Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>


2017-04-02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література на тему: фізико-географічна характеристика с. Сімерки Перечинського р-ну. Гарно дякую!

Крайникович Мар'яна Іванівна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-04-04


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 26.8
А 73
Анучин, В. А. Закарпатская область : наук.-популяр. географ. опис / В. А. Анучин, А. И. Спиридонов. – М. : ОГИЗ Географиздат, 1947. – 175 с.

К 26.8
Г 11
Гілецька, Н. В. Мій рідний край (Природа Закарпаття) : навч. посіб. / Н. В. Гілецька. – Ужгород : Патент, 1993. – 101 с.

К 26.89
Г 35
Географія Закарпатської області : навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1996. – 96 с.

К 26.8
Д 44
Діброва, Олексій. Закарпатська область : географ. нарис / О. Діброва. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : Радян. шк., 1967. – 123 с. – (Області Української РСР).

К 26.8
З 18
Закарпатська область : корот. довід. – Ужгород : Кн.-журн. вид-во, 1947. – 106 с.

К 26.3
П 30
Петровці, Михайло Михайлович. Корисні копалини Закарпаття : наук. вид. / М. Петровці ; Упр. з питань економіки і власності Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Патент, 2001. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 222.
2017-03-31
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи є у бібліотеці підручник "Глобальна економіка", автор Радзієвська

Ванро Дарина Петрівна

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-31Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
В бібліотеці є наступна книга

65.5 К 17
Кальченко Т. В. Глобальна економіка : навч. посіб./ Т. В. Кальченко; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2009. –368 c. :a-іл. – Бібліогр. : C. 342-364.

2017-03-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:статті з газет та журналів про мистецтво(архітектура, театр, живопис і тому подібне)

Фетько Каріна Гаврилівна

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-31


Доброго дня.
Конкретизуйте, будь ласка, Ваш запит.

2017-03-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:статті з газет та журналів про політику. Чим побільше. Дякую

Черничко Оксана Петрівна

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-31


Доброго дня.
Конкретизуйте, будь ласка, Ваш запит.

2017-03-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:статті з газет та журналів, які стосуються історії України. Дякую

Кашкай Олеся Степанівна

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-31


Доброго дня.
Конкретизуйте, будь ласка, Ваш запит.

2017-03-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література до теми "Особливості трансформацій партійної системи Литви". Дякую

Керечанин Вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-03-21


Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.300 К 65
Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 206 c. - Бібліогр.: с. 201-202.

Чюпайла, Р. Рада - верховна влада на місцевому рівні, але діє вона задля виконання законів, ухвалених Сеймом, і постанов уряду / Р. Чюпайла // Віче. - 2007. - № 17. - С. 59-61.

Супричов, Олексій. Прибалтійські країни: Естонія, Литва, Латвія / О. Супричов // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 9. - С. 35-42.

Погребинська, Ірина Михайлівна. Стратегія консоціації - громадянський вибір етнічного націоналізму на початковому етапі державотворення. Case Study / І. М. Погребинська // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. - Вип.42. - С. 181-192.

Мельниченко, Н. Конституційно-правове законодавство про науку у країнах - нових членах Європейського Союзу (на матеріалах Латвії, Литви, Естонії) / Н. Мельниченко // Юридичний вісник. - 2009. - № 3. - 58-62.

Хома, Наталія Михайлівна. Соціальні процеси в країнах п’ятої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС (на прикладі Естонії, Литви, Латвії) / Н. М. Хома // Держава і право. - 2011. - Вип. 52. - С. 553-559.

Прокопчук, Ольга. Про 20 років свободи та інші "незалежності" / Ольга Прокопчук // Віче. - 2011. - № 15-16. - С. 14-15.

Кальнюс, П. Субетнічна ідентичність як фактор формування регіональної політики в сучасній Литві / П. Кальнюс ; пер. з лит. А. Тараненко // Народна творчість та етнографія. - 2011. - № 3. - С. 34-38.

Антоненко, Петро. Над нами тінь комуно-радянської примари : репортаж з міжнародного круглого столу " Досвід Литви в подоланні наслідків тоталітаризму" / Петро Антоненко // Слово Просвіти. - 2011. - 24-30 листоп. - С. 4.

Самокиш, Ігор. Литва обирає... обіцянки / І. Самокиш // День. - 2012. - 17 жовт. - С. 1, 3.

Вайтєкунас, Пятрас. "Без інтеграції в ЄС Литва не мала б змоги розвиватися" / П. Вайтєкунас ; записав П. Зубенко // Пенсійний кур’єр. - 2013. - 6-12 верес. (№ 36). - С. 11.

Стабінгіс, Рокас. Президентські вибори та вибори до Європарламенту в Литві у 2014 році / Р. Стабінгіс // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2015. - № 1. - С. 30-31.

Нідермайєр, О. Партійні системи країн - членів ЄС / О. Нідермайєр // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6-7. - C. 167-180. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кравченко, Володимир. Литва. Лицар без страху і докори / В. Кравченко // Дзеркало тижня. - 2015. - 26 верес. - С. 6.

