Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2013-01-31

К 5д1

Д 84

Дурунда, А. І.      Відкрите серце : худож.-докум. оповідь про рятівника дит. сердець В. Лазоришинця / Андрій Ілліч Дурунда. – Ужгород : Timpani, 2012. – 248 с. : іл, портр. – (Роде наш красний).

     З нового художньо-документального твору відомого в Закарпатті й Україні письменника-прозаїка Андрія Дурунди із задуманої ним серії книг про знаменитих співвітчизників «Роде наш красний» читач дізнається про життя і діяльність ще молодого, повного сил та енергії, члена кореспондента Національної академії медичних наук України, лікаря-кардіохірурга, доктора медичних наук, професора, Заслуженого лікаря України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, члена Європейської асоціації серцево-судинних хірургів, Французької асоціації торакальних і серцево-судинних хірургів та Американської асоціації торакальних хірургів, носія численних нагород, якого знає не лише його рідне Закарпаття та Україна, але й увесь широкий світ.

 

 

К 63.3

П 32

Піпаш, В. В. Закарпатська гуцульщина : іст.-етнограф. нарис / Володимир Васильович Піпаш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук.-дослід. ін-т політ. регіоналістики, Закарпат. облас. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 68 с. : фото. – Бібліогр.: с. 65 та у підрядк. прим.

 

     У даній книзі здійснено спробу відповісти на питання: «Хто такі закарпатські гуцули?». У ній, вперше у новітні часи, на основі як польових, так і історіографічних досліджень, аналізується закарпатська частина Гуцульського етнорегіону. Зокрема, детально з’ясовано її межі, розглянуто версії щодо походження гуцулів, висвітлено як відбувався процес заселення Закарпатської Гуцульщини, особливості господарювання, матеріальної та духовної культури цього надзвичайно своєрідного субетносу українського народу.

 

 

К 63.312

Ф 53

Філіппов, О. Історії Мукачева чехословацької доби : (зб. докум. нарисів) / Олексій Філіппов ; Клуб Т. Г. Масарика в Ужгороді, ГО "Калган-А". – Ужгород : Ліра, 2012. – 136 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

     Дана книга є спробою на основі архівних документів Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО) привідкрити невідомі сторінки історичного минулого, яке ми вже не знаємо або забули через давність минувшини.

 

 

 

К 63.362.2

З-18

          Закарпатська Україна: перспективи та реалії розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 65-річниці возз’єднан. Закарпат. України з Радянс. Україною (Ужгород, 24 черв. 2010 р.) / Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук.-дослід. ін-т політ. регіоналістики ; редкол.: О. О. Ледида, М. М. Кічковський [та ін.]. – Ужгород : Timpani, 2010. – 168 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

     У збірнику наукових статтей містяться матеріали виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 65-й річниці возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною «Закарпатська Україна: перспективи та реалії розвитку».

     Зміст матеріалів торкається політичних, історичних правових, культурних та духовних аспектів розвитку Закарпатської України в середині ХХ століття.

    Збірник стане в нагоді всім, хто цікавиться історичним минулим Закарпаття.

 

 

К 63.5

К 75

Коцан, В. В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини: ХІХ – перша половина ХХ ст. : наук.-метод. посіб. / Василь Васильович Коцан ; Упр. культури Закарпат. ОДА, Закарпат. музей нар. архіт. та побуту. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 164 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 154-161.

 

     У виданні в доступній формі розглянуто розвиток традиційного народного вбрання гуцулів Рахівщини, вказано на етноідентифікуючі ознаки та етнографічно розмежувальні риси одягу ясінянських, богданських, рахівських та великобичківських гуцулів. Проаналізовано етнографічні особливості одягу гуцулів Закарпаття, які проявились в якості і колориті тканин, в оздобленні вишивкою, аплікаціями і бляшками та в загальному колориті одягових комплектів. Вони засвідчували також господарсько-культурну, побутову і духовну єдність гуцулів Закарпаття.

     Посібник надасть реальну допомогу у справі відродження та подальшого розвитку традиційних видів декоративно-прикладного мистецтва – вишивки, кушнірства, ткацтва, в’язання тощо. Матеріали книги сприятимуть опрацюванню майстрами народної творчості фондових колекцій етнографічних музеїв, у яких зберігаються безцінні скарби, витворені невтомними руками наших пращурів. Численні ілюстрації наглядно коментують текстову частину посібника.

     Видання розраховане на майстрів народної творчості, науковців, викладачів вузів і вчителів шкіл, студентів і учнів, музейних працівників та всіх, хто цікавиться етнографією та мистецтвом рідного краю.

 

 

К 65.632

Г 13

Газуда, Л. М. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) / Леся Михайлівна Газуда ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : УжНУ : Медіум, 2004. – 216 с. : табл. + Додатки с. 183– 207. – Бібліогр.: с. 208-214. – (в опр.).

 

    У монографії досліджуються особливості відтворення ресурсного потенціалу аграрної сфери прикордонного регіону в умовах ринкового господарювання. Обґрунтовано теоретичні підходи до формування аграрного ресурсного потенціалу, розглянуто законодавче забезпечення аграрної сфери як на національному, так і регіональному рівні, а також тенденції виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіону. Здійснено оцінку складових ресурсного потенціалу, з’ясовано особливості його використання в різноукладних аграрних формуваннях регіону, роль демографічної складової в процесі відтворення аграрного ресурсного потенціалу.

