Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2018-03-14
016:908(477)
К 78
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2011-2015 : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. В. Михайлова ; ред. Т. С. Кудласевич. – К. : НАКККіМ, 2017. – 156 с. – Імен. покажч.: с.130-145. – Геогр. покажч.: с. 146-154.
 
Черговий випуск метабібліографії містить інформацію про краєзнавчі бібліографічні, методично-бібліографічні та вебліографічні посібники, підготовлені публічними бібліотеками України в 2011–2015 рр.
Покажчик розрахований на наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, бібліотечних працівників, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, вчителів, студентів, музейних працівників, краєзнавців. 
016:94(477)
І-90
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Вощевська, О. Литвин [та ін.] ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова. – К. : НІБУ, 2017. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 560-623. – Геогр. покажч.: с. 624-640. – Бібліогр.: с. 641-649.
 Виходить з 1968 р.
 
Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2015 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій за 2013-2014 роки, які не увійшли в попередні випуски. 
Адресовано науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.
 
929(477)
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 14 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; за заг. ред. В. І. Попик ; редкол.: В. І. Попик, Т. І. Ківшар [та ін.]. – К. : НБУВ, 2016. – 384 с. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці праць та у підрядк. прим.
Заснований у 1996 році
 
Збірник наукових праць присвячений теоретичним та методичним засадам вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, проблемам, тенденціям і перспективам розвитку вітчизняної та світової біографіки і біобібліографії. Розглядаються питання історії та теорії української біографіки, термінології біографічних студій, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні матеріали маловідомих, недостатньо або упереджено висвітлених діячів української історії, науки та культури, наукові розвідки, присвячені біографіям неординарних постатей. 
Збірник орієнтований на дослідників, яких цікавлять проблеми біографіки та біографістики, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.
91.9: 78.34(4УКР)
Т33
Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (1997--2006) / Держ. іст. б-ка України ; підгот. В. П. Кисельова. – К. , 2007. – 126 с.
 
Бібліографічний покажчик “Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства”, який створений на основі однойменної електронної бази даних Національної історичної бібліотеки України, містить інформацію про опубліковані в 2007-2016 рр. книги, автореферати дисертацій, рецензії, статті з наукових збірників, періодичних та продовжуваних видань, що за своїм змістом відповідають проблематиці даного посібника.
 
91.1
Н 35
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань. 2015 / упоряд. : М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. – К. : Академперіодика, 2016. – 466 с. – Текст укр., рос., мовами. – Покажч.: с. 455-464. 
 
Подано інформацію про неперіодичні збірники наукових праць, монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2016 року.
091
І-21
Іванова, Ольга Андріївна. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : іст.-кодикол. дослідж. : альб. філіграней / О. А. Іванова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2016. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 247-253.
 
Запропонована книга є узагальнюючим дослідженням корпусу кириличних рукописних книг XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. В монографії розглядається репертуар рукописних книг на тлі історико-культурних обставин розвитку кириличної рукописної книжності XVI ст., аналізується комплекс питань, пов’язаних із атрибуцією рукописів, встановленням місця виробництва паперу з характерними філігранями, його використанням для написання рукописів в тійчи іншій країні, датуванням рукописних пам’яток тощо, досліджується зовнішнє оформлення рукописів та їхнє художнє оздоблення, надаються характеристики записів та висвітлюється їх роль як історичного джерела. 
Розглядаються етапи створення бази даних “КОДЕКС : Рукописні книги“, призначеної для зберігання структурованого кодикологічного опису, та методика її використання в кодикологічних дослідженнях.
У довідковому альбомі подано філіграні датованих рукописів XVI ст. з фондів ІР НБУВ.
Видання розраховане на кодикологів, істориків, літературознавців, бібліотечних та архівних працівників, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.
002.2(477)
У-45
Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014 –   .
Вип. 2 : Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Т. А. Галькевич, О. М. Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець. – 2016. – 924 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 743-783. – Покажч.: с. 784-826.
Двосторінковий титул
 
Другий випуск тритомника “Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського“  репрезентує результати наукового опрацювання колекції раритетних аркушевих образотворчих видань українського плаката 1965–1985 рр., що зберігаються у фондах відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ. У каталозі міститься вичерпна бібліографічна інформація про понад 6,5 тис.українських друкованих плакатів зазначеного періоду. До окремих позицій бібліографічного опису подано ілюстрації. Каталог містить допоміжні покажчики – іменний та покажчик імен художників-плакатистів, що забезпечують можливість мобільного пошуку різнопланової інформації та найповнішого розкриття науково-дослідницького потенціалу зібрання українського друкованого плаката з фондів НБУВ.
Видання  буде корисним мистецтвознавцям, художникам, культурологам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться цією тематикою.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-13

16 травня, о 17:00 в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка розпочнеться “ЧЕНДЕЙ-FEST 2019”. Відбудеться творча зустріч із членами журі Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея – українськими журналістами, письменниками Павлом Вольвачем, Галиною Плачиндою та доктором філологічних наук, чендеєзнавецем Сидором Кіралем. Модеруватиме ідейний натхненник конкурсу й фестивалю, письменник Олександр Гаврош.

Під час вечора також прем’єрно покажуть документальний фільм “Ясенова Івана Чендея” режисера В’ячеслава Бігуна, який працює над повнометражним фільмом про свого відомого земляка.

“ЧЕНДЕЙ-FEST 2019” – літературний фестиваль на пошану видатного українського прозаїка, громадського діяча, лауреата Шевченківської премії, автора сценарію до фільму “Тіні забутих предків”  Івана Чендея. Організатором літфесту є Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея.

 

2019-05-12

Презентація книг прози Люби-Параскевії Стринадюк “Як я ‘му жити на полонині” та “З-за гір’я. Щоденник любові”. “Як я ‘му жити на полонині” – гуцульська проза про життя на полонині, написана українською мовою, однак діалоги та пряма мова у ній передані – гуцульською. У цій книжці авторка описує, як буде жити високо в горах на далекій полонині Угорске, вплітаючи у текст спогади зі свого гуцульського дитинства. Ця книжка – це також спроба усунути стіну, яка через задавнені стереотипи, міфічний, овіяний легендами, образ гуцулів, утворилася між цим гірським самобутнім народом та людьми з долин, з міст.
“З-за гір’я. Щоденник любові” – коротка проза про щоденну любов, докладання зусиль і зрощення любові до життя, людей, до себе самої, через пізнання, стриманість, лагідність та уважність. Ця книга також про те, як почерез любов віднаходиш себе та своє покликання, очищуєшся і знову оживаєш для життя живою.

Люба-Параскевія Стринадюк, письменниця, перекладачка з німецької, народилася в гуцульському селі Замаґора Верховинського району Івано-Франківської області. Навчалася у Львівському університеті ім. І. Франка на факультеті іноземних мов, кафедра – ґерманістики. Мешкає і працює у Львові. Є авторкою прозових книг “У нас, гуцулів” (2014), “До данцу” (2015), “Вивчєрики” (2016), “Як я ‘му жити на полонині” (2018) та “З-за гір’я. Щоденник любові” (2019). Також переклала з німецької книги “Цісар Америки. Велика втеча з Галичини” Мартіна Поллака (2015), “Собакоїди та інші люди” Карла-Маркуса Ґауса (2017), “Сканери” Роберта М. Зоннтаґа (2018).

Чекаємо вас 17 травня о 16.00.

Вхід вільний.

 

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".