Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5955
2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5339
Будь-ласка,літературу стосовно композиції "Києво-Печерського патерика" і дискурсу "Літопису Самовидця" З повагою - Естрел
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-02

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

83.3(4Укр) В 34
Возняк М. Історія української літератури. У 2-х кн. – Львів : Світ, 1992-1994.

63.3(4УКР)4 З-41
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. та пер. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. - К.: Дніпро, 2006.-976 c.

83.3(2Ук)1 І-85
Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця ХVI - початку XVIII ст. на Україні. – К. : Наук. думка, 1990. – 180 с.

902.9 І-90
Історичні джерела та їх використання : зб. статей. – К. : Наук. думка, 1968. – 300 с.

63.3(4УКР) І-90
Історія України : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінський, М. І. Обушний ; упоряд.: В. І. Червінський, Л. В. Шимчак [та ін.]. -2-е вид., випр. та допов. - К.: КВІЦ, 2012.-832 c. :a-іл.

63.3(4УКР)46 Ф 32
Федака С. Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі / С. Федака; УжНУ; Каф-ра історії України. - Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2003.-140 с.

Заблоцька К.В. Медицина Київської Русі в "Києво-Печерському патерику" : Історіографічний аспект / К.В. Заблоцька // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Толочко, Петро. Україна і українці в народній поезії та літописах XVII-XVIII ст. / П. Толочко // Київська старовина. - 2006. - №3. - С. 56-60.

Нікітенко, Мар’яна. Символіка числа "4" у священних вимірах Великої Печерської церкви / М. Нікітенко // Київська старовина. - 2011. - № 5. - С. 12-24

Шуміло, Світлана. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику : досвід прочитання / С. Шуміло // Київська старовина. - 2012. - № 3. - С. 3-8.
2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5340
Мова "Тигроловів" Багряного Романюк В. В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

83.3(4УКР)6 Б20
Балаклицький М. "Нова релігійність" Івана Багряного : монографія / М.Балаклицький. -К.: Смолоскип, 2005.-168 c.

91.9: 83.3(4УКР)6 У45
Український письменник і політичний діяч Іван Багряний ( 1906 - 1963 ) : Бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; Уклад. Т.О. Сосновська та ін. -2-е вид.. -Харків, 2006.-192 c.

Іван Багряний. Творчість на грані самопожертви // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. -К.: Либідь. -2011. - C. 631-650.

Бендер В. Багряний зблизька : (В річницю смерті)/ В. Бендер // Березіль. -2006. -№9. - C. 136-156.

Білоус Н. Роман І Багряного "Тигролови" на історичному тлі: методика вивчення твору / Н. Білоус // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. -2007. -№ 1. - C. 13-15.

Бойко Л. Життя і творчість Івана Багряного / Л. Бойко // Дивослово. -2007. -№ 6. - C. 21-22.

Котляр С. Проблематика роману "Тигролови" Івана Багряного : урок / С. Котляр // Українська мова та література. -2010. -Ч. 46-47. - C. 29-34.

Лущій С. Романи Івана Багряного "Тигролови" та "Сад Гетсиманський": за архівними матеріалами Юрія Лавріненка / С. Лущій // Слово і час . -2006. -№10. - C. 21-31.

Пономарьова Т. Дослідження мовного багатства роману "Тигролови" Івана Багряного / Т. Пономарьова // Дивослово. -2007. -№ 4. - C. 26-31.

Святовець В. Художня деталь і вся палітра : (до вивчення роману Івана Багряного "Тигролови") / В. Святовець // Урок української. -2004. -№3. - C. 45-47.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5341
Доброго дня. Чи не могли б ви допомогти мені з пошуком інформації про екстралінгвістику, як галузь мовознавства. Електронні ресурси не дозволяється використовувати. Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-03

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

81.411.1 Г 97
Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібник / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І.П. Ющук. – К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. – 336 с.

