Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>


2018-08-04
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:„Агропромисловий комплекс України”

Микола

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-08-06


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.9(4УКР)32 З-63
Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України / ідея Т. Шелкопляс. - К.: Агромедія-Про, 2010. - 352 c.

65.9(4УКР)32 М 59
Мікловда, В. П. Агропромислове виробництво регіону в умовах ринкових трансформацій : [монографія] / В. П. Мікловда, М. В. Газуда; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: Ліра, 2008. - 224 c.

65.32 О-78
Островський, П. І. Аграрний маркетинг : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П.І. Островський ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 c.

К 65.632 С 71
Спаський, Г. В. Соціальні та економічні проблеми в інвестиційній діяльності АПК Закарпаття = Karpatalja szocialis es gazdasagi problemai az agraripari beruhazasokban : монографія / Г. В. Спаський; Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці. - Ужгород: ПоліПрінт, 2010. - 112 c.

65.9(4УКР)32 С 83
Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні : аналіт. доп. / О. В. Собкевич [и др.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2014. - 64 c.

Забуранна, Л. В. Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК / Л. В. Забуранна, Н. В. Попрозман // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - С. 111-118.

Новак, Інна. Значення інститутів інвестування у забезпеченні розвитку аграрної сфери / Інна Новак // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 9. - С. 132-140.

Забуранна, Л. В. Методичні підходи до оцінювання стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. В. Забуранна, Т. Л. Нідзельська // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 3. - С. 142-150.

Нестерчук, Ю. А. Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины / Ю. А. Нестерчук, Е. А. Непочатенко, М. И. Малеваный // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 3. - С. 384-396.

Блудова, Т. В. Роль взаємодії малих молокопереробних підприємств у регіональному розвитку АПК / Т. В. Блудова, А. Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 4. - С. 104-110.

Криленко, В. І. Фінансові індикатори економічної безпеки аграрного сектору / В. І. Криленко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С. 110-122.

Болдуєв, М. В. Державне регулювання розвитку агропродовольчогокомплексу та забезпечення продовольчої безпеки України / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. - 2017. - № 1. - С. 21-25.

Панченко, Марія Олександрівна. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М. О. Панченко, М. В. Ілінчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 7. - С. 21-24.

Семенда, Д. Вплив податкових нововведень на розвиток аграрного сектору економіки України / Д. Семенда, О. Семенда, О. Семенда // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С. 80-89.

Сумець, Олександр. Профільні логістичні стратегії забезпечення конкурентного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки / Олександр Сумець // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С. 123-132.2018-08-03
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:як відкрити свою спрау

Віктор

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-08-03


Доброго дня! До вашої уваги література:

334(477.87) Г 13
Газуда, М. В. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва : монографія / М. В. Газуда, Н. Ю. Волощук; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Карпат. ін-т підприємництва вищ. навч. закл. Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2017. - 252 c.

65.29 К49
Клівець, П. Г. Стратегія підприємництва : навч. посіб. / П.Г.Клівець. - К.: Академвидав, 2007.-320 c. - (Альма-матер). -Бібліогр.: с. 318-319.

65.9(4УКР)29 П 54
Полянко, В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Полянко, А. В. Круглянко; М-во освіти і науки України. - К.: Дакор: КНТ, 2008. - 176 c.

65.9(4УКР)29 Ч25
Частный предприниматель : учебное пособие / Т. Онищенко и др. - 13-е изд., перераб. и доп. -Х.: Фактор, 2007. - 688 c.

Заруба, П.І. Окремі питання правового регулювання реєстрації сукб’єктів підприємницької діяльності / П. І. Заруба // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 11. - С. 33-36.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : законодавство, судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2011. - № 9. - С. 7-347.

Створення підприємства : шлях до успіху (Введено оглавление) // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 55. - С. 3-79.

Коваленко, Олена. Витрати на реєстрацію ТОВ: бухгалтерський і податковий облік / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 56. - С. 24-27.

Шляхетно, В. В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб‘єктами малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС / В. В. Шляхетно; Укр. акад. друкарства // Наукові записки. - 2016. - Вип. 2. - C. 134-142.

Кашлаков, О. І. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні / О. І. Кашлаков. -(Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. - 2016. - № 4-5. - C. 80-85.

Тріпутень, С. “В Україні сімейний бізнес стане одним з локомотивів розвитку економіки” : [автор - керівник програм Міжнародної фінансової корпорації з корпоративного управління в Європі та Центральній Азії] / С. Тріпутень // Урядовий кур’єр. - 2016. - 17 черв. - C. 5.

