Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5955
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5329
Доброго вечора) потрібен список літератури для написання курсової на тему "Формування буржуазної конституційної монархії в Англії " Левченко Андрій Сергійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-25

Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.3(0) Б85
Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. -2-е вид., переробл. та допов.. -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-736 c.

67.300 Г 85
Гринюк Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. -Вид. 2-е, переробл. і допов. -К.: Істина, 2009.-376 c.

67.9(0)300 К 65
Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов [та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастний. -2-е вид. стер. -К.: Знання, 2008.-472 c.

67.9(0)300 Л24
Лапка О. Я. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (у схемах) : навч. посіб. / О. Я. Лапка, Т. О. Пікуля; Київ. нац. лінгв. ун-т, Економ.-правовий ін-т. -К.: Атіка, 2008.-216 c.

67.9(0)300 П 16
Панов А. В. Державне право зарубіжних країн : навч. посіб. / А. В. Панов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. -Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2011.-232 c.

67.2(0) Т 47
Тищик Б. Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVII-1918 р.) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Б. Й. Тищик. -Львів: Світ, 2013.-752 c.

67.2(0) Х76
Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Н.М. Хома. -4-е вид., випр.. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-476 c.

Терещук М. М. Інститут відповідальності глави держави в парламентських монархіях : общественно-политическая література / М. М. Терещук // Часопис Київського ун-ту права. -2006. -№2. - C. 56-59.

Терещук М. М. Різновиди монархічної форми правління: порівняльна характеристика / М. М. Терещук // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 143-147.

Губрієко О. Сучасні монархії у світі: загальний огляд / О. Губрієко // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 5 . - С. 33-37.

Сухонос В. Вибори глави держави в умовах монархії / В. Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. -2009. -№ 2-3. - C. 93-97.

Алєксєєнко, Ігор Григорович. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки / І. Г. Алєксєєнко // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 662-668.

Волощук О. Т. Поняття форми правління: від античності до сучасності / О. Т. Волощук // Держава і право. -2011. -Вип. 54. - C. 186-193.

Сухонос, Володимир. Монархія як форма правління: нові підходи до класифікації та структури / Володимир Сухонос // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 8. - С. 119-123.

Стасів Я. В. Англія в 1870-1914 рр. / Я. В. Стасів // Все для вчителя. - 2013. - № 2. - С. 96-98.
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5330
Будь ласка, підкажіть літературу, де можна знайти інформацію на тему: "Екстралінгвістичні фактори впливу на мовлення інтернет ЗМІ". Дякую Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-26

2013-11-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5323
Доброго дня! допоможіть знайти літературу про відродження, організацію та популяризацію сімейного читання в бібліотеці. Статко Катерина Миколаївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-21

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.3 Б 59
Бібліотека як організатор сімейного читання : метод. реком., поради / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва; уклад.: І. М. Палаташ, І. М. Хмара ; відп. за вип. В. Д. Чіка. -Ужгород, 2012.-32 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф – ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.38 П88
Публічна бібліотека як центр сімейного читання : примірна тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к. Вип. 2 / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; матеріал підготувала М. Талалаєвська ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна. -Київ, 2006.-60 c.

Білик О. Читання в контексті розвитку інформаційного суспільства / О. Білик // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 31-39.

Вилегжаніна Т. Бібліотека і читання в житті сучасного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 48-54.

Вилегжаніна Т. І. Криза читання як сучасна проблема світового рівня / Т. І. Вилегжаніна // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад О. П. Куніч. -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 150-155.

Воспитание будущего читателя // Шкільна бібліотека. -2011. -№ 2. - C. 6.

Гімн книзі! : [Сценарій] // Шкільна бібліотека. -2006. -№10. - C. 65-67.

Джаджа Н. Читання - найкраще навчання : Як відновити інтерес українців до читання? / Надія Джаджа // Українська мова й література в сучасній школі. -2013. -№ 6. - C. 47-60.

Заварінська І. Бібліотека для дітей як осередок розвитку здібностей читачів/ І. Заварінська // Світ дитячих бібліотек. -2011. -№ 3. - C. 15-16.

Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів : за матеріалами Всеукраїнської акції "Живи, книго!" // Шкільна бібліотека. -2010. -№ 22. - C. 5-6.

Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / Г. Райкова // Бібліотечна планета. -2008. -№ 1. - С.7-9.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання/ О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. -2011. -№ 3. - C. 23-24.

Степичева Т. В. К вопросу о традиции семейного чтения / Т. В. Степичева // Библиотековедение. -2010. -№ 5. - C. 59-62.

Шамаріна Т. Читач-дитина і читання в контексті часу / Т. Шамаріна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 133-138.


2013-11-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5324
Добрий вечір! Історія села Ільниці Іршавського району. Ільницький В.В.


2013-11-22

Доброго вечора! Пропонуємо Вашій увазі:
К 63.3
І-90
Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область / голова редколегії В. І. Бєлоусов ; Ю. І. Балега, Л. К. Балла, І. М. Гранчак та ін. - К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії АН УРСР, 1969. - 786 с.
***
Бедзір, В. Ільницю годують ... камінь і глина : [про с. Ільницю Іршав. р-ну] / Василь Бедзір // Урядовий кур’єр. - 2013. - 21 черв. - С. 11. ; Неділя. - 2013. - 7-13 черв. - С. 5.

Богданов, О. Ільниця підземна. Про тамтешні шахти і не тільки... : [Іршав. р-н.] / Олександр Богданов // Закарпатська правда. - 2009. - 4-10 квіт. - С. 13.

Гаврош, О. Село футболістів. Закарпатська Ільниця подарувала Україні чемпіонів СРСР та Ізраїлю / Олександр Гаврош // Старий Замок. Паланок. - 2009. - 15-21 січ. - С. 20.

Ільниця : легенди та оповіді про закарпат. міста і села / записав І. Король від М. Мошколи, Іршава, 1998 р. // Срібна Земля. - 2010. - 28 трав. - С. 16.

Літераті, Т. Село полоненої Ілонки : шахтар. Ільниця стоїть на штольнях, які нагадують про себе проваллями : [історія одноймен. села Іршав. р-ну] / Тетяна Літераті // Старий Замок. Паланок. - 2013. - 31 січ - 6 лют. - С. 14.

Мацків, Я. Ім'ям Ілонки вдячно назвали мальовниче карпатське село... : [про с.Ільниця Іршав. р-ну] / Ярослава Мацків // Світ Карпат. - 2008. - № 14 (Спецпроект). - С. 49.

Павлище, В. Шахтарська Ільниця – не тільки найбільше село в Україні, але й по-своєму унікальне : [Іршав. р-н] / Василь Павлище // Новини Закарпаття. - 2010. - 28 серп. - С. 19.

Філеш, Л. Спільними зусиллями : [про с. Ільниця Іршав. р-ну] / Любов Філеш // Культурологічні джерела. - 2004. - № 1. - С. 36-37.
2013-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5319
Доброго дня!допоможіть будь ласка знайти інформацію в електронному варіанті на тему:Лідерство як політичний феномен. Дякую Олена
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-20

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 82013-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5321
Добрий день, допоможіть знайти матеріал для курсової роботи:історія закладів розміщення в Закарпатській області. Турик Ярослав Федорович


2013-11-19

Доброго вечора! Пропонуємо Вашій увазі:
К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин / Ін-т регіональних дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

К 75.814
Т 87
Туризм у Закарпатській області : статист. бюлетень / Закарпат. облас. упр. статистики ; уклад.: К.Ю.Козак, Н.Ю.Гусак, О.С.Мигович ; відпов. за вип. О.А.Рябцева. - Ужгород, 2003. - 35 с.
***
Варваринець, М. 90 років закарпатського туризму. Майже всі види відпочинку, які нині культивуються в нашому краї, започаткували чехословаки : [туризм 20-30-х рр.] / Мирон Варваринець // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 5-11 берез. – С. 16.

