Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<        1   2 || 3 || 4 || 5 ||     >>     >>>>


2017-10-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Чи є у Вашому фонді книги: Заремба С. Нариси з історії українського пам`яткознавства, або Українське пам`яткознавство цього ж автора. Самостійно перевірити не можу, бо не працює електронний каталог.

Гичка Галина Михайлівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-10-18


Доброго дня! На жаль, у фондах нашої бібліотеки потрібні Вам видання відсутні.
2017-10-17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література про Лесю Українку та Івана Франка (їхні твори, твори про них, монографії, збірники і так далі) яка є в вашій бібліотеці. Дякую!

Дарина

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-10-17


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

83.3(4УКР)5 А21
Аврахов, Григорій Герасимович. Леся Українка: Проблеми текстології та історії друку (До дванадцятитомного видання творів, 1975-1979) [Текст] : монографія / Г.Г.Аврахов. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 228 с.

83.3(4УКР)5 Г 70
Горохович, Антонина. Поетика Лесі Українки і її афоризми [Текст] = The poetics of Lesia Ukrainka and her aphorisms / А. Горохович ; Ін- дослідів Волині. - Вінніпег ; Канада : Волинь, 1980. - 146 с. : портр. - Резюме англ. мовою. - Бібліогр.: с. 132-139.

83.3(4УКР)5 З-41
Зборовська, Ніла. Моя Леся Українка [Текст] : есей / Н. Зборовська. - Тернопіль : Джура, 2002. - 228 с.

83.3(4УКР)5 К 24
Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка [Текст] / М. С. Кармазіна. - К. : Вид. Дім Альтернативи, 2003. - 416 с. : фото. - (Особистість і доба).

83.3(4УКР)5 К72
Костенко, Анатолій Ілліч. Леся Українка [Текст] / А.І. Костенко; Упоряд. В.П. Сичевський, Відп. за вип. О. Шевчук. - К. : "А.С.К.", 2006. - 512 с. : портр. - (Життя видатних людей).

83.3(4УКР)5 М 64
Мірошниченко, Лариса. Леся Українка. Життя і тексти [Текст] / Л. Мірошниченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Смолоскип, 2011. - 264 с. : іл.

83.3(4УКР)5 П 16
Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка [Текст] / Т. М. Панасенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 128 с. - (Програма "Українська книга").

83.3(4УКР) Р 60
Родина Косачів і волиняни [Текст] : спогади, перекази / записи, впоряд., прим. О. Ф. Ошуркевич. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. - 64 с. : іл.

83.3(4УКР)5 С 79
Стежками "Лісової пісні" [Текст] : до 100-річчя драми-феєрії Лесі Українки : збірник / упоряд.: В. С. Гей, Н. П. Горик, Н. Гуменюк. - Луцьк : Терен, 2011. - 200 с. : іл.

84(4УКР)5 У-45
Українка, Леся. Листи: 1876-1897 [Текст] / Українка Л. ; упоряд. Прокіп (Савчук) В. ; передм. В. П. Агеєва. - К. : Комора, 2016. - 512 с. : фото. - (Persona) (Програма "Українська книга").

84(4УКР)5 У-45
Леся Українка - дітям [Текст] : [для мол. і серед. шк. віку] / упоряд., передм. Д. Іваницька. - Львів : Апріорі, 2011. - 64 с. : кол.іл. - ("Апріорі"-дітям).
Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-10-17


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

83.3(4УКР)5 Г94
Гундорова, Тамара Іванівна. Невідомий Іван Франко [Текст] : грані Ізмарагду / Т.І. Гундорова; Гол. ред. В. Куценко. - К. : Либідь, 2006. - 360 с. : іл, портр. - Бібліогр. в підрядк. прим.

К 83.3 З-18
Закарпатська Франкіана [Текст] : зб. наук. ст., есе, худож. творів, бібліогр. джерел / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида [и др.] ; ідея О. Д. Гаврош ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 260 с. : іл.