     Для науковців, викладачів і студентів, спеціалістів аграрної і продовольчої сфери, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємців.

 

 

К 74.58

Д 22

          20 років Інституту електронної фізики Національної академії наук України (1992-2012) / Ін-т електрон. фізики Нац. акад. України ; уклад. А. М. Завілопуло ; за заг. ред. О. Б. Шпеник ; відп. за вип.: З. З. Торич, Г. М. Гомонай. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 296 с. : фото. – Покажч. наук. праць: с. 197-276.

 

     У збірнику відображено наукову, науково-організаційну та педагогічну діяльність відомих вчених, засновників фізичних шкіл в Ужгороді – професорів Ю.М. Ломсадзе, В.О. Шкоди-Улянова, І.П. Запісочного, М.І. Головея, Д.В, Чепура  і В.І. Лендьела, а також представлено матеріали про становлення і розвиток наукових досліджень у перших академічних наукових підрозділах Закарпаття. Висвітлено передумови відкриття і діяльність першого на Закарпатті академічного закладу – Інституту електронної фізики НАН України, проаналізовано структуру, підготовку фахівців та кадрів вищої кваліфікації, науково-дослідну роботу, найважливіші здобутки за 20 років його існування (1992-20012 рр.). Подано біографічні дані наукових співробітників, які працювали раніше та працюють на даний час в інституті, хроніку найбільш значних подій. Наведено короткі відомості про науково-дослідні підрозділи, про співробітників, які захистили кандидатські й докторські дисертації, дані про організацію наукових форумів, видавничу діяльність інституту, бібліографію наукових праць, що вміщує монографії, наукові статті, авторські свідоцтва та патенти України. Завершують книгу світлини, які ілюструють різнобічну діяльність працівників інституту.

 

К 84

Д 64

Долгош, І. І. Заплакала Тиса кров’ю : роман-дилогія : у 2 кн. / Іван Іванович Долгош ; упоряд. Сопко О. І. ; післямова Н. Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2012. – (в опр.).

          Кн. 1 : Гуцульська республіка. – 2012. – 520 с. : іл.

         Кн. 2 : Карпатська Україна. – 2012. – 328 с. : іл.

 

     «Заплакала Тиса кров’ю» – ілюстрована епопея про період найвищого піднесення національного духу на Закарпатті 1918-1939 рр., яка подає панорамну й багатопланову картину життя Гуцульщини і Карпатської України загалом, величного часу державотворчого Чину.

     Твір підпадає під жанр художньо-документального політичного роману. У ньому поряд із художніми образами діють історичні персонажі – Августин Волошин, брати Бращайки, Степан Клочурак, Василь Ґренджа-Донський, Микола Бандусяк та ін.

     Дилогія Івана Долгоша з огляду на час написання, ідейно-художні та естетичні достоїнства сповнює гордістю за наше красне письменство, яке в умовах не надто сприятливих (70-90-ті рр. ХХ ст.) прописала не лише живучість українського національного духу, але і його життєтворчі потенції.

 

 

К 85.12

П 32

Пилип, Р. І. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої пол. ХХ ст. : (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями) : монографія / Роман Іванович Пилип. – Ужгород : [б. и.], 2012 (ПП "Повч Р. М.") . – 468 с. : іл. – Бібліогр.: с. 454-465.

 

     Монографія являє собою комплексне дослідження народної вишивки українців Закарпаття у хронологічних рамках ХІХ – першої половини ХХ століття з поєднанням інструментарію мистецтвознавства, етнології та історії, окреслює її зв’язок з соціальним становищем, побутом, звичаєвістю, світоглядом та естетикою народу, типологію закарпатської української вишивки та її особливості у кожній етнографічній групі.

     Дослідження вводить у науковий обіг важливий фактографічний матеріал, подає докладну історіографію піднятої теми.

    Видання адресоване науковцям та студентам відповідних спеціальностей, музейним працівникам, усім, хто цікавиться скарбами традиційної вишивки українців Закарпаття.

 

 

К 86.3

Г 12

Гаврош, О. Д. Бесіди з владикою Міланом : [шість інтерв'ю з єпархом Мукачів. греко-католиц. єпархії] / Олександр Дюлович Гаврош. – Ужгород : Ліра, 2012. – 64 с. : іл.

 

     Шість інтерв’ю відомого закарпатського журналіста Олександра Гавроша з єпархом Мукачівської греко-католицької єпархії владикою Міланом друкувалися в закарпатській, львівській та київській пресі. У них зачеплено чималий спектр викликів і проблем віруючої людини в сучасну добу. Вперше друкується і докладна біографія єпарха.

     Видання присвячене 60-річчю єпископа Мілана та 10-річчю його єпископського служіння на Закарпатті.Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-28
2-10 березня, бібліотека запрошує всіх охочих створити перформанс разом з художником Данилом Ковачем. Воркшоп має терапевтичний аспект естетично-психологічного досвіду, але водночас культурологічний і просвітницький.
Зустріч з художником і презентація воркшопу відбудеться 2 березня о 17:00 в Закарпатській Обласній Універсальній Науковій Бібліотеці ім.Ф.Потушняка. Деталі...

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".