Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 ||    3   4 || 5 || 6 || 7 ||     >>     >>>>


2017-04-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:чи треба ставить на строках повернення підпис читача

,бачкай вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-21


Доброго дня! Радимо переглянути наступну літературу:

78.3 Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. праць / Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. - К. : [б. и.], 1998. - 72 с.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотечна кухня : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек / вступ. сл. Л. Нікіфоренко ; літ. ред. Г. Харук. - К. : [б. и.], 2013. - 84 с. : кол.іл. - (Сучасна бібліотека).

78.38 Б83
Бородина, Валентина Алексеевна. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособ. / В.А.Бородина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 168 с.

78.3(4УКР) І-45
Ільганаєва, В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. - Харків, 1998. - 72 c.

78.38Л68
Ловкова, Татьяна Борисовна. Библиотека как центр досуга : учебно-метод. пособ. / Т. Б. Ловкова . - М. : Либерия-Бибинформ, 2009. - 104 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 102).

78.38 О 25
Обслуговування користувачів у бібліотеках: сучасні підходи та напрями : матеріали обл. семінару-тренінгу 29 травня 2007 р. / Відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 56 с.

78.3 С 74
Справочник библиотекаря / А. Н. Ванеев, Б. Л. Васильев [и др.] ; науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб.: Профессия, 2006. - 496 c.2017-04-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Лісовідновлення порушених територій

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-21


Доброго дня! До Вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

К 65.634 Б 77
Бойко, Я. М. Механізми розвитку лісового господарства Закарпатської області : [монографія] / Я. М. Бойко, І. В. Орос; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород: Карпатська вежа, 2011. - 184 c.

67.9(4УКР)307 Н 34
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г. І. Балюк, Ю. Л. Власенко [та ін.] ; за ред. Г. І. Балюк; Акад. прав. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 368 c.

43.4 С24
Свириденко, В. Є. Лісівництво : підручник / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок. - К.: Арістей, 2005. - 544 c.

43.4 С24
Свириденко, В. Є. Практикум з лісівництва : навч. посіб. / В. Є.Свириденко, Л. С.Киричок, О. Г.Бабіч; Кабінет Міністрів України, Нац. аграр. ун-т. - К.: Арістей, 2006. - 416 c. + Додатки.

К 43.4 С 81
Стойко, С. М. Ліси Ужгородщини : оптимізація та збереження / С. М. Стойко, І. В. Костів. -Ужгород: Патент, 2015. - 164 c.

Бабенко, Іван. "Майбутнє лісу у твоїх руках" / Іван Бабенко // Діловий вісник. - 2012. - № 6. - С. 15.

Бобко, А. М. Економіка лісівництва і проблеми його реформування в Україні/ А. М. Бобко // Економіка України. - 2016. - № 3. - C. 88-96.

Дребот, О. І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - C. 82-94.

Карпук, А. Реформування системи управління лісами: пріоритетні напрями та системні суперечності / А. Карпук // Економіст. - 2011. - № 4. - C. 59-61.

Кіндюк, Борис Володимирович. Причини ухвалення та основні положення Закону "Про ліси УРСР" від 3 листопада 1923р. / Б. В. Кіндюк // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 137-146.

Кравець, П. Лісова сертифікація : принципи відповідального ведення лісового господарства / П. Кравець // Лісовий і мисливський журнал. - 2013. - № 1. - C. 10-11.

Марчук, Юрій. Дати відповідь на виклики дня : реформування лісового господарства / Ю. Марчук // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - С. 6-8.

Пелиньо, Ф. Сучасні насіннєві центри - майбутнє українських лісів : якими повинні бути лісові насіннєві центри і розсадники у теперішніх умовах лісорозведення / Ф. Пелиньо ; записав П. Філь // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - C. 18-21.

Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів // Камінська, Наталія Василівна. Екологічне право : навч. посіб. / Н. М. Камінська, А. І. Камінський, І. С. Куненко ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Вид. 2-ге, допов. і переробл. - К.: Дакор. - 2013. - C. 151-166.

Пуговиця, М. Над берегами вічної ріки : наук.-вироб. семінар "Шляхи підвищення ефективності лісо вирощування та формування біологічно стійких і продуктивних насаджень" / М. Пуговиця // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - C. 22-25.

Стешенко, Л. Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії / Леся Стешенко // Економіст. - 2015. - № 12. - C. 39-41.