К 83.3 О-91
Офіцинський, Роман Андрійович. Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини [Текст] : монографія / Р. А. Офіцинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Історичний ф-т. - Ужгород : Ґражда, 2011. - 248 с.

83.3(4УКР)5 П 12
Павличко, Дмитро Васильович. "Зів’яле листя" Івана Франка [Текст] : літературознав. дослідж. / Д. В. Павличко. - 2-е вид. - К. : Веселка, 2008. - 24 с.

83.3(4УКР)5 С 16
Салига, Тарас Юрійович. Франко - Каменяр [Текст] / Т. Ю. Салига. - Ужгород : Ґражда, 2007. - 128 с.

83.3(4УКР)5 С 73
Спогади про Івана Франка [Текст] / упоряд., вступ. ст., прим. М. Гнатюк. - Вид. 2-е, допов., переробл. . - Львів : Каменяр, 2011. - 816 с. : портр.

78.3(4УКР) Ф83
Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин [Текст] : методико-бібліогр. матеріали (до 150-річчя з дня народження І.Я. Франка [1856-1916] / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; Матеріал підготували Н.М. Панчук, В.М. Сорока, Т.Г. Балаж, Відпов. за вип. О.М. Дзуровчик. - Ужгород : [б. и.], 2006. - 28 с.

83.3(4УКР)5 Ф83
Іван Франко і національне й духовне відродження України. До 150-ї річниці від дня народження [Текст] : матеріали наук.-практ. конференції 18 травня 2006 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; Уклад. Л.І. Романова. - Харків : [б. и.], 2006. - 116 с.

84(4УКР)5 Ф 83
Франко, І. Я. Захар Беркут : повість / І. Я. Франко. -Перевид,, переробл. - К.: Дніпро, 2016. - 180 c. :c-портр.

84(4УКР)5 Ф 83
Франко, І. Я. Казки : для дошк. та мол. шк. віку / І. Я. Франко ; упоряд. О. С. Яремійчук ; худ. С. Артюшенко. - К.: Веселка, 2008. - 216 c. :a-іл. - (Українській дитині).

84(4УКР)5 Ф 83
Франко, І. Я. Перехресні стежки : лірика / І. Я. Франко. -2-е вид. стер. - Х.: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 368 c.

84(4УКР)5 Ф83
Франко, І. Я. Украдене щастя / І. Я. Франко. - Х.: Фоліо, 2008. - 416 c. - (Українська класика).

2017-10-16
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:твори Лисенка М.В. та твори про нього!Дякую!

Савко Тетяна Сергіївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-10-17


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

85.313(4УКР) А87
Архімович, Лідія Борисівна. М. Лисенко : життя і творчість / Л. Б. Архімович, М. М. Гордійчук. - 3-є вид., допов. й переробл. . - К. : Муз. Україна, 1992. - 256 с. : портр, фото.

91.9: 85.31(4УКР) Л63
Микола Лисенко. Бібліографія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України, Мемор. музей М.В. Лисенка ; упоряд. І. О. Негрейчук ; : Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва. - Х. : Фоліо, 2009. - 224 с.

85.31(4УКР) Л63
Микола Лисенко у спогадах сучасників : У 2-х т / Редкол. А.П.Лащенко. Т. 1 / Упоряд., передм. та комент. Р.Я.Пилипчук, 2003. - 344 с.

85.31(4УКР) Р32
Ревуцький, Дмитро Миколайович. Микола Лисенко. Повернення першоджерел / Д. М. Ревуцький ; вступ. ст., вступ. ст., худ. В. В. Кузик. - К. : Муз. Україна, 2003. - 320 с. : іл + ноти.

Микола Лисенко (1842-1912 рр.) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова [та ін.]. - К. : Арій, 2011. - С. 229-233.

Фаріон, Ірина. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка / І. Фаріон // Слово Просвіти. - 2016. - 21-27 січ. - С. 6-7.

Фаріон, Ірина. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка : (продовження. Поч. у ч. 3 за 2016 р.) / І. Фаріон // Слово Просвіти. - 2016. - 28 січ.-3 лют. (Ч. 4). - С. 6-7.

