Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2013-03-11

91.9

91.9: 83.3(4УКР)6 
Т 82
Зінаїда Павлівна Тулуб (1890-1964) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : А. М. Колесніченко, Н. І. Моісеєнко, Т. В. Добко [та ін.] ; редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 164 c.

Бібліографічний покажчик присвячено життю і творчій діяльності видатної української письменниці, поетеси Зінаїди Павлівні Тулуб (1890-1964) – автора широко відомих історичних романів «Людолови», «В степу безкраїм за Уралом», а також поезій, п’єс, кіносценаріїв, перекладів.

Покажчик включає бібліографічні відомості про архівні документи, монографії, матеріали наукових конференцій, дисертації, автореферати дисертацій, статті з енциклопедій, довідників, збірників, журналів, газет українською, російською та англійською мовами, видані в Україні та поза її межами з 1896 по 2012 р.

 

78.34(7СПО) 
С 85
Стрішенець, Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 504 c.

Запропоноване дослідження є першою у вітчизняному бібліотекознавстві спробою використання термінологічного та компаративного підходів до вивчення теоретичних аспектів американського бібліотекознавства.У монографії подано методику підготовки двомовного англо-українського словника бібліотечно-інформаційної термінології. Розглянуто проблеми запозичень, синонімів та полісемії.

Видання адресоване дослідникам у галузі бібліотекознавства, працівникам наукових бібліотек, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.

78.3 
Г 77
Гранчак, Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 484 c. : табл. – Бібліогр. : с. 429-468.

У монографії висвітлено участь бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у процесах політичної комунікації, проаналізовано можливості бібліотечних установ у оптимізації та підвищенні ефективності цих процесів з метою забезпечення стабільного розвитку держави і суспільства, розглянуто соціально-політичний та інформаційний аспекти політичної комунікації, особливості її функціонування, закономірності й тенденції розвитку, окреслено пріоритетні напрями розвитку діяльності бібліотек у системі політичної комунікації.

Орієнтована на науковців, практиків, у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені даною проблемою.

91.9: 76.12(4УКР)
Г 13

Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. Ч. 1 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. О. А. Вакульчук [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 572 c.

У каталозі, що містить 6037 назв періодичних видань (частина 1 – 3038 назв, наводяться бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили в Криму, який увійшов до складу УРСР у 1954 році.

Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.

76.11
К 49

Клименко, Е. С. Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : історико-кодикологічне дослідження : каталог : палеограф. альбом / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2011. – 306 c. : іл.

Видання присвячене історико-кодикологічному дослідженню та науковому опису музичних кириличних рукописних книг, що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Видання розраховане на істориків, філологів, музикознавців, мистецтвознавців, бібліотечних та музейних працівників.

78.34
Л 68

Лобузіна, К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / К. В. Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 c. : іл.

Розглянуто питання формування, упорядкування та управління бібліотечними інформаційними ресурсами в контексті соціокомунікаційних процесів та формування суспільства знань.Монографія призначена для широкого кола бібліотекознавців, книгознавців та бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, які беруть участь у процесі обігу знань у суспільстві.

76.11
І-21

Іванова, О. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : наук. кат., палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; редкол. : Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2010. – 792 c. : іл.

У каталозі представлено кодикологічні описання 263 слов’янських рукописних книг, уривків та фрагментів ХVІ ст. кириличного письма, які зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Каталог розрахований на археологів, істориків, літературознавців, мовознавців, бібліотечних та архівних працівників, на викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

78.34(4УКР)
Л 63

Лисенко, І. М. Словник українських приватних бібліотек / І. М. Лисенко. – К. : Рада, 2009. – 216 c.

«Словник українських приватних бібліотек» – перша спроба представити в одному виданні відомості про бібліотеки та їх фундаторів від найдавніших часів до 20 століття в Україні.

У книзі представлено відомості про понад 800 приватних бібліотек, які відіграли певну роль в історії нашої культури, були вогнищами української духовності. Статті у виданні мають лаконічний, енциклопедичний характер.

