Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5955
2014-01-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5401
календарне планування 10 клас англ.мова карпа і.м.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-20

2014-01-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5402
календарне 10 калініна англ.мова карпа і.м.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-20

Зверніться до наступних сайтів:

Посилання 1
Посилання 2


2014-01-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5400
де можна скачати текст книги "Словник закарпатської говірки села Сокирниця" Івана Сабадоша? Каміла


2014-01-20

Пропонуємо Вашій увазі:
Посилання 1
Посилання 2
2014-01-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5399
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему " Соціалізація неповнолітніх в соціально неблагополучних сім'ях". Дякую. Тетяна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-01-17

Доброго дня!

Пропонуємо переглянути наступні видання:

74.6 П14
Пальчевський, С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / С.С.Пальчевський . – К. : Кондор, 2005. – 560 с. – Бібліогр. в кінці розд.

74.9 С 69
Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська, Н. С. Олексюк [та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2010. - 304 с. : табл. - Бібліогр.: с. 295-303.

60.5 О-93
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів : у 2 ч. / І. Д. Звєрєва [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова. - К. : Задруга, 2011. - (Партнерство "Кожній дитині") (Проект "Попередження вилучення дітей із сімейного середовища шляхом впровадження механізму гейткіпінгу в Україні")
Ч. 1 : Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики. Ч. 2 : Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики : навч. посіб. - 2011. - 224 с., 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр.: с. 199-204. - ISBN 978-976-432-090-7 (в опр.) : 45 грн
Приложение:
Сопроводительный материал : (1 ел. опт. диск (CD-ROM) Ч. 2 )

60.56 Е-45
Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; заг. ред. В. В. Москаленко. – К. : Укр. центр політ. менедж., 2008. – 336 с. : табл., іл.

60.5С 69
Соціальне навчання: механізми розвитку політичних ставлень молоді : наук.-метод. посіб. / І. В. Жадан, І. А. Дідук, С. І. Позняк [та ін.] ; за ред. І. В. Жадан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: С. 245-262.

88.5 С 69
Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія / Т. В. Говорун, Н. М. Дембицька, І. К. Зубіашвілі [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Москаленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 206 с. : іл, табл. - Бібліогр.: С. 194-205.

*****

Кушнарьов, С. В. Злочинність неповнолітніх: думка населення й експертів / С. В. Кушнарьов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 53-60. – бібліогр.: 8 назв

Дідківська, Г. Механізм впливу факторів сімейного неблагополуччя на злочинність неповнолітніх: макрорівень / Г. Дідківська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 118-121. – Бібліогр. в кінці ст.Кльоц, Л. А. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді / Л. А. Кльоц, Н. О. Носок, Т. Й. Шугай, Н. В. Завадська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 19-25. – Бібліогр. : 29 назв.

Скребець, О. Особистісно орієнтований підхід у роботі із соціально дезадаптованими неповнолітніми : (З досвіду роботи ЗОШ №31 м. Сімферополя, Автономна республіка Крим) / О. Скребець // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 51-53 : табл.

Денисов, С. Ф. Сім’я як визначальний фактор у профілактиці молодіжної злочинності в Україні / С. Ф. Денисов // Часопис Київського ун-ту права. – 2010. – № 1. – С. 217-222. – Бібліогр. наприкінці ст.

Михайлова, І. Ювенальна юстиція в Україні : проблеми становлення / І. Михайлова // Вісник прокуратури. – 2010. – № 7. – С. 99-104. – Бібліогр. наприкінці ст.

Дронова, О. С. Теоретико – прикладні засади профілактики та корекції агресивної поведінки неповнолітніх / О. С. Дронова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 7. – С. 57-60. – Бібліогр. : 8 назв.

Дворкова, А. В. Соціальні фактори формування злочинної поведінки неповнолітніх жіночої статі / А. В. Дворкова // Часопис Київського ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 295-299. – Бібліогр. наприкінці ст.

Гідулянова, Є. М. Окремі аспекти забезпечення прав неповнолітніх за новим кримінально-процесуальним законодавством України в контексті міжнародних стандартів / Є. М. Гідулянова // Митна справа. – 2013. – № 5. – С. 18-22. – Библиогр. : С. 22 (4 назв.)