Фаріон, Ірина. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка / І. Фаріон // Слово Просвіти. - 2016. - 4-10 лют. (Ч. 5). - С. 6.

Коляда, Ігор. Діячі українського національного відродження : Історичні портрети. Микола Лисенко : Гетьман української музики : (науково-популярний нарис) / І. Коляда // Історія в школі. - 2016. - № 4. - С. 1-4.

Коляда, Ігор. Діячі українського національного відродження : Історичні портрети. Микола Лисенко : Гетьман української музики : "Музична пам'ять розвивалась у нього дивовижно": Дитинство: : (науково-популярний нарис) / І. Коляда // Історія в школі. - 2016. - № 7/8. - С. 13-18.

Коляда, Ігор. Діячі українського національного відродження : Історичні портрети. Микола Лисенко : Гетьман української музики : "З того моменту став найзавзятішим українофілом" Університетські роки. Початок музичної діяльності : науково-популярний нарис / І. Коляда // Історія в школі. - 2016. - № 11/12. - С. 1-4.

Лисенко Микола Віталійович (1842-1912) : композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч // Видатні українці : культура, мистецтво, освіта : довідник/ відп. за вип., ред. М. І. Преварська. - К. : Велес, 2016. - С. 188-192.

Дорош, Євген. Біолог, який створив українську оперу : до 175-річчя від дня народж. М. Лисенка / Є. Дорош // Пенсійний кур’єр. - 2017. - 17 берез. (№ 11). - С. 11.

Кадирова, Лариса. Микола Віталійович Лисенко. Творче коло... / Л. Кадирова // Слово Просвіти. - 2017. - Ч. 13. - С. 12-13.

Коляда, Ігор. Діячі українського Національного відродження. Історичні портрети. Микола Лисенко : гетьман української музики : Заробітчанство. Микола Лисенко на таращині (1865-1867 рр.)) / І. Коляда // Історія в школах. - 2017. - № 1-2. - С. 13-16.


2017-10-16
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:вся література яка є у вашій бібліотеці про Салтыкова-Щедрина(про нього,збірники,монографії,зібрання творів і тд)Гарно дякую.

Анна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-10-17


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:

8Р1 Б 17
Базанова, Валентина Ивановна. "Сказки" М. Е. Салтыкова-Щедрина / В. И. Базанова. - М. : Художеств. лит., 1966. - 104 с. : ил. - (Массовая историко-литературная библиотека).

8Р1М 15
Макашин, Сергей Александрович. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850-1860 годов : биогр. / С. А. Макашин. - М. : Художеств. лит., 1972. - 600 с. : ил., портр.

8Р1 Н 63
Николаев, Дмитрий Петрович. Сатира Щедрина и реалистический гротеск / Д. П. Николаев. - М. : Художеств. лит., 1977. - 360 с. : ил., портр.

8Р1 П 48
Покусаев, Евграф Иванович. М. Е. Салтыков-Щедрин : биография : пособие для учащихся / Е. И. Покусаев, В. В. Прозоров. - Л. : Просвещение, 1969. - 168 с. : ил., портр.

8Р1(07) П 79
Прозоров, Валерий Владимирович. Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в школьном изучении : пособие для учителя / В. В. Прозоров. - Л. : Прсвещение, 1979. - 136 с. : ил.

84(4РОС) С 16
Салтыков-Щедрин, М. Е. История одного города : повесть / М. Е. Салтыков-Щедрин. - Х.: Фолио, 2012. - 512 c. :c-портр.

83.3 ( 2Р ) 1С 16
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. Литературная критика / М. Е. Салтыков-Щедрин. - М. : Современник, 1982. - 349 с. : портр. - (Из литературного наследия).

Гладишев, В. Осмысление мотива "волк и его судьба" при изучении басни И.А. Крылова "Волк и Ягненок" и сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина "Бедный волк" / В. Гладишев // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 3. - C. 22-24.

