Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2015-06-25
К 91.9: 83.3
З-86
Зореслав (о. Севастіян Сабол) : до 105-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад.: М. Б. Бадида, Н. Й. Ребрик ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2014. - 100 с. - (Корифеї Закарпаття: бібліографія). - Імен. покажч.: с. 93-95.

Бібліографічний покажчик “Зореслав (о. Севастіян Сабол)” – дев'яте видання із серії “Корифеї Закарпаття: бібліографія”, пропонує найповніший натепер об’єм джерельних матеріалів, які стосуються життєпису і творчості видатного українського поета, публіциста, вченого-теолога, культурно-освітнього і релігійного діяча, капелана Карпатської Січі, отця Севастіяна ЧСВВ, в миру – Степана Михайловича Сабола (1909–2003).

Покажчик адресований літературознавцям, історикам, викладачам та студентам гуманітарних вишів, бібліотечним працівникам, журналістам, усім, хто прагне повніше ознайомитись із творчим спадком та біографією цієї непересічної особистості, її місцем в історії культури нашого краю ХХ століття.

91.9: 67.9(4УКР)
Т 65
Трачук, Петро Антонович. Анотований бібліографічний покажчик / П. А. Трачук ; уклад. П. А. Трачук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Юрид. ф-т. - Ужгород, 2012. - 24 с. : кольор. іл
 
У виданні зафіксовано наукові видання та публікації наукового та навчального характеру станом на 2012 р.
91.9: 83.3(4УКР)
Р 98
Василь Рябий: грані літературної діяльності : рек. бібліогр. покажч. / Коломий. міськрайонне Т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; упоряд. В. С. Тороватова. - Коломия : Вік, 2012. - 80 с. - Бібліогр.: с. 23-78.
 
Бібліографічний покажчик присвячений 40-річчю літературної діяльності відомого на Прикарпатті і в цілому на Україні поета, пись­менника і журналіста Василя Рябого.
До покажчика увійшли збірки поезій, в тому числі для дітей, по­етичні та прозові твори, які вийшли у світ на сторінках газет, жур­налів, альманахів, антологій та інших збірників. Також доповнюють багатогранну і оригінальну творчість В. Рябого публікації циклів ху­дожніх мініатюр «Круговерть зустрічей», «Мініатюри з натури», «Со­бача карма». Завершують бібліографічний покажчик розділи літера­турознавчої діяльності відомого майстра слова, присвячені дослід­женню творчості колег - літераторів і, насамкінець, матеріали про життя і творчість самого автора.
Друковані матеріали у розділах розташовані в алфавітному по­рядку.
Видання розраховане на викладачів, краєзнавців, літературо­знавців, студентів, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться неординарною творчістю відомого поета і журналіста, лауреата бага­тьох літературних та журналістських премій.
 
67.301
П 88
Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграціїї : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Держ. навч. закл. Закарпат. обл. центр. перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств, установ і орг. ; авт. кол. : С. О. Болдіжар, В. С. Гербут [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Савчин. - Ужгород : Говерла, 2015. - 320 с. - Бібліогр.: с. 297-318 та у підрядк. прим.
 
Праця є колективним дослідженням європейських рамок демократичного функціонування публічної адміністрації у контексті забезпечення прав людини. У монографії визначено конституційні засади публічного урядування, досліджено поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян у публічному управлінні, проаналізовано основні принципи та стадії правотворчості у публічному урядуванні, а також проблеми реалізації місцевої публічної влади у контексті основних положень конституційної та адміністративної реформ.
Колективна праця видана спільно із Закарпатським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та призначена для науковців, викладачів і студентів юридичних факультетів, а також для юристів-практиків, працівників органів публічного управління.
 

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-28
2-10 березня, бібліотека запрошує всіх охочих створити перформанс разом з художником Данилом Ковачем. Воркшоп має терапевтичний аспект естетично-психологічного досвіду, але водночас культурологічний і просвітницький.
Зустріч з художником і презентація воркшопу відбудеться 2 березня о 17:00 в Закарпатській Обласній Універсальній Науковій Бібліотеці ім.Ф.Потушняка. Деталі...

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".