Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 ||    3   4 || 5 || 6 || 7 ||     >>     >>>>


2017-04-30
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить література на тему: "Розвиток української літературної мови на теренах Закарпаття у загальноєвропейському контексті". Наперед дякую за допомогу!)

Анна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-05-05


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 81
В 29
Венжинович, Наталія Федорівна. Ділова українська мова : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту / Н. Ф. Венжинович ; Ужгород. нац. ун-т ; Філолог. ф-т ; Каф. укр. мови . – Ужгород : Закарпаття, 2001. – 156 с.

К 74
М 74
Мова й освіта на початку 21 століття = Nyelv es oktatas a 21. szazad elejen : зб. ст. міжнар. наук.-практич. конф., 11-13.11.2004 / Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ ; ред. І. Густі, Н. О. Коляджин. – Ужгород : ПоліПрінт, 2005. – 192 с.

К 81
Н 34
Наукові дослідження в галузі української та русинської філології = Tanulmanyok az ukran es ruszin filologia korebol / Szerkesztette: Udvari Istvan. – Nyiregyhaza : Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhaziensia 5, 1997. – 297 c.

К 81
Р 31
Реалізація в Закарпатській області державної мовної політики та основних положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин : матеріали міжнар. круглого столу, 30 листоп. 2006 р. / М-во освіти і науки України ; Закарпат. облдержадмін. [та ін.] ; редкол. Л. О. Белей [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2006. – 284 с. : табл.

К 81
Р 31
Реалізація державної мовної політики України та положень протоколів міжурядових (Змішаної Українсько-Угорської, Змішаної Українсько-Румунської, Двосторонньої Українсько-Словацької) комісій з питань забезпечення прав національних меншин щодо вивчення української мови як державної в загальноосвітніх навчальних закладах Закарпатської області з навчанням мовами національних меншин : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару (9-10 черв. 2009 р., м. Ужгород, Закарпат. обл., Україна) / О. М. Авраменко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Герцог ; Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін. ; Від. у справах національностей Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. ін-т післядиплом. педагог. освіти ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ; Каф. укр. мови Ужгород. нац. ун-ту ; Центр культур нац. меншин Закарпаття. – Ужгород : Ліра, 2009. – 494 с.

К 63.3
С 40
Сірка, Йосиф. Актуально-2 : політика, мова, демократія : [публіцист. ст.] / Й. Сірка ; передм. М. Мушинка. – Ужгород : Мист. Лінія, 2008. – 120 с.

К 71
С 48
Словацько-українські взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури = Slovensko-ukrajinske vztahy v oblasti jazyka, literatury, historie a kultury : зб. матеріалів з міжнар. наук. конф., яка відбулася у Пряшеві 12-13 верес. 2002 р. / Філософ. ф-т Пряшів. ун-ту ; zostavovatelky: L'. Babotova, J. Kredatusova. – Пряшів, 2003. – 406 с. – Текст укр., слов. мовами.

К 81
У 45
Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні : матеріали наук.- практич. конф. (Ужгород, 5-6 трав. 1992 р.) / редкол.: Б. К. Галас, В. С. Габорець, В. Є. Задорожний та ін. – Ужгород, 1993. – 350 с.

81.411.1
У-45
Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство : наук. зб. / Ужгород. нац. ун-т ; Словац.-укр. ін-т гуманіт. ініціатив ; упоряд.: С. М. Медвідь-Пахомова, Я. Джоґаник. – Ужгород, 2004. – 218 с. – (Studia slovakistica ; 4). – Текст укр., словац. мовами.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-04-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Книгознавчі дослідницькі проекти бібліотек України: бібліографічний огляд (за матеріалами фахової періодики 2006–2016 Дяку. Галагуз Інна

Галагуз Інна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-03


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

Золяк, В. Дослідження аудиторних характеристик на сторінках сучасної книгознавчої періодики / Вікторія Золяк // Мандрівець. - 2007. - № 2. - C. 57-60.

Пашкова, В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С. 34.