88.4 Ж 78
Жовтянська В. В. Трансформації смислу в соціокультурному просторі : монографія/ В. В. Жовтянська; Нац. акад. пед. наук України, Ін–т соц. та політ. психології. – К.; Кіровоград: Імекс–ЛТД, 2012. – 256 c.

87.7 К 88
Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник / О. В. Кубрак. – Суми: Університетська книга, 2001. – 208 с.

87.7 К90
Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Уклад. Л. Г. Зубенко, В. Д. Нємцов. – К.: ЕксОб, 2004. – 200 c.

81.411.1 М17
Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х.: Торсінг плюс, 2008. – 512 c.

81.411.1 М36
Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. –2–е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 c.

83.7 О–54
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ О. Б. Олійник; М–во освіти і науки України. – К.: Кондор, 2010. – 180 c.

88.5 О–63
Орбан –Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. Орбан–Лембрик. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 528 c.

87.7 П14
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха; М–во освіти і науки України. – К.: Кондор, 2008. – 356 c.

88.5 Т 80
Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навч. посіб. / І.О. Трухін; М–во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної л–ри, 2005. – 336 c.

87.7 Ч74
Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. –5–те вид., стер. – К.: Вікар, 2006.–224 с.

Бацевич Ф. Сутність та предмет дослідження мови (погляд лінгвіста) / Ф. Бацевич // Філософська думка. – 2007. – № 2. – С.112–124.

Войцехівська І. С. Культура спілкування і мовний етикет/ І. С. Войцехівська, О. П. Ільєва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 7. – C. 29–34.

Основи етикету спілкування // Наука і суспільство. – 2011. –№ 5/6. – С.57–59.

Шумарова Н. Соціолінгвістика і стилістика – фундаментальні дисципліни в журналістській освіті / Н. Шумарова // Пам'ять століть. – 2007. – № 3. – C. 79–84.


2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5342
Мені потрібен список літератури на тему: " Бібліотека- як цент спілкування" Цасюк Вікторія Вікторівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-29

Пропонуємо переглянути наступні видання:


72.4(4УКР) Н 34
Вітушко, Н. Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 21-29.

72.4(4УКР) Н 34
Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 119-184.

78.34 Р 68
Шевчук, В. Обласні огляди-конкурси як активізація і стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів / В. Шевчук // "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки": матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р./ М-во культури України, Держ.заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О. В. Зозуля. – К. : [б.и.], 2011. – С. 111-114.

78.34(4 УКР) В 42
Ракитянська, В. Д. Історичні вектори розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства: шлях у 125 років / В. Д. Ракитянська // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р./ Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; [ уклад. О. П. Куніч; ред. кол. : В. Д. Ракитянська та ін.]. – Х. : РА "ІРБІС", 2011. – С. 9-18.

78.34(4УКР)В 42
Дворкина, М. Я. Библиотека как феномен культуры / М. Я. Дворкина // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт.2011 р. / Держ. заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 139-146. – Бібліогр. наприкінці ст. – Бібліогр. у підрядк. прим.

78.34(4 УКР) В 42
Самотий, Р. С. Організація бібліотечного простору – запорука успіху і вимога часу / Р. С. Самотий // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 177-182. – Бібліогр. наприкінці ст.

78.34(4УКР) В 42
Мудроха, В. О. Розвиток бібліотечної професії в умовах впровадження новітніх інформаційних технологій / В. О. Мудроха // Від XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 235-239.

***

Сокульська, С. З. Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади / С. З. Сокульська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 20-22.

Дейнега, О. Я. Бібліотека – центр духовності селища / О. Я. Дейнега // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 41.

Грипич, С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 47-50.

Богза, Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади / Н. Ф. Богза // Бібліотечна планета. –2011. – № 4. – С. 18-21. : іл.

Бейліс, Л. І. До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 24-28 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Мироненко, Г. Портрет бібліотеки в дзеркалі історії / Г. Мироненко // Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 17-18.

Браккер, Н. Сбор и сохранение цифровой информации : правовые аспекты / Н. Браккер, Л. А. Куйбышев // Библиотековедение. – 2011. – № 6. – С. 34-44. – Бібліогр. наприкінці ст.