78.36  
Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікал. арх. та бібл. Фондів. – Вип. 10 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол. Л. А. Дубровіна ; редкол. : Г. Боряк, Н. М. Зубкова [та ін.]. – К., 2005. – 472 c. – Бібліогр. в кінці ст.

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові джерельні матеріали, досліджують рукописну та книжкову спадщину, що зберігається в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших вітчизняних споріднених установ.

Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

91.9: 78.34(4УКР)
С 24

"Світло землі Подільської..." : ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в публікаціях (1907-2007) : (бібліогр. покажч.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. С. Михайлюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2007. – 88 c. – Імен. покажч. : с. 80-87.

Матеріали покажчика висвітлюють діяльність бібліотеки з часів її заснування до сьогодення: труднощі щодо її відкриття. Перші кроки становлення, характер роботи в післяреволюційний період, долю в роки воєнного лихоліття. Нелегкі часи відбудови приміщення книгозбірні в післявоєнний період. Вплив новітніх інформаційних технологій на розширення функцій та оптимізацію структури сучасної Бібліотеки, якісні зміни в інформаційному забезпеченні користувачів.

Видається з нагоди 100-літнього ювілею Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.

Видання розраховане на широке коло читачів, працівників бібліотек та інших закладів культури, науковців, викладачів, культурологів, краєзнавців, журналістів, студентів та всіх тих, хто цікавиться історією ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, її сьогоденням.

91.9: 78.34(4УКР)
С 81

Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях : (бібліогр. покажч.) / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. облас. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. : Г. М. Авраменко, О. М. Панчук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2007. – 112 c. – Імен. покажч. : с. 103-111.

До покажчика включено бібліографічні видання та методично-бібліографічні матеріали, підготовлені багатьма поколіннями працівників Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за 100 років її існування (1907-2007 рр.).

Бібліографічний покажчик розрахований. В першу чергу. На бібліотечних працівників області, культосвітніх працівників, широке коло громадськості, яких цікавить історичний шлях головної книгозбірні області.

78.34(4УКР)
Л 63
Лисенко, І. М. Словник українських приватних бібліотек / І. М. Лисенко. – К. : Рада, 2009. – 216 c.

«Словник українських приватних бібліотек» – перша спроба представити в одному виданні відомості про бібліотеки та їх фундаторів від найдавніших часів до 20 століття в Україні.

У книзі представлено відомості про понад 800 приватних бібліотек, які відіграли певну роль в історії нашої культури, були вогнищами української духовності. Статті у виданні мають лаконічний, енциклопедичний характер.

85.03

Б39
Безклубенко, С. Д. Мистецтво: терміни та поняття [Текст] : у 2 т. / Сергій Данилович Безклубенко ; упоряд. іл. О. Олійник. – К. : Казка, 2010 –

Т. 1 : А - Л. – 2010. – 240 с. : кол. іл.

Зазвичай книги такого змісту та характеру готують багато фахівців з різних галузей вибраної теми. Унікальна особливість цього видання полягає в тому, що воно підготовлене однією особо – доктором філософських наук С. Д. Безклубенком. Матеріалом для енциклопедії послужили численні попередні наукові публікації автора, у яких висвітлюються кардинальні питання теорії та найважливіші факти і явища історії мистецтва. Для науковців, студентів вищих навчальних закладів культури й мистецтва, викладачів, аспірантів гуманітарних навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться культурою.

 

85.03

Б39

Безклубенко, С. Д. Мистецтво: терміни та поняття [Текст] : у 2 т. / Сергій Данилович Безклубенко ; упоряд. іл. О. Олійник. – К. : Казка, 2010 –

Т. 2 : М - Я. – 2010. – 256 с. : кол. іл.

 

 
92.5
Д 20
Дати і події, 2013, перше півріччя : календар знамен. дат № 1 / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. : А.  Боліла, О.  Бохан [та ін.]. – К. , 2012. – 164 с.
 
