Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 ||    2   3 || 4 || 5 || 6 ||     >>     >>>>


2017-05-17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для курсової роботи на тему: "Аналіз кліматичних показників території України",Дякую.

Русин Олена Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-18


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

26.23 П 83
Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір : аналіт. доп. / С. Л. Орленко, Я. А. Жаліло [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліло; Нац. ін-т стратег. дослідж., Нац. агентство еколог. інвестицій України, Фонд цільових еколог. інвестицій. - К., 2010. - 48 c.

26.23 Ч 49
Чернюк, Г. В. Метеорологія і кліматологія : навч. посіб. / Г. В. Чернюк, В. К. Лихолат. -Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. - 112 c.

26.23 Ш 18
Шалимов, Н. А. Арена жизни-атмосфера : попытка систем. анализа и решения проблемы экоклимата / Н. А. Шалимов. - Одесса: Друк, 2010. - 122 c.

Бабіченко, В. М. Зміни температури повітря на території України наприкінці ХХ та на початку ХХ століття / Бабіченко В. М., Ніколаєва Н. В.; Л. М. Гущина // Український географічний журнал. - 2007. - № 4. - С. 3-12.

Бойченко, Світлана. Сучасні глобальні зміни клімату та прояви їх на території України / С. Бойченко // Світогляд. - 2008. - № 1. - С. 15-25.

Грицюк, П. М. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні / П. М. Грицюк, Л. Д. Бачишина // Економіка України. - 2016. - № 6. - С. 68-75.

Ковальчук, Л. А. Последовательный статистический анализ экстремальных аномалий температуры воздуха / Л. А. Ковальчук // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 1.- С.86-91.

Ліпінський, В. М. Активізація стихійних метеорологічних явищ на території України - прояв глобальних змін клімату / Ліпінський В. М., Осадчий В. І., Бабиченко В. М. // Український географічний журнал. - 2007. - № 2. - С. 11-20.

Лялько, В. І. Зміна параметрів опалювального періоду на території України в результаті глобального потепління / В. І. Лялько, Л. О. Єлістратова, О. А. Апостолов // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 11.- С.61-69.

Нечипоренко, Олександр. Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату / Олександр Нечипоренко // Економіст. - К., 2016. - № 11. - С. 10-14.

Парфілова, А. В. Загальна характеристика клімату України : урок / А. В. Парфілова // Все для вчителя. - 2015. - № 1. - С. 19-21.

Пестушко, В. Глобальна кліматична катастрофа - міф? / В. Пестушко // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 11-12.

Пестушко, В. Зміни клімату України у ХХ ст. та їх наслідки / В. Пестушко // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 11/12. - С. 22.

Рибченко, Л. С. Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресурсів сонячної радіації в Україні / Л. С. Рибченко, С. В. Савчук // Український географічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 16-23.

Энергия, экология и глобальное потепление климата / Ю. М. Мацевитый, А. Л. Шубенко, П. М. Канило, В. В. Соловей // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 12.- С.102-108.


2017-05-16
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: статті та монографії на тему "Особиста гігієна фармацевтичного працівника"

Турдай Марія Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-18


Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

51.2 Г 27
Геврик, Є. О. Гігієна праці на виробництві : навч. посіб. / Є. О. Геврик, Н. П. Пешко. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 280 с.

51.2 Г 46
Гігієна праці і виробнича санітарія : підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Н. В. Москвяк, О. Ю. Назар. - К.: Здоров'я, 2002. - 384 с.

52.8 Г 83
Грига, І. В. Курс фармакології : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. України ІІІ-ІV рівнів акредитації] / І. В. Грига; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - [5-е доопрацьоване та допов. вид.]. -Ужгород: ПРАТ "Вид-во "Закарпаття", 2011. - 688 c.

Глущенко, Л. Законодавство про контроль якості лікарських засобів / Л. Глущенко // Юридична Україна. - 2011. - № 3. - C. 45-49.

Пасічник, М. "Практика виготовлення ліків в умовах аптек має переваги" / М. Пасічник ; інт-ю запис. Н. Долина // Урядовий кур’єр. - 2015. - 17 лют. - C. 5.
2017-05-15
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавитьтемилітература до :"Зародження пострадянської партійної системи Литви".

Вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-15


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела інформації:

67.300 О-66
Орленко, В. І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - К.: Видавець Паливода А. В., 2010. - 240 c.

67.9(0)300 П 16
Панов, А. В. Державне право зарубіжних країн : навч. посіб. / А. В. Панов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2011. - 232 c.