Іванова, Я. Педагогічна діяльність бібліотеки / Я. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 19-21.

Полякова, О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 25-27.


Гусева, Е. Библиотечная инноватика как стратегия и фактор развития современной библиотеки / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 28-33. – Библиогр. в конце ст.

Твердая, Т. Библиотека – власть – община: присоединяемся к электронному правительству : інтернет-технології в бібліотеках / Т. Твердая // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 13-16.

Суслова, В. Бібліотека очима місцевої влади / В. Суслова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 2-4.

Вилегжаніна, Т. І. Бібліотечна професія в сучасній Україні / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 5-6 : портр.

Гринчак, Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гринчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – №5. – С. 20-26.

Гранчак, Т. Ю. Бібліотека в політичній комунікації / Т. Ю. Гранчак // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст.

Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.

Загородна, Н. Бібліотека –в історичному просторі трьох епох / Н. Загородна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 44-45.

Сучасна бібліотека: яка вона? // Культура і життя. – 2013. – 25 січ. (№ 4). – С. 12.

Швецова-Водка, Г. Обласна бібліотека в Інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 15-19.

Чумак, В. Бібліотеки – мости до електронного урядування / В. Чумак // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 26 : іл.

Коханова, І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст.

Зніщенко, М. "Бібліотека і книга в контексті часу" – головна тема року в роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / М. Зніщенко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 44-46.

Бєляєва, М. Більше ніж бібліотека / М. Бєляєва // Освіта України. – 2013. – 7 жовт. – С. 13.

Бейліс, Л. І. Організаційна культура бібліотечної діяльності: горизонтальні зв'язки / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.

Новик , Л. Використання ІКТ у роботі бібліотекаря / Л. Новик // Сучасна школа України. – 2013. – № 11. – листоп. – С. 66-70.

Швецова-Водка , Г. М. Бібліотека як документальна комунікаційна система / Г.М. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2011. – №6. – С. 3-7 : рис.

Ярошенко, Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2011. –№ 1. – С. 17-22 : портр.


2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5334
Доброго дня, потрібен список літератури для написання курсової на тему "Революція 18 березня 1871 р. у Франції. Державний лад Паризької комуни та її соціально-економічні заходи " Левченко Андрій Сергійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-02

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

63.3(0)5 В 51
Виппер Р. Ю. История Нового времени / Р. Ю. Виппер, И. В. Реверсов, А. С. Трачевский. – М. : Республика, 1995. – 456 с.

63.3(0) В 84
Всемирная история : [учебник] / под ред.: Г. Б. Поляков ; А. Н. Маркова. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-868 c.

63.3(4ФРА) Д29
Дельнов А. А. Франция. : большой истор. путеводитель / А. А. Дельнов. -М.: Эксмо: Алгоритм, 2008.-864 c.

63.3(4ФРА) И21
Иванова Ю. А. Все о Франции / Ю.А. Иванова; Предисл. Ю.В. Макаров, Худ.-оформ.: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк. -Харьков: Фолио, 2007.-544 c.

63.3(4ФРА) И 90
История Франции : [сб. работ отечеств. дореволюц. авт.] / сост. А. Р. Андреев. -М.: Крафт+, 2009.-464 c.

63.3(0)5 Н 72
Новая история 1871 – 1917 / под. ред.. Н. Е. Овчаренко. – М. : Просвещение, 1984. – 544 с.

Махун С. Відлуння Комуни. Уроки першої пролетарської революції / С. Махун // День. – 2001. – 17 берез. – С. 5.

Лук’яненко Є. Паризька комуна: українська спорідненість : до 130-річчя історичної події / Є. Лук’яненко // Віче. – 2001. - № 3. – С. 144-150.

Таран Л. Франція 1871 – 1900 рр. / Л. Таран // Історія України. – 2004. - № 7. – С. 1-9.