Тараненко, Ю. "За останню п’ятирічку на кожен зрубаний гектар лісу ми посадили два гектари нового" : автор - начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства / Ю. Тараненко // Урядовий кур‘єр. - 2015. -19 верес. - C. 6.

Фурдичко, О. Деякі аспекти реформування лісівництва : лісівництво, як галузь землеробства / О. Фурдичко // Лісовий і мисливський журнал. - 2015. - № 6. - C. 20-21.

Шершун, М. Х. Реформування лісового господарства в контексті проведення земельної реформи в Україні / М. Х. Шершун, О. І. Дребот // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - C. 7-13.

2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Фармакогностична характеристика чебрецю плазкого. Ідентифікація та кількісне визначення трави чебрецю згідно вимог Державної Фармакопеї України

Турдай Тетяна Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

42.143 Г 34
Гензель, В. Иллюстрированный травник : 350 видов лекарств. растений / В. Гензель ; пер. Е. Живайкина. - Харьков; Белгород: Клуб Семейн. Досуга, 2014. - 256 c. :a-цв.ил.

42.143 Г 81
Гречаний, І. А. Великий ілюстрований довідник лікарських трав і рослин : 600 рецептів і секретів потомственого травника / І. А. Гречаний ; пер. з рос. Р. Ставицький. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 544 c. :a-кол. іл.

53.5 Е64
Енциклопедія народної медицини : (характеристика лікарських рослин та їх застосування, Т. 2 / Укр. акад. наук; уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. - Бережани, 2008. - 1172 c. :z-мал.

К 28.5 К63
Комендар, В. І. Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні / В.І.Комендар. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Ужгород: Мистецька Лінія, 2007. - 504 c. :a-іл.

К 42.143 Л 56
Лікарські рослини Закарпаття в народній медицині : довід. з фітотерапії / упоряд.: Т. Ф. Росола ; І. І. Росола ; Ф. Ф. Рубіш. - Ужгород: Патент, 2010. - 216 c. :a-іл.

42.143 М51
Меньшикова, З. А. Энциклопедия лекарственных растений : справочное издание / З. А. Меньшикова, И. Б. Меньшикова, В. Б. Попова. - М.: Адонис: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 462 c. :a-кол.іл.

42.143 П 27
Перевозченко, І. І. Шукайте лікаря в природі / І. І. Перевозченко, Т. Л. Андрієнко, Б. В. Заверуха. - К.: Урожай, 2002. - 216 с.

К 28.5 С 32
Середа, М. Секрети карпатського травника / М. Середа ; упоряд. М. І. Дочинець. - Мукачево: Карпатська вежа, 2011. - 312 c. :a-іл.

42.143 Т 35
Терещук, А. І. Лікарські рослини : (сорокотравник) : [довідник] / А. І. Терещук. - Рівне, 2016. -110 c. :a-кол.іл.

Булат, О. Сад здатен лікувати / О. Булат // Пенсійний кур’єр. - 2016. - 7 жовт. - C. 5.

Бульботко, Г. Збирання, сушіння, зберігання лікарських рослин та способи приготування препаратів у домашніх умовах / Г. Бульботко, А. Голобородько // Наука і суспільство. -2010. -№ 7/8. - С.41-44.

Коніщук, В. В. Особливості збереження лікарських рослин України / В. В. Коніщук, І. В. Бобрик, В. П. Булгаков, О. І. Скакальська // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 79-84.

Мінарченко, В.М. Поширення та диференціація ресурсів лікарських рослин України / В. М. Мінарченко // Екологічний вісник. - 2008. - № 5. - C. 15-17.

Поспєлов, С. "Українці виготовляли ліки з рослин одними з перших У Європі" / С. Поспєлов // Урядовий кур’єр. - 2015. - 28 лют. - C. 5.

Устименко, О. В. Значення наукової діяльності дослідницької станції лікарських рослин у формування, становленні та розвитку лікарського рослинництва / О. В. Устименко, Л. А. Глущенко, Н. І. Куценко // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 29-38.

Фурдичко, О. І. Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні / О. І. Фурдичко, Ю. А. Никитюк // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 10-15.

2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Особиста гігієна фамацевтичного працівника

Турдай Тетяна Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! До Вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Моніторинг процесу відновлення рослин занесених до Червоної Книги України

Довбош Оксана Михайлівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

К 20 К 63
Комендар, В. І. Збережемо красу Карпат. Рослини, що потребують захисту / В.І. Комендар, Л. Фельбаба-Клушин; Відпов. за вип. К.М. Бізіля. - Ужгород, 2003. - 18 с.

