Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2015-12-29
72
М 58
Міжнародний науковий вісник : за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва: досвід Карпатського єврорегіону" (4-5 червня 2015 р.). Спецвип. 2 (11) / Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Повітовий музей Сату-Маре, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж. ; редкол.: І. В. Артьомов, В. І. Андрейко [та ін.] ; відп. за вип. В. І. Андрейко. – Ужгород, 2015. – 300 с. : рис., табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
91.9: 83.3(4УКР)6
К 72
Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; авт. вступ. ст. В. Є. Панченко. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2015. – 288 с. – Абет. покажч.: с. 262. – Імен. покажч.: с. 263-284.
 
Біобібліографічний покажчик «Ліна Костенко» присвячений відомій українській поетесі, перекладачеві, кіносценаристу, драматургу – Ліні Василівні Костенко. Покажчик містить літературознавчий нарис В. Є. Панченка і фрагменти праць видатних діячів культури і літератури, присвячені творчій біографії поетки, а також бібліографію творів Л. В. Костенко і літературу про неї.
Видання розраховано на широке коло науковців і спеціалістів: філологів (мовознавців, літературознавців, компаративістів), культурологів, учителів-словесників, працівників бібліотечних закладів та інформаційних служб, а також стане у пригоді читачам, які цікавляться творчістю Л. В. Костенко та переймаються проблемами культури, літератури і духовного життя.
 
91.9: 74.58(4УКР)
Ч-49
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в незалежній Україніі : до 140-річчя від дня заснування : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Наук. б-ка ; уклад. Н. М. Загородна, уклад. Н. І. Горюнова, уклад. Н. І. Ткач, уклад. В. І. Ряба, наук. ред., авт. вступ. ст. Т. В. Марусик, відп. за вип. М. Б. Зушман. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 512 с. – Імен. покажч.: с. 479-508.
 
Бібліографічний покажчик відображає діяльність Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в період незалежності України.
Бібліографічний покажчик рекомендовано науковцям, студентам, краєзнавцям, працівникам бібліотек, всім, хто цікавиться історією і діяльністю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
91.9: 83.3(4УКР)5
К 55
Ольга Кобилянська : до 150-ї річниці з дня народж. : бібліогр. покажч. : з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Наук. б-ка ; уклад. Н. І. Горюнова [и др.] ; наук. ред. Я. Б. Мельничук ; відп. за вип. М. Б. Зушман. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 440 с. : портр. – (Буковина). – Абет. покажч.: с. 394-400. – Імен. покажч.: с. 405-435. 
 
Бібліографічний покажчик містить матеріали про життєвий шлях, творчу діяльність буковинської письменниці Ольги Кобилянської.
Праця адресована науковцям, мистецтвознавцям, викладачам, студентам гуманітарних спеціальностей, бібліотечним працівникам, всім, хто цікавиться доробком письменниці.
 
78.5
С 43
Складання бібліографічниих посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. О. Галганова ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2015. – 80 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-60.
 
У виданні розкрито основні процеси підготовки бібліографічних посібників, подано поради з організації роботи авторського колективу, відбору, групування, бібліографування матеріалів, організації довідково-пошукового апарату. Адресовано бібліографам-упорядникам, студентам бібліотечних факультетів.
 
78.34(4УКР)
Б 59
Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за 1 півріччя 2014 р. Вип. 88 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. О. М. Піхур ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2013. – 104 с. – Імен. покажч.: с. 78-86. – Абет. покажч.: с. 88-96.
 
Вісімдесят восьмий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України у I півріччі 2014 року.
Покажчик розрахований на наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх видів і форм власності.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".