Баркова, Ольга Валентинівна. Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України : реалізація проекту цифрового та факсимільного відтворення[до 200-річчя від дня народження М. Гоголя] / О. В. Баркова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. - К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. - № 2. - С. 24.

Кириченко, Г. С. Політика, право, інтернет. Проектна діяльність НПБУ / Г. С. Кириченко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 5-6

Визначені найкращі проекти співпраці бібліотек і громадських організацій "Публічні бібліотеки - мости до е-урядування" // Культура і життя. - 2013. - 1 лют. (№ 5). - С. 2.

Бугаєнко, К. С. Науково-дослідна діяльність Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка - динаміка і тенденції розвитку / К. С. Бугаєнко // Соціологічні дослідження в бібліотеках : інфор.-аналіт. бюл. Вип.42 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. : Г. І. Богуш, Г. П. Нелипа. - К.: Нац. парлам. б-ка України. - 2013. - C. 3-18. -Бібліогр. наприкінці ст.

Самохіна, Ж. Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 35. - C. 66-75.

Стратегії удосконалення діяльності бібліотек України, програмний і проектний розвиток // Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. . - К. : Академперіодика, 2014. - С. 131-218.

Смілянець, С. І. Проектна діяльність Національної історичної бібліотеки України (2009-2013 роки) / С. І. Смялянець // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листопада 2013 р./ М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; за заг. ред. О. П. Реєнт ; редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова [та ін.]. - К., 2014. - С. 201-206.

Струнгар, Валерія. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень : Розділ II. / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 371-381.

Фещенко, И. Проектная деятельность - приоритетное направление развития современной библиотеки / И. Фещенко // Бібліотека ХХІ століття: сучасні аспекти та трансформаційні процеси в умовах побудови інформаційного суспільства : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., 2 груд. 2014 р. / Упр. культури, національностей і релігій Дніпропетр. держадмін., Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’ян. Кирила і Мефодія, Дніпропетр. бібл. асоц. ; упоряд. Т. О. Абраїмова ; відп. за вип. Н. М. Тітова. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2015. - С. 94-97

Проекти УБА (Введено оглавление) // Шкільна бібліотека. - 2016. - N 1(січень). - С. 21-21.

Букач, Т. Бібліопроект "Креативна середа" / Т. Букач // Бібліотечна планета. - 2016. - N 1(січ.-берез.). - С. 19-21.

Волян, Н. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді : проектна діяльність бібліотек / Н. Волян // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 1. - С. 35-37.
2017-04-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга автори :Дембовський, Чечоткина назва Стеклообразование

Микша Мальвіна Михайлівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-03


Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

22.37 Д 30
Дембовский, С. А. Стеклообразование / С. А. Дембовский, Е. А. Чечеткина. - М. : Наука, 1990. – 278 с.
2017-04-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:чи треба ставить на строках повернення підпис читача

,бачкай вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-21


Доброго дня! Радимо переглянути наступну літературу:

78.3 Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. праць / Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. - К. : [б. и.], 1998. - 72 с.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотечна кухня : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек / вступ. сл. Л. Нікіфоренко ; літ. ред. Г. Харук. - К. : [б. и.], 2013. - 84 с. : кол.іл. - (Сучасна бібліотека).

78.38 Б83
Бородина, Валентина Алексеевна. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособ. / В.А.Бородина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 168 с.

78.3(4УКР) І-45
Ільганаєва, В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. - Харків, 1998. - 72 c.

78.38Л68
Ловкова, Татьяна Борисовна. Библиотека как центр досуга : учебно-метод. пособ. / Т. Б. Ловкова . - М. : Либерия-Бибинформ, 2009. - 104 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 102).

78.38 О 25
Обслуговування користувачів у бібліотеках: сучасні підходи та напрями : матеріали обл. семінару-тренінгу 29 травня 2007 р. / Відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 56 с.

78.3 С 74
Справочник библиотекаря / А. Н. Ванеев, Б. Л. Васильев [и др.] ; науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб.: Профессия, 2006. - 496 c.2017-04-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Лісовідновлення порушених територій

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-21


Доброго дня! До Вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

К 65.634 Б 77
Бойко, Я. М. Механізми розвитку лісового господарства Закарпатської області : [монографія] / Я. М. Бойко, І. В. Орос; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород: Карпатська вежа, 2011. - 184 c.