2017-10-15
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література про Павла Тичину (його твори, твори про нього, монографії, вибрані твори, збірники і так далі), яка є у Вашій бібліотеці. Дякую!

Настя

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-10-17


Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

84(4УКР)6 П 12
Павленко, М. Марина Павленко про Павла Тичину, Надію Суровцову, Василя Симоненка, Василя Стуса, Ірину Жиленко : [оповідання] : [для мол. та серед. шк. віку] / М. Павленко. - К.: УкрНДІСВД, 2016. - 120 c. :a-іл.

84(4УКР)6 Т 46
Тичина, Павло Григорович Вибранні твори : у 2 т. / П. Г. Тичина : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана. - 2011. -(Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства).

84(4УКР)6 Т 46
Тичина, П. Г. Золотий гомін : вибрані твори / П. Г. Тичина ; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченко. - К.: Криниця, 2008. - 608 c. :c-портр.

84(4УКР)6 Т 46
Тичина, П. Г. Послав я в небо свою молитву : вибране : до 120-річчя поета / П. Г. Тичина ; упоряд. Т. Сосновська. - К.: АДЕФ-Україна, 2011. - 140 c. :a-іл.

Тичина Павло // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. - К. : Велес, 2013. - С. 249-253.

Чумак, Т. М. Духовний світ ранньої лірики Павла Тичини / Т. М. Чумак // Українська література в загальноосвітній школі. - 2015. - N 2(лютий). - С. 30-32.

Донець, Григорій. Одісея Павла Тичини : до річниці від дня народження / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2016. - 15 січ. - С. 1, 14-15.

Плитник, О. М. Павло Тичина - сучасник Олександра Довженка : до 125-річчя від дня народження Павла Тичини / О. М. Плитник // Слово Просвіти. - 2016. - 28 січ.-3лют. (Ч. 4). - С. 7.

Донець, Григорій. Одіссея Павла Тичини : (продовження) / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2016. - 12 лют. - С. 14-15. ; 26 лют. - С. 14-15.

Донець, Григорій. Одісея Павла Тичини / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2016. - 11 берез. - С. 14-15.

Поліщук, Ярослав. Павло Тичина в антиноміях літературного канону / Ярослав Поліщук // Слово і час. - 2016. - № 4. - С. 16-25.

Донець, Григорій. Павло Тичина - диригент / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 2. - С. 7.

Донець, Григорій. Павло Тичина - диригент / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 3. - С. 6-7.

Донець, Григорій. Павло Тичина - диригент / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 4. - С. 6.

Терещенко, Катерина. Книга в житті і творчості Павла Тичини / К. Терещенко // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 47-50.

Донець, Григорій. Тичина і Маланюк / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 10. - С. 14-15.

Донець, Григорій. Тичина і Маланюк / Г. Донець // Українська літературна газета. - 2017. - № 11. - С. 14-15.2017-10-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література про Галину Малик ( її твори, твори про неї, монографії, вибрані твори, збірники і т.д)та Всеволода Нестайка яка є у вашій бібліотеці. Буду вдячна за допомогу.

Аліна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-10-13


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 91.9: 83.3
М 19
Галина Малик: до 65-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; вступ. ст. Н. Марченко ; відп. за вип. О. А. Канюка ; ред. Л. О. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 202 с. : іл. – (Культура краю в особах).

К 84
М 19
Малик, Галина. Злочинці з паралельного світу – 2 : фантаст. повість для дітей серед. шк. віку / Г. Малик ; худож. С. Храпов. – Львів : Світ, 2011. – 96 с. : іл. – (Молодий "Світ" України).

К 84
М 19
Малик, Галина. Великдень : біблійне оповідання для дітей / Г. Малик ; худож. О. Гаркуша. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 15 с.

К 84
М 19
Малик, Галина. Злочинці з паралельного світу : фантаст. повісті : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Г. Малик ; худож. С. Храпов. – К. : Знання, 2015. – 208 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

К 84
М 19
Малик, Галина. Їде грудень на коні : поезії / Г. Малик. – К. : KALAMAR, 2015. – 40 с. : кольор. іл.
***
Галина Малик : [поетеса, прозаїк, драматург, перекладач] // Закарпатська обласна організація Національної спілки письменників України. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. – С. 28 : портр.

