Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2016-04-27

К 78.3
Б 59
 Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напрями діяльності : матеріали "круглого столу", присвяч. 70-річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2015. – 158 с. : фото.кол.

Збірник матеріалів «круглого столу» містить статті працівників публічних бібліотек Закарпаття різних рівнів та бібліотек вищих навчальних закладів різного ступеня. В статтях відзначаються певні здобутки книгозбірень та останнє п’ятиріччя та визначаються нові напрями роботи, відповідно до вимог сьогодення.
В обговоренні проблем бібліотек Закарпаття взяли участь генеральний директор Національної парламентської бібліотеки Закарпаття, начальник на головний спеціаліст управління культури Закарпатської облдержадміністрації.
Видання доповнено короткими довідками про публічні біліотеки всіх районів Закарпаття, їх історію та сьогодення, розділом «Від шанувальників з багаторічним читацьким стажем», а також ілюстровано фотофактами з життя бібліотек області.

К 91.9
Б 59
 Бібліоґрафія русинськоязычных выдань: 2005-2014 = A Bibliography of Rusyn-Language Publications: 2005-2014 : библиография / составителі: Л. О. Ільченко, В. І. Падяк. – Вид. 1-ше. – Ужгород : Выд-во В. Падяка, 2015. – 112 с. : кол.іл. – Текст русин., англ. мовами.

Унікальний бібліографічний покажчик фіксує видання карпаторусинською мовою за останнє десятиліття. Як і покажчик-попередник («Бібліоґрафія русинськоязычных выдань: 1989-2004», що побачила світ у 2007 р.), він свідчить про результати русинськомовного книговидавничого процесу та розповсюдження періодичної преси в усіх державах, де проживать карпатські русини.
Представлені у покажчику книжкові видання систематизовані за галузями знань: наукові та науково-популярні видання, граматики та підручники, словники, художня література, фольклор та етнографія, мистецтво, церковна література та факсимільні видання. Окремий розділ фіксує періодичні видання.
Розлогий довідковий апарат (чотири покажчики) полегшує користування бібліографічним виданням.

К 84
Г 12
Габорець, Василь Степанович. У вихорі життя : поеії, культуролог. ст. / В. С. Габорець. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 250 с. : портр.

У творчому доробку автора книжки Василя Габорця – низка поетичних збірок, культорологічних статей, видань про відомих особистостей нашого краю, а також збірок пісенних творів, написаних у співавторстві із закарпатськими композиторами. Два видання автора («Талант», 2003 р., «Скарби духовності», 2006 р.) присвячені розповіді про відомих артистів, режисерів, письменників, художників, композиторів, керівників художніх колективів та інших діячів культури і мистецтва. Перша збірка поезій В. Габорця під назвою «Прийду на розмову» побачила світ у видавництві «Ліра» у 2005 р., а 2008 року в тому ж видавництві вийшла друком поетична збірка «Молитва душі».
У 2009 р. опублікована документальна повість В. Габорця про олімпійську чемпіонку та чемпіонку світу з гандболу Ніну Гецко під назвою «Гандбольна зірка із Закарпаття», а ще через рік (2010) – документальна повість («Жива легенда нашої культури») про талановиту мисткиню, балетмейстера заслуженого академічного Закарпатського народного хору Клару Балог. У 2011 р. у видавництві «Гражда» вийшла збірка В. Габорця «Поезії, публіцистичні та культурологічні статті», а у 2013 р. в тому ж видавництві – збірка поезій та культурологічних статей під назвою «Мовою серця». У 2015 р. автор видав книжку театрознавчих статей «Служителі Мельпомени».
Кілька десятків поетичних творів В. Габорця поклав на музику талановитий композитор і диригент, заслужений артист України М. Попенко (збірки «Хорові та вокальні твори», 2007, 2010, 2015 рр.), а 2015 року окремим виданням у співавторстві М. Попенком видано збірку пісень «Чарівний віночок». У співавторстві з відомим співаком і композитором, народним артистом України П. Матієм опубліковано пісенні збірки «Криниця щастя» (2007) та «У полоні мелодії» (2013).
У пропонованій читачеві книжці вміщено нові поетичні твори та культурологічні статті автора.

К 82.3
К 62
 Колядує Закарпаття : чи веселити, пане газдо?. : колядки, kántálások, colinzi, slovenski koledy, weihnachtslieder, české koledy, polskie koledy / Від. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття ; упоряд., вступ. сл., підготовка текстів Ю. Д. Туряниця, відп. за вип. С. І. Ігнатович. – Ужгород : Ліра, 2015. – 124 с. – Текст укр, угор., словац., нім., чеш., пол. мовами.

