінь комуно-радянської примари : репортаж з міжнародного круглого столу " Досвід Литви в подоланні наслідків тоталітаризму" / Петро Антоненко // Слово Просвіти. - 2011. - 24-30 листоп. - С. 4.

Самокиш, Ігор. Литва обирає... обіцянки / І. Самокиш // День. - 2012. - 17 жовт. - С. 1, 3.

Вайтєкунас, Пятрас. "Без інтеграції в ЄС Литва не мала б змоги розвиватися" / П. Вайтєкунас ; записав П. Зубенко // Пенсійний кур’єр. - 2013. - 6-12 верес. (№ 36). - С. 11.

Стабінгіс, Рокас. Президентські вибори та вибори до Європарламенту в Литві у 2014 році / Р. Стабінгіс // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2015. - № 1. - С. 30-31.

Нідермайєр, О. Партійні системи країн - членів ЄС / О. Нідермайєр // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6-7. - C. 167-180. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кравченко, Володимир. Литва. Лицар без страху і докори / В. Кравченко // Дзеркало тижня. - 2015. - 26 верес. - С. 6.

Ландсбергіс, Вітаутас. “І вам, і нам важливо не втратити творчого духу єднання людей...” / В. Ландсбергіс ; інт-ю зап. М. Гриценко // День. - 2016. - 12-13 лют. - С. 21.

Ільєнко, Андрій. “Литва - найближчий союзник і місток до нашого забутого середньовіччя” / А. Ільєнко ; інт-ю зап. Р. Мартинюк // Шлях перемоги. - 2016. - 17 лют. - С. 2.

Данилова, О. Є. "Країна дощу" / О. Є. Данилова, А. Швентицкієне // Географія та економіка в рідній школі. - 2014. - № 1. - С. 36-41.

Ѓрібаускайте, Даля. “Литовці завжди були серед найбільших єврооптимістів” / Д. Ѓрібаускайте ; інт-ю зап. Ж. Безп‘янчук // Український тиждень. - 2016. - № 47. - С. 20-21.

Амелюшкін, Костянтин. Прагнення до нуля : [у Литві не говорять про м‘яку силу Росії, говорять про пропаганду] / К. Амелюшкін // Український тиждень. - 2016. - № 47. - С. 30-31.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

2017-03-16
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить які книги є у Вашій бібліотеці про рідну мову(крім довідкових видань)?

Лизанець Ксенія Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-03-17


Доброго дня! До Вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

81 Б 31
Бацевич, Флорій Сергійович. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософ. нариси : монографія / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2009. - 192 с. : рис. - (Монограф). - Бібліогр.: с. 170-181 та у підряд. прим. - Імен. покажч.: с. 182-187.

81.411.1 Б 75
Боднар, Оксана Степанівна. Рідна мова. Письмові творчі роботи: коментарі та зразки. 10-11 класи : підручник / О.С. Боднар. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. - 88 с. - Бібліогр.: с. 82.

81.411.1 К 55
Кобцев, Дмитро Анатолійович. Рідна мова : зб. диктантів із завданнями : 5- 11 кл. : навч.- метод. посіб. / Д. А. Кобцев, І. Ф. Приходько. - Львів : Світ, 2004. - 480 с.

67.9(4УКР)300.4 К 60
Колесніченко, Вадим. Другий періодичний Громадський звіт щодо виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: тенденції з порушення прав людини посилися / В. В. Колесніченко, Р. О. Бортник ; Русскоязычная Украина. - К. : Золоті ворота, 2012. - 560 с. : табл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

84(4УКР)6 Р 49
Рідна мово, ти ніжний цвіт... : антол. поет. творів про укр. мову / упоряд. В. Л. Федоренко ; передм. С. М. Ніколаєнко. - К. : Грамота, 2007. - 528 с.

74.03(4УКР)6 Р 69
Романюк, Світлана Захарівна. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ - початок ХХІ століття) : монографія / С. З. Романюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. - 520 с. : табл. - Бібліогр.: с. 470-498.

К 81 Х 55
Хланта, Іван Васильович. Рідна мова - дар Божий / І. В. Хланта. - Ужгород : Патент, 2012. - 194 с. : кол. іл.

<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>
Новини

2017-07-31

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2017 р".

2017-07-27

В розділі "Електронна бібліотека" додано нову книгу — Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників”.

2017-05-11

Шановні користувачі! У розділі "Електронна бібліотека" до вашої уваги представлено нові книги.

2017-03-13