Каплон, Є. Нарис туризму і туристичного господарства / Єжи Каплон // Гори Гуцульщини : путівник, який об'єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК, 2006. – С. 183-1196. : фото. кол.
Лівак, Юрій. Відпочивати треба з розумом : [туризм на Закарпатті] / Ю. Лівак // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 19-25 лют. – С. 24.

Майбутнє Закарпаття – туризм : Днями голова ОДА Олег Гаваші демонстрував журналісткам принади краю // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 13-19 берез. – С. 22.

Марченко, О. Чим ми цікаві світу? : [турист. індустрія Закарпаття] / Олександр Марченко // Новини Закарпаття. – 2010. – 20 листоп. – С. 18.

13 нових туристично–рекреаційних закладів запрацювало торік // Фест. – 2007. – 11-17 січ. – С. 3.
***
Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

2013-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5322
добрий день!допоможіть будь ласка знайти літературу на тему:законодавча влада :українські реалії Оксана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-20

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)300 К65
Конституційне право України : підручник / Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; за ред. В. П. Колісник ; Ю. Г. Барабаш; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -Харкiв: Право, 2008.-416 c.

67.9(4УКР)300 К78
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко; М-во освіти і науки України. -Вид. 6-те, випр. та допов. -К.: Атіка, 2009.-608 c.

67.9(4УКР) П 68
Правознавство : підручник / С. Е. Демський, В. С. Ковальський [та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчиков. -7-е вид., стер. -К.: Юрінком Інтер, 2003.-736 с.

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Копєйчиков. -К.: Юрінком Інтер, 2002.-368 с.

67.9(4УКР)300 Ф 33
Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. -К.: Ліра-К, 2009.-580 c.

67.9(4УКР)300 Ш 70
Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. -2-е вид. -К.: Освіта України, 2010.-592 c.

Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади / О. Бульба // Право України. -2002. -№6. - C. 113-118.

Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні / С. Василюк // Право України. -2003. -№12. - C. 3-6.

Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади / А. Георгіца // Право України. -2009. -№ 11. - С.100-116.

Заяць Н. В. Законодавча компетенція органів представницької влади / Н. В. Заяць // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. -2009. -№ 4. - C. 14-24.

Омельченко Н. Л. Деякі питання організаційно-правового механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України / Н. Л. Омельченко // Держава і право. -2013. -Вип. 60. - C. 84-90.

Омельченко Н. Л. Законодавча функція Верховної Ради України: деякі проблеми теорії / Н. Л. Омельченко // Держава і право. -2008. -Вип. 41. - C. 243-250.

Пильгун Н. В. Поділ влади - конституційна основа взаємодії органу законодавчої влади і глави держави/ Н. В. Пильгун // Держава і право. -2010. -Вип. 50. - C. 35-39.

Плавич С. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість проблема співвідношення : общественно-политическая література / С. В. Плавич // Держава і право. -2007. -Вип. 35. - C. 88-94.

Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / А. Селіванов // Право України. -2009. -№ 5. - С. 23-29.

Словська І. Законодавча влада: тлумачення дефініції та суб'єкти / І. Словська // Юридична Україна. -2011. -№ 3. - C. 33-38.

Тертишник В. Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми / Володимир Тертишник // Віче. -2010. -№ 23. - C. 33-35.

Тимченко І. Законодавча влада в Україні / І. Тимченко, О. Святоцький // Право України. -2009. -№ 11. - С.81-91.

Фрицький Ю. Парламент України - Верховна Рада та його роль у реалізації законогдавчої влади / Ю. Фрицький // Право України. -2007 . -№ 7 . - С. 3-7 .


2013-11-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5317
Добрий день . Будь ласка, допоможіть знайти матеріал для написання реферату"Розвиток історичного мислення та використання активних методів викладання уроків історії та правознавства" Семен В.В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-18

2013-11-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5318
Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для напис ання реферату "Підвищення пізнавального інтересу у вивчені історії та правознавства засобами інтерактивного навчання" Дякую. Сірко М.М,.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-15

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
2013-11-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5313
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Американські бур’яни". Дякую! О.В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-18

2013-11-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5314
Добрий день. Будь ласка, порекомендуйте електронні джерела для реферату на тему "Інноваційні технології на уроках історії".Дякую. Пилип М.М.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-15

2013-11-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5315
Парки закарпаття


2013-11-22

К 26.8
Н 35
Національний природничий парк "Синевир" : путеводитель. - Ужгород : Закарпаття , 1998. - 4 с.