28.59 С54
Собко, В. Г. Стежинами Червоної книги : довідкове видання / В.Г. Собко. -2-е вид., доп. - К.: Урожай, 2007. - 280 c.

20.1(4УКР) С 81
Стойко, С. М. Система охорони природи у верхів’ї басейну Дністра/ С. М. Стойко; Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Львів. обл. - Львів: Меркатор, 2004. - 57 c.

28.08 Ч-45
Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / упоряд. О. Ю. Шапаренко ; упоряд. С. О. Шапаренко. - Х.: Торсінг, 2002. - 336 с.

Гетьман, В. І. Екологічними стежками Мезинського національного природного парку / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 33-38.

Городецька, Наталія. Правові аспекти проблем охорони видів Червоної книги України / Н. Городецька, О. Василюк // Екологія. Право. Людина. - 2012. - № 15-16 (55-56). - С. 63-67.

Межжерін, Сергій. Що таке сучасна Червона книга / Сергій Межжерін // Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 35-39

Особливості біології насіннєвого розмноження рідкісних видів орхідей флори України для створення резервних генетичних колекцій / О. А. Шейко, М. М. Щербатюк, Н. М. Крупа, І. В. Косаківська // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 8.- С.137-144.

Панченко, С. М. Флористичні знахідки на північному сході України / С.М. Панченко, Ю.О. Карпенко, М.В. Графін // Український ботанічний журнал. - 2006. - №1. - С. 40-46.

Кузьменко, О. В. Урок на тему "Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення", 8 клас / О. В. Кузьменко // Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 2. - С. 17-19.2017-04-17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:моніторинг процесу відновлення рослин

Головчак Петро Іванович

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-18


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела інформації:

20.1(4УКР) Е 45
Екологічний моніторинг / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформ.; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк [та ін.]. - К.: Аспект-Поліграф, 2016. - 28 c.

Адаптація деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів (на прикладі м. Київ) [Текст] / О. Г. Луцишин, І. К. Тесленко, Т. В. Бєлошапка // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 5.- С.186-192.

Варламов, Є. Моніторинг впливу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки на навколишнє природне середовище / Є. Варламов // Екологічний вісник. - 2015. - № 6. - C. 30-31.

Гончаренко, І. В. Метод "сортуючої" кластеризації (DRSA) для класифікації рослинності [Текст] / І. В. Гончаренко // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 9.- С.129-136.

Гришко, В. М. Процеси пероксидного окислення ліпідів та зміни кількісного і якісного складу поверхневих ліпідів у Populus italica (Du Roi) Moench, Populus deltoides Marsh. та Aesculus hippocastanum L. за різного рівня забруднення важкими металами [Текст] / В. М. Гришко, О. М. Піскова // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 8.- С.123-130.

Костишин, С.С. Чотирі важливі принципи ефективного біоманіторингу / С. С. Костишин, С. С. Руденко // Екологічний вісник. - 2007. - № 3. - C. 9-10.

Небесний, Віталій Борисович. Використання спектрофотометричного методу для оцінки екологічного стану урбанізованих територій міста Києва [Текст] / Віталій Борисович Небесний, Ганна Андріївна Гродзинська, Ганна Юріївна Гончар // Вісник Національної академії наук України. - 2016. - № 8. - С. 59-67.

Облап Р.В. Визначення генетично модифікованого ріпаку та моніторинг його поширення [Текст] / Р. В. Облап // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 7. - С. 43-48.

Патика, В. П. Збудники бактеріальних хвороб сої та їх моніторинг [Текст] / В. П. Патика, Т. Т. Гнатюк, Н. В. Житкевич // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 6. - С. 15-19.

П’янило, Я. Д. Методи статистичної обробки даних вимірювань в базисі многочленів Якобі для екологічного моніторингу/ Я. Д. П"янило, О. Готра // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 10. - C. 221-230.

Устименко, П .М. Карта рослинності природного заповідника " Горгани" як основа фітоценотичного моніторингу [Текст] : Івано-Франківська обл. / П.М. Устименко // Український ботанічний журнал. - 2006. - №4. - С. 470-479.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


2017-04-11
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література до теми "Туристичний потенціал Бермудських островів"

Шімон С. В.

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-11


Доброго дня! До вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Задачі моделювання грунтів.Значення якості грунту як засобу для вирощування агрокультур.

