Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2017-06-29
63.3(4УКР)4
Р 89
Русь "після Русі" : між короною і булавою, українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / В. М. Горобец, М. М. Волощук [та ін.]. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. 
 
Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 
68.35(4УКР)
П 49
Поле битви - Україна  : від "володарів степу" до "кіборгів", воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко [та ін.] ; упоряд. К. Галушко.   –  Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016.  –  352 с. 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

63.3(4УКР)5
Н 12
На бій за волю [ : перемога через поразки : Україна у війнах і революціях 1914-1921 років / А. Руккас, М. Ковальчук [та ін.] ; відп. за вип. І. Г. Веремій. –  Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. 
 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

63.3(4УКР)2
Т 42
Тіні згаданих предків : від склавинів до русинів, прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар [та ін.] ; упоряд. К. Галушко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

63.3(4УКР)4
К 54
Князі і гетьмани усієї Русі : "Через шаблю маємо право", злети і падіння козацької держави 1648-1783 років / В. Горобець. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

63.3(4УКР)
Л 65
Лицарі Дикого Поля : плугом і мушкетом : український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський [та ін.] ; упоряд. К. Галушко. –  Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. –  352 с. 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечка.

83.3(4УКР)5
Ж 87
Жулинський, Микола Григорович. Духовний будівничий України [ : [книга-альбом] / М. Г. Жулинський ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. –  К. : Мистецтво, 2016. – 320 с. 

Шевченкове слово –  духовний код української нації, вже понад 175 років є шляхом до самоутвердження і духовного зростання народу, пробуджує почуття національної честі та гідності, поваги й любові до рідної культури, мови, звичаїв. Збірник наукових статей, виступів, інтерв'ю ученого-літературознавця, академіка НАН України Миколи Жулинського наближує до розуміння творчості та особистості Тараса Шевченка (1814-1861), розкриває його цінності та орієнтири, роз'яснює національну місію, місце в українській та світовій культурі. 

Книга розрахована на літературознавців, істориків культури та широке коло читачів. 

83.3(4УКР)
У- 45
Українська література [ : зб. тест. завдань для підготовки до ЗНО за програмою 2017 р. / Л. Г. Голомб, В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 168 с.

Збірник містить понад 1500 тестових завдань для перевірки знань з української літератури та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Тести укладено відповідно до програми ЗНО, на  основі шкільних підручників та художніх текстів.

Може бути використаний учителями та учнями старших класів у навчальному процесі та самопідготовки до ЗНО.

Патріархат

Журнал «Патріярхат» – часопис, заснований групою активних мирян греко-католиків, членів Українського Патріархального руху, який зародився на підтримку діяльності Патріарха Йосифа Сліпого в 1963 році у США. Журнал став провідним церковним виданням українських мирян греко-католиків та протягом 35 років був містком єднання між різними куточками світу, де проживають вірні УГКЦ. З 2002 року редакцію часопису перенесено в Україну, з того часу вона знаходиться на Святоюрській горі у Львові.

Світогляд

"Світогляд" науково-популярний журнал. Видається українською мовою. Заснований у 2006 році. Засновники: Національна академія наук України,Головна астрономічна обсерваторія НАН України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ N III80-60Р від 25.04.2006. Головний редактор: Яцків Ярослав Степанович. Члени редколегії: С. Й. Вовканич, Б. В. Гриньов, І. М. Дзюба, І. Т. Жук, А. П. Загнітко, М. З. Згуровський, А. С. Івченко, В. А. Кордюм, О. О. Кришталь, С. В. Кульчицький, Ю. І. Кундієв, С. Я. Кучмій, Л. А. Пиріг, М. В. Попович, В. П. Платонов, Ю. М. Ранюк, В. А. Шендеровський.

Проблематика: популяризація наукових знань, висвітлення проблем і здобутків світової та вітчизняної науки, а також дискусій щодо глобальних викликів XXI століття.

 Психологія і суспільство

«Психологія і суспільство» — український теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал. Заснований 2000 року в ТАНГ (нині ТНЕУ). Виходить щокварталу. Чинне фахове наукове видання із психології. У 2001—2017 роках — фахове видання із психології, соціології та філософії.

«Нау́ка і суспі́льство» — найдавніший науково-популярний часопис України. Заснований у серпні 1923 року.[1] На початку мав назву «Знаття», згодом «Знання», «Наука і життя». У складі редколегії були Д. І. Багалій, професори О. І. Білецький, К. Г. Воблий, О. О. Потебня, письменники Остап Вишня, Григорій Косинка, Володимир Сосюра, Павло Тичина та інші. У 70—80-х роках минулого століття тираж видання наближався до 100 тисяч примірників. У 80—90-х активно відстежував суспільно-політичні тенденції та описував злободенні суспільно-наукові проблеми. З часописом співпрацювали академіки НАН України О. С. Онищенко, В. П. Кухар, К. М. Ситник, Ю. М. Пахомов, доктори наук К. І. Чурюмов, Е. А. Пашицький, В. І. Кушерець, кандидати наук В. В. Сиротенко, В. П. Балушок, О. А. Адаменко і багато інших. Видання виходить під крилом Товариство «Знання» України (раніше — Тов-во «Знання» УРСР).

Редакція газети живе і творить для усіх своїх читачів, для людей різного віку, соціальної приналежності, віросповідання. У кожному номері підіймаються гострі соціальні проблеми, розглядаються життєві ситуації, які переживають читачі. І завжди автори статей знаходять потрібні, теплі слова, які доходять до серця кожного, пропонують шляхи вирішення проблем, знаходять разом з читачами вихід, здавалося б, з безвихідних обставин.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-03-17

З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону.
До програми фестивалю «Нове українське кіно» увійшли: "Донбас", "Гірська жінка: на війні", "Герой мого часу", "Іній", "Брама", "Коли падають дерева", "Стрімголов".
https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/
 

21 березня запрошуємо на перегляд стрічки "Гірська жінка на війні". Початок о 17.30.
"Гірська жінка: на війні" – драма спільного виробництва України, Франції та Ісландії від режисера Бенедикта Ерлінгссона. Світова прем'єра стрічки відбулася в рамках Тижня критики Каннського кінофестивалю, де "Жінка на війні" удостоїлася призу за найкращу музику. Нещодавно сюжетом про екоактивістку зацікавилася Джоді Фостер – актриса планує зняти рімейк і зіграти в ньому головну роль.

Вхід вільний.

 

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".