Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2016-08-12

К 79.340.67
А 87
 Архівні установи Закарпаття : інформ.-довід. вид. / Держ. архів. служба України, Закарпат. облдержадмін., Держ. архів Закарпат. обл. ; авт.-упоряд. М. В. Марканич ; відп. за вип. М. Д. Місюк. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2015. – 96 с. : кол.іл, фото.кол.

Пропоноване видання містить короткий історичний огляд розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяльність, функції, склад і зміст фондів Державного архіву Закарпатської області та місцевих архівних установ.

К 67.68
Б 61
Білаш, Олександр Володимирович. Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь : монографія / О. В. Білаш ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2015. – 212 с.

Монографія присвячена проблемі кримінально-правової характеристики незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь та є першим в Україні комплексним дослідженням, в якому на основі теоретичного узагальнення спільних і відмінних ознак відповідних складів злочинів запропоновані напрями удосконалення кримінального законодавства та сформульовані рекомендації щодо кваліфікації суспільно небезпечних діянь стосовно релігійних споруд або святинь.

К 84
Б 90
Бугір, Мирослав Миронович. Обраний : роман / М. М. Бугір. – Ужгород : Карпати, 2015. – 376 с. : іл.

Головний герой дебютного роману Мирослава Бугіря, проходячи цілу низку випробувань життям і долею, досягає максимуму і стає Обраним.
Бути Обраним – мотив, який все частіше звучить у творчості сучасних авторів і відображає одну з основних потреб сучасності – потребу в індивідуалізації, звільненні від соціальних стереотипів та зашкарублої свідомості, пошуку свого власного шляху, розкритті особистісного потенціалу.
Роман став відгуком молодого закарпатського прозаїка на потреби своїх ровесників шукати і знаходити відповіді на вічне запитання: як жити далі?

К 65.632
Г 13
Газуда, Леся Михайлівна. Розвиток сільських територій : монографія / Л. М. Газуда, Н. М. Готько, М. Ю. Лалакулич ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Відокремл. підрозділ нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, Мукачів. аграр. коледж [та ін.]. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2015. – 204 с. : рис., табл.

У монографії розглянуто особливості забезпечення збалансованого розвитку сільських територій. Досліджено процеси і обґрунтовано результати реформування аграрного сектору в умовах ринкового господарювання, оскільки відмічені процеси тісно пов’язані із перспективами соціально-економічного розвитку сільських територій. Окреслено концептуальні підходи до формування системного багатофункціонального розвитку територій сільської місцевості, в тому числі в контексті діяльності підприємств різних форм власності і форм господарювання. Розкрито специфіку сільських територій як об’єкта сільського розвитку та управління, обґрунтовано необхідність застосування до них територіального підходу. Обумовлено доцільність формування відповідної соціальної інфраструктури на селі, виявлено її вплив на системний розвиток сільських територій. Узагальнено зарубіжний досвід управління сільськими територіями, окреслено напрями і можливості трансформації його в Україні та окремих прикордонних регіонах. Значна увага приділена економічним, правовим і організаційним важелям розширеного відтворення сільських територій.

К 84
Г 65
Гончарук-Хомин, Мирослав. Моя підростаюча зброє : [поезії] / М. Гончарук-Хомин. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2016. – 92 с. : фот.

Одна не надто довга історія війни, одна не надто коротка історія любові. Вірші про зиму, якої вистачить ще на декілька зим, вірші про жінок, яких ніколи не було, вірші про смерть, якщо вже на те пішло, і вірші про наснагу, лють і терпіння, бо усе це, врешті, і є життя з усім його постійним теперішнім і уявною перспективою воскреснути.

К 84
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. Книга надиху : уроки світу, Неба і людей / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2015. – 248 с.

Нова книжка лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця – про життя як безнастанний дар; про духовні вершини Афону і маленькі карпатські верховини;  про те, що робить істоту вільною і безсмертною; про вічні істини і про вічний пошук щоденних крихт радості; про особисте і вселюдське; про земне і небесне, що дарує надих. А ще в цій книжці нуртує розкіш мови – чар текстів, переплетених із таїнством змісту. Невтомне і невтомленне збирання зілля Слова.

К 85.14
М 34
Матіко, Любов . Живі обереги : [альбом-каталог] / Л. В. Матіко ; передм. В. В. Мишанич ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2016. – 24 с. : кол.іл.

Альбом містить роботи закарпатської художниці Любові Матіко, яка є яскравою представницею наївного мистецтва краю. У творчому доробку мисткині – пейзажі, натюрморти, портрети, полотна на релігійну, побутову та історичну тематику.
Творчість Любові Матіко збагачує скарбницю закарпатського народного мистецтва.

К 91.9:81
П 53
 Михайло Полюжин, Наталія Венжинович та їхні учні [Текст] : біобібліогр. покажч. : 70-річчю Ужгород. нац. ун-ту присвяч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ужгород. нац. ун-т ; бібліогр. ред.: Л. О. Мельник, О. З. Цуняк ; відп. за вип. М. М. Медведь. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2015. – 180 с. : іл.

У покажчику відображено основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності доктора філологічних наук, професора Михайла Михайловича Полюжина та кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Наталії Федорівни Венжинович, їх учнів. Видання містить інформацію про науковий та навчально-методичний доробок учених, фотовідбитки обкладинок найвагоміших праць, а також світлини, які ілюструють їх багатогранну наукову та педагогічну діяльність.

К 91.9: 83.3
С 80
 Стихія творчого поступу [Текст] : біобібліогр. покажч. М. Зимомрі / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.] ; упоряд., передм. І. Зимомря,  Р. Я. Жовтані. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2016. – 314 с.

Видання охоплює складові науково-педагогічного доробку доктора філологічних наук, професора Миколи Зимомрі, академіка АН Вищої школи України, члена Національної спілки письменників України.
Біобібліографічний покажчик укладений до 70-річчя від дня народження вченого. Книжка містить назви праць, що опубліковані упродовж 1959-2015 років.

К 5г
Т 86
Турак, Йосип Андрійович. Документальна історія лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді : (з найдавніших часів до наших днів) :  у 3 т. / Й. А. Турак. – Ужгород : Патент, 2016 –     . – ISBN 978-617-589-102-5 (в опр.)
 Т. 1 : Розвиток та діяльність лікарні під керівництвом Андрія Новака (1874-1928) / Й. А. Турак, Ю. Ю. Яцина. – 2016. – 624 с. : іл, табл.

На основі порівняльного аналізу відомих публікацій, а також вітчизняних і зарубіжних архівних документів, приватних архівів, обійдених увагою дослідників, автори внесли істотні корективи до основних дат і подій, персональних даних осіб, пов’язаних із становленням, розвитком і діяльністю лікарні в Ужгороді, що нині носить ім’я Андрія Новака, аби зберегти цю інформацію для нинішніх та прийдешніх поколінь. Історію лікарні подано на тлі непростих геополітичних, етнографічних, економічних колізій, що випали на долю Закарпаття.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".