Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2015-04-21
91.9: 76.17(4УКР) 
Ч-49
Наталія Черниш : бібліогр. покажч. : монографії, навч. посіб., наук. публ., навч.-метод. вид. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Клуб львів. поліграфістів ; уклад. Л. Дячишин ; вступ. ст. М. Тимошик.  Львів : Укр. акад. друкарства, 2014.  108 c. : кольор. іл.  (Серія бібліографічних покажчиків).  Імен. покажч.: с. 92-93.  Абет. покажч.: с. 94-105.
 
Однією з провідних тем наукового доробку Наталії Черниш стала редакторська і видавнича праця Івана Франка, Михайла Грушевського, Івана Огієнка, Іларіона Свєнціцького, Володимира Кубійовича, Миколи Скрипника та ін. Більшість наукових публікацій, зафіксованих у покажчику, є зразком щодо структури, новизни, добору фактів, повноти висновків для кожного дослідника-початківця.
Наталія Черниш автор навчальних посібників: «Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань» (1998), «Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги» (2006), «Нариси з історії енциклопедичної справи» (2009) та ін.
Науковий доробок систематизовано за характером досліджень, а в межах розділів – за хронологією та абеткою. Допоміжний апарат включає: покажчик імен; алфавітний покажчик публікацій дослідниці; покажчик назв періодичних і продовжуваних видань, у яких публікувались її праці.
78.5(4УКР) 
М 54
Метабібліографія України (2013) : покажч. бібліогр. посіб. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. О. М. Кордюкова. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2014.  272 c. – Імен. покажч.: с. 211-246. – Абет. покажч.: с. 247-263.
 
У покажчику подано інформацію про бібліографічні посібники, що вийшли друком в Україні протягом 2013 року, а також видання 2012 р., що надійшли до фондів Національної парламентської бібліотеки України із запізненням, підготовлені бібліотеками різних типів і форм власності, науковими установами, вищими навчальними закладами, окремими громадянами.
Видання адресоване праціникам бібліотек та інформаційних установ, спеціалістам різних галузей науки.
К 78.5 
З-20
Олена Закривидорога  книгознавець, бібліограф, педагог : зб. матеріалів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту ; уклад. : Воробець В. В., Л. О. Мельник, С. П. Слєпньова ; відп. за вип. М. М. Медведь ; передм. М. В. Олашин.  Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2014.  180 c. : фот.  Імен. покажч.: с. 61-72. – Покажч.: с. 73-74.
 
Збірник присвячений 90-річчю з дня народження самовідданої бібліотекарки. На ста вісімдесяти сторінках розміщені статті, інтерв’ю, спогади вчених і колег про Олену Закривидорогу, а також бібліографічний покажчик її доробку. А його утворюють понад п’ятдесят упорядкованих довідників щодо літератури з різних галузей знань.
78.34(4УКР) 
Б 59
Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за 1 півріччя 2013 р. Вип. 86 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. О. М. Піхур ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна.  К. : Нац. парлам. б-ка України, 2013.  104 c. – Імен. покажч.: с. 82-92.  Абет. покажч.: с. 93-96.
 
Вісімдесят шостий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібіліографії і книгознавства.
Покажчик розрахований на працівників бібліотек різних типів і форм власності, наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів.
91.9 
З-11
З історії бібліотекознавства і бібліографії "Бібліотечний збірник" (1926-1927), "Журнал бібліотекознавства та бібліографії" (1927-1930) : системат. анот. покажч. змісту / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-упоряд. Т. М. Заморіна ; наук. ред. В. О. Кононенко.  К. : Нац. парлам. б-ка України, 2014.  112 c.  Імен. покажч.: с. 94-105.  Бібліогр.: с. 109-111.
 
Покажчик розкриває зміст усіх номерів «Бібліотечного збірника» і «Журналу бібліотекознавства та бібліографії», які виходили у 1926–1930 рр. Видання адресовано науковцям у галузі бібліотекознавства та бібліографознавс- тва, культурологам, працівникам бібліотек, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів. Воно стане у пригоді всім, кого цікавить історія українського бібліотекознавс- тва і бібліографії в цілому, зокрема особливості становлення та розвитку фахової бібліотечної періодики як історичного джерела, її місце у джерельній базі української історії.
К 91.9: 5 
Г 61
Головацький Андрій Степанович : біобібліогр. покажч. / Закарпат. обл. адмін., Упр. охорони здоров’я, Обл. мед. інфор.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; авт.-уклад. Н. С. Вакула ; передм., відп. за вип. Л. С. Дума.  Ужгород, 2014. – 114 c. : портр. – (Визначні постаті медицини Закарпаття).
 
Висвітлено науковий доробок доктора медичних наук, професора, заслуженого працівника України, завідувача кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету, академіка Української академії наук А. С. Головацького. Викладено бібліографічні описи друкованих праць А. С. Головацького періоду 1964 - 2014 рр. та літератури про нього.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".