Малик Галина Миколаївна : (н. 12.08.1951) ; поетеса, прозаїк // Жіночі постаті в історії Закарпаття. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. – С. 182-192 : портр.

Малик, Галина. Незвичайні історії : [оповідання ; в т.ч. коротка біогр.] / Г. Малик // Закарпатське оповідання ХХ століття. – Ужгород, 2002. – С. 371-378 : портр.

Малик, Галина. "Останню книжку написала у співавторстві з онучкою" : [розмова з письменницею / вела Л. Пуляєва] / Г. Малик // Високий Замок. – 2012. – 13 листоп. – С. 9 : фот. кольор.

Малик, Галина. "Я вірю у вічне життя книги..." : [інтерв’ю з дит. письменницею / вела Ю. Юрковецька] / Г. Малик // Унікум. – 2016. – № 10. – С. 26-31 : фот. кольор.

Марченко, Наталія. Галина Малик – дитяча письменниця інформаційної доби / Н. Марченко // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 55-62 : фот

Рац, Віталій. Галина Малик і студенти-режисери визнали талант один одного : [про інсценізацію повісті-казки "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії" в Ужгород. коледжі культури і мистецтв] / В. Рац // Культуролог. джерела. – 2012. – № 1. – С. 10 : фот.

Штефаньо, Оксана. Вручили обласні премії-2016 у галузі літератури й мистецтва : [у галузі л-ри премію ім. Ф. Потушняка вручили письменникам А. Дурунді, В. Кухті, Л. Повх (Ходанич), Г. Малик та Т. Ліхтей] / О. Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2017. – 18 лют. – С. 4 : фот. кольор.
Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-10-13


Доброго дня!
Пропонуємо Вам наступні видання :
84(4УКР)6 Н56
Нестайко, Всеволод Зіновійович. Нові пригоди в лісовій школі / В. З. Нестайко. – Х. : Ранок, 2005. – 128 с. : кольор. іл.

84(4УКР)6 Н 56
Нестайко, Всеволод Зіновійович. Тореадори з Васюківки : трилогія про пригоди двох друзів / В. З. Нестайко ; худ. А. Василенко. – Нова авт. ред. з новими епізодами. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 544 с. : іл. – (Найкращий український дитячий роман).

84(4УКР)6 Н 56
Нестайко, Всеволод Зіновійович. Тореадори з Васюківки - 1 : надзвичайні пригоди Робінзона Кукурузо та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього в школі, дома та на безлюдному острові поблизу села Васюківки : (повість) / В. З. Нестайко. – Дніпропетровськ : БРИК, 2000. – 288 с. : іл.

84(4УКР)6 Н 56
Нестайко, Всеволод Зіновійович. Чарівний талісман : повісті / В. З. Нестайко ; худож. Ю. Радіч-Демидьонок. – К. : Країна мрій, 2010. – 388 с. : іл.
***************************************************
83.3(4 Укр) У 74
Всеволод Нестайко (р.н. 1930) // Усі українські письменники : біограф. нарис, літ.-худож. огляд, перелік основних творів, література для додатк. користування, термінолог. слов. / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 279-280.

Всеволод Нестайко : [некролог] // Літературна Україна. – 2014. – 21 серп. – С. 11.

Гарачковска, О. Сюжетно-образна структура казок Всеволода Нестайка / О. Гарачковска // Київська старовина. – 2008. – № 5. – С. 65-76.

Маленко, О. В. Всеволод Нестайко - володар дитячих душ / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 33. – С. 33-34.

83.3(4УКР) М 74
Нестайко, Всеволод. Всеволод Нестайко: ( нар. 1930) : лауреат премії 1982 року (за повість-казку "Незвичайні пригоди в лісовій школі") : про своє дитинство / В. Нестайко // Мовчун А. І. Лауреати премії ім. Лесі Українки дітям : [збірник] / А. І. Мовчун, Л. В. Мовчун. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – С. 35-51.