Антоненко, П. Над нами тінь комуно-радянської примари : репортаж з міжнародного круглого столу " Досвід Литви в подоланні наслідків тоталітаризму" / Петро Антоненко // Слово Просвіти. - 2011. -24-30 листоп. - C. 4.

Вайтєкунас, П. "Без інтеграції в ЄС Литва не мала б змоги розвиватися" / П. Вайтєкунас ; записав П. Зубенко // Пенсійний кур’єр. - 2013. -12 верес. (№ 36). - C. 11.

Ѓрібаускайте, Даля. “Литовці завжди були серед найбільших єврооптимістів” / Д. Ѓрібаускайте ; інт-ю зап. Ж. Безп‘янчук // Український тиждень. - 2016. - № 47. - С. 20-21.

Кравченко, Володимир. Литва. Лицар без страху і докори / В. Кравченко // Дзеркало тижня. - 2015. - 26 верес. - С. 6.

Ландсбергіс, Вітаутас. “І вам, і нам важливо не втратити творчого духу єднання людей...” / В. Ландсбергіс ; інт-ю зап. М. Гриценко // День. - 2016. - 12-13 лют. - С. 21.

Литва : Страны СНГ и Балтии // Зарубежные страны : [история, экономика, политика, междунар. отношения] : [справочник]. - Запорожье : Премьер, 2003. - Вып. 1 : 1998-2003 гг. - С. 190-195.

Мацегора, Катерина. Литва, Латвія та Естонія подають приклад / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. - 2017. - 7 квіт. - С. 2.

Мельниченко, Н. Конституційно-правове законодавство про науку у країнах - нових членах Європейського Союзу (на матеріалах Латвії, Литви, Естонії) / Н. Мельниченко // Юридичний вісник. - 2009. - № 3. - 58-62.

Петрилайте, В. Імплементація законодавства Європейського Союзу у Литві: розвиток литовської системи соціального забезпечення та її інституціоналізація / В. Петрилайте // Право України. - 2016. - № 8. - С. 33-39.

Погребинська, І. М. Стратегія консоціації - громадянський вибір етнічного націоналізму на початковому етапі державотворення. Case Study/ І. М. Погребинська // Наукові записки. - К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса. - 2008. - Вип.42. - C. 181-192.

Прокопчук, О. Про 20 років свободи та інші "незалежності" / Ольга Прокопчук // Віче. - 2011. -№ 15-16. - C. 14-15.

Супричов, Олексій. Прибалтійські країни: Естонія, Литва, Латвія / О. Супричов // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 9. - С. 35-42.

Стабінгіс, Рокас. Президентські вибори та вибори до Європарламенту в Литві у 2014 році / Р. Стабінгіс // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2015. - № 1. - С. 30-31.

Хома, Н. М. Соціальні процеси в країнах п’ятої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС (на прикладі Естонії, Литви, Латвії) / Н. М. Хома // Держава і право. - 2011. - Вип. 52. - C. 553-559.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

2017-05-15
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література до теми :"Партійна система Литви міжвоєнного періоду".

Віка

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-16


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

63.3(0)6 Г 13
Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. : підручник / В.П. Газін. - 2-е вид., доп. і переробл. - К.: Слово, 2003. - 472 с.

66.01 Г 69
Горлач, М. І. Політологія: наука про політику : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К.: Центр учбової л-ри, 2009. - 838 c

66.0 К43
Кирилюк, Ф. М. Новітня політологія : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: Центр учбової л-ри, 2009. - 564 c.

63.3(4)6 К 78
Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти : монографія/ Є. В. Бевзюк, Е. І. Балога [та ін.]; Закарпат. держ. ун-т, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Ужгород: Вид-во ЗакДУ, 2010. - 452 c.

63.3(0)6 М70
Мицик, Л. М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 - 2007) : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / Л. М. Мицик, Ю. В. Кузьменко. - К.: Академвидав, 2008. - 544 c.

66.6 О-26
Обушний, М. І. Партологія : навч. посіб. / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа; за ред. М.І. Обушний; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. - К.: Арістей, 2006. - 432 c.

63.3(2)6 П 50
Политические системы СССР и стран Восточной Европы 20-60-е годы / Акад. наук СССР, Ин-т слпавяноведения и балканистики; отв. ред. А. Ф. Носков. - М.: Наука, 1991. - 256 c.

66.0 П50
Політологічний енциклопедичний словник. А - Я : энциклопедия / Ін-т держави іправа ім. В. М. Корецького, Укр. асоціація політологів; За ред. Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкін, В. П. Горбатенко, упоряд. В. П. Горбатенко. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - 736 c.