К 28.088л64
П 90
Путівник по національному природному парку "Синевир" : путеводитель / Нац. природн. парк "Синевир" ; [уклад.]: М. Ю. Дербак, Ю. Ю. Тюх [та ін.] ; фото: В. В. Гречин, В. І. Попович. - [Синевир], [2012]. - Пагінація відсутня : кольор. іл, карти.

К 28.088
Р 32
Регіональний ландшафтний парк Притисянський – збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття / Р. Кіш, Б. Проць [та ін.] ; фото: Р. Кіш ; Н. Багрікова [та ін.] ; Світ. фонд охорони дикої природи, Держ. природознав. музей НАН України [та ін.]. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. - 20 с. : фото. кольор.

К 28.5
Т 98
Тюх, Ю. Ю. Рослинний покрив Національного природного парку "Синевир" (Українські Карпати) : [монографія] / Ю. Ю. Тюх, С. М. Зиман, М. Ю. Дербак ; Нац. природ. парк "Синевир", Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Нац. акад. наук України. - Ужгород : Ліра, 2011. - 160 с. : кольор. іл, табл. - Бібліогр.: с. 79-83.

К 20.1
У-33
Ужанський національний природний парк / Ужгород. нац. ун-т, Ужан. нац. природ. парк, Еколог. центр "Тиса" ; відп. за вип. В. В. Крічфалушій. - Ужгород, 2001. - 119 с. : іл. - (Збереження біорізноманіття ; кн. 5).


К 20.1
У-33
Ужанський національний природний парк : сільський зелений туризм. - Великий Березний, [2007]. - 6 с. : кольор. іл.

К 20.1
У-33
Ужанський національний природний парк / Мін-во екології та природ. ресурсів України. - К. : Географіка, 2003. - 6 с. : кольор. іл.

***
К 0я2
Б 27
Басараб, М. Боздошский парк / Михаил Басараб // Ужгород : путеводитель / Михаил Басараб, Виктор Браславец. - Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. - С. 20.

К 0я2
Б 27
Басараб, М. Дендропарк Лаудона / Михаил Басараб // Ужгород : путеводитель / Михаил Басараб, Виктор Браславец. - Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. - С. 18.

К 0я2
Б 27
Басараб, М. Подзамковый парк / Михаил Басараб // Ужгород : путеводитель / Михаил Басараб, Виктор Браславец. - Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. - С. 8.

К 0
М 58
Національний природний парк "Синевир" : [Міжгір. р-н] // Міжгірщина – край краси і туризму / авт. та упоряд. Н. П. Биба. - Ужгород : Ліра, 2008. - С. 29.

92(4УКР)
Е 64
Радик, В. І. "Зачарований край" національний природний парк : [в Іршав. р-ні] / В. І. Радик, В. В. Лутак // Енциклопедія Сучасної України. - К., 2010. - Т. 10 : З – Зор. - С. 406.

***
Абрам’юк, У. М. Карпатський національний природний парк / У. М. Абрам’юк // Географія та еконорміка в сучасній школі. - 2013. - № 4. - С. 43-47.

Білецький, П. Боздоський парк стає приватним бізнесом? : [ситуація навколо парку] / Павло Білецький // Трибуна. - 2012. - 21 січ. - С. 2.

Двуйло, Г. Чи "реанімують" парк "Дружба"?. Схоже, що хустяни таки матимуть повноцінне місце відпочинку / Галина Двуйло // Нарцис. долина. - 2009. - 21 серп. - С. 2.

Індустріальний парк в Закарпатті – найбільш підготовлений проект в Україні : ["Індустріальний парк Соломоново" відзнач. для залуч. інозем. інвестицій] // Неділя. - 2012. - 30 листоп. - 6 груд. - С. 3.