83.3(4УКР) У-45
Нестайко Всеволод // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 298.

Овдійчук, Л. М. Всеволод Нестайко – майстер пригодницької прози / Л. М. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2 (лют.). – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.

Прекрасний світ дитинства у творах Всеволода Нестайка // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 5 (трав.). – С. 40

Помер Всеволод Нестайко, автор бестселерів для дітей // Слово Просвіти. – 2014. – 21-27 серп. – С. 16.

Скоропуд, В. Чарівний світ Всеволода Нестайка: від тридцятитрьохрічної корови Контрибуції і Чарки луципера до свинофірми "Рилос" і пошуку "скоробагатьковських" скарбів / В. Скоропуд // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 3. – С. 68-70.

Тетеріна, Олена. "Всеволодіючим" нащадкам : до 85-річчя від дня народж. В. Нестайка / О. Тетеріна // Початкова освіта. – 2015. – № 5. – С. 28-32.

Толмач, Н. Система уроків за творчістю Всеволода Нестайка : українська література : 6 клас / Н. Толмач // Українська мова й література у сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 45-53.

Яценко, Г. В. Всеволод Нестайко "Тореадори з Васюківки", сторінками улюбленого твору : урок-проект у 6 класі / Г. В. Яценко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 28. – С. 28-31.
2017-10-12
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: вся література про Мирослава Дочинця та його публікації в періодичних виданнях,якщо можна,то з індексом таблиць УДК. Гарно дякую.

Мацола Оксана Михайлівна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-10-13


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
Герасименко, Ніна. Відмова від ідеалізації : якими рисами наділяють жінок і чоловіків укр. авт. у своїх творах : [в т. ч. про кн. М. Дочинця "Руки і душа та інші невигадані жіночі історіїї"] / Н. Герасименко // Літ. України. – 2012. – 20 верес. – С. 11.

Дочинець, Мирослав. Албанські арабески : [про поїздку закарпат. письменника до Албанії] / М. Дочинец // Новини Закарпаття. – 2016. – 6 серп. – С. 14 : фот.

Дочинець Мирослав : [прозаїк, публіцист] // Хто є хто. Закарпаття. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 147 : фот. кольор.

Дочинець, Мирослав. "Мої книги – це подолання провінційності" : [розмова з письменником / вів Т. Головко] / М. Дочинець // Новини Закарпаття. – 2014. – 17 трав. – С. 21, 24 : фот.

Дочинець, Мирослав. Натуралістичні етюди : [публіцистика] / М. Дочинець // Зелені Карпати. – 2005. – № 1-2. – С. 90-98 : фот.

Дочинець, Мирослав. Я беру скарби нашого Закарпаття і вкладаю їх у твори : [інтерв’ю із закарпат. письменником / вела Н. Каралкіна] / М. Дочинець // Унікум. – 2013. – № 2. – С. 26-31 : кольор. іл.

Дочинець, Мирослав. "Продаються старі пляшки...". Старий полковник. Комендант Праги. Грішниця. Гілляка. Ланцюжок. Ворожба. Заздрість. Споришевий пішник. Аромат жінки : [новела та оповідання ; в т. ч. коротка біогр.] / М. Дочинець // Корзо: Джинсове покоління – 2. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 7-28 : портр.

Дочинець, Мирослав. "Сьогодні дух – наша найбільша цінність" : [розмова із закарпат. письменником / вела Н. Каралкіна] / М. Дочинець // РІО. – 2015. – 18 квіт. – С. 13.

Дочинець, Мирослав. Сім кольорів жінки : аквар. штрихи до портр. художниці : [Н. Сіми] / М. Дочинець // Фест. – 2009. – 10-16 груд. – С. 14. : фот.

Мирослав Дочинець : [прозаїк, публіцист] // Закарпатська обласна організація Національної спілки письменників України. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. – С. 16 : портр.