63.3(4) Р 79
Ротшильд, Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Д. Ротшильд ; пер. з англ. В. П. Канаша. - К.: Мегатайп, 2001. - 496 с.

63.3(0)6 С 41
Сич, О. І. Історія західного суспільства в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) : навч. посіб. / О. І. Сич; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Наші книги, 2008. - 320 c.

63.3(4) Т 44
Тисменяну, В. Поворот у політиці: Східна Європа від Сталіна до Гавела / В. Тисменяну; Пер. з англ. А.Д. Гриценко. - К.: Мегатайп, 2003. - 336 с.

66.0 Ш 70
Шляхтун, П. П. Політологія: історія та теорія : підручник / П. П. Шляхтун; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Центр учбової л-ри, 2010. - 472 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

2017-05-11
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: статті Федора Михайловича Потушняка з Етнографії( кілька будь ласка)

Малюк Ання Сергіївна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-05-12


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 82.3
В 75
Ворожкы осüйськых босоркань / зuбрав Ф. Потушняк ; ушорив И. Петровцій. – Ужгород, 2011 (ПП Повч Р. М.) . – 524 с. : іл. – (Народна бібліотека). – Текст русин. мовою.

К 83.3-8
Н 34
Науковий і мистецький світ Федора Потушняка : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. видатного укр. письм. і вчен., Ужгород, 15-16 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; упоряд. І. Ліхтей ; редкол.: Л. Бабота, В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2010. – 456 с. : рис.
***
Андрішко, Андрій. ...На своїй же землі взлетів орел високо... : [про Ф. Потушняка та про його етногр. діяльність] / А. Андрішко // Нове життя. – 2015. – 28 берез. – С. 5.

Грибанич, Ілля. Паска та писанки у працях Федора Потушняка : [етнограф. дослідж.] / І. Грибанич // Фест. – 2014. – 18-24 квіт. – С. 14.

Грибанич, Ілля. У деяких сім’ях пекли стільки пасочок, скільки членів родини : великодні традиції у праці Ф. Потушняка / І. Грибанич // Новини Закарпаття. – 2017. – 8 квіт. – С. 13 : фот. кольор.

Потушняк, Федір. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання, проблеми та їх вирішення, елементи та їх розміщення / Ф. Потушняк // Тиводар, Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М. П. Тиводар ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 284 с. : іл.
2017-05-09
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Комплексно географічна характеристика села Колочава Міжгірського району. Дякую!

Ференцюк М.В.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-05-12


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 26.8
А 73
Анучин, В. А. Закарпатская область : наук.-популяр. географ. опис / В. А. Анучин, А. И. Спиридонов. – М. : ОГИЗ Географиздат, 1947. – 175 с.

К 63.3
А 80
Аржевітін, С. М. Шугаї: історія верховинського села Колочава. Т. 5 : метод. матеріал / С. М. Аржевітін. – [Б. м. : б. и.], 2006. – 548 с. : кольор. іл.

К 75.8
В 42
Відпочивайте в селах Міжгірщини : справочное издание / М. Тимощук, Л. Зеленко. – Міжгір’я, 2005. – 14 с.

К 26.8
Д 44
Дивовижний край легенд... : наук.-популяр. вид. / М. Ю. Дербак, Ю. І. Горват, М. М. Красняник [та ін.]. – [Ужгород], [2012]. – 28 с. : фот. кольор.

К 26.8
Д 44
Діброва, Олексій. Закарпатська область : географ. нарис / О. Діброва. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : Радян. шк., 1967. – 123 с. – (Області Української РСР).

К 0
М 11
Міжгірщина – край краси і туризму : [кн.-путівник] / авт.-упоряд. Н. П. Биба. – Ужгород : Ліра, 2008. – 44 с. : кольор. іл.
***
Бедзір, Василь. Колочавські бункери: історія вперемішку з туризмом / В. Бедзір // Неділя. – 2010. – 26 черв.-2 лип. – С. 1, 8а : фот. кольор.
Бородюк, Наталія. У Колочаві нічого не забувають : це село розкаже-покаже всю історію Закарпатті / Н. Бородюк // Уряд. кур’єр. – 2013. – 25 лип. – С. 13.
Колочава – чеське село на Закарпатті : [історія села] // Колочава. – 2014. – № 27 (квіт.). – С. 9 : фот. кольор.
Мацола, Олеся. Дивовижне село Колочава : [про історію села] / О. Мацола // Верховина. – 2013. – 27 лип. – С. 2 : фот.
Сердце Закарпатья : [про с. Колочава Межгор. р-на] // Лиза. – 2013. – № 28 (июль). – С. 58-59.
За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-05-05
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:статті на тему:Гігієнічні вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів

Добра Є.Є.

