Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2017-12-01

 

016:398.2(477)
С 98
Сюжетний покажчик українських народних казок / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; упоряд., пер. з рос. С. Д. Карпенко, за матеріалами фотокопії рукопису М. П. Андрєєва ; за ред. М. К. Дмитренко. – Біла Церква, 2015. – 164 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. 
 
Матеріали фотокопії сюжетного покажчика народних казок Миколи Петровича Андрєєва публікується вперше, хоча часткова були задіяні Іваном Березовським за укладання українського матеріалу до СУС (“Сравнительный указатель сюжетов. Восточнословянская сказка“. 1979).
Покажчик адресовано українським казкознавцям, фольклористам-викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто вивчає народну казку як феномен традиційної культури.
001.8
П 19
Пастушенко, Олена Василівна. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / О. В. Пастушенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. – 654 с. – Бібліогр.: с. 370-438.
 
У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з розвитком дисертаційних досліджень книги і періодики в період незалежності України, коли відбулося звільнення від ідеологічних обмежень у галузі дослідження національної культури, науки, освіти, державотворення, що дало змогу не лише активно розвивати свободу слова, а й проводити раніше заборонені або неактуалізовані дослідження історії книги, друку, преси, газетної та журнальної періодики, здійснити «інформаційний стрибок» в осмисленні власної історії та ролі книги і періодики у суспільному розвитку. З урахуванням аналізу дисертацій, присвячених книзі і періодиці як модельному об’єкту соціальних комунікацій, розглядається проблема створення консолідованого інформаційного ресурсу науки на базі наукових бібліотек як сучасних комунікаційних установ, запропоновано інтегровану модель інформаційно-аналітичної експертної системи соціокомунікаційного простору науки, що виконує експертні та прогностичні функції розвитку науки.
Орієнтовано на широке коло фахівців у галузі соціальних комунікацій, а також на усіх, хто цікавиться історією та сучасним станом книги і періодики та дослідженнями в цій сфері.
002.2(477)
П 44
Подільський книжник : альманах. – Вип. 4 (2011 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А.Тімірязєва ; авт. проекту, відп. за вип. Н. І. Морозова ; уклад. Т. Р. Соломонова ; ред. : М. Г. Спиця, О. Г. Поліщук. – Вінниця, 2012. – 128 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У четвертому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону минулого і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.
Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.
026
Б 59
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – Вып. 13 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.] ; междунар. редкол. А. С. Онищенко [и др.] ; ред. : Н. Б. Захарова, Т. П. Дубас. – К. : НБУВ, 2016. – 248 с. : рис. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – Текст рос. мовою.
 
У статтях даного випуску збірника розглядаються актуальні для наукових бібліотек проблеми. Особливу увагу приділено таким з них, як бібліометричні дослідження, створення фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка», розкриття особливостей використання бібліотеками можливостей соціальних
мереж в розвитку електронного уряду, онлайновий інформаційний сервіс в науковій бібліотеці. Для фахівців представляють інтерес статті, присвячені сучасним проблемам каталогізації, в яких узагальнюються результати наукових досліджень бібліотек, розглядаються інноваційні аспекти їх науково-практичної діяльності. Ювілейна рубрика присвячена 90-річчю ЦНБ НАН Білорусі. Традиційно велику увагу приділено історії бібліотек і бібліотечних зібрань, видавничої та міжнародної діяльності бібліотек.
Видання адресоване працівникам бібліотек, архівів, інформаційних служб, викладачам і аспірантам вузів, які готують фахівців в області бібліотечно-інформаційної діяльності.
002.2(477)
П 44
Подільський книжник : альманах. – Вип. 5 (2012 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту, відп. за вип. Н. І. Морозова ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. М. Г. Спиця. – Вінниця, 2013. –  164 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
002.2(477)
П 44
Подільський книжник : альманах. –  Вип. 6 (2013 р.) ; Вип. 7 (2014 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк. –  Вінниця, 2015. – 124 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
У цих випусках альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового життя регіону початку ХХ ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.
Готуючись до 200-річного ювілею від дня народження Т. Г. Шевченка, презентуються оригінальні матеріали.
Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотека-рям, бібліофілам, студентам, а також всім зацікавленим особам.
 
 

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".