Вірван Діана Юріївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

40.3 Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищ. аграр. нав. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчик. - К.: Кондор, 2010. - 416 c.

40.3 М 74
Мойш, Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій / Н. І. Мойш ; уклад. Н. І. Мойш; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород: Ґражда, 2011. - 368 c. : z-табл.

40.3 Я45
Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : Підручник / Д.О. Мельничук, М.М. Мельников, Д. Хофман та ін.; За ред. Д. Хофман, Д.О. Мельничук, М.М. Городній. - К.: Арістей, 2004. - 488 c.

Балюк, С.А. Відтворення родючості грунтів: актуальні напрями економічного дослідження/ С. А. Балюк, А. В. Кучер, О. В. Анісімова, Л. Ю. Кучер // Вісник аграрної науки. -2013. -№ 10. - С.59-63.

Волкогон, В. В. Мікробіологічні аспекти відтворення родючості грунтів/ В. В. Волкогон // Вісник аграрної науки. -2012. -№ 9. - С.9-14.

Драган, М. І. Аграрний склад сірого лісового грунту за різних агротехнічних заходів / М. І. Драган, В. І. Гамалєв, О. Г. Любчич // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 2. - С.11-16. -Библиогр.: с. 16.

Заришняк, А. С. Баланс гумусу і поживних речовин у грунтах України / А. С. Заришняк, С. А. Балюк, М. В. Лісовий, А. В. Комариста // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 1. - С.28-32.

Кузьменко, О. Б. Методичні підходи оцінки збитків через погіршення якісного стану грунту / О. Б. Кузьменко // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - C. 61-64.

Кучеренко, В. З історії ґрунтознавства / В. Кучеренко // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 6. - C. 12.

Медведєв, В. В. Досвід педотрансферного моделювання у дослідженнях фізики грунтів / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 1. - C. 17-24.

Медведєв, В. В. Новітні технології і знаряддя обробітку для збереження фізичних властивостей грунтів / В. В. Мадведєв // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 8.

Медведєв, В. В. Щодо джерел фінансування заходів з охорони і підвищення родючості грунтів / В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. -2012. -№ 1. - С.67-69.

Полупан, М. І. Родючість грунту як природно-антропогенна його властивість, її види та параметрична оцінка / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей // Вісник аграрної науки. -2009. - № 2. - С.17-24. -Библиогр.: с. 24.

Поляков, В. Л. О моделировании регулируемого водного режима в колонке грунта / В. Л. Поляков // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 9. - С.51-60.2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Математичне моделювання впливу осолонцювання ґрунтів на розвиток рослин.

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! Пропонуємо літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

40.3 Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищ. аграр. нав. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчик. - К.: Кондор, 2010. - 416 c.

631.4 К 56
Ковда, В. А. Основы учения о почвах. Общая теория почвообразовательного процесса. Кн. 2. - М.: Наука, 1973. - 468 с.

40.3 М 74
Мойш, Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій / Н. І. Мойш ; уклад. Н. І. Мойш; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород: Ґражда, 2011. - 368 c. : z-табл.

40.3 П 65
Почвоведение : учебник. В 2 ч. – М. : Высш. шк., 1988.

40.3 П 90
Пути повышения плодородия солонцовых и эродированных почв : сб. ст. – Персиановка : Дон, 1982. 76 с.

40.3 Я45
Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : Підручник / Д.О. Мельничук, М.М. Мельников, Д. Хофман та ін.; За ред. Д. Хофман, Д.О. Мельничук, М.М. Городній. - К.: Арістей, 2004. - 488 c.

Балюк, С. А. Відтворення родючості грунтів: актуальні напрями економічного дослідження / С. А. Балюк, А. В. Кучер, О. В. Анісімова, Л. Ю. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 10. - С.59-63.

Бенцаровський, Д. М. Сучасний стан грунтів та агроекологічні аспекти використання добрив / Д.М. Бенцаровський, Л.В. Дацько та ін // Трибуна. -2004. -№11-12. - C. 22-23.

Горлачук, В. Проблеми збереження родючості грунтів фермерських господарств / В. Горлачук, А. Стрюченко // Економіка України. - 2007. - № 3. - C. 74-79.

Екологічний стан грунтів України / Балюк С. А. [та ін.] // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - C. 38-42.
2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Втрати лісів та нові лісонасадження України

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

К 43 П80
Прокладаючи нові шляхи / Швейцарсько- український проект розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA. - Ужгород, 2007. - 38 c.