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-08


Доброго дня! До вашої уваги наступні джерела:

51.2 Г 27
Геврик, Є. О. Гігієна праці на виробництві : навч. посіб. / Є. О. Геврик, Н. П. Пешко. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 280 с.

51.2 Г 46
Гігієна праці і виробнича санітарія : підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Н. В. Москвяк, О. Ю. Назар. - К.: Здоров'я, 2002. - 384 с.

52.8 Г 83
Грига, І. В. Курс фармакології : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. України ІІІ-ІV рівнів акредитації] / І. В. Грига; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - [5-е доопрацьоване та допов. вид.]. -Ужгород: ПРАТ "Вид-во "Закарпаття", 2011. - 688 c.

Глущенко, Л. Законодавство про контроль якості лікарських засобів / Л. Глущенко // Юридична Україна. - 2011. - № 3. - C. 45-49.

Пасічник, М. "Практика виготовлення ліків в умовах аптек має переваги" / М. Пасічник ; інт-ю запис. Н. Долина // Урядовий кур’єр. - 2015. - 17 лют. - C. 5.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

2017-04-30
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить література на тему: "Розвиток української літературної мови на теренах Закарпаття у загальноєвропейському контексті". Наперед дякую за допомогу!)

Анна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-05-05


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 81
В 29
Венжинович, Наталія Федорівна. Ділова українська мова : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту / Н. Ф. Венжинович ; Ужгород. нац. ун-т ; Філолог. ф-т ; Каф. укр. мови . – Ужгород : Закарпаття, 2001. – 156 с.

К 74
М 74
Мова й освіта на початку 21 століття = Nyelv es oktatas a 21. szazad elejen : зб. ст. міжнар. наук.-практич. конф., 11-13.11.2004 / Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ ; ред. І. Густі, Н. О. Коляджин. – Ужгород : ПоліПрінт, 2005. – 192 с.

К 81
Н 34
Наукові дослідження в галузі української та русинської філології = Tanulmanyok az ukran es ruszin filologia korebol / Szerkesztette: Udvari Istvan. – Nyiregyhaza : Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhaziensia 5, 1997. – 297 c.

К 81
Р 31
Реалізація в Закарпатській області державної мовної політики та основних положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин : матеріали міжнар. круглого столу, 30 листоп. 2006 р. / М-во освіти і науки України ; Закарпат. облдержадмін. [та ін.] ; редкол. Л. О. Белей [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2006. – 284 с. : табл.

К 81
Р 31
Реалізація державної мовної політики України та положень протоколів міжурядових (Змішаної Українсько-Угорської, Змішаної Українсько-Румунської, Двосторонньої Українсько-Словацької) комісій з питань забезпечення прав національних меншин щодо вивчення української мови як державної в загальноосвітніх навчальних закладах Закарпатської області з навчанням мовами національних меншин : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару (9-10 черв. 2009 р., м. Ужгород, Закарпат. обл., Україна) / О. М. Авраменко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Герцог ; Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін. ; Від. у справах національностей Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. ін-т післядиплом. педагог. освіти ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ; Каф. укр. мови Ужгород. нац. ун-ту ; Центр культур нац. меншин Закарпаття. – Ужгород : Ліра, 2009. – 494 с.

К 63.3
С 40
Сірка, Йосиф. Актуально-2 : політика, мова, демократія : [публіцист. ст.] / Й. Сірка ; передм. М. Мушинка. – Ужгород : Мист. Лінія, 2008. – 120 с.

К 71
С 48
Словацько-українські взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури = Slovensko-ukrajinske vztahy v oblasti jazyka, literatury, historie a kultury : зб. матеріалів з міжнар. наук. конф., яка відбулася у Пряшеві 12-13 верес. 2002 р. / Філософ. ф-т Пряшів. ун-ту ; zostavovatelky: L'. Babotova, J. Kredatusova. – Пряшів, 2003. – 406 с. – Текст укр., слов. мовами.

К 81
У 45
Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні : матеріали наук.- практич. конф. (Ужгород, 5-6 трав. 1992 р.) / редкол.: Б. К. Галас, В. С. Габорець, В. Є. Задорожний та ін. – Ужгород, 1993. – 350 с.