Літераті, Т. Підзамковий парк : історія успіху, занепаду і нинішнього відновлення : [парк м. Ужгорода] / Тетяна Літераті // Ужгород. - 2011. - 23 квіт. - С. 7.

Меморіальний парк "Турул" : [відкр. Тисобикен. парку в с.Вилок та вист. творів скульп. П. Матла] // Срібна Земля. - 2010. - 23 квіт. - С. 11. ; Новинка. - 2010. - 24 апр. - С. 2. ; Європа-центр. - 2010. - 23 апр. - С. 7.

На Закарпатті відкрили унікальний парк Шенборна : [на Перечинщині в урочище Воєводино] // Неділя. Поради. - 2013. - 1-7 листоп. - С. 2.

Національний природний парк "Зачарований край" // Ліси Закарпаття. - 2012. - № 1. - С. 16.

Підзамковий парк відроджується і вже навіть запрошує на прогулянки й навіть катання на роликах // Ужгород. - 2011. - 20 серп. - С. 3.

Павлик, Т. Урочисте відкриття реставрованого парку Томаша Масарика в Ужгороді / Тетяна Павлик // Срібна Земля. - 2012. - 14 верес. - С. 3.

Погорєлов, А. На Закарпатті буде парк Льодовикового періоду : головн. еколог обл. А. Погорєлов про компроміс людей і заповідників, ХЗЗР та озеленення : [розмова з начальником Держ. упр. охорони навколиш. середовища / вів С. Попович] / Андрій Погорєлов // Старий Замок. Паланок. - 2011. - 10-16 листоп. - С. 6.

Тарчинець, В. Парк бурих ведмедів : [у Нац. природ. парку "Синевир"] / Василь Тарчинець // Молодь України. - 2011. - 23 груд. - С. 1, 3.

Штефаньо, О. У парку Шенборна буде ще й парк... метеликів : [в урочище Воєводино на Перечинщині] / Оксана Штефаньо // Новини Закарпаття. - 2013. - 29 жовт. - С. 1-2.
2013-11-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5316
творчість духновича таня


2013-11-22

Пропонуємо Вашій увазі:

К 83.3
Л 11
Літературна та педагогічна спадщина О. Духновича : тези доповідей та повідомлення до наук. сесії, присвяч. 100-річчю з дня смерті О. Духновича / ред. колегія : Ю. І. Балега, Г. І. Дуденкова [та ін.]. – Ужгород, 1965. – 87 с.

К 83.3-8
М 59
Микитась, В. О. В. Духнович : літ.-критич. нарис / Василь Микитась. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1959. – 101 с.

К 83.3-8
Н 40
Невідомий Олександр Духнович. – Ужгород : Срібна Земля, 1993. – 61 с.

***
К 0я2
К 17
Горячко, О. "Книжиця читалная для начинающих" Олександра Духновича : до 150-річчя першого укр. букваря / Олена Горячко // Календар "Просвіти" на 1997 рік. – Ужгород : Закарпатське крайове товариство "Просвіти", 1997. – С. 145-148.

К 0я2
К 17
З думок Олександра Духновича // Календар "Просвіти" на 2003 рік. – Ужгород : Закарпатське крайове товариство "Просвіти", 2003. – С. 108.

К 0я2
К 17
Михайлович, П. Спадщина Олександра Духновича в діяльності товариства "Просвіта" (До 130-річчя від дня смерті Олександра Духновича) / Павло Михайлович // Календар "Просвіти" на 1995 рік. – Ужгород : Гражда, 1995. – С. 90-92.

К 83.3
П 12
Пагиря, В. Олександр Духнович / В. Пагиря // Пагиря, В. Я світ узрів під Бескидом : сторінки історії / Василь Пагиря. – Ужгород : Карпати, 1993. – С. 45-51.

***
Алмашій, М. Енергетика творів і діяльності Александра Духновича / М. Алмашій // Карпатський євроміст. – 2003. – 22 листоп. – С. 6.

Алмашій, М. Концепція краси у творчості А. Духновича / М. Алмашій // Карпатський євроміст. – 2003. – 29 листоп. – С. 7.