Павловська, А. А. Кримінальна відповідальність неповнолітніх : вікові особливості / А. А. Павловська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. –2013. – № 2. – С. 156-159. – Бібліогр. наприкінці ст.

Інтернет – ресурси:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2014-01-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5398
Доброго Дня! ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Віталій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-14

Доброго дня! З фондів бібліотеки Ви отримаєте наступну літературу:

65.29 З-38
Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. – 448 c.

65.9(4УКР) М59
Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2009. – 392 c.

65.050 П22
Пашута М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк; М-во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної л-ри, 2005. – 120 c.

65.9(4УКР) У-67
Управління інноваційною діяльністю в економіці України : колективна наукова монографія / Національна академія управління; за наук. ред. С. А. Єрохін. – К., 2008. – 116 c.

**************************************

Варфоломєєва В. О. Підвищення якості й оптимізація управління інноваційною діяльністю в малому бізнесі / В.О. Варфоломєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №7. – С. 100-106.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 72-79.

Ісаєнко В. А. Оцінка ефективності інноваційних проектів / В. А. Ісаєнко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 5. – C. 26-27.

Карп’юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі / Ольга Карп’юк // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 85-92.

Колот А. М. Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління / А. М. Колот, А. Є. Никифоров // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С. 17-23.

Мешко Н. П. Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції / Н. П. Мешко // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С. 33-35.

Сидорова А. В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А. В. Сидорова, О. А. Курносова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 49-57.

Тивончук С.О. Методологічні підходи щодо управління інноваційною діяльністю / С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С. 67-71.

Шмігельська З. К. Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств та можливості його адаптації в ринковій економіці України / З. К. Шмігельська // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2. – С. 119-128.2014-01-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5396
допоможіть, будь ласка , знайти текст Програми охоплення дітей організованими формами дошкільної освіти м. Кривого Рогу на 2011 -2015 рр. Рішення колегії УОіН виконкому міськрадивід 17.02.2011 р. Олена Олекасандрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-12

Доброго дня! Пропонуємо звернутись до наступних посилань:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2014-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5395
Доброго дня! Дайте будь - ласка відповідь на наступне запитання. Хто відповідає за кадрове діловодство в дошкільному закладі, та його функціональні обов'язки? Дякую. Пухальська Наталія Григорівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-01-10

Доброго дня!

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)305 П22
Пашутинський, Є. К. Зразки положень про структурні підрозділи : нормативно-технический материал / Є. К. Пашутинський. – К. : КНТ, 2005. – 236 с. – (Кадри підприємства).

67.9(4УКР)305 П 22
Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби / Є. К. Пашутинський. – (2-е вид.). – К. : КНТ, 2005. – 272 с. – (Кадри підприємства).

65.050.9(4УКР)2 З-43
Звід документів кадрового діловодства : практ. посіб. : [організаційна документація; посадова інструкція; документація з особового складу; табельний облік робочого часу; охорона праці; призначення пенсій; статистична звітність; зберігання кадрової документації] / упоряд. Є. К. Пашутинський. – К. : КНТ, 2008. – 976 с.

65.24 Д19
Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 240 с. : табл.

65.24 П 14
Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство : (зі зразками сучас. діл. паперів) : [посіб. для вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – Вид. 5-е, переробл. та допов. – К. : Ліра-К, 2009. – 476 с. : табл. – (Культура діловодства). – Бібліогр. : С. 455-473.

67.9(4УКР)305 П 22
Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 5-е вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 332 с. – (Кадри підприємства).


2014-01-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5394
марченко і. с. спеціальна методика початкового навчання української мови завантажити підручник
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-08

Пропонуємо Вашій увазі:

Посилання 1
2013-12-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5392
Програма допрофільного курсу 6-7 класи. Міфологія. І. Нікітіна, - Київ, 2009. юля
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-30

У фондах нашої бібліотеки є наступне видання:

74.2 Н62
Нікітіна І.П. Міфологія стародавнього світу : Дидактичні матеріали / І.П. Нікітіна. - Харків: Основа, 2004. - 128 c.
2013-12-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5390
Добрий ранок ! Підкажіть літературу для написання дипломної роботи на тему " Поняття "документ": генезис та стандартизація Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-25

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : ученик / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М.: Академия, 2008. – 304 c.

