Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2015-12-02
67.301
П 88
Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграціїї : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Держ. навч. закл. Закарпат. обл. центр. перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств, установ і орг. ; авт. кол.: С. О. Болдіжар, В. С. Гербут [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Савчин. – Ужгород : Говерла, 2015. – 320 с.
 
Праця є колективним дослідженням європейських рамок демократичного функціонування публічної адміністрації у контексті забезпечення прав людини. У монографії визначено конституційні засади публічного урядування, досліджено поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян у публічному управлінні, проаналізовано основні принципи та стадії правотворчості у публічному урядуванні, а також проблеми реалізації місцевої публічної влади у контексті основних положень конституційної та адміністративної реформ. Колективна праця видана спільно із Закарпатським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та призначена для науковців, викладачів і студентів юридичних факультетів, а також для юристів-практиків, працівників органів публічного управління.
Видання розраховане для науковців, викладачів і студентів юридичних факультетів, а також для практикуючих юристів, працівників органів публічного управління.
 
91.9 : 79.1
П 16
Панахид, Галина Іванівна. Музейна педагогіка: тематичний покажчик літератури / Г. І. Панахид ; упоряд. Г. І. Панахид ; відп. за вип. Т. Г. Рудько ; Львів. іст. музей. – Львів : ЛІГА Львів, 2015. – 66 с. – (Музейна педагогіка).
 
У покажчику зібрано бібліографічні описи монографій, матеріалів конференцій, авторефератів дисертацій, методичних розробок, статей у збірниках наукових праць, вісниках та періодичних виданнях з теми «Музейна педагогіка».
Видання рекомендоване для усіх, хто цікавиться музейно-педагогічною тематикою.
67.9(4УКР)
М 86
Моца, Андрій Андрійович. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : монографія / А. А. Моца, Д. М. Бєлов, Ю. М. Бисага ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Ліра, 2015. – 280 с.
 
Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-правових засад європейської інтеграції України у контексті Угоди про асоціацію. Авторами на основі різнопланового аналізу специфіки європейської інтеграції як правового феномена встановлено її сутність як комплексної категорії науки теорії держави і права, розкриті особливості правових механізмів європейської інтеграції України за Угодою про асоціацію.
Видання розраховане для науковців, викладачів і студентів юридичних факультетів.
 
73.4(4УКР) 
Н 35
Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 296 c. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим.
 
У монографії розглянуто проблеми розвитку на основі національної інформаційної традиції вітчизняного соціокультурного середовища як фактора суспільної організації в умовах розвитку інформаційного суспільства, активізації глобальних впливів.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.
 
78.36 
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Вип. 18 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.].  –К. : НБУВ, 2014. – 652 c. – Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим.
 
До чергового випуску збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові документальні джерела, досліджують зміст та склад рукописних і книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, Центрального державного історичного архіву України в м. Львові, а також – у контексті наукових та культурних зв’язків – Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі та Центральної наукової бібліотеки імені Я. Коласа (Білорусь). Це, зокрема, студії, присвячені дослідженню базельських стародруків XV–XVI ст., паперу вільнюського Євангелія 1600 р. друкарні Момоничів, оправ та обкладинок кириличних стародруків з друкарні Почаївської лаври. Історія бібліотечних колекцій та книжкових зібрань репрезентована в роботах про приватну бібліотеку барона Ф. Р. Штейнгеля, книгозбірню Віцинського василіанського монастиря. Низка публікацій приурочена до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Науково-прикладною статтею репрезентована праця співробітників НБУВ по збереженню унікальних фондів під час експонування їх на виставках.
 


Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".