Костак-Боржавський, В. Олександр Духнович – просвітитель рідного краю : [поет, прозаїк, драматург, вчений, педагог...] / Василь Костак-Боржавський // Срібна Земля. – 2009. – 21 лист. – С. 14. : портр.

Лявинець, М. Рассуждения Александра Духновича / М. Лявинець // Русинськый світ. – 2009. – Чис. 68 (май). – С. 7-9. : фото.
2013-11-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5310
Добрий День. Можете підзказати літературу по темі: Спосіб вчинення злочину: поняття, види, значення Микола
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-15

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – К.: Видавець Паливода А.В., 2009. – 300 c.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. – 2-е вид. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України; За ред. О.М. Омельчук. – К.: Наук. думка: Прецедент, 2004. – 300 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2009. -144 c. – (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К.: КНТ, 2007. – 304 c.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -2-е вид., переробл. та допов.. – К.: Дакор, 2008.-1428 c.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину : монографія / А. В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України; Національна академія внутрішніх справ України. -К.: Атіка, 2002. -144 с.

Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів : Теоретичні аспекти та окремі питання кваліфікації / А. Стрижевська // Вісник прокуратури. – 2007. – №1. – C. 46-52.

Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація / К. Рубан // Право України . – 2006. – №2. – С. 73-75.

Шеховцова , Лілія Ігорівна. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, від деяких суміжних складів злочинів / Л.І. Шеховцова // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 500-506

Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфікація злочинів: господарсько-правовий аспект / П. Пригуза // Вісник прокуратури. – 2007. – №8. – С. 99-108. – Продовження. Початок див. Вісник прокуратури. – 2007. – №1

Доляновська, Інна. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей і деяких суміжних злочинів / І. Доляновська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 86-89

Кісілюк Е. Юридична природа кваліфікуючих ознак складу злочину / Е. Кісілюк // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 112-116

Буртовой М.О. Кваліфікація злочинів, предметом або засобом яких є офіційний документ / М. О. Буртовой // Адвокат. – 2009. – № 7. – С. 35-37

Мороз, Олександр Анатолійович. Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності, вчинених працівниками податкової міліції України / О. А. Мороз // Наше право. – 2010. – № 2. ч. 2. – С. 72-77

Калмиков Д. Експлуатація дітей, вчинена службовою особою: питання кваліфікації / Д. Калмиков // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 90-95

Погорецький, Микола. Кіберзлочини: до визначення поняття / М. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 89-96.

Мирошниченко Н. Кримінальний проступок та класифікація злочинів/ Н. Мирошниченко // Юридичний вісник. -2012. -№ 2. - C. 47-49. -Бібліогр. в кінці ст.

Давидович І. І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів : теоретичні та правозастосовчі підходи / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 15-19.

Давидович І. І. Особливості кваліфікації насильницьких злочинів, які вчиняються щодо так званих "спеціальних" потерпілих / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2013. – № 2. – С. 15-17.

Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів / А. А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 154-160.2013-11-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5311
Доброго дня!Допоможіть знайти інтернет-ресурси по темі : Розвиток громадянського суспільства в Україні і відповідність європейським стандартам. Дякую Марія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-14

Новини

2024-02-22
23 лютого о 15:00 запрошуємо на групу психологічної підтримки за темою "Стресостійкість під час війни". Вхід вільний. Місце проведення: пр.Свободи,16.   Цей захід став можливим завдяки сприянню Карпатський Фонд / Carpathian Foundation Fondation de France
2024-02-13

17 лютого відзначає своє 65-річчя сучасна українська письменниця і перекладачка Євгенія Кононенко, творчість  якої заслуговує на увагу, бо є віддзеркаленням життя української інтелігенції 90-х років, західної культури, погляду звичайної пересічної людини та долі сучасної української жінки. Творчий доробок Євгенії Кононенко відзначено багатьма літературними та книжковими преміями. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку „Королева короткої прози”, присвячену творчості Євгенії Кононенко.

2024-02-13

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день