65.050.2 К 44
Кислюк К. В. Спеціальне документознавство : модульний курс / К. В. Кислюк. – К.: Кондор, 2011. – 192 c.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., стер. – К.: Знання, 2005. – 464 c.

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К.: "Ліра-К", 2009. – 434 c.

81.411.1 П41
Поберезська Г. Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І. М. – К.: Знання, 2008. – 352 c.

78.3(4УКР) С 48
Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Кириленко ; за наук. ред. В. Г. Чернець. – К.: Ліра-К, 2010. – 308 c.

91.9: 73.031 У-45
Українське документознавство (1991-2011) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України; уклад. М. С. Слободяник, уклад. О. А. Політова, наук. ред., вступ. ст. М. С. Слободяник. – К., 2012. – 176 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 320 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. – М.: Литера, 2010. – 384 c.
*************************************

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 36 – 37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 2. – С. 4 – 5.

Бездрабко В.В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 8 – 22.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2008. – N5. – С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Московський державний історико – архівний інститут як центр становлення документознавства (1930 – 1960 – і рр.) / В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 3. – С. 48 – 54.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика / В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 4. – С. 61 – 67.

Бездрабко, Валентина. Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці / В. Бездрабко // Мандрівець. – 2009. – № 1. – С. 23 – 29.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. – 2009. – № 4. – С. 12 – 15.

Цивін М.Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг" / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 1. – С. 7 – 11.

Бездрабко В.В. Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії та практики. / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 137 – 166.

Шандра В. С. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : рецензия / В. С. Шандра // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 217 – 219.

Порхун, Олена. Перспективні шляхи розвитку програмного забезпечення в роботі з електронними документами / О. Порхун // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – С. С. 306 – 314.

Мельник С.В. Професійно – кваліфікаційне забезпечення сфери бібліотекознавства, документознавства та інформології в Україні / С. В. Мельник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 7 – 11.

Коханова І. О. Основні засади реферування документів як сфери практичної діяльності / І. О. Коханова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 59 – 63.

Матвієнко О. Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект / О. Матвієнко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 6. – С. 23 – 25

Костенко Марина Важливий крок у розвитку спеціального документознавства / Марина Костенко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 7. – С. 11 – 13.

Добровольська, Людмила. Документознавство: словник – довідник термінів і понять / Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – С. 19.

Пелехата О. Г. Інтернет – технології в документних комунікаціях / О. Г. Пелехата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 46 – 50.

Слободяник М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 4 – 15.

Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 185 – 442.

Литвин С. Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3 – 4. – С. 4 – 9.

Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3 – 4. – С. 31 – 36.

Швецова – Водка Г. М. Монографія з історії науки про документ / Г. М. Швецова – Водка // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 30 – 31.

Асєєв, Георгій. Документознавство в інформаційній індустрії / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 24 – 27.

Політова О. А. Бібліографічний посібник з вітчизняного документознавства / О. А. Політова // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 35 – 37.2013-12-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5391
Добрий день! Підскажіть будь ласка літературу на тему"Елементи замовлянь у кумулятивних казках" Мар'яна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-27

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

82 Б87
Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування / О. Бріцина. – К. : Наук. думка, 1989. – 150 с.

82.3(4УКР) В65
Войтович В. М. Міфи та легенди давньої України / В. М. Войтович; Передм. С. Пінчук, Післямова Г. Дем'янчук. –Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. – 392 c.

82.3(4УКР) В65
Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович; Худ. О. Григор. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

82.3(4УКР) Г20
Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посіб. / Я. І. Гарасим; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Філол. ф-т. – К.: Знання, 2009. – 304 c.

82 Д83
Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка / Л. Ф. Дунаєвська. – К. : Вища школа, 1987. – 128 с.

82.3(4УКР) Л22
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – 4-те вид., стер. – К.: Знання- Прес, 2006. – 592 c.

82.3(4УКР) Р 88
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К.: Академія, 2010. – 304 c.

82.3(0) С 31
Сенько И. М. Устное творчество народов мира : искусство слова : сказочники и певцы, фольклористы : учеб. пособие для студентом-филологов, изучающих спецкурс "Фольклор народов мира" / И. М. Сенько. – Ужгород, 2001. – 104 с.