Ландсбергіс, Вітаутас. “І вам, і нам важливо не втратити творчого духу єднання людей...” / В. Ландсбергіс ; інт-ю зап. М. Гриценко // День. - 2016. - 12-13 лют. - С. 21.

Ільєнко, Андрій. “Литва - найближчий союзник і місток до нашого забутого середньовіччя” / А. Ільєнко ; інт-ю зап. Р. Мартинюк // Шлях перемоги. - 2016. - 17 лют. - С. 2.

Данилова, О. Є. "Країна дощу" / О. Є. Данилова, А. Швентицкієне // Географія та економіка в рідній школі. - 2014. - № 1. - С. 36-41.

Ѓрібаускайте, Даля. “Литовці завжди були серед найбільших єврооптимістів” / Д. Ѓрібаускайте ; інт-ю зап. Ж. Безп‘янчук // Український тиждень. - 2016. - № 47. - С. 20-21.

Амелюшкін, Костянтин. Прагнення до нуля : [у Литві не говорять про м‘яку силу Росії, говорять про пропаганду] / К. Амелюшкін // Український тиждень. - 2016. - № 47. - С. 30-31.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

2017-03-16
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить які книги є у Вашій бібліотеці про рідну мову(крім довідкових видань)?

Лизанець Ксенія Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-03-17


Доброго дня! До Вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

81 Б 31
Бацевич, Флорій Сергійович. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософ. нариси : монографія / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2009. - 192 с. : рис. - (Монограф). - Бібліогр.: с. 170-181 та у підряд. прим. - Імен. покажч.: с. 182-187.

81.411.1 Б 75
Боднар, Оксана Степанівна. Рідна мова. Письмові творчі роботи: коментарі та зразки. 10-11 класи : підручник / О.С. Боднар. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. - 88 с. - Бібліогр.: с. 82.

81.411.1 К 55
Кобцев, Дмитро Анатолійович. Рідна мова : зб. диктантів із завданнями : 5- 11 кл. : навч.- метод. посіб. / Д. А. Кобцев, І. Ф. Приходько. - Львів : Світ, 2004. - 480 с.

67.9(4УКР)300.4 К 60
Колесніченко, Вадим. Другий періодичний Громадський звіт щодо виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: тенденції з порушення прав людини посилися / В. В. Колесніченко, Р. О. Бортник ; Русскоязычная Украина. - К. : Золоті ворота, 2012. - 560 с. : табл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

84(4УКР)6 Р 49
Рідна мово, ти ніжний цвіт... : антол. поет. творів про укр. мову / упоряд. В. Л. Федоренко ; передм. С. М. Ніколаєнко. - К. : Грамота, 2007. - 528 с.

74.03(4УКР)6 Р 69
Романюк, Світлана Захарівна. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ - початок ХХІ століття) : монографія / С. З. Романюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. - 520 с. : табл. - Бібліогр.: с. 470-498.

К 81 Х 55
Хланта, Іван Васильович. Рідна мова - дар Божий / І. В. Хланта. - Ужгород : Патент, 2012. - 194 с. : кол. іл.

2017-03-11
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Микола Міхновський. Організоване ним військо. Бачення Міхновського держави.

Ватаманюк Галина Анатоліївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-03-12


Доброго дня! До Вашої уваги література, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

63.3(4УКР)5 М69
Міхновський, М. Самостійна Україна. Справа української інтелігенції / М.Міхновський. - К.: МАУП, 2007.- 352 c. - (Бібліотека українознавства; Вип. 7).

72.4(4УКР) М75
Молода нація : альманах / Ред. кол. О. Бабкіна, Т. Батенко, О. Білий та ін. - К. : Смолоскип. -1996. -
№ 2 (27). - 2003. - 256 с.

63.3(4УКР)6 Т89
Турченко, Ф. Г. Історія України ХХ століття в запитаннях і відповідях / Ф. Г. Турченко; М-во освіти і науки України, Гол. управління заг. сер. освіти. - К.: Магістр-S, 1996. - 160 c.

Герої нації: Микола Міхновський // Українське слово. - 2015. - 21-27 січ. - С. 4-5.

Герої нації : Микола Міхновський // Українське слово. - 2015. - 28 січ.-3 лют. - С. 8.

Деревінський, В. Концепція Миколи Міхновського щодо формування української держави / В. Деревінський // Мандрівець. - 2015. - № 5. - С. 86-88.

Дорожинський, Павло. Микола Міхновський - основоположник ідеології українського націоналізму / П. Дорожинський // Самостійна Україна. - 2013. - Ч. 3/528. - С. 3-5.

Доценко, Анатолій. Микола Міхновський як людина у спогадах його сучасників / А. Доценко // Самостійна Україна. - 2013. - Ч. 3/528. - С. 6-10.

Микола Міхновський : (1873-1924 рр.) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова [та ін.]. - К. : Арій, 2011. - С. 323-329.