Папіш, Михайло. Кілька штрихів до відомого портрета вересневого іменинника Мирослава Дочинця / М. Папіш // Новини Закарпаття. – 2016. – 6 верес. – С. 6.

Президент вручив Шевченківську премію 2014 року видатним діячам культури : серед них – і наш М. Дочинець : [за романи "Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії" та "Горянин. Води Господніх русел"] // Новини Закарпаття. – 2014. – 11 листоп. – С. 1.

Хланта, Іван. Дочинець Мирослав Іванович : [закарпат. письменник] / І. Хланта // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 121 : портр.

Хланта, Іван. Мирослав Іванович Дочинець : 50-річчя від дня народж. прозаїка, публіциста, видавця (нар. 1959) / І. Хланта // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2009 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2008. – С. 175-180. – Бібліогр. наприкінці ст.
2017-10-10
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: вся література про Т. Г. Шевченка, його твори, література про нього. Дякую)

Сідор Альбіна Володимирівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-10-10


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

83.3(4УКР)5 Д 43
Дзюба, І. М.
Тарас Шевченко серед поетів світу / І. М. Дзюба. - К.: Либідь, 2016. - 424 c. :a-іл. -(Програма "Українська книга").

83.3(4УКР)5 З-17
Зайцев, П. І. Життя Тараса Шевченка = The life of Taras Sevcenko = La vie de Taras Sevcenko = Das leben von Taras Sevcenko / П. І. Зайцев. - 2-е вид. - К.: Обереги, 2004. - 480 c.

63.3(4УКР)6 М18
Маланюк, Є. Шлях до Шевченка / Маланюк Є. ; проект, прим. Л. О. Белей; Ужгородський національний університет, Наук.-дослід. ін-т україністики ім. М. Мольнара. - Ужгород: Ґражда, 2008. - 48 c.

83.3(4УКР)5 Т32
Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Я. Барабаш [та ін.] ; упоряд., наук. ред. Н. П. Чамата; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К.: Наукова думка, 2008. - 376 c.

84(4УКР)5 Ш 37
Шевченко, Т. Г. Кобзар : вірші, поеми / Т. Г. Шевченко ; передм. П. Мовчан ; упоряд. текст. С. А. Гальченко ; авт. прим. Є. К. Нахлік. - К.: Вид. центр "Просвіта", 2004. - 688 c.

84(4УКР)5 Ш37
Шевченко, Т. Г. Назар Стодоля : Драма та поетичні твори / Т.Шевченко. - К.: Видавець Карпенко В. М., 2005. - 106 c.

84(4УКР)5 Ш37
Шевченко, Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченко. -К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. - 824 c. - (Літературні класики України).

84(4УКР)5 Ш 37
Шевченко, Т. Г. "Я так її, я так люблю..." = "Я так, я так ее люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко; Упоряд., примітки М. Павлюк, Вступна стаття М. Жулинський, Худ. оформлення О. Григір. - К.: Либідь, 2004. - 704 с.

Іванишин, Петро. Таємниця чину, або Дещо про героїзм Івана Гонти / П. Іванишин // Слово і час. - 2016. - № 12. - С. 49-56

Кононенко, Петро. Тарас Шевченко і Чернігівщина / П. Кононенко // Чумацький шлях. - 2017. - № 1. - С. 6-7

Пророк // Чумацький шлях. - 2017. - № 1. - С. 9

Соловей, Е. С. Особливості дидактизму у творчості Шевченка / Е. С. Соловей // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 6. - С. 2-6.

Дмитрук, І. В. Тарас Шевченко й сучасне покоління : мистецька вітальня / І. В. Дмитрук // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 6. - С. 33-37.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Собор Мазепин сяє, біліє..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. - 2017. - Ч. 10. - С. 10-11.

Наєнко, Михайло. Великий Кобзар в імперських ГУЛАГах / М. Наєнко // Літературна Україна. - 2017. - № 10. - С. 1, 6-7.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Почав писати в 1837 р." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. - 2017. - Ч. 11. - С. 6.