Національна парламентська бібліотека України започатковує нове видання – календар знаменних дат «Дати і події», що виходитиме два рази на рік. Його метою є інформування читачів про визначні річниці подій суспільно-політичного, наукового, культурно-мистецького життя.
Календар складається з фактографічних довідок про ювілеї видатних особистостей України та світу, знаменні дати. До нього включено також відомості про дні заснування установ, закладів, населених пунктів України, про державні, професійні та інші свята, ювілеї, дні пам’яті тощо. До пропонованого випуску ввійшли знаменні дати на І півріччя 2013 року.
Видання «Дати і події» адресовано працівникам закладів культури і освіти, широкому колу читачів.
91.9: 74(4УКР)
Ч-12
Сава Христофорович Чавдаров : (до 120-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, С. П. Пєєва, Л. М. Айвазова ; авт. вступ. ст.: Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 132 с. : портр, іл. - (Видатні педагоги світу ; вип. 8). - Бібліогр. у підрядк. прим. - Абет. покажч.: с. 65-70. - Імен. покажч.: с. 71-73.
 
Восьмий випуск біобібліографічного покажчика у серії «Видатні педагоги світу» присвячено С. Х. Чавдарову, українському вченому, педагогу, дидакту, методисту початкової та середньої освіти, члену-кореспонденту АПН РРФСР, заслуженому діячу науки УРСР, автору понад 200 наукових праць, у т. ч. досліджень з історії педагогічної думки в Україні, підручників із педагогіки, методичних посібників і підручників з української мови для початкової та середньої шкіл тощо.
Покажчик адресовано вченим, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною С. Х. Чавдарова.
91.9: 74.58(4УКР)
В 55
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 2007-2011 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. Пєєва [та ін.] ; авт. вступ. ст. Б. І. Корольов. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 664 с. - Текст укр., рос. мовами. - Імен. покажч.: с. 616-659.
 
Другий випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика присвячено питанням подальшого формування національної системи вищої освіти суверенної України впродовж 2007-2011 рр., становлення і розвиток якої пов’язаний  із трансформаційними процесами, що відбувалися в ці роки у суспільстві й національній освіті.
Для науковців, докторантів, аспірантів, управлінців, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечних фахівців наукових бібліотек, студентів.

 

67.9(4УКР)307.7
А 47
Алексєєва, Є. А. Основні положення закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посіб. для суб’єктів господарювання / Є. А. Алексєєва ; Міжнар. благод. орг. "Екологія-Право-Людина". - Львів : Манускрипт, 2012. - 36 с. : іл. - Назва обкл. : Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. 

Викладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної  інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам господарювання, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом з тим, питанню доступності екологічної інформації приділяється особлива увага. На базі напрацювань ЕПЛ цей посібник простою доступною мовою, а також за допомогою схем і таблиць, викладає положення закону стосовно забезпечення доступу до екологічної інформації, якою володіють приватні особи.

67.9(4УКР)307.7
А 47
Алексєєва, Є. А. Основні положення закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посіб. для громадськості / Є. А. Алексєєва, Т. М. Жиравецький ; Міжнар. благод. орг. "Екологія-Право-Людина". - Львів : Манускрипт, 2012. - 44 с. : іл. - Назва обкл. : Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля.

Викладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної  інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам господарювання, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом з тим, питанню доступності екологічної інформації приділяється особлива увага. На базі напрацювань ЕПЛ цей посібник простою доступною мовою, а також за допомогою схем і таблиць, викладає положення закону стосовно забезпечення доступу до екологічної інформації, якою володіють приватні особи.

67.9(4УКР)307.7
А 47
Алексєєва, Є. А. Основні положення закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посіб. для суб’єктів владних повноважень на місцевому рівні / Є. А. Алексєєва ; Міжнар. благод. орг. "Екологія-Право-Людина". - Львів : Манускрипт, 2012. - 40 с. : іл. - Назва обкл. : Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля.

Викладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної  інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам владних повноважень на місцевому рівні, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом з тим, питанню доступності екологічної інформації приділяється особлива увага. Посібник акцентує увагу на специфіці правового режиму такої інформації, передбаченого чинним національним і міжнародним законодавством, зокрема, Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".