82.3(4УКР) У 45
Українська фольклористика : словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 c.

82.3(4УКР) Ф 55
Філоненко С. О. Усна народна творчість : навч. посіб. / С. О. Філоненко; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т , Інститут філології. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 416 c.

Метка Л. Сіль тобі та печина... / Л. Метка // Берегиня. – 2007. – № 1. – C. 27-32.

Хомік О. Оберегова сила слова й магія давніх замовлянь / О. Хомік // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 29. – C. 27-30.
2013-12-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5389
Доброго дня!Будь ласка, чи є праці: 1)Андерсон Б.Уявлені спільноти;2)Брубейкер Р.Этничность без групп;3)Гелнер Е.Нації та націоналізм;4)Реннер К.Нація і держава;5)Сміт Е.Націоналізм: теорія, ідеологія, історія;6)Сміт Е.Національна ідентичність;7)Шпорлюк Р. Імперії та нації; 8)Сетон-Ватсон Г.;9)Ожеван М.А.;10)Обушний М.І.? ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!!! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-25

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

66.0 А 65
Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон ; пер. з англ. В. Морозов. – К.: Критика, 2001. – 271 с.

66.6 О-26
Обушний М. І. Партологія : навч. посіб. / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа; за ред. М. І. Обушний; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – К.: Арістей, 2006. – 432 c.

73.4(4УКР) О-45
Ожеван М. А. Інформаційні технологіїї як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубов; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 96 c.

66.1(0) С 50
Сміт Е. Д. Націоналізм : Теорія, ідеологія, історія / Е. Д. Сміт; Пер. з англ. Р. Фещенко. – К.: К.І.С., 2004. – 170 с.


2013-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5388
Добрий вечір! Підкажіть літературу для написання дипломної роботи, бажано українську, НЕМАТЕРІАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Доброго дня! Зверніться до наступного посилання:

Посилання 1
2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5376
правові та інструктивні матеріали відділу зберігання :)
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5382
система каталогів та картотек бібліотеки (схематичне зображення) тобто схема )) :)
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.–метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б–ка України ім. В.І.Вернадського. –К., 2007.–116 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф–ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. –Харків, 1998.–72 c.

78.3 К29
Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы : практ. пособие / под ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна. – М. : Книга, 1985. – 128 с.

78.3 К63
Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : метод. рекомендации. – М. : ГБЛ, 1988. – 62 с.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. – М. : Омега–Л, 2008. – 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько–російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б–ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. – Харків : [б. и.], 2003. – 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2010. – 536 с. : табл. – (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б–ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. – Ужгород : [б. и.], 1989. – 20 с.
Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. – 2005. – №5. – С. 35–38.

Скоробогатов В.М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б–ки. – 2005. – №12. – С. 15–24.

Миниярова З.М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б–ки. – 2005. – №12. – С. 25–35.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4.– С.14–20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 13 – 19.

Лобановська, Інна. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 4. – С. 16–20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2009. – №5. – С. 30–34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. – 2009. – №5. – С. 26–29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – №4. – С. 15–26.

Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 17–20.

Красовская, Людмила. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 1–9.

Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібілотечний вісник. – 2011. – №5. – С. 26–29

Юшковець, Виктория. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек [Текст] / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 18–19.

Новини

2024-02-22
23 лютого о 15:00 запрошуємо на групу психологічної підтримки за темою "Стресостійкість під час війни". Вхід вільний. Місце проведення: пр.Свободи,16.   Цей захід став можливим завдяки сприянню Карпатський Фонд / Carpathian Foundation Fondation de France
2024-02-13

17 лютого відзначає своє 65-річчя сучасна українська письменниця і перекладачка Євгенія Кононенко, творчість  якої заслуговує на увагу, бо є віддзеркаленням життя української інтелігенції 90-х років, західної культури, погляду звичайної пересічної людини та долі сучасної української жінки. Творчий доробок Євгенії Кононенко відзначено багатьма літературними та книжковими преміями. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку „Королева короткої прози”, присвячену творчості Євгенії Кононенко.

2024-02-13

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день