Вишиваний, Василь. Ефект доміно: реформа у сфері держреєстрації юросіб та фізосіб-підприємців / В. Вишиваний // Все про бухгалтерський облік. - 2016. - № 8. - С. 6-16.

Турчак, В. В. Управління результативністю бізнес-процесів у малому підприємництві/ В. В. Турчак // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 4. - C. 79-86.

Мацегора, К. Малий і середній бізнес мають чітку перспективу / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. - 2017. - 25 трав. - C. 1-2.

Мальцева, Майя. Підтвердження статусу підприємця: між легкістю та складністю / М. Мальцева // Все про бухгалтерський облік. - 2017. - № 49. - С. 20-21.

Хомутенко, А. В. Державний фінансовий контроль за діяльністю суб‘єктів господарювання України : аналітичний аспект / А. В. Хомутенко, В. П. Хомутенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 4. - C. 55-60.

Бєлоусов, Я. І. Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій / Ярослав Ігорович Бєлоусов, Любов Іванівна Бєлоусова // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 12. - C. 26-29.2018-08-03
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: бізнес-план,бізнес-модель

Віктор

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-08-03


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

33.001.14(076) Б 25
Барроу, К. Бізнес-план = The business plan workbook : практич. Посібник / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун; Перекл. з англ. - 3-є вид. - К.: Знання, 2002. - 285 с.

65.9(4УКР)29 Б 59
Бізнес-планування як основа розвитку підприємництва : [посібник] / USAID від американ. народу, Укр. фонд підтримки підприємництва, Центр комерц. право. - К.: Арктур-А, 2010. - 48 c.

65.9(4РОС)29 К 71
Коссов, В. В. Бизнес-план: обоснование решений : учеб. пособие / В. В. Коссов; Гос. ун-т "Высшая школа экономики". - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ВШЭ, 2002. - 272 c.

65.29 М15
Македон, В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон; Дніпропетров. ун-т економіки та права . - К.: Центр учбової л-ри, 2009. - 236 c.

Бадзим, О.С. Удосконалення методів розробки фінансової складової бізнес-плану / О. С. Бадзим // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 79-86.

Чайковська, В.П. Планування ресурсного забезпечення як важливий елемент бізнес-плану промислового підприємства / В. П. Чайковська // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 161-166.

Губені, Ю. Е. Сучасні методи у бізнес-плануванні / Ю. Е. Губені, І. І. Костецька // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 90-93.

Криховець-Хом'як Л. Я. Конспект-схема уроку на тему "Бізнес-план: зміст, структура" / Л. Я. Криховець-Хом'як // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 5. - С. 14-15.

Боднар, О. Інформаційні технології для моделювання бізнес-процесів / О. Боднар // Вісник. -2013. - № 2. - C. 8-9.

Рынкевич, Наталья Сергеевна. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой / Н. С. Рынкевич // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 5. - С. 28-30.

Янковець, Т. М. Економічна сутність бізнес-плану інноваційного проекту / Т. М. Янковець // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 317-321.

Бізнес-планування в малому бізнесі // Підприємництво та менеджмент малого бізнесу : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"; за заг. ред.: В. П. Мікловда, К. Калантаридіс. - Ужгород : Говерла, 2011. - С. 24-36.

Семенов, А. Г. Методи розробки бізнес-плану для акціонерного товариства / А. Г. Семенов, О. В. Ярошевська, Г. А. Семенова // Держава та регіони. - 2015. - № 1. - С. 118-125.

Планування і прогнозування діяльності підприємств // Економіка підприємства : навч. посіб./ Н. М. Бондар, В. Є. Воротін [та ін. ] ; за заг. ред. А. В. Калина; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2006. - С. 191-209.

Масленніков, Євген Іванович. Сценарний підхід для формування бізнес-стратегій підприємства / Є. І. Масленніков, В. В. Томак // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 6. - С. 34-37.2018-08-03
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть з пошуком літератури по темі "Державне управління туризмом Карпатського регіону". Дуже дякую!!!

Кривенкова Руслана Юріївна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2018-08-07


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:

К 75.8
В 27
Великоберезнянщина туристична: туризм, рекреація, відпочинок, спорт : інф.-турист. довід. / Великоберезнян. райдержадмін. ; Великоберезнян. райрада ; від. з питань розвитку туризму та рекреації. – Великий Березний, 2004. – 12 с. : іл, карти.

К 65.6-04
К 26
Карпатский рекреационный комплекс : монография / М. И. Долишний, М. С. Нудельман, К. К. Ткаченко. – К. : Наук. думка, 1984. – 148 с.