Міхновський Микола Іванович : український політичний діяч // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Курас, Редкол. І.Ф. Курас, М.О. Багмет, В.І. Гусєв та ін. - К. : Вища школа, 2003. - С. 70-71.

Патриляк, Іван. Слово про Великого Українця / І. Патриляк // Визвольний шлях . - 2006. - Кн.5. Річник 59. - С. 124-137.

Ситник, Віктор. Микола Міхновський про формування національно свідомої особистости як суб’єкта українського державотворення / В. Ситник // Визвольний шлях . - 2006. - Кн. 12. - С. 78-87.

Солдатенко, В. Ф. Ідейний опонент М.Грушевського (полемічні зауваги на полях книги Ф.Турченка "Микола Міхновський: життя і слово") / В.Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. - 2006. - №5. - C. 98-110.

Турченко, Федір. Микола Міхновський на Кубані / Ф. Турченко // Пам’ятки України. - 2005. - №3-4. - С. 100-105.

Турченко, Ф. Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. - 2013. - № 2. - С. 74-95.

Турченко, Ф. Микола Міхновський у літературній творчості / Федір Турченко // Березіль. - 2013. - № 5-6. - C. 26-29.


2017-03-06
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мені терміново потрібні наступні підручники Шишко Г.Г., Потери газа при эксплуатации систем газоснабжения та Эксплуатация и ремонт систем газоснабжения. Чи є такі в нашій бібліотеці?

Попович Альона

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-07


Доброго дня.

У фондах нашої бібліотеки є книга за Вашим запитом. Книга повернута і знаходиться у відділі книгозберігання (I-поверх).

Шишко, Геннадий Григорьевич. Потери природного газа при эксплуатации систем газоснабжение : учеб. пособие / Гос. Ком. Украины по жил.-коммун. хоз-ву, Ин-т повышения квалификаци руководящих работников и специалистов. – Киев : ИПК Госжилкомхоза Украины, 1991.- 112 с. : ил.

2017-02-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з підбором літератури до курсової роботи на тему:"Флора околиць села Сімерки, Перечинського р-ну". Гарно дякую!

Рогулич Валентина

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-02-27


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 0
З-18
Закарпаття [Електронний ресурс] : вичерпна інформація про Закарпат. обл. / кер. проекту В. В. Гащич. – Ужгород, 2006. – 1 эл. опт. диск.

К 28.5
К 63
Комендар, Василь Іванович. У мандри до шовкової косиці / В. І. Комендар ; ред. О. Козоріз ; Держ. упр. навколиш. природ. середовища в Закарпат. обл., Міжвід. н.-д. лаб. охорони природ. екосистем Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород : Мист. Лінія, 2009. – 56 с. : кольор. іл. – Текст укр., англ., угор., пол., рум., чес., словац. мовами.

К 28.5
П 58
Попов, М. Г. Очерк растительности и флоры Карпат / М. Г. Попов. – М. : Из-во Москов. общества испытателей природы, 1949. – 303 с.

К 28
Ф 73
Флора и фауна Карпат : сборник работ. – М. : Из-во Акад. наук СССР, 1960. – 227 с.

К 28.5
Ф 74
Фодор, Степан Степанович. Флора Закарпаття : наук.-популяр. літ. / С. С. Фодор. – Львів : Вища школа , 1974. – 208 с.

***
Комендар, Василь. Степові релікти у ... Закарпатті / В. Комендар, М. Пекар // Зелені Карпати. – 2002. – № 1-2. – С. 42-44 : іл.

Сідун, Іван. Де знайти венерині черевички? : [рослини Закарпаття] / І. Сідун // Новини Закарпаття. – 2009. – 13 черв. – С. 7.

Флора і фауна Карпат // Закарпаття туристичне. – К. : Світ успіху, 2007. – С. 10-11 : фот. кольор.

Чубірко, М. М. Історія дослідження і перспективи збереження флори та рослинності Карпат : [в т. ч. про Закарпаття] / М. М. Чубірко // Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Карпат. біосфер. заповідника (13-15 жовт. 1998 р.). – Т. 2. – Рахів, 1998. – С. 308-310.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>
Новини

2017-06-09

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за травень 2017 р."

2017-06-08

Шановні користувачі! Для вас нові надходження літератури до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2017-05-15

Шановні користувачі! До вашої уваги віртуальна виставка "Вишиванка - генетичний код нації" (до Всесвітнього дня вишиванки).

2017-05-11

Шановні користувачі! У розділі "Електронна бібліотека" до вашої уваги представлено нові книги.

2017-05-10

Шановні користувачі! До вашої уваги віртуальна виставка "Світовий книжковий простір", яка представляє письменників нового століття, твори яких, на наш погляд, – вагомий  здобуток у сучасній світовій літературі.  Звісно, вибір імен суб`єктивний, але він відображає певні читацькі інтереси,  уподобання користувачів нашої бібліотеки.

2017-03-13