67.9(4УКР)307 Н 34
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г. І. Балюк, Ю. Л. Власенко [та ін.] ; за ред. Г. І. Балюк; Акад. прав. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 368 c.

43.4 С24
Свириденко, В. Є. Лісівництво : підручник / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок. - К.: Арістей, 2005. - 544 c.

43.4 С24
Свириденко, В. Є. Практикум з лісівництва : навч. посіб. / В. Є.Свириденко, Л. С.Киричок, О. Г.Бабіч; Кабінет Міністрів України, Нац. аграр. ун-т. - К.: Арістей, 2006. - 416 c. + Додатки.

К 43.4 С 81
Стойко, С. М. Ліси Ужгородщини : оптимізація та збереження / С. М. Стойко, І. В. Костів. -Ужгород: Патент, 2015. - 164 c.

Бабенко, Іван. "Майбутнє лісу у твоїх руках" / Іван Бабенко // Діловий вісник. - 2012. - № 6. - С. 15.

Бобко, А. М. Економіка лісівництва і проблеми його реформування в Україні/ А. М. Бобко // Економіка України. - 2016. - № 3. - C. 88-96.

Дребот, О. І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - C. 82-94.

Карпук, А. Реформування системи управління лісами: пріоритетні напрями та системні суперечності / А. Карпук // Економіст. - 2011. - № 4. - C. 59-61.

Кіндюк, Борис Володимирович. Причини ухвалення та основні положення Закону "Про ліси УРСР" від 3 листопада 1923р. / Б. В. Кіндюк // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 137-146.

Кравець, П. Лісова сертифікація : принципи відповідального ведення лісового господарства / П. Кравець // Лісовий і мисливський журнал. - 2013. - № 1. - C. 10-11.

Марчук, Юрій. Дати відповідь на виклики дня : реформування лісового господарства / Ю. Марчук // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - С. 6-8.

Пелиньо, Ф. Сучасні насіннєві центри - майбутнє українських лісів : якими повинні бути лісові насіннєві центри і розсадники у теперішніх умовах лісорозведення / Ф. Пелиньо ; записав П. Філь // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - C. 18-21.

Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів // Камінська, Наталія Василівна. Екологічне право : навч. посіб. / Н. М. Камінська, А. І. Камінський, І. С. Куненко ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Вид. 2-ге, допов. і переробл. - К.: Дакор. - 2013. - C. 151-166.

Пуговиця, М. Над берегами вічної ріки : наук.-вироб. семінар "Шляхи підвищення ефективності лісо вирощування та формування біологічно стійких і продуктивних насаджень" / М. Пуговиця // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - C. 22-25.

Стешенко, Л. Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії / Леся Стешенко // Економіст. - 2015. - № 12. - C. 39-41.

Тараненко, Ю. "За останню п’ятирічку на кожен зрубаний гектар лісу ми посадили два гектари нового" : автор - начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства / Ю. Тараненко // Урядовий кур‘єр. - 2015. -19 верес. - C. 6.

Фурдичко, О. Деякі аспекти реформування лісівництва : лісівництво, як галузь землеробства / О. Фурдичко // Лісовий і мисливський журнал. - 2015. - № 6. - C. 20-21.

Шершун, М. Х. Реформування лісового господарства в контексті проведення земельної реформи в Україні / М. Х. Шершун, О. І. Дребот // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - C. 7-13.

2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Фармакогностична характеристика чебрецю плазкого. Ідентифікація та кількісне визначення трави чебрецю згідно вимог Державної Фармакопеї України

Турдай Тетяна Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

42.143 Г 34
Гензель, В. Иллюстрированный травник : 350 видов лекарств. растений / В. Гензель ; пер. Е. Живайкина. - Харьков; Белгород: Клуб Семейн. Досуга, 2014. - 256 c. :a-цв.ил.