2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5335
Етика і культура бібліотечного обслуговування Ліщук Юлія Сергіївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.38 Б83
Бородина В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособ. / В.А.Бородина. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-168 c.

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б – ка України ім. В.І.Вернадського, Ін – т рукопису. – К.: Нац. б – ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 532 c
78.38 М 65
Мистецтво спілкування як головна складова професійної культури бібліотекаря : матеріали облас. семінару-тренінгу 16 жовт. 2012 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. наук.-метод. роботи; уклад. О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород, 2012.-52 c.

Бейліс Л. І. Організаційна культура бібліотечної діяльності: горизонтальні зв'язки / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 6-9.

Діловий етикет - невід’ємна складова корпоративної культури: консультація // Корпоративна культура бібліотеки як складова її успішного розвитку: реком. тематика семінарів працівників район. і міськ б-к.Вип. 9 /М-во культури України, Держ заклад "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд. Ю. В. Юхневич; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К. : [б.и.], 2012. - С. 27-32.

Жирова В. Г. Етика бібліотекаря / В. Г. Жирова // Шкільна бібліотека. -2006. -№11. - C. 32-40.

Ковальчук Г. К. Культура спілкування в Інтернеті / Г. К. Ковальчук // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 24-27.

Новіцька Н. В. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. В. Новіцька // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 19-22.

Пашкова В. С. Міжнародний кодекс етики / В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 8-9

Семененко О. О. Домінування у спілкуванні : поняття, причини запобігання/ О. О. Семененко // Від XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч". -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 259-264.

2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5336
Доброго дня, мені потрібна література на тему: "Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з особливими потребами" Залісецька Лілія Григорівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

92 І-58
Інва.net : Інформ. бюл., Вип.7/ Рівненська держ.обл. б-ка; Рівненське обл. відділення Фонду соціального захисту інвалідів; Уклад.: Р. Щербан, С. Ступницька, А. Литвинюк. -Рівне, 2004.-68 с.

78.34(4УКР) І-58
Інва.net : Інформ. бюлетень для людей з особливими потребами, Вип. 12/ Рівненська держ. обласна бібліотека, Рівненське обласне віділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненська обл. організація ВОІ "СОІУ"; Керівник проекту Р. Щербан. -Рівне: Волинські обереги, 2006.-78 c.

78.34(4УКР) І-58
Інва.net : Інформ. бюлетень, Вип. 13/ Рівненська держ. обласна бібліотека, Посольство США, Рівненське обласне віділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненська обл. організація ВОІ "СОІУ"; Керівник проекту Р. Щербан. -Рівне: Волинські обереги, 2006.-68 c.

78.38 К64
Коновалова М. П. Инвалид - общество - библиотека : учеб.-метод. Пособие / М. П.Коновалова. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-136 c.

Кунанець Н. Е. Бібліотеки в інформаційному обслуговуваннні людей з особливими потребами : стан та перспективи/ Н. Е. Кунанець [та ін.] // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 183-187.

Локоть Н. Мобільна школа комп’ютерної та інтернет-грамотності для людей з особливими потребами: досвід та здобутки : інтернет-технології в бібліотеках / Н. Локоть // Бібліотечний форум України. -2012. -№ 3. - C. 8-12.

Мартюшова О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці/ О. В. Мартюшова // Бібліотечна планета. -2011. -№ 2. - C. 24-25.

Прокопенко Л. Принципи рівних можливостей : проблеми бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 6. – С. 14 – 18.


2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5337
Доброго дня, мені потрібен список літератури на тему: "Роль публічної бібліотеки у вирішенні кризи читання" Осядла Віта Ярославівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

78.3 Б 59
Бібліотека як організатор сімейного читання : метод. реком., поради / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва; уклад.: І. М. Палаташ, І. М. Хмара ; відп. за вип. В. Д. Чіка. -Ужгород, 2012.-32 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф – ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.38 П88
Публічна бібліотека як центр сімейного читання : примірна тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к. Вип. 2 / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; матеріал підготувала М. Талалаєвська ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна. -Київ, 2006.-60 c.