К 53.54
К 93
Курортно-рекреаційні зони Закарпаття : довідник'2000 / наук.-практ. об-ня "Реабілітація" ; МОЗ України м. Ужгород ; Упр. економіки ; Упр. з питань фіз. культури, спорту і туризму Закарпат. облдержадмін. ; уклад. Й. І. Лемко. – 2-е вид., доп. – Ужгород, 2000. – 243 с : карти.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин : навч. вид. / Ін-т регіон. дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

53.34(4)
Н 30
Нарстедт, Вольфган. Рекреаційний сервіс в Європі. Професія або інтуїція? Перспективи оздоровчого туризму в умовах бальнеолікарень та курортів (глави з книги, ч. 1) : навч. вид. / В. Нарстедт, М. Піводда ; перекл. з нім. Л. Киртич, Л. Добра. – Ужгород : Ліра, 2001. – 101 с.

К 75.8
П 47
Пойда-Носик, Ніна Никифорівна. Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України: теорія та практика регулювання : монографія / Н. Н. Пойда-Носик, Р. Й. Бачо, І. І. Січка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2014. – 210 с. : іл, табл.

К 65.6
Р 36
Рекреація і туризм : кращі гот.-ресторанні комплекси Закарпаття / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; передм., уклад. : П. П. Гаврилко ; С. Талапа. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші , 2011. – 49 с. : кольор. іл.

За більш детальною інформацією звертайтесь у краєзнавчий відділ нашої бібліотеки!
2018-07-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Коавчук Л.Д, Політологія 2012 р.

Андрій

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-30


Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступне видання:

66.0 К 78
Кравчук, Л. В. Політологія : семінар / Л. В. Кравчук, Святослав Леонідович Кравчук. - Вид. 2-е, доп. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. - 208 c. - Бібліогр. наприкінці тем.
2018-07-27
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Стадник В.В. Менеджмент. Посібник Київ 2003 рік

Сергій

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2018-07-27Доброго дня.
У фондах нашої бібліотеки є така книга :

65.50.2 С 76
Стадник В. В.Менеджмент : Посібник/ В.В. Стадник, М.А. Йохна. -К.: Академія: Академвидав, 2003.– 464 с.– (Альма-матер). – ISBN 966-8226-11-9; в опр.: 21грн
2018-07-27
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Начаюк Л.І. готельно-ресторанний комплекс. навчальний посібник. 2003 рік

Оксана

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2018-07-27


Доброго дня.
У фондах нашої бібліотеки є така книга :

65.9(4УКР)43
Н 59
Нечаюк Л.І.Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посіб./ Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 348 с.
2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: список літератури для вступу на юридичний факультет

Богдан

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! До вашої уваги наступні посилання:

посилання 1

посилання 2
2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить : технічна література по ремонту атомобілів ВАЗ 2101

Іван Андрійович

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

39.33 А 22
Автомобили "Жигули": ВАЗ-2101, 2102, 21011, 21013, 21016, 21021 : рук. по ремонту, кат. деталей. - М. : Арго-книга, 1995. - 240 с. : рис., табл.

39.33 А 22
Автомобили "Жигули" моделей ВАЗ-2101, -2102, -21011, -21013 : устройство и ремонт / В. А. Вершигора, А. П. Игнатов [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1990. - 240 с. : рис., табл.

39.33 А 22
Автомобили ВАЗ: изнашивание и ремонт / А. А. Звягин, М. А. Масино [и др.] ; под общ. ред. А. А. Звягин. - Л. : Политехника, 1991. - 256 с. : рис., табл.

39.33 В 22
Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили ВАЗ : приспособления для ремонта и техн. обслуживания / В. К. Вахламов. - М. : Транспорт, 1995. - 64 с. : рис., табл.

39.33 Л 64
Литвиненко, Владимир Васильевич. Электрооборудование автомобилей ВАЗ / В. В. Литвиненко. - М. : Патриот, 1990. - 208 с. : рис., табл.
2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: перелік контольних питань для втубу до медичного

Вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! Зверніться до наступних посилань:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>
Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2019-01-03

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатскої області за грудень 2018 р".

2018-12-20

Шановні користувачі. До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2018-12-13

Шановні користувачі! До вашої уваги нова віртуальна виставка "Бібліогурманіка - апетитне читання".

2018-12-11

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Розстріляне Відродження. Євген Плужник" (до 120-річчя від дня народження українського поета, драматурга, перекладача).

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".