42.143 Г 81
Гречаний, І. А. Великий ілюстрований довідник лікарських трав і рослин : 600 рецептів і секретів потомственого травника / І. А. Гречаний ; пер. з рос. Р. Ставицький. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 544 c. :a-кол. іл.

53.5 Е64
Енциклопедія народної медицини : (характеристика лікарських рослин та їх застосування, Т. 2 / Укр. акад. наук; уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. - Бережани, 2008. - 1172 c. :z-мал.

К 28.5 К63
Комендар, В. І. Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні / В.І.Комендар. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Ужгород: Мистецька Лінія, 2007. - 504 c. :a-іл.

К 42.143 Л 56
Лікарські рослини Закарпаття в народній медицині : довід. з фітотерапії / упоряд.: Т. Ф. Росола ; І. І. Росола ; Ф. Ф. Рубіш. - Ужгород: Патент, 2010. - 216 c. :a-іл.

42.143 М51
Меньшикова, З. А. Энциклопедия лекарственных растений : справочное издание / З. А. Меньшикова, И. Б. Меньшикова, В. Б. Попова. - М.: Адонис: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 462 c. :a-кол.іл.

42.143 П 27
Перевозченко, І. І. Шукайте лікаря в природі / І. І. Перевозченко, Т. Л. Андрієнко, Б. В. Заверуха. - К.: Урожай, 2002. - 216 с.

К 28.5 С 32
Середа, М. Секрети карпатського травника / М. Середа ; упоряд. М. І. Дочинець. - Мукачево: Карпатська вежа, 2011. - 312 c. :a-іл.

42.143 Т 35
Терещук, А. І. Лікарські рослини : (сорокотравник) : [довідник] / А. І. Терещук. - Рівне, 2016. -110 c. :a-кол.іл.

Булат, О. Сад здатен лікувати / О. Булат // Пенсійний кур’єр. - 2016. - 7 жовт. - C. 5.

Бульботко, Г. Збирання, сушіння, зберігання лікарських рослин та способи приготування препаратів у домашніх умовах / Г. Бульботко, А. Голобородько // Наука і суспільство. -2010. -№ 7/8. - С.41-44.

Коніщук, В. В. Особливості збереження лікарських рослин України / В. В. Коніщук, І. В. Бобрик, В. П. Булгаков, О. І. Скакальська // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 79-84.

Мінарченко, В.М. Поширення та диференціація ресурсів лікарських рослин України / В. М. Мінарченко // Екологічний вісник. - 2008. - № 5. - C. 15-17.

Поспєлов, С. "Українці виготовляли ліки з рослин одними з перших У Європі" / С. Поспєлов // Урядовий кур’єр. - 2015. - 28 лют. - C. 5.

Устименко, О. В. Значення наукової діяльності дослідницької станції лікарських рослин у формування, становленні та розвитку лікарського рослинництва / О. В. Устименко, Л. А. Глущенко, Н. І. Куценко // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 29-38.

Фурдичко, О. І. Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні / О. І. Фурдичко, Ю. А. Никитюк // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 10-15.

2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Особиста гігієна фамацевтичного працівника

Турдай Тетяна Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! До Вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Моніторинг процесу відновлення рослин занесених до Червоної Книги України

Довбош Оксана Михайлівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

К 20 К 63
Комендар, В. І. Збережемо красу Карпат. Рослини, що потребують захисту / В.І. Комендар, Л. Фельбаба-Клушин; Відпов. за вип. К.М. Бізіля. - Ужгород, 2003. - 18 с.

28.59 С54
Собко, В. Г. Стежинами Червоної книги : довідкове видання / В.Г. Собко. -2-е вид., доп. - К.: Урожай, 2007. - 280 c.

20.1(4УКР) С 81
Стойко, С. М. Система охорони природи у верхів’ї басейну Дністра/ С. М. Стойко; Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Львів. обл. - Львів: Меркатор, 2004. - 57 c.

28.08 Ч-45
Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / упоряд. О. Ю. Шапаренко ; упоряд. С. О. Шапаренко. - Х.: Торсінг, 2002. - 336 с.