78.34(4УКР) П 88
Публічна бібліотека: місія : (з досвіду різних країн. Погляд методиста)/ Нац. парламент. б-ка України; уклад. І. О. Цуріна ; Н. О. Гудімова. -К., 2004.-43 с.

Бейліс Л. І. Роль бібліотеки в організації пізнавальної діяльності читачів / Л.І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -2007. -№ 3. - C. 24-30.

Білик О. Читання в контексті розвитку інформаційного суспільства / О. Білик // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 31-39.

Вилегжаніна Т. Бібліотека і читання в житті сучасного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 48-54.

Вилегжаніна Т. І. Криза читання як сучасна проблема світового рівня / Т. І. Вилегжаніна // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад О. П. Куніч. -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 150-155.

Виховуємо читачів // Шкільний світ. -2012. -№ 5. - C. 3-17.

Воспитание будущего читателя // Шкільна бібліотека. -2011. -№ 2. - C. 6.

Гімн книзі! : [Сценарій] // Шкільна бібліотека. -2006. -№10. - C. 65-67.

Джаджа Н. Читання - найкраще навчання : Як відновити інтерес українців до читання? / Надія Джаджа // Українська мова й література в сучасній школі. -2013. -№ 6. - C. 47-60.

Заварінська І. Бібліотека для дітей як осередок розвитку здібностей читачів/ І. Заварінська // Світ дитячих бібліотек. -2011. -№ 3. - C. 15-16.

Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів : за матеріалами Всеукраїнської акції "Живи, книго!" // Шкільна бібліотека. -2010. -№ 22. - C. 5-6.

Карягина Н. Библиотека и читатель: эволюция любви / Н. Карягина // Бібліотечний форум України. -2010. -№ 3. - C. 12-14.

Кириченко Г. Сучасний читач і бібліотека / Г. Кириченко // Бібліотечна планета. -2008. -N 4. - C. 19.

Ковальчук Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – C. 13-16.

Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / Г. Райкова // Бібліотечна планета. -2008. -№ 1. - С.7-9.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання/ О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. -2011. -№ 3. - C. 23-24.

Степичева Т. В. К вопросу о традиции семейного чтения / Т. В. Степичева // Библиотековедение. -2010. -№ 5. - C. 59-62.

Шамаріна Т. Читач-дитина і читання в контексті часу / Т. Шамаріна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І.
Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 133-138.

2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5338
Доброго дня мені потрібен список літератури по темі Бібліотека - центр відродження національної самосвідомості молоді. 2.Допоможіть скласти план по цій же темі. Юзвенко Зоя Борисівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б – ка України ім. В.І.Вернадського, Ін – т рукопису. – К.: Нац. б – ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 532 c.

78.3(4УКР) І – 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф – ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.3 К27
Карташов Н.С. Региональное библиотековедение : науч. – практич. пособие / Н.С. Карташов. – М.: Либерея, 2004. – 224 c.

Бейліс Л. І. Роль бібліотеки в організації пізнавальної діяльності читачів / Л.І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -2007. -№ 3. - C. 24-30.

Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України / Оксана Гавеля // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 3. - C. 49-51.

Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України / О. Гавеля // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 4. - C. 40-43.

Зякун Т. Особливості формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення / Т. Зякун // Рідна школа. -2006. -№5. - C. 19-23.

Капустіна Н. І. Регіональний дослідницький проект "Харків - територія читання молоді": підгрунтя формування регіональної програми молодіжного читання / Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // Бібліотечна планета. -2010. -№ 1. - C. 18-20.

Кравчук Н. Мандрівка студентськими захопленнями : мережа бібліотек / Н. Кравчук // Бібліотечний форум України. -2012. -№ 3. - C. 25-27.

Савенко Л. Роль юнацької бібліотеки у вихованні толерантності й духовності молоді/ Л. Савенко // Бібліотечний форум України. -2012. -№ 4. - C. 23-25.

