Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2017-07-24

К 84
Б 48
 Березневі коти : 2 антологія АртФесту / уклад. V. Коврей. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 228 с. : іл. – Текст укр,. рос., словац. мовами.

Друга літературна антологія щорічного міжнародного АртФесту «Березневі коти» (2011-2015 рр.), що проходить незмінно першого весняного місяця в Ужгороді, містить тексти 60 років. Це більшість з тих письменників, котрі виступали за п’ять років на фестивалі, який еволюціонував: від еротичного до мистецького дійства любові та творчості, в найширшому розумінні цих слів. Тому різноманітні твори об’єднують в книжці переважно вітальний первінь та акт творення як найвищий прояв почуття.

К 85.3
В 68
Волонтир, Володимир Ілліч. Співає дитячий хор : навч. посіб.-практикум / В. І. Волонтир, О. Р. Волонтир. – Ужгород : Карпати, 2016. – 108 с. + Ноти.

Посібник складається з п’яти розділів. В першому розділі – вокально-хорові вправи на прикладі українських народних дитячих пісень, вокально-хорові ладо-інтонаційні вправи та розспівки. У другому, третьому і четвертому розділах систематизовано розміщені пісні і хорові твори для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку від одноголосся до чотириголосся. Одноголосі твори можуть виконуватися хором і як солоспіви, а дво-, три-, чотириголосі твори – хором і вокальним ансамблем. У п’ятому розділі – методичні рекомендації для роботи над творами, що увійшли до посібника.

К 84
Д 72
Драгун, Юлія Юріївна. Дзвінчики пастушків : вірші та колядки для рідної мами, для родини, Верховини й усієї України / Ю. Ю. Драгун ; вступ. ст. Ю. В. Шип. – Ужгород : Карпати, 2016. – 96 с. : іл.

Твори Ю. Драгун сповнені любов’ю до отчої землі, до її одвічно працьовитих людей, котрі прагнуть зробити свій край багатим і щасливим.

К 63.3
З-15
Задорожний, Володимир Євгенович. Історіографічні студії : наук. вид. / В. Є. Задорожний ; передм. І. В. Хланта. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 680 с. : кол.іл, портр.

Професор Володимир Задорожний є поважним фахівцем з історії України. Його соціально-професійний титул сконденсовано відлунить у декількох містких рядках: доктор історичних наук (1987), професор (1990), лауреат премії ім. І. Крип’якевича (1997), академік Міжнародної слов’янської академії наук (1998), заслужений працівник народної освіти України (1999), почесний професор УжНУ (2001), академік Академії наук вищої освіти України (2004).
У доробку професора В. Задорожного близько трьохсот наукових, навчально-методичних і популярних публікацій. Серед них п’ять монографій та науково-популярних книг, написаних одноосібно чи у співавторстві: «Зоря незгасна. Зв’язки Закарпаття з усією Україною і Росією. ІХ-ХХ ст.» (1986), «Товарне виробництво і торгівля на західноукраїнських землях (кінець XVII – перша половина ХІХ ст.)» (1989), «Велич і трагедія Карпатської України» (1993), «Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) у міжнародних відносинах (травень 1938 р. – березень 1939 р.)» (1999), «Курс історії української культури» (2009).

К 85.14
К 89
Кузьма, Вікторія Владиславівна. Вікторія Кузьма. Медитації на склі : альбом / В. В. Кузьма ; вступ. ст. Л. І. Біксей ; упоряд. Б. І. Кузьма. – Ужгород : Карпати, 2016. – 40 с. : іл.

Корені мистецтва малювання на склі мають свою історію і сягають давнини. Образотворчі ж набутки члена Національної спілки художників України Вікторії Кузьми, котра працює у цьому нелегкому жанрі, – завжди несподівані відкриття світу для глядача, примушуючи його разом з мисткинею задумуватися над долею людства і його у цім світі. У цих роздумах, стверджують мистецтвознавці, – емоційна живописна розкіш та шарм людяності.

К 63.5
Л 39
Ледней, Олеся Василівна. Довге. Обряди, звичаї, традиції : іст.-етногр. нарис (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / О. В. Ледней. – Ужгород : Патент, 2016. – 162 с. : кол.іл.

Широка і глибока наукова база, скрупульозні кількарічні польові дослідження, методичність у доборі, систематизації і аналізі зібраного та опрацьованого фактичного матеріалу у кінцевому результаті витворили працю, яка може і повинна слугувати багатьом колегам у викладанні основ народознавства не тільки в школах села Довге, але й сусідніх сіл.

К 86.3
П 31
Петрусь, Віталій Володимирович. Монастирі Хустщини : турист. путівник / В. В. Петрусь. – Ужгород : Патент, 2016. – 60 с. : кол.іл.

У туристичному путівнику подано коротку історичну довідку про монастирі Хустського району з часів їх заснування до наших днів.

К 85.3
П 33
Піров, Іван Васильович. Зерна любові та краси : навч.-метод. посіб. / І. В. Піров ; післяслово М. Д. Жабляк. – Ужгород : Карпати, 2016. – 216 с. : іл + Ноти.

Новий навчально-методичний посібник знаного далеко за межами Закарпаття вчителя-методиста, відмінника народної освіти України, композитора Івана Пірова з Мукачева присвячений музичній історії, передусім маршу, вальсу, польки, на яких, за переконаннями автора, тримається вся музична архітектура.
Окремими розділами представлені, авторські колядки, колискові, сценічний варіант жанрового обряду «Йван-день»із весняно-літнього циклу «Русаля».

