Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2015-11-17

 88.8

С-91

Сучасні діти — відображення цінностей дорослого світу : ме­тод. рекомендації / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьовата ін. ; за ред. Т.О. Піроженко. - Київ-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 120 с.

Методичні рекомендації розкривають зміст дослідницької робо­ти лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України на тему: «Становлення ціннісних оріє­нтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середо­вищі». У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, психологічні та педагогічні питання щодо завдань і умов становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці.

Матеріали спрямовано для обговорення проблемного кола питань становлення базових цінностей дошкільника та їх психолого-педагогічного супроводу батьками і фахівцями дошкільної освіти.

 

  

88

К-90

Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / Г. О. Балл, Н. А. Бастуй, О. В. Губенко, В. В. Депутат, О. В. Завгородня, Ю. М. Крилова-Грек, В.Ф. Литовський, В. О. Мєдінцев, С.О. Муса­тов, І. Є. Разделенко ; за ред. Г. О. Балла. — Київ-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 264 с.

У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії ме­тодології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, характеризується культуротвірна функція психоло­гічної науки. Ця функція знаходить конкретизацію, зокрема, у вдос­коналенні педагогічної, наукової, економічної, політичної культури, культури сімейних відносин тощо. У монографії окреслюються про­відні аспекти впливу психологічної науки на формування патернів (типових схем) свідомості й поведінки, притаманних окремим особам і людським спільнотам, та шляхи гуманізації такого впливу у різних сферах суспільного життя.

Книга адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін.

88.8

Д-49

Дитина у сучасному соціопросторі : навч. посібник / Т. О. ІІірожепко, С. О. Ладивір, І. М. Біла [та ін.|; за ред. Т. О. Піроженко. - Київ-Кіроноград : Імекс-ЛТД, 2014. - 272 с.

Посібник присвячений характеристиці ціннісних орієнтацій дітей дошкільного піку як пріоритетних індикаторів особистісного зростан­ня та аналізу параметрів сучасного соціального оточення, що визна­чають становлення та реальне функціонування ціннісних орієнтацій дошкільника у системі взаємодії дитини із соціальним і предметним середовищем.

Матеріали посібника відображають основну ідею проведеного дослідження, яка полягає у тому, що ціннісні орієнтації виступають характеристикою зростаючих можливостей дитини дошкільного віку у свідомому виявленні психологічного простору «Я». У ціннісних орі­єнтаціях відбивається рівень суб’єктної активності дитини, ступінь дорослішання та гармонізації всіх психологічних надбань, що мас про­яв у поведінці, відносинах з іншими людьми, у пізнавальній та практичних видах діяльності.

Матеріали навчального посібника «Дитина у сучасному соціопро­сторі» адресовано студентам вищих навчальних закладів, педагогам, психологам, керівникам галузі «дошкільна освіта».

 88.8

П-86 

Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : [монографія] / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. П. Верещак [та ін.] ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – Київ-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. -228 с.

Монографія присвячена проблемам психологічної діагностики особливостей когнітивного розвитку сучасних молодших школярів та аналізу змін показників основних інтелектуальних здатностей за останні 25 років. Результати експериментальних досліджень, представлених у монографії, свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій на когнітивну, соціальну, емоційну сфери розвитку сучасних дітей, а відтак сучасна школа повинна перебудовувати свої методи навчання і виховання у відповідності до нових умов.

Книга може бути корисною не лише психологам, а й студентам вузів гуманітарного профілю, учителям, вихователям та батькам.          

 88.4

С-76

Становления ідентичності фахівця : | монографія] / Г. О. Балл, В. Л. Зливков, С. О. Копілов (та ін.] ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с.

У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії ме­тодології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАГІН України, аналізується, у її різних вимірах, категорія профе­сійної ідентичності. Базуючись па раціогуманістичних і діалогічних методологічних орієнтаціях, спираючись на здобутки різних напрямів психологічної науки і суміжних із нею дисциплін, автори намагаються якнайповніше розкрити проблему становлення ідентичності фахівця у сучасних умовах, що сприятиме її ефективнішому використанню у наукових дослідженнях та у різних сферах соціальної практики. Аналізується специфіка прояву цього феномену у різних професій­них групах. Детально розглядаються методи формування та переформатування професійної ідентичності та особливості їх застосування в контексті цивілізаційних викликів сучасності.

Монографія адресована психологам-науковцям та практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, а також усім пред­ставникам професій типу «людина-людина».     

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-14

16 січня, о 17.00 запрошуємо вас на творчу зустріч з письменником та літературознавцем Василем Ґабором.
До 60-річчя відомого пресознавця, новеліста та упорядника серії “Приватна колекція” літературної аґенції “Піраміда” Василя Ґабора Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Ф. Потушняка підготувала бібліографічний покажчик. Видання вийшло у серії “Культура краю в особах” і відкриває багатогранний та плідний світ науковця із Закарпаття.
У бібліографічному покажчику “Василь Ґабор” є описи видань, у яких ювіляр виступає як письменник, укладач, упорядник, редактор, автор проєктів, також описи публікованих художніх творів та їх перекладів, наукових публікацій, науково-популярних та енциклопедичних статей, історико-бібліографічних нарисів та ін. Покажчик розрахований на широке коло читачів, передусім - бібліотечних працівників, журналістів, дослідників історії краю та шанувальників літератури.
Під час творчої зустрічі з Василем Ґабором буде презентовано бібліографічний покажчик та нові видання серії “Приватна колекція”.
Вхід вільний.

 

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2019-12-24

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Бібліогурманіка - апетитне читання".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".