Сопова Т. Соціологічний зріз проблеми читання юнацтва та молоді / Т. Сопова // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К: Грані-Т. -2013. - C. 92-104.

Теленик С. Національна ідея та національне виховання молоді в Україні / С. Теленик // Наука. Релігія. Суспільство. -2004. -№ 2. - C. 56-63.

Тягло К. Сучасна українська література: образ та статус очима молодих читачів / К. Тягло // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 120-132.


2013-11-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5333
Добридень. Підкажіть будь ласка, де пошукати інформацію на тему "Службова частина видання". Буду дуже-дуже вдячна, тому що це мені треба терміново... Таня
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-27

Доброго дня.

Пропонуємо переглянути наступні видання:

76.17 Т 41
Тимошик, М. С. Видавнича справа та редагування : навч. посіб. / М.С. Тимошик. К. : Наша культура і наука : Ін Юре, 2004. – 224 с. – Бібліогр.: С. 222-223.

76.17 П 18
Партико, З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2004. – 416 с. : іл, табл. – Бібліогр.: С. 361-368. – Покаж.: С. 369-394.
Зміст:
Едитологія
Методологія редагування
Норми редагування
Теорія видавничої діяльності
Комп’ютеризація редагування


76.17 П 18
Партико, З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416 с. : іл, табл. + Додатки С. 395-411. – Бібліогр.: С.361-368 . – Покаж.: С. 369-394.

76.17 Т41
Тимошик, М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практичний посібник / М.С. Тимошик; Ред. Л. Щербатенко, Н. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с. + Додатки. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – Бібліогр.: С. 550-554 . Предм. покаж.: С. 555-558.

76.17 Е 64
Енциклопедія видавничої справи : навч. посібник / В. П. Ткаченко [та ін.]. – Х. : Прапор, 2008. – 320 с. : іл, табл. – Бібліогр.: С. 309-311.

76.17 У-45
Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / П. О. Киричок, О. М. Величко [та ін.] ; за заг. ред. П. О. Киричок, опрацювання тексту, іл. В. Волошина, Я. Зоренко. – К. : НТУУ "КПІ", 2011. – 896 с.


2013-11-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5332
будь ласка,поможіть знайти текст посібника гімназиста в.в.купцової
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-26

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті посібник не знайдено.
2013-11-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5331
Біографія та діяльність Кушнаренко Наталії Федоренко Петро Якович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-26

2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5326
Люби і знай свій край. Книги ддя юнацтва


2013-11-22

Потрібну Вам книгу Ви знайдете у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.

К 74
С 34
Сивохоп, Я. М. Люби і знай свій рідний край : навч.-метод. посіб. з краєзнавства / Я.М.Сивохоп, М.І.Тимко ; Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти [та ін.. - Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2007. - 64 с.
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5327
Повернуті із забуття
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-25

Доброго дня! Просимо уважно прочитати Правила користування віртуальною довідкою!
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5328
93119 Веселий ярмарок зі сценарної скарбнички Лапшій 2013 Лапшій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-25

Доброго дня! Пропонуємо уважно прочитати Правила користування віртуальною довідкою!

Новини

2024-02-22
23 лютого о 15:00 запрошуємо на групу психологічної підтримки за темою "Стресостійкість під час війни". Вхід вільний. Місце проведення: пр.Свободи,16.   Цей захід став можливим завдяки сприянню Карпатський Фонд / Carpathian Foundation Fondation de France
2024-02-13

17 лютого відзначає своє 65-річчя сучасна українська письменниця і перекладачка Євгенія Кононенко, творчість  якої заслуговує на увагу, бо є віддзеркаленням життя української інтелігенції 90-х років, західної культури, погляду звичайної пересічної людини та долі сучасної української жінки. Творчий доробок Євгенії Кононенко відзначено багатьма літературними та книжковими преміями. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку „Королева короткої прози”, присвячену творчості Євгенії Кононенко.

2024-02-13

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день