Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2017-03-21
91.1 
Т 73
Петро Тронько - історик, краєзнавець : кат. вид. з фонду Нац. іст. б-ки України : до 100-річчя від дня народж. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Г. Єфіменко, Л. Вовк, М. Цінська [та ін.]. – К., 2016. – 104 c. – Імен. покажч.: с. 94-99. Геогр. покажч.: с. 100-101.
 
Відображено наявні у фонді Національної історичної бібліотеки України праці Героя України, доктора історичних наук, академіка Національної академії наук України, засновника і патріарха сучасної школи істориків-краєзнавців Петра Тронька, а також джерела про життя і діяльність вченого.
 
Видання стане у пригоді науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам, бібліотекарям та усім, хто цікавиться історією української науки і культури.
91.9 : 85(4УКР) 
К 31
Кашуба-Вольвач, О. Д. Мистецькі сторінки "Нової ґенерації" 1927-1930 : темат. покажч. з образотворчого мистецтва, побутотворчого мистецтва, архітектури, кіно- та фотомистецтва і театру / О. Д. Кашуба-Вольвач ; авт.-упоряд. О. Д. Кашуба-Вольвач ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. – К. : Фенікс, 2016. – 148 c. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.  Імен. покажч.: с. 135-146.
 
У виданні розкривається зміст усіх номерів авангардного журналу «Нова генерація» з питань образотворчого мистецтва, архітектури, побутотворчого, театрального і кіно- та фотомистецтва, опублікованих на сторінках журналу упродовж усього часу його існування, у 1927-1930 роках. Редакційна політика журналу «Нова Генерація» спрямовувалася на відображення різних аспектів новітніх проблем візуальної культури і пропагувала розвиток лівого руху, що зробило видання не лише офіційною трибуною українських літераторів-футуристів, ай — від першого номеру — провісником нових мистецьких течій.
 
Покажчик адресований мистецтвознавцям, історикам архітектури, кінознавцям, театрознавцям, дослідникам історії фотомистецтва, художникам, історикам, бібліографам, студентам вищих навчальних закладів і всім, хто цікавиться історією української культури.
91.9 : 63.3(4УКР) 
І-90
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Вощевська, Д. Стегній [та ін.]. – К., 2016. – 656 c. – Імен. покажч.: с. 563-624.  Геогр. покажч.: с. 625-640. – Бібліогр.: с. 641-650. 
 
Пропонований посібник вводить у науковий обіг опублікований документальний масив з історії України за 2014 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій 2012-2013 років, які не було включено в попередні випуски покажчиків. Видання складається з передмови упорядників, вступної статті, шістнадцяти тематичних розділів, підрозділу авторефератів дисертацій, довідково-пошукового апатару, змісту.
 
Довідник стане у нагоді дослідникам, науковцям, викладачам, вчителям, аспірантам, студентам, учням, працівникам бібліотек, музеїв, краєзнавцям, фахівцям у галузі комунікаційно-інформаційних технологій, широкому читацькому загалу.
66.4(4)612 
Р 15
Рада Європи: 800 мільйонів європейців / пер., ред. Ю. Зайцев. – 2-ге вид., випр. – К. : Фенікс, 2008. – 128 c.
 
У виданні наведено загальний опис структури та функціонування Ради Європи на сучасному етапі, завдання та повноваження статутних органів цієї європейської організації, контретні програми, які вона реалізує, її стратегічні завдання та вже досягнуті здобутки.
 
Практичне за змістом видання дає змогу ознайомитись з основними напрямками діяльності організації, а також отримати в подальшому більш детальну інформацію через звернення за наведеними у виданні адресами до численних структур Ради Європи.
92 
Х 97
Хто є хто в державному управлінні / уклад., ред. Ю. Марченко, О. Телемко. – К. : К.І.С., 2008. – 1064 c. – (Хто є хто в Україні).
 
Черговий випуск біографічного довідника “Хто є хто в Україні”, присвячений керівникам державних органів України, продовжує започатковану 1992 року серію публікацій з української персоналістики.Вміщено майже 5 000 біографічних довідок відомих державних та громадських діячів – народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних і реґіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суддів, дипломатів.
 

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-28
2-10 березня, бібліотека запрошує всіх охочих створити перформанс разом з художником Данилом Ковачем. Воркшоп має терапевтичний аспект естетично-психологічного досвіду, але водночас культурологічний і просвітницький.
Зустріч з художником і презентація воркшопу відбудеться 2 березня о 17:00 в Закарпатській Обласній Універсальній Науковій Бібліотеці ім.Ф.Потушняка. Деталі...

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".