Гетьман, В. І. Екологічними стежками Мезинського національного природного парку / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 33-38.

Городецька, Наталія. Правові аспекти проблем охорони видів Червоної книги України / Н. Городецька, О. Василюк // Екологія. Право. Людина. - 2012. - № 15-16 (55-56). - С. 63-67.

Межжерін, Сергій. Що таке сучасна Червона книга / Сергій Межжерін // Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 35-39

Особливості біології насіннєвого розмноження рідкісних видів орхідей флори України для створення резервних генетичних колекцій / О. А. Шейко, М. М. Щербатюк, Н. М. Крупа, І. В. Косаківська // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 8.- С.137-144.

Панченко, С. М. Флористичні знахідки на північному сході України / С.М. Панченко, Ю.О. Карпенко, М.В. Графін // Український ботанічний журнал. - 2006. - №1. - С. 40-46.

Кузьменко, О. В. Урок на тему "Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення", 8 клас / О. В. Кузьменко // Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 2. - С. 17-19.2017-04-17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:моніторинг процесу відновлення рослин

Головчак Петро Іванович

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-18


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела інформації:

20.1(4УКР) Е 45
Екологічний моніторинг / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформ.; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк [та ін.]. - К.: Аспект-Поліграф, 2016. - 28 c.

Адаптація деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів (на прикладі м. Київ) [Текст] / О. Г. Луцишин, І. К. Тесленко, Т. В. Бєлошапка // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 5.- С.186-192.

Варламов, Є. Моніторинг впливу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки на навколишнє природне середовище / Є. Варламов // Екологічний вісник. - 2015. - № 6. - C. 30-31.

Гончаренко, І. В. Метод "сортуючої" кластеризації (DRSA) для класифікації рослинності [Текст] / І. В. Гончаренко // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 9.- С.129-136.

Гришко, В. М. Процеси пероксидного окислення ліпідів та зміни кількісного і якісного складу поверхневих ліпідів у Populus italica (Du Roi) Moench, Populus deltoides Marsh. та Aesculus hippocastanum L. за різного рівня забруднення важкими металами [Текст] / В. М. Гришко, О. М. Піскова // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 8.- С.123-130.

Костишин, С.С. Чотирі важливі принципи ефективного біоманіторингу / С. С. Костишин, С. С. Руденко // Екологічний вісник. - 2007. - № 3. - C. 9-10.

Небесний, Віталій Борисович. Використання спектрофотометричного методу для оцінки екологічного стану урбанізованих територій міста Києва [Текст] / Віталій Борисович Небесний, Ганна Андріївна Гродзинська, Ганна Юріївна Гончар // Вісник Національної академії наук України. - 2016. - № 8. - С. 59-67.

Облап Р.В. Визначення генетично модифікованого ріпаку та моніторинг його поширення [Текст] / Р. В. Облап // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 7. - С. 43-48.

Патика, В. П. Збудники бактеріальних хвороб сої та їх моніторинг [Текст] / В. П. Патика, Т. Т. Гнатюк, Н. В. Житкевич // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 6. - С. 15-19.

П’янило, Я. Д. Методи статистичної обробки даних вимірювань в базисі многочленів Якобі для екологічного моніторингу/ Я. Д. П"янило, О. Готра // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 10. - C. 221-230.

Устименко, П .М. Карта рослинності природного заповідника " Горгани" як основа фітоценотичного моніторингу [Текст] : Івано-Франківська обл. / П.М. Устименко // Український ботанічний журнал. - 2006. - №4. - С. 470-479.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


2017-04-11
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література до теми "Туристичний потенціал Бермудських островів"

Шімон С. В.

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-11


Доброго дня! До вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

<<<<     <<     1 || 2 ||    3   4 || 5 || 6 || 7 ||     >>     >>>>
Новини

2017-07-31

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2017 р".

2017-07-27

В розділі "Електронна бібліотека" додано нову книгу — Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників”.

2017-05-11

Шановні користувачі! У розділі "Електронна бібліотека" до вашої уваги представлено нові книги.

2017-03-13