У видання ввійшли кращі зразки народопісенної творчості обрядового циклу, що побутують на Закарпатті. Новорічно-різдвяні пісні-колядки засвідчують багатство духовної культури жителів краю, підкреслюючи особливості та єдність народних звичаїв, обрядів представників різних національностей, які проживають у багатонаціональному Закарпатті.
Особливо колоритно у нашому регіоні звучать різдвяні колядки, новорічні вінчування українською, угорською, румунською, словацькою, німецькою, чеською, польською, русинською та іншими мовами.
До текстів колядок додаються ноти. Тексти колядок надруковані мовами оригіналу.

К 84
М 58
 Між Карпатами і Татрами : новела "Дві сестри" Я. Грушовського в укр. пер. І. Яцканина. Вип. 24 / пер. укр. І.  Яцканин, вступ. сл., упоряд. Т.  Ліхтей. – Ужгород : Ліра, 2016. – 44 с. – Текст укр., словац. мовами.

Серія «Між Карпатами і Татрами» (Випуск 24) презентує новелу «Дві сестри» визначного словацького модерніста Яна Грушовського із серії оповідань т. зв. «італійського» циклу в українському перекладі Івана Яцканина, знакового письменника і перекладача Словаччини.

К 63.3
П 12
Пагиря, Василь Васильович. Світочі Мукачева : справочное издание / В. В. Пагиря, Є. Т. Федів. – Ужгород : Патент, 2015. – 152 с. : іл.

В книзі подано історичні матеріали про місто над Латорицею та нариси про почесних громадян Мукачева.

К 65.6-64
Р 32
 Регулювання трудоміграційних процесів в транскордонному регіоні : монографія / М. І. Пітюлич, В. В. Гоблик, Т. Д. Щербан [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Мукачів. держ. ун-т, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. . – Мукачево : Вид-во МДУ, 2015. – 152 с. : табл., рис.

У монографії висвітлено актуальні проблеми теоретичного і прикладного характеру, пов’язані з регулюванням трудоміграційних процесів в Закарпатській області. Акцентовано увагу на новітніх тенденціях розвитку трудової міграції в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Досліджено вплив трудової міграції на демографічне відтворення населення регіону та соціально-економічні наслідки міждержавної трудової міграції. Запропоновано підходи до формування інституційного середовища регулювання міграційними потоками в умовах глобалізації світової економіки.

К 79.1
С 42
 Скарби Закарпатського краєзнавчого музею = Transcarpathian local lore museum treasures : альбом / упоряд. В. С. Шеба. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2015. – 120 с. : фото.кол. – Текст укр., англ. мовами.

Альбом, присвячений 70-річчю від дня створення Закарпатського краєзнавчого музею, знайомить з цінними музейними колекціями та експозиціями відділів. У книзі представлені предмети прадавніх епох, що зберігаються в музеї. Ці експонати були знайдені під час розкопок древніх курганів на Закарпатті, подаровані колекціонерами, здобуті під час експедицій, зібрані музейними працівниками тощо. Колекції музею налічують понад 130 тис. музейних предметів, більшість із яких є справжніми взірцями високого мистецтва, унікальними за своєю історичною, мистецькою, культурною цінністю.

К 66.79
Ф 32
Федака, Павло. Берегиня розумного, доброго, вічного : до  25-річчя відродження крайового товариства "Просвіта" / П. Федака ; відп. за вип. П. Федака ; Закарпат. крайове культ.-освітнє т-во "Просвіта". – Ужгород : [б. и.], 2015. – 140 с. : іл.

У книзі розглянуто багатогранну діяльність Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства за 25 років з часу його відродження (1990-2015).

К 72.6
Ю 14
 Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія : до 70-річчя від дня народження науковця / Дослід. центр карпатознавства, Ін-т русин. мови та культури Пряшів. ун-ту, Карпато-русин. дослід. центр. – Ужгород ; Пряшів ; Нью-Йорк : Видавництво В. Падяка, 2015. – 616 с. : іл, фото.кол. – Текст укр., англ., словац. мовами.

Збірник уміщує півсотні статей провідних науковців з різних країн світу, чиї дослідження перетинаються з науковими темами визначного канадського історика, спеціаліста з проблем історії України П.-Р. Маґочія. Збірник підготовлений з нагоди важливого ювілею вченого та є проявом поваги до його наукової спадщини.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".