Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2017-07-24

К 84
Б 48
 Березневі коти : 2 антологія АртФесту / уклад. V. Коврей. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 228 с. : іл. – Текст укр,. рос., словац. мовами.

Друга літературна антологія щорічного міжнародного АртФесту «Березневі коти» (2011-2015 рр.), що проходить незмінно першого весняного місяця в Ужгороді, містить тексти 60 років. Це більшість з тих письменників, котрі виступали за п’ять років на фестивалі, який еволюціонував: від еротичного до мистецького дійства любові та творчості, в найширшому розумінні цих слів. Тому різноманітні твори об’єднують в книжці переважно вітальний первінь та акт творення як найвищий прояв почуття.

К 85.3
В 68
Волонтир, Володимир Ілліч. Співає дитячий хор : навч. посіб.-практикум / В. І. Волонтир, О. Р. Волонтир. – Ужгород : Карпати, 2016. – 108 с. + Ноти.

Посібник складається з п’яти розділів. В першому розділі – вокально-хорові вправи на прикладі українських народних дитячих пісень, вокально-хорові ладо-інтонаційні вправи та розспівки. У другому, третьому і четвертому розділах систематизовано розміщені пісні і хорові твори для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку від одноголосся до чотириголосся. Одноголосі твори можуть виконуватися хором і як солоспіви, а дво-, три-, чотириголосі твори – хором і вокальним ансамблем. У п’ятому розділі – методичні рекомендації для роботи над творами, що увійшли до посібника.

К 84
Д 72
Драгун, Юлія Юріївна. Дзвінчики пастушків : вірші та колядки для рідної мами, для родини, Верховини й усієї України / Ю. Ю. Драгун ; вступ. ст. Ю. В. Шип. – Ужгород : Карпати, 2016. – 96 с. : іл.

Твори Ю. Драгун сповнені любов’ю до отчої землі, до її одвічно працьовитих людей, котрі прагнуть зробити свій край багатим і щасливим.

К 63.3
З-15
Задорожний, Володимир Євгенович. Історіографічні студії : наук. вид. / В. Є. Задорожний ; передм. І. В. Хланта. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 680 с. : кол.іл, портр.

Професор Володимир Задорожний є поважним фахівцем з історії України. Його соціально-професійний титул сконденсовано відлунить у декількох містких рядках: доктор історичних наук (1987), професор (1990), лауреат премії ім. І. Крип’якевича (1997), академік Міжнародної слов’янської академії наук (1998), заслужений працівник народної освіти України (1999), почесний професор УжНУ (2001), академік Академії наук вищої освіти України (2004).
У доробку професора В. Задорожного близько трьохсот наукових, навчально-методичних і популярних публікацій. Серед них п’ять монографій та науково-популярних книг, написаних одноосібно чи у співавторстві: «Зоря незгасна. Зв’язки Закарпаття з усією Україною і Росією. ІХ-ХХ ст.» (1986), «Товарне виробництво і торгівля на західноукраїнських землях (кінець XVII – перша половина ХІХ ст.)» (1989), «Велич і трагедія Карпатської України» (1993), «Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) у міжнародних відносинах (травень 1938 р. – березень 1939 р.)» (1999), «Курс історії української культури» (2009).

К 85.14
К 89
Кузьма, Вікторія Владиславівна. Вікторія Кузьма. Медитації на склі : альбом / В. В. Кузьма ; вступ. ст. Л. І. Біксей ; упоряд. Б. І. Кузьма. – Ужгород : Карпати, 2016. – 40 с. : іл.

Корені мистецтва малювання на склі мають свою історію і сягають давнини. Образотворчі ж набутки члена Національної спілки художників України Вікторії Кузьми, котра працює у цьому нелегкому жанрі, – завжди несподівані відкриття світу для глядача, примушуючи його разом з мисткинею задумуватися над долею людства і його у цім світі. У цих роздумах, стверджують мистецтвознавці, – емоційна живописна розкіш та шарм людяності.

К 63.5
Л 39
Ледней, Олеся Василівна. Довге. Обряди, звичаї, традиції : іст.-етногр. нарис (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / О. В. Ледней. – Ужгород : Патент, 2016. – 162 с. : кол.іл.

Широка і глибока наукова база, скрупульозні кількарічні польові дослідження, методичність у доборі, систематизації і аналізі зібраного та опрацьованого фактичного матеріалу у кінцевому результаті витворили працю, яка може і повинна слугувати багатьом колегам у викладанні основ народознавства не тільки в школах села Довге, але й сусідніх сіл.

К 86.3
П 31
Петрусь, Віталій Володимирович. Монастирі Хустщини : турист. путівник / В. В. Петрусь. – Ужгород : Патент, 2016. – 60 с. : кол.іл.