81.411.1
У-45
Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство : наук. зб. / Ужгород. нац. ун-т ; Словац.-укр. ін-т гуманіт. ініціатив ; упоряд.: С. М. Медвідь-Пахомова, Я. Джоґаник. – Ужгород, 2004. – 218 с. – (Studia slovakistica ; 4). – Текст укр., словац. мовами.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-04-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Книгознавчі дослідницькі проекти бібліотек України: бібліографічний огляд (за матеріалами фахової періодики 2006–2016 Дяку. Галагуз Інна

Галагуз Інна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-03


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

Золяк, В. Дослідження аудиторних характеристик на сторінках сучасної книгознавчої періодики / Вікторія Золяк // Мандрівець. - 2007. - № 2. - C. 57-60.

Пашкова, В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С. 34.

Баркова, Ольга Валентинівна. Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України : реалізація проекту цифрового та факсимільного відтворення[до 200-річчя від дня народження М. Гоголя] / О. В. Баркова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. - К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. - № 2. - С. 24.

Кириченко, Г. С. Політика, право, інтернет. Проектна діяльність НПБУ / Г. С. Кириченко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 5-6

Визначені найкращі проекти співпраці бібліотек і громадських організацій "Публічні бібліотеки - мости до е-урядування" // Культура і життя. - 2013. - 1 лют. (№ 5). - С. 2.

Бугаєнко, К. С. Науково-дослідна діяльність Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка - динаміка і тенденції розвитку / К. С. Бугаєнко // Соціологічні дослідження в бібліотеках : інфор.-аналіт. бюл. Вип.42 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. : Г. І. Богуш, Г. П. Нелипа. - К.: Нац. парлам. б-ка України. - 2013. - C. 3-18. -Бібліогр. наприкінці ст.

Самохіна, Ж. Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 35. - C. 66-75.

Стратегії удосконалення діяльності бібліотек України, програмний і проектний розвиток // Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. . - К. : Академперіодика, 2014. - С. 131-218.

Смілянець, С. І. Проектна діяльність Національної історичної бібліотеки України (2009-2013 роки) / С. І. Смялянець // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листопада 2013 р./ М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; за заг. ред. О. П. Реєнт ; редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова [та ін.]. - К., 2014. - С. 201-206.

Струнгар, Валерія. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень : Розділ II. / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 371-381.

Фещенко, И. Проектная деятельность - приоритетное направление развития современной библиотеки / И. Фещенко // Бібліотека ХХІ століття: сучасні аспекти та трансформаційні процеси в умовах побудови інформаційного суспільства : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., 2 груд. 2014 р. / Упр. культури, національностей і релігій Дніпропетр. держадмін., Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’ян. Кирила і Мефодія, Дніпропетр. бібл. асоц. ; упоряд. Т. О. Абраїмова ; відп. за вип. Н. М. Тітова. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2015. - С. 94-97

Проекти УБА (Введено оглавление) // Шкільна бібліотека. - 2016. - N 1(січень). - С. 21-21.

Букач, Т. Бібліопроект "Креативна середа" / Т. Букач // Бібліотечна планета. - 2016. - N 1(січ.-берез.). - С. 19-21.

Волян, Н. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді : проектна діяльність бібліотек / Н. Волян // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 1. - С. 35-37.
2017-04-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга автори :Дембовський, Чечоткина назва Стеклообразование

Микша Мальвіна Михайлівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-03


Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

22.37 Д 30
Дембовский, С. А. Стеклообразование / С. А. Дембовский, Е. А. Чечеткина. - М. : Наука, 1990. – 278 с.
<<<<     <<     1 ||    2   3 || 4 || 5 || 6 ||     >>     >>>>
Новини

2017-06-09

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за травень 2017 р."

2017-06-08

Шановні користувачі! Для вас нові надходження літератури до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2017-05-15

Шановні користувачі! До вашої уваги віртуальна виставка "Вишиванка - генетичний код нації" (до Всесвітнього дня вишиванки).

2017-05-11

Шановні користувачі! У розділі "Електронна бібліотека" до вашої уваги представлено нові книги.

2017-05-10

Шановні користувачі! До вашої уваги віртуальна виставка "Світовий книжковий простір", яка представляє письменників нового століття, твори яких, на наш погляд, – вагомий  здобуток у сучасній світовій літературі.  Звісно, вибір імен суб`єктивний, але він відображає певні читацькі інтереси,  уподобання користувачів нашої бібліотеки.

2017-03-13