К 63.362.3
П 61
 Посилення політичних репресій проти мешканців Закарпаття на завершальному етапі його радянізації. 1947-1953 рр. : зб. архів. док. і матеріалів / Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада, Держ. архів Закарпат. обл., Архів Упр. Служби безпеки в Закарпат. обл., Архів Голов. Упр. нац. поліції України в Закарпат. обл. ; упоряд., передм. О. М. Корсун. – Ужгород : Карпати, 2016. – 744 с. : іл.

Фундаментальна збірка висвітлює період посилення комуно-партійного й адміністративного тиску на мешканців краю в перші роки його перебування у складі радянської держави. На конкретних фактах розкривається підступна роль указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 травня 1947 р. «Про відміну смертної кари», що дав можливість органам МДБ застосувати до краян широкі заходи політичного переслідування та засудження на 25 років позбавлення волі в «особливих таборах» горезвісної каральної системи ГУЛАГу.
До збірника ввійшли архівні документи з фондів Державного архіву Закарпатської області, відомчих архівів Управління СБУ та Головного управління національної поліції України в Закарпатській області, окремі архівні матеріали з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка, Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства «Просвіта» та приватних збірок громадян.

К 63.5
Т 39
Тиводар, Михайло Петрович. Етнографія Закарпаття : іст.-етногр. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. історії стародав. світу та серед. віків. – 2-ге вид., випр. та доп. – Ужгород : Ґражда, 2017. – 440 с. : кол.іл.

У книзі в доступній формі розглянуто основні етапи етнічної історії та етногенезу, наведено етнографічне районування українців Закарпаття. Традиційна культура українців краю – господарство, житло, одяг, сім’я і сімейний побут, свята звичаї, обряди і світоглядні уявлення розглядаються на основі зібраних польових матеріалів та численних публікацій.

К 84
Ш 63
Шип, Юрій Васильович. Із Небом на Землі : духовні вірші та пісні / Ю. В. Шип. – Ужгород : Патент, 2017. – 542 с. : іл.

Нова книга духовних віршів та пісень «Із Небом на Землі» відомого письменника Юрія Шипа одухотворена змістом Святого Письма, побожністю народної мудрістю та християнської дидактики. Вона пройнята любов’ю до Бога, людини та праотчого краю, повчаннями, спонуками, пересторогами, медитаціями про вічне і тлінне, святе і грішне, красиве і потворне, про чесність і ницість, правду та кривду, добро і зло в людському житті.

К 82.3
Я 44
 Як чоловік кішку вчив працювати : укр. нар. родинно-побутові казки Карпат. регіону / Обл. орг.-метод. центр культури, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. та словник І. В. Хланта, відп. за вип. Г. В. Дрогальчук, відп. за вип. М. В. Делеган. – Ужгород : Патент, 2017. – 392 с. : іл.

До збірника ввійшли кращі зразки українських народних родинно-побутових казок Карпат (Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей). Записи здійснені видатними вітчизняними фольклористами, починаючи з середини ХІХ ст. і до наших днів. Окремим збірником родинно-побутові казки публікуються вперше.

 

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-12-10
16 грудня о 16.00 у читільній залі відбудеться вечір пам'яті "І вам слава, сині гори...", присвячений 110-річчю від дня народження Миколи Михайловича Бандусяка – відомого громадсько-політичного діяча Закарпаття, учасника українського національно-визвольного руху періоду Карпатської України та визвольних змагань за незалежність України, почесного просвітянина Закарпаття, сеньйора "Пласту".

 

2019-12-06
Найвідоміший український письменник Румунії Михайло Трайста презентує свою творчість в Ужгороді. У вівторок, 10 грудня, о 17.00 в Закарпатській обласній науковій бібліотеці імені Ф.Потушняка відбудеться зустріч із найвідомішим українським письменником Румунії Михайлом Гафією Трайстою. Пан Михайло є не тільки відомим літератором і журналістом, але й громадським діячем, активістом Союзу українців Румунії. Народився у 1965 році в селі Верхня Рівня на Мараморщині, неподалік Закарпаття. Пише українською та румунською мовами. Його п’єси ставлять відомі театри в Румунії. Кілька книжок Михайла Трайсти вже вийшли друком і в Україні. Зустріч в Ужгороді відбудеться в рамках літературного клубу «Читаємо разом» (модератор презентації – Олександр Гаврош).

 

2019-12-05

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Збирав я зорі і блакить...", яка присвячена 110-річчю від дня народження видатного українського поета, публіциста, вченого, культурно-освітного та релігійного діяча о. Степана-Севастіяна Сабола (Зореслава).

2019-12-05

Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за листопад 2019 р.".

2019-12-02

В Ужгороді видали бібліографічний покажчик відомого літературознавця і письменника Василя Ґабора

До 60-річчя відомого пресознавця, новеліста, літературознавця та упорядника серії «Приватна колекція» літературної аґенції «Піраміда» Василя Ґабора Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка підготувала бібліографічний покажчик. Видання вийшло у серії «Культура краю в особах» і відкриває багатогранний та плідний світ науковця із Закарпаття. Детальніше...

 

2019-12-02

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Василь Ґабор – письменник, видавець, літературознавець", присвячення 60-річчю від дня народження.

2019-11-26

10 грудня в читальній залі відбудеться марафон написання листів-2019 в Ужгороді. Початок о 16.30.
Марафон — щорічна глобальна правозахисна подія, що проводиться напередодні Міжнародного дня прав людини та об'єднує мільйони небайдужих людей у всьому світі. Цього року марафон присвячений молоді, що змінює цей світ на краще і чиї права опинилися під загрозою.

 

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2019-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "З рідним словом міцніє держава", присвячена Дню української писмемності та мови.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".