Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

2016-02-24
66.49
А 64
Англо-український дипломатичний словник : понад 26 000 слів і словосполучень / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин ; упоряд.: О. М. Антохів-Сколоздра, Н. М. Барабан [та ін.] ; за ред. І. С. Бик. – К. : Знання, 2006. – 584 p. – Бібліогр.: с. 579.
 
Перший в Україні англо-український дипломатичний словник підготовлено групою викладачів кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка на матеріалах літератури з історії та практики дипломатії, документів міжнародних організацій, міжнародно-правових актів, включаючи документи Організації Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ, Європейського Союзу і Світової Організації Торгівлі. До словника включено також економічні та військово-політичні терміни, що стосуються міждержавних та міжнародних відносин, а також термінологію зі сфери політики, державного устрою, історії, географії та суспільно-політичного життя деяких країн. Для перекладачів, журналістів, дипломатів, а також студентів, аспірантів і викладачів факультетів міжнародних відносин, юридичних та економічних факультетів.
81.432.1
М 98
Мюллер, Володимир Карлович. Великий англо-український словник. У новій редакції : понад 250 000 слів, словосполучень, ідіоматичних виразів, прислів'їв та приказок = Complete English-Ukrainian Dictionary. New edition : about 250 000 words, word combinations, idioms, proverds and sayings / В. К. Мюллер. – К. : Арій, 2012. – 624 p. – Текст англ., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 6.
 
Популярний словник, що неодноразово перевидавався в нашій країні, В. К. Мюллера, яким користувалося не одне покоління фахівців, цього року вперше виходить у принципово новій редакції: виверіно за сучасними джерелами всю змістовну частину словника - оновлено словник; проведено ретельну роботу з виділення і добору значень слів; оновлено і ретельно доведено ілюстративну частину словника; змінено застарілі словосполучення, що не вживаються нині, проілюстровано на конкретних прикладах сучасне вживання багатьох слів і виразів; водночас дбайливо збережено наукові принципи, покладені в основу укладання словника самим В. К. Мюллером. До кожного англійського заголовного слова подано сучасну транскрипцію. Короткий список географічних назв і список найбільш упоживаних скорочень подано наприкінці словника.
81.432.1
П 48
Покровская, Евгения Васильевна.  Англо-русский словарь языка СМИ = English-Russian Mass Media Dictionary : около 40 000 слов и словосочетаний / Е. В. Покровская. – М. : Рус. яз. – Медиа, 2003. – 496 p.
 
Словник містить близько 40 тисяч слів і словосполучень сучасної англійської мови засобів масової інформації. Включає лексику з політичних і соціальних проблем, економічної діяльності, міжнародних відносин і інших тем сучасного суспільного життя. Джерелом лексичного матеріалу послужили статті з англо-американських журналів і газет і оригінальні тексти радіо-новин Бі-Бі-Сі.
Призначений для широкого кола : журналістів, викладачів, студентів, аспірантів, істориків, філологів і ін.
 
81.432.1
Р 69
Романов, Д. А. Сучасний англо-український українсько-англійський словник : 57 000 / Д. А. Романов, О. В. Зав’язкін. – Донецьк : БАО, 2013. – 448 p.
 
Якщо ваша мета — вивчити англійську мову, то вам не обійтися без якісного перекладного словника.Цей словник уміщує як загальну, так і спеціальну лексику з різних галузей знання. Автори словника врахували потреби читача — від перекладу спеціальних текстів до укладання текстів різного ступеня складності англійською мовою.Двомовний словник уміщує близько 57 000 слів, найбільш уживаних у побутовому, діловому, культурному спілкуванні.Призначений для учнів шкіл усіх типів, середніх і вищих навчальних закладів.
81.411.2
С 56
Современный русско-английский словарь = Modern Russian-English Dictionary : около 120 000 слов, словосочетаний и значений / Л. П. Попова [и др.]. – М. : Астрель : АСТ, 2011. – 960 с. – (English). –  Библиогр.: с. 4.
 
Словник містить близько 120 000 слів і словосполучень російської мови з докладною розробкою значень і сучасними англійськими перекладами. У словнику ви знайдете актуальні приклади слововживання, він істотно збагачений розмовною  лексикою, прислів'ями та приказками, а також термінами зі сфери політики, економіки, релігії, техніки, медицини, біології, ботаніки, кулінарії. Словник буде корисний при перекладі текстів різної складності (від навчальних завдань до перекладів художньої та спеціальної літератури) і в усному спілкуванні. Призначений для широкого кола читачів.
26.890(7СПО)
R 85
Rowell, Galen. North America the Beautiful / G. Rowell ; texts, photographs G. Rowell, graphic design L. Gobbo, ed. coordination L. Accomazzo. – East Bridgewater : JG Press, [2010] (Indonesia). – 320 p. : il. – Index.: p. 318 – 319.
 
In this awe-inspiring volume, award-winning nature photographer Galen Rockwell takes us on an unforgettable photographic tour of North America, instilling in us a profound appreciation for our continent's enduring natural beauty. From California to Florida, from the Yukon Territory to the Mexican Mainland, and from Greenland to Hawaii and the Caribbean Islands, Rowell's photographs evoke the remarkable diversity of this continent's varied ecosystems. When viewed through Rowell's inspired lens, the fluted walls of Antelope Canyon in Arizona reveal gorgeous abstract configurations. The full moon sinking behind craggy peaks at sunrise creates an otherworldly landscape in Sierra Nevada.Galen Rowell's photographs convey not only his remarkable accomplishments as a photographer, but his supreme passion for his subject. Throughout the book, his often lyrical, always informative text provides fascinating insight into the landscapes that are unique to North America.
81.432.1
U 31
Ukraine, my Ukraine! = Україно, моя Україно! : [навч. посіб.] : [зб. текстів про Україну з оригінальних англомов. вид.] / уклад. С. В. Гапонова.  – К. : Знання, 2008. – 336 p.
 
Збірник включає тематично пов'язані текти про Україну з оригінальних англомовних видань, а також вправи для контролю розуміння змісту текстів, контрольні запитання до кожної теми та тематичні словники. Посібник призначений для учнів середніх навчальних закладів, що вивчають англійську мову.

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-28
2-10 березня, бібліотека запрошує всіх охочих створити перформанс разом з художником Данилом Ковачем. Воркшоп має терапевтичний аспект естетично-психологічного досвіду, але водночас культурологічний і просвітницький.
Зустріч з художником і презентація воркшопу відбудеться 2 березня о 17:00 в Закарпатській Обласній Універсальній Науковій Бібліотеці ім.Ф.Потушняка. Деталі...

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".