Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>


2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить : технічна література по ремонту атомобілів ВАЗ 2101

Іван Андрійович

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

39.33 А 22
Автомобили "Жигули": ВАЗ-2101, 2102, 21011, 21013, 21016, 21021 : рук. по ремонту, кат. деталей. - М. : Арго-книга, 1995. - 240 с. : рис., табл.

39.33 А 22
Автомобили "Жигули" моделей ВАЗ-2101, -2102, -21011, -21013 : устройство и ремонт / В. А. Вершигора, А. П. Игнатов [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1990. - 240 с. : рис., табл.

39.33 А 22
Автомобили ВАЗ: изнашивание и ремонт / А. А. Звягин, М. А. Масино [и др.] ; под общ. ред. А. А. Звягин. - Л. : Политехника, 1991. - 256 с. : рис., табл.

39.33 В 22
Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили ВАЗ : приспособления для ремонта и техн. обслуживания / В. К. Вахламов. - М. : Транспорт, 1995. - 64 с. : рис., табл.

39.33 Л 64
Литвиненко, Владимир Васильевич. Электрооборудование автомобилей ВАЗ / В. В. Литвиненко. - М. : Патриот, 1990. - 208 с. : рис., табл.
2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: перелік контольних питань для втубу до медичного

Вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! Зверніться до наступних посилань:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: кримінальний процесуальний кодекс

Олександр

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний процесуальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 01 груд. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). - К.: Правова єдність, 2012. - 300 c. - (Законодавство України).

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 листоп. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 292 c.

Україна. Закони.
Кримінальний процесуальний кодекс України : 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України. -2012. -19 трав. - C. 9-49.; Урядовий кур’єр. -2012. - 6 черв. - C. 9-26.; Офіційний вісник України. -2012. -№ 37. - C. 11-201.; Урядовий кур’єр. -2012. - 7 черв. - C. 9-26.; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2012. - № 5. - C. 3-304.

Україна. Закони.
Новий Кримінальний процесуальний Кодекс України : коментарі. Роз’яснення. Документи // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2013. - № 5. - C. 3-407.

2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: збірка українських приказок та прислівїв 2002р

Назар

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне вам видання:

398.91(477) Б 14
Багмет, А. Збірка українських приказок та прислів’їв / А. Багмет; Передм. О. Ветухов; Репринт. відтворення вид. 1929 року. - К.: Техніка, 2002. - 224 с. - (Народні джерела).
2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: розвиток і взаємодія єврейських громадна європейському просторі. Київ 2017

Владіслав

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! Потрібну книгу ви можете отримати у Відділі обслуговування нашої бібліотеки (ІІІ поверх):

323.1(4) Р 64
Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі : монографія / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. - 464 c.
2018-07-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: довідники для вступу у ВНЗ

Ольга

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

81.432.1 В 31
Верба, Г. В. Граматика сучасної англійської мови : (довідник) = Modern English Grammar: (reference book)/ Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К.: ВП Логос-М, 2013. - 352 c. - (Учням та абітурієнтам).

22.1 З-41
Збірник задач з математики для вступників для втузів / В. К. Єгерев [и др.] ; за ред. М. І. Сканаві ; пер. з рос.: Є. В. Бондарчук, Ю. Ю. Костриця, Л. П. Оніщенко. - К. : Вища шк., 1992. - 448 с.

81.411.1 К 59
Козачук, Г. О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. для вступників до вищ. навч. закл./ Г. О. Козачук ; ред. Л. О. Біда. - 8-е вид., допов. і переробл.. -К.: Вища школа, 2007. - 304 c.

22.3 К 64
Конкурсні тестові завдання для вступників: Фізика / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет ; відп. за вип. В. М. Міца [та ін.] ; уклад. В. М. Бенца [та ін.]. - Ужгород [УжНУ] : [б. и.], 2008.

24 К 64
Конкурсні тестові завдання для вступників: Хімія / Міністерство освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; відп. за вип. В. М. Міца [та ін.] ; уклад. С. Ю. Чундак [та ін.]. - Ужгород [УжНУ] : [б. и.], 2007. - 200 с.

83.3(4УКР) У-45
Українська література : хрестоматія для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / упоряд., передм. О. М. Авраменко. - К.: Грамота, 2012. - 512 c.

24 Х 46
Хімія : посіб. для вступників до вузів / В. В. Сухан [и др.]. - К.: Либідь, 1993.-408 c. :z-табл.


2018-07-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: інклюзивна освіта

Петро

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Сержук В. Школа - для всіх дітей / В. Сержук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - К. : Плеяди, 2015. - № 9/10. - С. 16-17.

Шамрай О. В. Індивідуальні консультації як фактор підготовки педагогів-дошкільників до роботи в умовах інклюзії / О. В. Шамрай // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 3. - С. 54-55.

Олешко Л. Д. Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір / Л. Д. Олешко // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 12. - С. 7-8.

Колупаєва А. А. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. А. Колупаєва, Л. В. Наконечна // Педагогіка і психологія. - 2017. - № 1. - С. 57-63.

Юрченко, Михайло. Відтепер усі знають, що таке інклюзив : Європейський вибір ставить перед суспільством нові цивілізаційні вимоги / М. Юрченко // Урядовий кур`єр. - 2017. - 6 лип. - С. 2.