У туристичному путівнику подано коротку історичну довідку про монастирі Хустського району з часів їх заснування до наших днів.

К 85.3
П 33
Піров, Іван Васильович. Зерна любові та краси : навч.-метод. посіб. / І. В. Піров ; післяслово М. Д. Жабляк. – Ужгород : Карпати, 2016. – 216 с. : іл + Ноти.

Новий навчально-методичний посібник знаного далеко за межами Закарпаття вчителя-методиста, відмінника народної освіти України, композитора Івана Пірова з Мукачева присвячений музичній історії, передусім маршу, вальсу, польки, на яких, за переконаннями автора, тримається вся музична архітектура.
Окремими розділами представлені, авторські колядки, колискові, сценічний варіант жанрового обряду «Йван-день»із весняно-літнього циклу «Русаля».

К 63.362.3
П 61
 Посилення політичних репресій проти мешканців Закарпаття на завершальному етапі його радянізації. 1947-1953 рр. : зб. архів. док. і матеріалів / Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада, Держ. архів Закарпат. обл., Архів Упр. Служби безпеки в Закарпат. обл., Архів Голов. Упр. нац. поліції України в Закарпат. обл. ; упоряд., передм. О. М. Корсун. – Ужгород : Карпати, 2016. – 744 с. : іл.

Фундаментальна збірка висвітлює період посилення комуно-партійного й адміністративного тиску на мешканців краю в перші роки його перебування у складі радянської держави. На конкретних фактах розкривається підступна роль указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 травня 1947 р. «Про відміну смертної кари», що дав можливість органам МДБ застосувати до краян широкі заходи політичного переслідування та засудження на 25 років позбавлення волі в «особливих таборах» горезвісної каральної системи ГУЛАГу.
До збірника ввійшли архівні документи з фондів Державного архіву Закарпатської області, відомчих архівів Управління СБУ та Головного управління національної поліції України в Закарпатській області, окремі архівні матеріали з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка, Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства «Просвіта» та приватних збірок громадян.

К 63.5
Т 39
Тиводар, Михайло Петрович. Етнографія Закарпаття : іст.-етногр. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. історії стародав. світу та серед. віків. – 2-ге вид., випр. та доп. – Ужгород : Ґражда, 2017. – 440 с. : кол.іл.

У книзі в доступній формі розглянуто основні етапи етнічної історії та етногенезу, наведено етнографічне районування українців Закарпаття. Традиційна культура українців краю – господарство, житло, одяг, сім’я і сімейний побут, свята звичаї, обряди і світоглядні уявлення розглядаються на основі зібраних польових матеріалів та численних публікацій.

К 84
Ш 63
Шип, Юрій Васильович. Із Небом на Землі : духовні вірші та пісні / Ю. В. Шип. – Ужгород : Патент, 2017. – 542 с. : іл.

Нова книга духовних віршів та пісень «Із Небом на Землі» відомого письменника Юрія Шипа одухотворена змістом Святого Письма, побожністю народної мудрістю та християнської дидактики. Вона пройнята любов’ю до Бога, людини та праотчого краю, повчаннями, спонуками, пересторогами, медитаціями про вічне і тлінне, святе і грішне, красиве і потворне, про чесність і ницість, правду та кривду, добро і зло в людському житті.

К 82.3
Я 44
 Як чоловік кішку вчив працювати : укр. нар. родинно-побутові казки Карпат. регіону / Обл. орг.-метод. центр культури, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. та словник І. В. Хланта, відп. за вип. Г. В. Дрогальчук, відп. за вип. М. В. Делеган. – Ужгород : Патент, 2017. – 392 с. : іл.

До збірника ввійшли кращі зразки українських народних родинно-побутових казок Карпат (Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей). Записи здійснені видатними вітчизняними фольклористами, починаючи з середини ХІХ ст. і до наших днів. Окремим збірником родинно-побутові казки публікуються вперше.

 

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-03-17

З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону.
До програми фестивалю «Нове українське кіно» увійшли: "Донбас", "Гірська жінка: на війні", "Герой мого часу", "Іній", "Брама", "Коли падають дерева", "Стрімголов".
https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/
 

21 березня запрошуємо на перегляд стрічки "Гірська жінка на війні". Початок о 17.30.
"Гірська жінка: на війні" – драма спільного виробництва України, Франції та Ісландії від режисера Бенедикта Ерлінгссона. Світова прем'єра стрічки відбулася в рамках Тижня критики Каннського кінофестивалю, де "Жінка на війні" удостоїлася призу за найкращу музику. Нещодавно сюжетом про екоактивістку зацікавилася Джоді Фостер – актриса планує зняти рімейк і зіграти в ньому головну роль.

Вхід вільний.

 

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".