Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2016-11-22
91.9:83.3(4УКР)6
Б 14
Іван Багряний: український письменник і політичний діяч : до 110-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / відп. за вип., упоряд. С. Козак. – К. : Укр. вид. спілка ім. І. Багряного, 2016. – 264 с. – Імен. покажч.: с. 249-261.
 
Цей бібліографічний покажчик присвячений життєвій долі і творчій діяльності видатного письменника, поета, громадського діяча Івана Багряного. Покажчик містить відомості про видання творів Івана Багряного та матеріали про життя і діяльність митця. Видання буде корисним широкому колу читачів та дослідникам творчості І. Багряного.
91.9: 63.3(4УКР) 
Д 70
Дослідники історії Південної України : біобібліогр. довід., Т. 2 / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.] ; упоряд. І. І. Лиман.  – К., 2016. – 500 c. : фот. кольор. – Бібліогр. наприкінці тем.
 
Книга є складовою проекту “Історіографія історії Південної України”, завданнями якого є формування узагальнюючої картини стану вивчення історії Південної України; популяризація напрацювань науковців, що займались чи (та) займаються цим
регіоном; створення можливостей для кожного дослідника, який звертатиметься до окремих аспектів історії Півдня, вільніше орієнтуватись у тематиці попередників; сприяння контактам між науковцями; формування інформаційної платформи, яка може прислужитися консолідації та координації зусиль і окремих дослідників, і інституцій з вивчення минувшини Південної
України. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, історії України.
К 91.9: 74.58 
О-75
Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991-2015) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; уклад. О. В. Бряник [та ін.] ; упоряд. О. В. Хаван ; передм. В. І. Смоланка ; відп. за вип. М. М. Медведь. –  Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 696 c. – Імен. покажч.: с. 633-691.
 
У бібліографічному покажчику подано інформацію про найвагоміші здобутки колективу Ужгородського національного університету за 25 років навчально-наукової діяльності. Покажчик включає бібліографічну інформацію про книжки науково-педагогічних працівників, видані в Україні та за її межами з 1991 до грудня 2015 року.
Пропонований покажчик є продовженням попереднього бібліографічного видання “Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990 рр.), укладеного О.В. Закривидорогою у співавторстві (1991). Покажчик фіксує матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, монографії, науково-популярні видання, підручники, посібники, довідники, наукові вісники тощо. Загалом у виданні зафіксовано 5617 документів.
Пропонується науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, дослідникам, усім, хто цікавиться становленням та розвитком університету, його освітніми та науковими досягненнями.
91.9 : 83.3(4УКР)5 
І-90
Історична Шевченкіана : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, М-во культури України, Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Вощевська, З. Мусіна, Т. Приліпко [та ін.] ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К., 2016. – 576 c. – Імен. покажч.: с. 509-555. – Геогр. покажч.: с. 556-562. – Хронолог. покажч.: с. 563-572.
 
Документальний масив посібника містить книги, статті, публікації з періодичних та продовжуваних видань, наукових збірників, матеріалів конференцій, надрукованих в Україні та за її межами українською та російською мовами за період з 1842 по 2015 рік. У покажчику представлено також видання з фонду іноземними мовами НІБУ. Друкований документальний масив доповнено Інтернет ресурсами.
Загальна кількість записів становить 4804 позиції. Матеріал згруповано у дев’яти тематичних розділах.
Бібліографічний покажчик стане корисним для науковців, дослідників, краєзнавців, освітян, викладачів та студентів, бібліотечних і музейних фахівців.
 
91.9:63.3(4УКР)6 
П 12
Людмила Павличенко – воїн, історик, громадянин : біобібліогр. покажч. : до 100-річчя від дня народж. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Т. Приліпко ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К., 2016. – 68 c. – Імен. покажч.: с. 60-65. – Геогр. покажч.: с. 66.
 
Біобібліографічні дослідження в серії «Національна історична бібліотека України в особах» доповнились сьомим випуском покажчика, присвяченого 100-річчю від дня народження неординарної особистості, військового снайпера, Героя Радянського Союзу – Людмили Михайлівни Павличенко, колишньої співробітниці Національної історичної бібліотеки України.
У виданні зібрано відомості про творчу спадщину Л. Павличенко та літературу про неї, мемуари, спогади її сучасників, збірники статей, публікації з журналів і газет за 1942–2016 роки для збереження пам’яті про нашу героїчну землячку.
Джерелами відбору документів були каталоги, картотеки та фонди НІБУ, а також бібліотек «Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс», Білоцерківської міської ЦБС, документи з архіву Музею київського заводу «Арсенал» та інтернет-ресурси.
Посібник має довідковий апарат : іменний та географічний покажчики. Ретроспективний бібліографічний покажчик стане у пригоді історикам, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, викладачам, студентам, бібліотечним фахівцям, працівникам архівів і музеїв, а також широкому читацькому загалу.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".