Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2017-06-29
63.3(4УКР)4
Р 89
Русь "після Русі" : між короною і булавою, українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / В. М. Горобец, М. М. Волощук [та ін.]. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. 
 
Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 
68.35(4УКР)
П 49
Поле битви - Україна  : від "володарів степу" до "кіборгів", воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко [та ін.] ; упоряд. К. Галушко.   –  Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016.  –  352 с. 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

63.3(4УКР)5
Н 12
На бій за волю [ : перемога через поразки : Україна у війнах і революціях 1914-1921 років / А. Руккас, М. Ковальчук [та ін.] ; відп. за вип. І. Г. Веремій. –  Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. 
 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

63.3(4УКР)2
Т 42
Тіні згаданих предків : від склавинів до русинів, прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар [та ін.] ; упоряд. К. Галушко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

63.3(4УКР)4
К 54
Князі і гетьмани усієї Русі : "Через шаблю маємо право", злети і падіння козацької держави 1648-1783 років / В. Горобець. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

63.3(4УКР)
Л 65
Лицарі Дикого Поля : плугом і мушкетом : український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський [та ін.] ; упоряд. К. Галушко. –  Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. –  352 с. 

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечка.

83.3(4УКР)5
Ж 87
Жулинський, Микола Григорович. Духовний будівничий України [ : [книга-альбом] / М. Г. Жулинський ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. –  К. : Мистецтво, 2016. – 320 с. 

Шевченкове слово –  духовний код української нації, вже понад 175 років є шляхом до самоутвердження і духовного зростання народу, пробуджує почуття національної честі та гідності, поваги й любові до рідної культури, мови, звичаїв. Збірник наукових статей, виступів, інтерв'ю ученого-літературознавця, академіка НАН України Миколи Жулинського наближує до розуміння творчості та особистості Тараса Шевченка (1814-1861), розкриває його цінності та орієнтири, роз'яснює національну місію, місце в українській та світовій культурі. 

Книга розрахована на літературознавців, істориків культури та широке коло читачів. 

83.3(4УКР)
У- 45
Українська література [ : зб. тест. завдань для підготовки до ЗНО за програмою 2017 р. / Л. Г. Голомб, В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 168 с.

Збірник містить понад 1500 тестових завдань для перевірки знань з української літератури та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Тести укладено відповідно до програми ЗНО, на  основі шкільних підручників та художніх текстів.

Може бути використаний учителями та учнями старших класів у навчальному процесі та самопідготовки до ЗНО.

Патріархат

Журнал «Патріярхат» – часопис, заснований групою активних мирян греко-католиків, членів Українського Патріархального руху, який зародився на підтримку діяльності Патріарха Йосифа Сліпого в 1963 році у США. Журнал став провідним церковним виданням українських мирян греко-католиків та протягом 35 років був містком єднання між різними куточками світу, де проживають вірні УГКЦ. З 2002 року редакцію часопису перенесено в Україну, з того часу вона знаходиться на Святоюрській горі у Львові.

Світогляд

"Світогляд" науково-популярний журнал. Видається українською мовою. Заснований у 2006 році. Засновники: Національна академія наук України,Головна астрономічна обсерваторія НАН України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ N III80-60Р від 25.04.2006. Головний редактор: Яцків Ярослав Степанович. Члени редколегії: С. Й. Вовканич, Б. В. Гриньов, І. М. Дзюба, І. Т. Жук, А. П. Загнітко, М. З. Згуровський, А. С. Івченко, В. А. Кордюм, О. О. Кришталь, С. В. Кульчицький, Ю. І. Кундієв, С. Я. Кучмій, Л. А. Пиріг, М. В. Попович, В. П. Платонов, Ю. М. Ранюк, В. А. Шендеровський.

Проблематика: популяризація наукових знань, висвітлення проблем і здобутків світової та вітчизняної науки, а також дискусій щодо глобальних викликів XXI століття.

 Психологія і суспільство

«Психологія і суспільство» — український теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал. Заснований 2000 року в ТАНГ (нині ТНЕУ). Виходить щокварталу. Чинне фахове наукове видання із психології. У 2001—2017 роках — фахове видання із психології, соціології та філософії.

«Нау́ка і суспі́льство» — найдавніший науково-популярний часопис України. Заснований у серпні 1923 року.[1] На початку мав назву «Знаття», згодом «Знання», «Наука і життя». У складі редколегії були Д. І. Багалій, професори О. І. Білецький, К. Г. Воблий, О. О. Потебня, письменники Остап Вишня, Григорій Косинка, Володимир Сосюра, Павло Тичина та інші. У 70—80-х роках минулого століття тираж видання наближався до 100 тисяч примірників. У 80—90-х активно відстежував суспільно-політичні тенденції та описував злободенні суспільно-наукові проблеми. З часописом співпрацювали академіки НАН України О. С. Онищенко, В. П. Кухар, К. М. Ситник, Ю. М. Пахомов, доктори наук К. І. Чурюмов, Е. А. Пашицький, В. І. Кушерець, кандидати наук В. В. Сиротенко, В. П. Балушок, О. А. Адаменко і багато інших. Видання виходить під крилом Товариство «Знання» України (раніше — Тов-во «Знання» УРСР).

Редакція газети живе і творить для усіх своїх читачів, для людей різного віку, соціальної приналежності, віросповідання. У кожному номері підіймаються гострі соціальні проблеми, розглядаються життєві ситуації, які переживають читачі. І завжди автори статей знаходять потрібні, теплі слова, які доходять до серця кожного, пропонують шляхи вирішення проблем, знаходять разом з читачами вихід, здавалося б, з безвихідних обставин.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-12-10
16 грудня о 16.00 у читальній залі відбудеться вечір пам'яті "І вам слава, сині гори...", присвячений 110-річчю від дня народження Миколи Михайловича Бандусяка – відомого громадсько-політичного діяча Закарпаття, учасника українського національно-визвольного руху періоду Карпатської України та визвольних змагань за незалежність України, почесного просвітянина Закарпаття, сеньйора "Пласту".

 

2019-12-05

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Збирав я зорі і блакить...", яка присвячена 110-річчю від дня народження видатного українського поета, публіциста, вченого, культурно-освітного та релігійного діяча о. Степана-Севастіяна Сабола (Зореслава).

2019-12-05

Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за листопад 2019 р.".

2019-12-02

В Ужгороді видали бібліографічний покажчик відомого літературознавця і письменника Василя Ґабора

До 60-річчя відомого пресознавця, новеліста, літературознавця та упорядника серії «Приватна колекція» літературної аґенції «Піраміда» Василя Ґабора Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка підготувала бібліографічний покажчик. Видання вийшло у серії «Культура краю в особах» і відкриває багатогранний та плідний світ науковця із Закарпаття. Детальніше...

 

2019-12-02

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Василь Ґабор – письменник, видавець, літературознавець", присвячення 60-річчю від дня народження.

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".