Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2018-03-14
016:908(477)
К 78
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2011-2015 : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. В. Михайлова ; ред. Т. С. Кудласевич. – К. : НАКККіМ, 2017. – 156 с. – Імен. покажч.: с.130-145. – Геогр. покажч.: с. 146-154.
 
Черговий випуск метабібліографії містить інформацію про краєзнавчі бібліографічні, методично-бібліографічні та вебліографічні посібники, підготовлені публічними бібліотеками України в 2011–2015 рр.
Покажчик розрахований на наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, бібліотечних працівників, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, вчителів, студентів, музейних працівників, краєзнавців. 
016:94(477)
І-90
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Вощевська, О. Литвин [та ін.] ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова. – К. : НІБУ, 2017. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 560-623. – Геогр. покажч.: с. 624-640. – Бібліогр.: с. 641-649.
 Виходить з 1968 р.
 
Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2015 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій за 2013-2014 роки, які не увійшли в попередні випуски. 
Адресовано науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.
 
929(477)
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 14 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; за заг. ред. В. І. Попик ; редкол.: В. І. Попик, Т. І. Ківшар [та ін.]. – К. : НБУВ, 2016. – 384 с. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці праць та у підрядк. прим.
Заснований у 1996 році
 
Збірник наукових праць присвячений теоретичним та методичним засадам вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, проблемам, тенденціям і перспективам розвитку вітчизняної та світової біографіки і біобібліографії. Розглядаються питання історії та теорії української біографіки, термінології біографічних студій, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні матеріали маловідомих, недостатньо або упереджено висвітлених діячів української історії, науки та культури, наукові розвідки, присвячені біографіям неординарних постатей. 
Збірник орієнтований на дослідників, яких цікавлять проблеми біографіки та біографістики, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.
91.9: 78.34(4УКР)
Т33
Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (1997--2006) / Держ. іст. б-ка України ; підгот. В. П. Кисельова. – К. , 2007. – 126 с.
 
Бібліографічний покажчик “Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства”, який створений на основі однойменної електронної бази даних Національної історичної бібліотеки України, містить інформацію про опубліковані в 2007-2016 рр. книги, автореферати дисертацій, рецензії, статті з наукових збірників, періодичних та продовжуваних видань, що за своїм змістом відповідають проблематиці даного посібника.
 
91.1
Н 35
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань. 2015 / упоряд. : М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. – К. : Академперіодика, 2016. – 466 с. – Текст укр., рос., мовами. – Покажч.: с. 455-464. 
 
Подано інформацію про неперіодичні збірники наукових праць, монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2016 року.
091
І-21
Іванова, Ольга Андріївна. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : іст.-кодикол. дослідж. : альб. філіграней / О. А. Іванова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2016. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 247-253.
 
Запропонована книга є узагальнюючим дослідженням корпусу кириличних рукописних книг XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. В монографії розглядається репертуар рукописних книг на тлі історико-культурних обставин розвитку кириличної рукописної книжності XVI ст., аналізується комплекс питань, пов’язаних із атрибуцією рукописів, встановленням місця виробництва паперу з характерними філігранями, його використанням для написання рукописів в тійчи іншій країні, датуванням рукописних пам’яток тощо, досліджується зовнішнє оформлення рукописів та їхнє художнє оздоблення, надаються характеристики записів та висвітлюється їх роль як історичного джерела. 
Розглядаються етапи створення бази даних “КОДЕКС : Рукописні книги“, призначеної для зберігання структурованого кодикологічного опису, та методика її використання в кодикологічних дослідженнях.
У довідковому альбомі подано філіграні датованих рукописів XVI ст. з фондів ІР НБУВ.
Видання розраховане на кодикологів, істориків, літературознавців, бібліотечних та архівних працівників, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.
002.2(477)
У-45
Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014 –   .
Вип. 2 : Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Т. А. Галькевич, О. М. Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець. – 2016. – 924 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 743-783. – Покажч.: с. 784-826.
Двосторінковий титул
 
Другий випуск тритомника “Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського“  репрезентує результати наукового опрацювання колекції раритетних аркушевих образотворчих видань українського плаката 1965–1985 рр., що зберігаються у фондах відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ. У каталозі міститься вичерпна бібліографічна інформація про понад 6,5 тис.українських друкованих плакатів зазначеного періоду. До окремих позицій бібліографічного опису подано ілюстрації. Каталог містить допоміжні покажчики – іменний та покажчик імен художників-плакатистів, що забезпечують можливість мобільного пошуку різнопланової інформації та найповнішого розкриття науково-дослідницького потенціалу зібрання українського друкованого плаката з фондів НБУВ.
Видання  буде корисним мистецтвознавцям, художникам, культурологам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться цією тематикою.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-12-10
16 грудня о 16.00 у читільній залі відбудеться вечір пам'яті "І вам слава, сині гори...", присвячений 110-річчю від дня народження Миколи Михайловича Бандусяка – відомого громадсько-політичного діяча Закарпаття, учасника українського національно-визвольного руху періоду Карпатської України та визвольних змагань за незалежність України, почесного просвітянина Закарпаття, сеньйора "Пласту".

 

2019-12-06
Найвідоміший український письменник Румунії Михайло Трайста презентує свою творчість в Ужгороді. У вівторок, 10 грудня, о 17.00 в Закарпатській обласній науковій бібліотеці імені Ф.Потушняка відбудеться зустріч із найвідомішим українським письменником Румунії Михайлом Гафією Трайстою. Пан Михайло є не тільки відомим літератором і журналістом, але й громадським діячем, активістом Союзу українців Румунії. Народився у 1965 році в селі Верхня Рівня на Мараморщині, неподалік Закарпаття. Пише українською та румунською мовами. Його п’єси ставлять відомі театри в Румунії. Кілька книжок Михайла Трайсти вже вийшли друком і в Україні. Зустріч в Ужгороді відбудеться в рамках літературного клубу «Читаємо разом» (модератор презентації – Олександр Гаврош).

 

2019-12-05

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Збирав я зорі і блакить...", яка присвячена 110-річчю від дня народження видатного українського поета, публіциста, вченого, культурно-освітного та релігійного діяча о. Степана-Севастіяна Сабола (Зореслава).

2019-12-05

Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за листопад 2019 р.".

2019-12-02

В Ужгороді видали бібліографічний покажчик відомого літературознавця і письменника Василя Ґабора

До 60-річчя відомого пресознавця, новеліста, літературознавця та упорядника серії «Приватна колекція» літературної аґенції «Піраміда» Василя Ґабора Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка підготувала бібліографічний покажчик. Видання вийшло у серії «Культура краю в особах» і відкриває багатогранний та плідний світ науковця із Закарпаття. Детальніше...

 

2019-12-02

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Василь Ґабор – письменник, видавець, літературознавець", присвячення 60-річчю від дня народження.

2019-11-26

10 грудня в читальній залі відбудеться марафон написання листів-2019 в Ужгороді. Початок о 16.30.
Марафон — щорічна глобальна правозахисна подія, що проводиться напередодні Міжнародного дня прав людини та об'єднує мільйони небайдужих людей у всьому світі. Цього року марафон присвячений молоді, що змінює цей світ на краще і чиї права опинилися під загрозою.

 

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2019-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "З рідним словом міцніє держава", присвячена Дню української писмемності та мови.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".