Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2017-03-01
76.11(4УКР) 
К 56
Ковальчук, Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) / Г. І. Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Вид. дім "Академперіодика", Нац. акад. наук України. – К. : Академперіодика, 2015. – 688 c. – Хронолог. покажч.: с. 573-582. – Абет. покажч.: с. 583-615. – Імен. покажч.: с. 665-681. – Бібліогр.: с. 616-664.
 
Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книгознавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до повного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників.
Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, істориків вітчизняної науки та культури.
86.372.27 
Р 41
Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939) : біограф. довід. / І. В. Бухарєва [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. – К. : Смолоскип, 2011. – 184 c. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Довідник містить біографічні відомості про репресованих священнослужителів і церковнослужителів Української Автокефальної Православної Церкви (з 1930 р. - Української Православної Церкви) у міжвоєнний період. Інформація ґрунтується на документах, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України.
Для науковців, архівістів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться історією Церкви новітньої доби в Україні.
76.0 
С 38
Синєокий, О. В. Фонографічна культура : довід. рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / О. В. Синєокий. – К.: КНТ, 2014. – 344 c. – Бібліогр.: с. 283-311, 316-328.
 
У представленому довіднику пропонується розроблена автором за новим форматом терміносистема музичного рекордингу як складного соціально-комунікаційного явища. довідник містить систематизоване зібрання визначень, основних та додаткових понять з індустрії рекордингу.
Для вчених і фахівців з соціальної комунікації. шоу-бізнесу та захисту авторських прав, а також широкого кола читачів-філофоністов, які цікавляться питанням теорії й історії рок-музики, звукозапису і мас-медія.
91.9:63.211(4УКР) 
Я 92
Яценко О.М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)/ О. М. Яценко, Н. І. Любовець; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж.. -К., 2015.-472 c.. -(Джерела української біографістики; вип. 3). -Імен. покажч.: с. 369-405. - Абет. покажч.: с. 406-453. - Предм. покажч.: с. 460-470.
 
У публікації досліджено процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків; розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі; встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в той чи інший період та який внесок здійснили окремі організації і фахівці у її розвиток; подано аналіз термінологічних проблем в ділянці бібліографії; зроблено спробу класифікації персональних бібліографічних покажчиків; визначено причини стрімких темпів розвитку в сучасній Україні, процесів їх підготовки та видання. У покажчику персональних бібліографічних посібників вперше в Україні систематизовано за хронологією інформацію про видання, що присвячені історичним діячам, науковцям, винахідникам, письменникам, митцям, політичним діячам та ін. особам, які своїм життям або діяльністю були пов’язані з Україною, й окремо видані на її території за вказаний період. Анотація містить відомості про діяча (прізвище, ім’я, по-батькові; дефініцію; науковий ступінь; вчене звання), особливості структури видання, наявність допоміжного апарату).
Адресовано науковцям, викладачам, бібліотекарям, студентам та всім, хто досліджує і вивчає українську біографіку.
91.9: 65.5 
С 24
Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008-2012) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, В. Ю. Радченко [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.]. – К., 2015. – 552 c. – Абет. покажч.: с. 505-550.
 
У покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій та дисертації, статті з періодичних та продовжуваних видань, нормативно-правові документи, що висвітлюють широке коло питань сучасної економічної кризи, причин, наслідків та шляхів її подолання, видані в Україні та Російській Федерації, які переважно зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
На допомогу економістам, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами подолання кризових явищ в економіці.
85.103(4УКР)6 
К 49
Клименко, І. В. Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901-1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / І. В. Клименко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2015. – 464 c. – Імен. покажч.: с. 385-396. – Геогр. покажч.: с. 397-400. – Покажч.: с. 401-408.
 
Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У каталозі представлено документи особового фонду вченого, які висвітлюють основні етапи життєвого шляху, наукову та громадську діяльність Б. С. Бутника-Сіверського і є важливим джерелом для вивчення історії українського образотворчого мистецтва, зокрема народного декоративного мистецтва, агітаційно-масових форм мистецтва, історії монументального мистецтва, мистецької спадщини Т. Г. Шевченка, художньої критики тощо.
Видання розраховане на широке коло дослідників і всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.
67.9(4УКР)301.1 
С 69
Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : [монографія] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол. : В. М. Горовий, О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2015. – 228 c. – Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик їх нейтралізації.
67.301.1 
П 78
Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : монографія / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол. : В. І. Попик [та ін.]. – К., 2015. – 204 c. – Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж в суспільному розвитку, зростання у зв'язку з цим необхідність вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негативним інформаційним впливам, які здійснюються через інноваційні канали інформаційних обмінів.

 Новини

2017-10-18

24 жовтня відбудеться ювілейне засідання клубу літературних дебютів «Нові імена».
Свою творчість презентуватимуть дві молоді поетки Марія Трунова та Аля Ціхоцька. Також відбудеться своєрідний творчий звіт дебютантів минулих років.
Запрошуємо всіх любителів поезії! Засідання розпочнеться, як завжди, о 17-й в читальній залі нашої бібліотеки.

2017-10-17

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Останній могікан - доктор Вікентій Шандор", присвячена життю і творчості відомого громадського діяча.

2017-10-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2017 р.".

2017-09-14

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена 75-річчю видатного українського композитора "Музичний світ Євгена Станковича".

2017-07-27

В розділі "Електронна бібліотека" додано нову книгу — Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників”.

2017-03-13