Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2015-10-21
92.5
Д 20
Дати і події : 2015, друге півріччя : календар знаменних дат № 2 (6) / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: В. О. Кононенко [та ін.].  – К., 2015.  – 164 с. : іл.  – Бібліогр. наприкінці розд. та  у підрядк. прим.
 
Видання Національної парламентської бібліотеки України календарзнаменних дат «Дати і події» виходить двічі на рік. Цей випуск присвячено визначним річницям подій суспільно-політичного, наукового такультурно-мистецького життя України, які відзначатимуться у другому півріччі 2015 р. До випуску ввійшли фактографічні довідки про ювілеї видатних особистостей, відомості щодо релігійних і професійних свят, днів заснування установ та населених пунктів України.
Видання адресовано працівникам закладів культури і освіти, широкому колу читачів.
78.36 
Г 70
Горова, С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 208 c.  – Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглядаються проблеми використання інтернет-ЗМІ в практиці бібліотечної діяльності, у роботі з інформування всіх категорій користувачів про зміст наявних інформаційних ресурсів бібліотечних фондів та наявність суспільно корисної інформації в масивах сучасної інтернет-інформації.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, щирокий загал читачів, що зацікавлені цією проблемою.
78.34(4УКР) 
С 79
Степченко, О. П. Українські вчені  фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-1934) / О. П. Степченко ; Нац. академія наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2008. – 220 c. – Бібліогр. в кінці розд.
 
Видання присвячене вивченню історії формування рукописних та книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), зокрема її спеціалізованих підрозділів, у 1918–1934 рр. Джерельною базою дослідження є особові архіви видатних українських учених, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Проаналізовано особливості формування, структуру, наповнення та склад рукописних і книжкових фондів НБУВ зазначеного періоду. Визначено місце й роль архівної спадщини видатних українських учених у розкритті достовірної історії створення НБУВ. До наукового обігу залучено нові архівні джерела, що висвітлюють найскладніший та малодосліджений період функціонування Бібліотеки.
Для істориків, архівознавців, джерелознавців, книгознавців, бібліотекознавців та всіх тих, кого цікавить історія розвитку вітчизняної культури.

 
66.3(4УКР)1 
С 69
Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2014. 260 c. Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглянуто соціальні інформаційні мережі як новітні форми інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації , процесом зміцнення внутрішньосуспільних
зв’язків на новій технологічній основі. Акцентовано увагу на співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів під час розвитку процесів суспільної самоорганізації, удосконалення якості інформаційного забезпечення діяльності управлінських структур. Орієнтована на науковців , практиків у сфері інформатизації, широкого загалучитачів, які цікавляться цією проблемою.
78.3 
Б 59
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб., Вып. 11 /  Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; междунар. редкол. А. С. Онищенко [и др.]. – К. : НБУВ, 2013. – 324 c. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
 
В одинадцятому випуску вміщено статті, в яких аналізується трансформація сучасної бібліотеки як системи в цілому і окремих напрямів її діяльності під впливом радікальник соціально-зкономических і технологічних змін, узагальнюються результати наукових досліджень бібліотек, викладаються концептуальні підходи авторів до досліджуваних проблем, розглядаються інноваційні аспекти їх науково практичній діяльності.
У ювілейній рубриці «До 150-річчя з дня народження В. І. Вернадського» вміщено статті про сучасність і незаперечність ідей вченого, їх світове визнання, розвитк у сучасних наукових дослідженнях, про популяризацію творчої спадщини В. І. Вернадського.

78.3 
Г 77
Гранчак, Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : [монографія] / Т. Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  – К., 2014. – 184 c.
 
У монографії висвітлено участь бібліотек і їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у забезпеченні інформаційного супроводу процесів управління суспільним розвитком, проаналізовано досвід функціонування бібліотечних структур у системі політико-комунікаційних взаємодій у різних соціально-економічних і суспільно-політичних умовах, обґрунтовано можливості бібліотек у забезпеченні інформаційного підґрунтя прийняття управлінських рішень, розкрито специфіку їх функціонування як інформаційної бази, каналу та суб’єкта політичної комунікації.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.
78.5 
Ч-92
Чуприна, Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. А. Чуприна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  – К., 2014.  – 208 c. – Бібліогр.: с. 150-177.
 
У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі Інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-аналітичної діяльності, бібліотечно-інформаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які зацікавлені цією проблемою.
 
 
91.9 : 83.3(4УКР)5 
В 27
Великий полтавець Іван Петрович Котляревський : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полт. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського ; уклад. : О. М. Войцехівська, Г. А. Дідусенко [та ін.]. Полтава : АСМІ, 2015. 128 c. Імен. покажч.: с. 119-125.
 
Покажчик присвячено видатному полтавцю, основоположнику нової української мови Івану Петровичу Котляревському. 
Мета видання – ознайомити сучасного читача з творчою спадщиною І. Котляревського, науково-популярною, публіцистичною, художньою літературою, науковими працями, електронними ресурсами про життєвий і творчий шлях письменника та вшанування пам’яті на Полтавській землі.
Покажчик орієнтовано на широке коло читачів – усіх, хто прагне глибше осягнути велич славетного сина Полтавщини – Івана Петровича Котляревського. Видання стане у пригоді освітянам, бібліотечним працівникам, вихователям для організації соціокультурної діяльності.

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".