Діти з особливими потребами. Планування та реалізація психолого-педагогічного супроводу // Психолог. - 2018. - № 3-4. - С. 76-77.

Давиденко, Оксана. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів для дітей із особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти / О. Давиденко // Психолог. - 2018. - № 9-10. - С. 74-95.

Шевкун, Марія. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів для дітей з особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти / М. Шевкун, О. Давиденко // Психолог. - 2018. - № 11-12. - С. 78-97.

Лиховид, Інна. Освіта з особливими потребами : за даними експертів, в Україні 6% шкіл працюють з інклюзією. Як планують виправляти ситуацію? / І. Лиховид // День. - 2018. - 12 лип. (№ 121). - С. 11.


2018-07-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (правові засади інтегрованого розвитку (особливо, Лейпцизька хартія)

Іваненко Ольга Іванівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! Пропонуємо скористатись Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: вступна кампанія 2018

Ольга

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

Барболіна, Тетяна. Ризначення функціональної підготовки учнів за допомогою тестових завдань / Т. Барболіна, О. Москаленко, Ю. Москаленко // Математика в рідній школі : наук.-метод. журн. - К. : Педагогічна преса, 2018. - № 4. - С. 9-15.

Вступ до магістратури 2018 : (поширені запитання-відповіді) // Сучасна освіта. - 2018. - № 7. - C. 15.

Вступ-2018: професійно-технічна освіта // Сучасна освіта. - 2018. - № 4. - C. 14.

Головко, Оксана. На абітурієнтів чекає новації / о. Головко // Урядовий кур’єр. - 2018. - 27 черв. - С. 3.

Довідник ВНЗ України : галузь знань: “Виробництво та технології” (код 18), спеціальність: “Харчові технології” (код 181) // Сучасна освіта. - 2018. - № 3. - C. 16-17.

Кваліфіковані робітники - затребувані і високооплачувані : професійно-технічна освіта (ПТО) // Сучасна освіта. - 2018. - № 7. - C. 21.

Ковалко, Наталія. Проходження ЗНО-2018: обізнаний - отже, озброєний / Н. Ковалко // Дзеркало тижня. - 2018. - 7-13 квіт. - С. 13.

Основні новації вступу 2018 // Сучасна освіта. - 2018. - № 7. - C. 14.

Панченков, Андрій. Власне висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури : за метеріалами Українського центру оцінювання якості освіти / Андрій Панченков // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 3. - С. 46-49.

Пашкевич, Оксана. ЗНО-2018: зміни, вимоги і можливості / О. Пашкевич // Жінка. - 2018. - № 4. - С. 8-9.

Сучасна професійна освіта: у МОН представили візію реформи // Сучасна освіта. - 2018. - № 7. - C. 13.

Як обрати країну і ВНЗ для навчання за кордоном? // Сучасна освіта. -2018. -№ 7. - C. 6-7.
2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: діяльність кластерів

Віктор

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Ткаченко А. М. Впровадження кластерної моделі господарювання - запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів / А. М. Ткаченко, А. В. Бакута // Держава та регіони. - 2016. - № 6. - С. 39-48.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Розвиток інноваційного підприємництва на засадах кластерної організації / Л. М. Ганущак-Єфіменко, В. Г. Щербак // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11. - С. 88-96.

Фарат О. В. Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11. - С. 205-213.

Федулин А. А. Оптимизация внутрикластерных отношений в туристической сфере / А. А. Федулин, К. А. Лебедев, О. Е. Лебедева // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 383-388.

Колосінський Є. Ю. Перспективи функціонування кластерних утворень для розвитку туристичної сфери Карпатського регіону / Є. Ю. Колосінський, М. І. Колосінська, О. О. Петращак // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 120-129.

Самофатова В. А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону / В. А. Самофатова // Регіональна економіка. - 2017. - № 1.- С.30-37.

Коваленко С. І. Екстерналії транскордонних кластерних систем як фактор конкурентоспроможності єврорегіонів / С. І. Коваленко // Регіональна економіка. - 2017. - № 1.- С.63-71.

Ткач С. М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С. М. Ткач, Я. В. Панас // Регіональна економіка. - 2017. - № 3.- С.133-140.

Бондар, Володимир. Кадровий кластер : престижем "лісових професій" повинна служити їх рання профорієнтація / В. Бондар ; записав П. Чечелюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2018. - № 1. - С. 4-7.

Карпова Т. С. Государственная инновационная политика: роль кластеров в ее развитии / Т. С. Карпова // Вісник. - 2018. - № 1. - С. 11-16.<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>
Новини

2019-01-10

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2018 р."

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2018 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2018 році громадськість світу та України.

 

2018-11-07

Шановні користувачі! Новинки літератури Відділу наукової інформації та бібліографії чекають на вас!

2018-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Святині мистецтва - 70", яка присвячена 70-річчю від дня утворення Музею ім. Й. Бокшая.

2018-11-05

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за жовтень 2018 р."

2018-10-31

Шановні користувачі! Довашої уваги нова віртуальна виставка "Ім'я, яке не кане в Лету", присвячену 90-річчю від дня народження поета і перекладача Василя Шкробинця.

2018-10-13

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "За Україну, за її волю!", яка присвячена Дню українського козацтва.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".