Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2016-11-22
91.9:83.3(4УКР)6
Б 14
Іван Багряний: український письменник і політичний діяч : до 110-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / відп. за вип., упоряд. С. Козак. – К. : Укр. вид. спілка ім. І. Багряного, 2016. – 264 с. – Імен. покажч.: с. 249-261.
 
Цей бібліографічний покажчик присвячений життєвій долі і творчій діяльності видатного письменника, поета, громадського діяча Івана Багряного. Покажчик містить відомості про видання творів Івана Багряного та матеріали про життя і діяльність митця. Видання буде корисним широкому колу читачів та дослідникам творчості І. Багряного.
91.9: 63.3(4УКР) 
Д 70
Дослідники історії Південної України : біобібліогр. довід., Т. 2 / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.] ; упоряд. І. І. Лиман.  – К., 2016. – 500 c. : фот. кольор. – Бібліогр. наприкінці тем.
 
Книга є складовою проекту “Історіографія історії Південної України”, завданнями якого є формування узагальнюючої картини стану вивчення історії Південної України; популяризація напрацювань науковців, що займались чи (та) займаються цим
регіоном; створення можливостей для кожного дослідника, який звертатиметься до окремих аспектів історії Півдня, вільніше орієнтуватись у тематиці попередників; сприяння контактам між науковцями; формування інформаційної платформи, яка може прислужитися консолідації та координації зусиль і окремих дослідників, і інституцій з вивчення минувшини Південної
України. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, історії України.
К 91.9: 74.58 
О-75
Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991-2015) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; уклад. О. В. Бряник [та ін.] ; упоряд. О. В. Хаван ; передм. В. І. Смоланка ; відп. за вип. М. М. Медведь. –  Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 696 c. – Імен. покажч.: с. 633-691.
 
У бібліографічному покажчику подано інформацію про найвагоміші здобутки колективу Ужгородського національного університету за 25 років навчально-наукової діяльності. Покажчик включає бібліографічну інформацію про книжки науково-педагогічних працівників, видані в Україні та за її межами з 1991 до грудня 2015 року.
Пропонований покажчик є продовженням попереднього бібліографічного видання “Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990 рр.), укладеного О.В. Закривидорогою у співавторстві (1991). Покажчик фіксує матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, монографії, науково-популярні видання, підручники, посібники, довідники, наукові вісники тощо. Загалом у виданні зафіксовано 5617 документів.
Пропонується науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, дослідникам, усім, хто цікавиться становленням та розвитком університету, його освітніми та науковими досягненнями.
91.9 : 83.3(4УКР)5 
І-90
Історична Шевченкіана : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, М-во культури України, Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Вощевська, З. Мусіна, Т. Приліпко [та ін.] ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К., 2016. – 576 c. – Імен. покажч.: с. 509-555. – Геогр. покажч.: с. 556-562. – Хронолог. покажч.: с. 563-572.
 
Документальний масив посібника містить книги, статті, публікації з періодичних та продовжуваних видань, наукових збірників, матеріалів конференцій, надрукованих в Україні та за її межами українською та російською мовами за період з 1842 по 2015 рік. У покажчику представлено також видання з фонду іноземними мовами НІБУ. Друкований документальний масив доповнено Інтернет ресурсами.
Загальна кількість записів становить 4804 позиції. Матеріал згруповано у дев’яти тематичних розділах.
Бібліографічний покажчик стане корисним для науковців, дослідників, краєзнавців, освітян, викладачів та студентів, бібліотечних і музейних фахівців.
 
91.9:63.3(4УКР)6 
П 12
Людмила Павличенко – воїн, історик, громадянин : біобібліогр. покажч. : до 100-річчя від дня народж. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Т. Приліпко ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К., 2016. – 68 c. – Імен. покажч.: с. 60-65. – Геогр. покажч.: с. 66.
 
Біобібліографічні дослідження в серії «Національна історична бібліотека України в особах» доповнились сьомим випуском покажчика, присвяченого 100-річчю від дня народження неординарної особистості, військового снайпера, Героя Радянського Союзу – Людмили Михайлівни Павличенко, колишньої співробітниці Національної історичної бібліотеки України.
У виданні зібрано відомості про творчу спадщину Л. Павличенко та літературу про неї, мемуари, спогади її сучасників, збірники статей, публікації з журналів і газет за 1942–2016 роки для збереження пам’яті про нашу героїчну землячку.
Джерелами відбору документів були каталоги, картотеки та фонди НІБУ, а також бібліотек «Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс», Білоцерківської міської ЦБС, документи з архіву Музею київського заводу «Арсенал» та інтернет-ресурси.
Посібник має довідковий апарат : іменний та географічний покажчики. Ретроспективний бібліографічний покажчик стане у пригоді історикам, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, викладачам, студентам, бібліотечним фахівцям, працівникам архівів і музеїв, а також широкому читацькому загалу.

 Новини

2017-10-18

24 жовтня відбудеться ювілейне засідання клубу літературних дебютів «Нові імена».
Свою творчість презентуватимуть дві молоді поетки Марія Трунова та Аля Ціхоцька. Також відбудеться своєрідний творчий звіт дебютантів минулих років.
Запрошуємо всіх любителів поезії! Засідання розпочнеться, як завжди, о 17-й в читальній залі нашої бібліотеки.

2017-10-17

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Останній могікан - доктор Вікентій Шандор", присвячена життю і творчості відомого громадського діяча.

2017-10-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2017 р.".

2017-09-14

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена 75-річчю видатного українського композитора "Музичний світ Євгена Станковича".

2017-07-27

В розділі "Електронна бібліотека" додано нову книгу — Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників”.

2017-03-13