Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2017-03-01
76.11(4УКР) 
К 56
Ковальчук, Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) / Г. І. Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Вид. дім "Академперіодика", Нац. акад. наук України. – К. : Академперіодика, 2015. – 688 c. – Хронолог. покажч.: с. 573-582. – Абет. покажч.: с. 583-615. – Імен. покажч.: с. 665-681. – Бібліогр.: с. 616-664.
 
Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книгознавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до повного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників.
Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, істориків вітчизняної науки та культури.
86.372.27 
Р 41
Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939) : біограф. довід. / І. В. Бухарєва [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. – К. : Смолоскип, 2011. – 184 c. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Довідник містить біографічні відомості про репресованих священнослужителів і церковнослужителів Української Автокефальної Православної Церкви (з 1930 р. - Української Православної Церкви) у міжвоєнний період. Інформація ґрунтується на документах, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України.
Для науковців, архівістів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться історією Церкви новітньої доби в Україні.
76.0 
С 38
Синєокий, О. В. Фонографічна культура : довід. рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / О. В. Синєокий. – К.: КНТ, 2014. – 344 c. – Бібліогр.: с. 283-311, 316-328.
 
У представленому довіднику пропонується розроблена автором за новим форматом терміносистема музичного рекордингу як складного соціально-комунікаційного явища. довідник містить систематизоване зібрання визначень, основних та додаткових понять з індустрії рекордингу.
Для вчених і фахівців з соціальної комунікації. шоу-бізнесу та захисту авторських прав, а також широкого кола читачів-філофоністов, які цікавляться питанням теорії й історії рок-музики, звукозапису і мас-медія.
91.9:63.211(4УКР) 
Я 92
Яценко О.М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)/ О. М. Яценко, Н. І. Любовець; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж.. -К., 2015.-472 c.. -(Джерела української біографістики; вип. 3). -Імен. покажч.: с. 369-405. - Абет. покажч.: с. 406-453. - Предм. покажч.: с. 460-470.
 
У публікації досліджено процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків; розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі; встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в той чи інший період та який внесок здійснили окремі організації і фахівці у її розвиток; подано аналіз термінологічних проблем в ділянці бібліографії; зроблено спробу класифікації персональних бібліографічних покажчиків; визначено причини стрімких темпів розвитку в сучасній Україні, процесів їх підготовки та видання. У покажчику персональних бібліографічних посібників вперше в Україні систематизовано за хронологією інформацію про видання, що присвячені історичним діячам, науковцям, винахідникам, письменникам, митцям, політичним діячам та ін. особам, які своїм життям або діяльністю були пов’язані з Україною, й окремо видані на її території за вказаний період. Анотація містить відомості про діяча (прізвище, ім’я, по-батькові; дефініцію; науковий ступінь; вчене звання), особливості структури видання, наявність допоміжного апарату).
Адресовано науковцям, викладачам, бібліотекарям, студентам та всім, хто досліджує і вивчає українську біографіку.
91.9: 65.5 
С 24
Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008-2012) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, В. Ю. Радченко [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.]. – К., 2015. – 552 c. – Абет. покажч.: с. 505-550.
 
У покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій та дисертації, статті з періодичних та продовжуваних видань, нормативно-правові документи, що висвітлюють широке коло питань сучасної економічної кризи, причин, наслідків та шляхів її подолання, видані в Україні та Російській Федерації, які переважно зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
На допомогу економістам, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами подолання кризових явищ в економіці.
85.103(4УКР)6 
К 49
Клименко, І. В. Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901-1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / І. В. Клименко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2015. – 464 c. – Імен. покажч.: с. 385-396. – Геогр. покажч.: с. 397-400. – Покажч.: с. 401-408.
 
Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У каталозі представлено документи особового фонду вченого, які висвітлюють основні етапи життєвого шляху, наукову та громадську діяльність Б. С. Бутника-Сіверського і є важливим джерелом для вивчення історії українського образотворчого мистецтва, зокрема народного декоративного мистецтва, агітаційно-масових форм мистецтва, історії монументального мистецтва, мистецької спадщини Т. Г. Шевченка, художньої критики тощо.
Видання розраховане на широке коло дослідників і всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.
67.9(4УКР)301.1 
С 69
Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : [монографія] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол. : В. М. Горовий, О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2015. – 228 c. – Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик їх нейтралізації.
67.301.1 
П 78
Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : монографія / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол. : В. І. Попик [та ін.]. – К., 2015. – 204 c. – Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж в суспільному розвитку, зростання у зв'язку з цим необхідність вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негативним інформаційним впливам, які здійснюються через інноваційні канали інформаційних обмінів.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-10-16
18 жовтня о 17:00 в читальній залі відбудеться презентація персональної виставки картин вчителя англійської мови ЗОШ №3 Ольги Янович.
„ Я завжди любила і люблю квіти, вирощувати і компонувати їх в композиції у вазонах. Цю красу мені захотілося якось зафіксувати, але не просто зробити фотографію, а намалювати, передати красу кольору, гру світла і тіні. Більшість моїх робіт - це натюрморти, і частіше за все я пишу квіти. Мені по духу ближче всього реалізм і імпресіонізм. У своїх роботах я хочу передати момент або враження від моменту, яке у мене залишилося.”, - зазначає Ольга.

 

2019-10-16
Тобі цікаво, але соромишся запитати?!

Приходь 17 жовтня о 16:00 в ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка - ми поставимо всі незручні питання замість тебе!!!

ТАТУ-МАЙСТЕР, БАРИСТА, СТОМАТОЛОГ, ФОТОГРАФ, ПИСЬМЕННИК, БІБЛІОТЕКАР, ВЕДУЧИЙ поділяться з тобою цікавими історіями про свою роботу, відкриють деякі секрети та розкажуть, в чому "плюси" і "мінуси" цих професій!

 

2019-10-02

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2019 р.".

2019-09-27

Шановні користувачі! Нова віртуальна виставка "Трагедія Бабиного Яру" (до роковин трагедії).

2019-09-26

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-09-04

Шановні користувачі! До Міжнародного дня грамотності нова віртуальна виставка "Світ українського слова".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".