К 43.4 С 76
Стале ведення лісового господарста / О. І. Станкевич-Волосянчук, Р. Т. Волосянчук; Регіон. молодіж. еколог. об-ня "ЕКОСФЕРА". - Ужгород: Ліра, 2009. - 48 c.

К 43.4 С 81
Стойко, С. М. Ліси Ужгородщини : оптимізація та збереження / С. М. Стойко, І. В. Костів. -Ужгород: Патент, 2015. - 164 c.

Вакулюк, Павло. Діброви : особливості вирощування дубових лісонасаджень у свіжих дібровах / П. Вакулюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2012. - № 6. - С. 21-23.

Ведмідь, М. Збільшення площі лісів в Україні : історія, стан та перспективи / М. Ведмідь // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 6-7.

Дебринюк, Ю. Плантаційне лісовирощування: проблеми та перспективи / Ю. Дебринюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 10-11.

Дребот, О. І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - С. 82-94.

Ісаченко, С. Кінець “зеленого царя” : [лісосмуги, вирубка лісу, злочини...] / С. Ісаченко // Урядовий кур‘єр. - 2015. -14 берез. - C. 6.

Карман, В. Нові технології вирощування : Заліснення нових площ / В. Карман // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 8-9.

Кирей, Роман. Олександр Дзюбенко: майбутнє лісу в наших руках : [на Черкащині цього року з‘явилися нові насадження на площі 1660 гектарів] / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. - 2016. - 10 черв. - С. 7.

Листопад, О. Ліс на краю прірви : як уникнути ризиків, які загрожують руйнуванням державної системи лісового господарства / О. Листопад // Урядовий кур’єр. - 2016. -6 лют. - C. 1, 5.

Полякова, Любов. Ліси без кордонів : основні напрями міжнародної діяльності Державного агенства лісових ресурсів України у 2015 році / Л. Полякова // Лісовий і мисливський журнал. - 2015. - № 4. - С. 8-10.

Попков, Михайло. До проблеми оптимізації лісистості в Україні / М. Попков, М. Савущик // Екологія. Право. Людина. - 2012. - № 15-16. - С. 49-52.

Попков, М. Рубки лісу в Україні: практика, теорія, проблеми / М. Попков // Екологія. Право. Людина. - 2011. - № 11-12. - C. 67-72.

Савчин, В. Значний потенціал : сучасні технології лісовпорядкування для лісового господарства / В. Савчин, Є. Громадський // Лісовий і мисливський журнал. - 2016. - № 2. - C. 11-13.

Сапітон, Олексій. Яке насіння, таке й коріння : стан та перспективи розвитку лісового насінництва в Україні / О. Сапітон // Лісовий і мисливський журнал. - 2016. - № 4. - С. 8-9.

Стешенко, Л. Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії / Леся Стешенко // Економіст. - 2015. - № 12. - C. 39-41.

Сулима, Сергій. Вирізання на експорт : буковинські ліси вже не зможуть сховати партизанів / С. Сулима // Голос України. - 2015. - 16 трав. - С. 11.

Ткач, В. П. Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / В. П. Ткач // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - С. 49-55.

Фурдичко О. І. Лісова політика України - справа не відомча, а загальнонародна / О. І. Фурдичко // Екологічний вісник. - 2016. - № 6. - С. 21-23

Юшкевич, Христина. “Маємо розгорнути масштабну операцію з наведення порядку в наших лісах” : [автор - голова Держлісагентства] / Х. Юшкевич // Голос України. - 2016. - 3 черв. - С. 10.


<<<<     <<     1 || 2 ||    3   4 || 5 || 6 || 7 ||     >>     >>>>
Новини

2017-06-09

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за травень 2017 р."

2017-06-08

Шановні користувачі! Для вас нові надходження літератури до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2017-05-15

Шановні користувачі! До вашої уваги віртуальна виставка "Вишиванка - генетичний код нації" (до Всесвітнього дня вишиванки).

2017-05-11

Шановні користувачі! У розділі "Електронна бібліотека" до вашої уваги представлено нові книги.

2017-05-10

Шановні користувачі! До вашої уваги віртуальна виставка "Світовий книжковий простір", яка представляє письменників нового століття, твори яких, на наш погляд, – вагомий  здобуток у сучасній світовій літературі.  Звісно, вибір імен суб`єктивний, але він відображає певні читацькі інтереси,  уподобання користувачів нашої бібліотеки.

2017-03-13