Гончаренко, О. М. Концепція державотворення за поетичними творами Т. Г. Шевченка / О. М. Гончаренко // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.)/ Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів [та ін.]; редкол.: О. С. Онищенко, Л. К. Вахніна [та ін.]. - К. : НБУВ, 2015. - С. 56-58.

Школа, Люба. День перепоховання праху Тараса Шевченка на чернечій горі / Л. Школа // Українське слово. - 2017. - 18-23 трав. - С. 14. : фот.

Гончаренко, О. М. Концепція державотворення за поетичними творами Т. Г. Шевченка / О. М. Гончаренко // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.)/ Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів [та ін.]; редкол.: О. С. Онищенко, Л. К. Вахніна [та ін.]. - К., 2017. - С. 56-59.

Мельниченко, Володимир. Шевченковому Щоденнику - 160 років / В. Мельниченко // Слово Просвіти. - 2017. - Ч. 29. - С. 10-11.

Мельниченко, Володимир. "Спасенна наука нашому народові" : про вірш Т. Шевченка "Чигрине, Чигрине..." / В. Мельниченко // Світогляд. - 2017. - № 2. - С. 74-76.

Дупляк, Анатолій. Гімн красі та любові : про книги А. Цвід, наукові розвідки про Т. Шевченка / А. Дупляк // Культура і життя. - 2017. - № 29. - С. 11.

Мельниченко, Володимир. Шевченковому Щоденнику - 160 років / В. Мельниченко // Слово Просвіти. - 2017. - Ч. 25. - С. 8-9.

Мельниченко, Володимир. Шевченковому Щоденнику - 160 років / В. Мельниченко // Слово Просвіти. - 2017. - Ч. 39. - С. 12-13.2017-09-27
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить інформація про pfufkmye кількість населення на Закарпатті: а) в 1939р.; б) в 1941р.; в) в 1918р.; г) в 1950р.; д)в 1947р.е) в 1945р. Буду вдячний за посилання на джерела!!!

Іван

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-09-27


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 60.7
Ж 72
Жінки та чоловіки / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад. : М. Ю. Осипчук. - Ужгород, 2002. - 36 с. : табл.
К 60.7
К 65
Копчак, Валентина Павловна. Населения Закарпатья за 100 лет : стат.-демограф. иследование / В. П. Копчак, Степан Иванович Копчак. - Львов : Изд. об-ние "Вища Школа", 1977. - 200 с. : табл.
К 60.7
Н 31
Населення Закарпатської області : демогр. щорічник / Закарпат. обл. упр. статистики. - Ужгород, 1996. - 99 с. : табл.
***
посилання 1
посилання 2
2017-09-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Видавництво : Асоціація "ЗЕД" - 1. Міжнародні комерційні трансакції 2. Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації 3. Коментар ICC до правил Incoterms® 2010

Кокарева Вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-09-27


Доброго дня! На жаль, У фондах нашої бібліотеки потрібні Вам видання відсутні. Пропонуємо переглянути наступні джерела:


Изменения в правилах по использованию INCOTERMS 2010 // Діловий вісник. - 2010. - № 12. - C. 11.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

<<<<     <<        1   2 || 3 || 4 || 5 ||     >>     >>>>
Новини

2017-10-18

24 жовтня відбудеться ювілейне засідання клубу літературних дебютів «Нові імена».
Свою творчість презентуватимуть дві молоді поетки Марія Трунова та Аля Ціхоцька. Також відбудеться своєрідний творчий звіт дебютантів минулих років.
Запрошуємо всіх любителів поезії! Засідання розпочнеться, як завжди, о 17-й в читальній залі нашої бібліотеки.

2017-10-17

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Останній могікан - доктор Вікентій Шандор", присвячена життю і творчості відомого громадського діяча.

2017-10-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2017 р.".

2017-09-14

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена 75-річчю видатного українського композитора "Музичний світ Євгена Станковича".

2017-07-27

В розділі "Електронна бібліотека" додано нову книгу — Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників”.

2017-03-13