Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2018-03-15

908:821.161.2(477.87)
Б 20
Балега, Юрій Іванович. Особистість у вимірі часу : наук. вид. / Ю. І. Балега ; упоряд. Н. С. Ференц. – Ужгород : Ґражда, 2017. – 744 с. : портр, фот.

Юрій Балега – відомий літературознавець, прозаїк, громадсько-політичний діяч. Його перу належить великий корпус наукових, науково-публіцистичних статей, літературознавчих доповідей на вітчизняних та зарубіжних фахових конференціях, міжнародних українознавчих форумах тощо, чимало рецензій-рефлексій, літературно-критичних публікацій в місцевій та центральній періодиці, а також поважний доробок художніх творів.
Пропонована книга містить дев’ять розділів, автором частини з яких є Юрій Балега, а це, зокрема, автобіографія, щоденникові записи з 1992-2016 рр. Публікується незавершена повість «Хижа». Окремий розділ подає науковий та науково-публіцистичний доробок Юрія Балеги. Ще два – пропонують читачеві сприйняття та оцінку постаті Юрія Балеги і його життєвого набутку сучасниками, колегами по цеху, друзями та учнями. Фотоархів візуалізує інформацію про автора, його життєвий і творчий шлях, про епоху, в якій Юрію Балезі випало утверджувати своє розуміння особистих і загальнолюдських цінностей.

908(477.87)
Е 45
 Екскурсії Ужгородом : навч. посіб. з іст. екскурсознавства / Нац. спілка краєзнавців України ; за ред. Р. А. Офіцинський. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 338 с. : іл.

Посібник підготовлений колективом кафедри історії України Ужгородського національного університету і належно апробований у рамках громадської ініціативи – щонедільного проекту «Відкриті екскурсії Ужгородом».

908:323.1(477.87)
Е 88
 Етнонаціональна політика України: досвід Закарпаття : інформ.-аналіт. матеріали, м. Ужгород, Закарпат. обл. / Упр. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Каф. конституц. права та порівнял. правознавства юрид. ф-ту ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Центр культур нац. меншин Закарпаття ; відп. за вип. Л. Б. Секова. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 268 с. : іл, табл.

У збірнику представлено матеріали доповідей, статей та повідомлень щодо питань ролі, значення та впливу громадянського суспільства на формування державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті.
Зроблено аналіз тенденцій і подальших перспектив розвитку етнонаціональних процесів у контексті реалізації чинних нормативно-правових актів України, які регулюють міжнаціональні та державно-громадянські відносини.

908:633.88
К 66
Кормош, Світлана Михайлівна. Теоретичні і практичні підходи щодо ведення селекції й насінництва малопоширених лікарських та овочевих культур : (собачої кропиви п’ятилопатевої, любистку лікарського та перцю солодкого типу паприки) : монографія / С. М. Кормош, Т. К. Горова ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Закарпат. держ. с.-г. дослід. станція. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 132 с. : табл.

У монографії висвітлено наукові питання щодо визначення ботаніко-біологічних особливостей генофоду любистку лікарського, собачої кропиви п’ятилопатевої та перцю солодкого типу паприки. Апробовано технологію диференціації сортів з різним проявом фенотипу і проведено оцінку вихідного матеріалу за основними цінними господарськими ознаками. За результатами проведених досліджень відображено параметри варіабельності кількисних і якісних ознак вихідного матеріалу, виділено джерела за скоростиглістю, продуктивністю, хімічним складом і стійкістю проти факторів навколишнього середовища та основних шкідливих мікроорганізмів.
Обґрунтовано та розроблено методологічні підходи створення моделі сортів на основі модифікації традиційних методів, удосконалено схему селекції для отримання сортів любистку лікарського, собачої кропиви п’ятилопатевої та перцю солодкого типу паприки за коротший термін, відпрацьовано елементи технології вирощування наземної маси та насіння, розроблено технологію дозарювання та сушіння продукції перцю солодкого типу паприки, надано результати щодо апробації нових підходів до створення конкурентроспроможних сортів любистку лікарського, собачої кропиви п’ятилопатевої й перцю солодкого типу паприки та розраховано економічний ефект від вирощування створених конкурентоспроможних сортів Корал, Красуня та Берегівський.

908:378.4(477.87)
М 17
 A Magyar történelem oktatása az Ungvári Nemzeti Egyetemen = Викладання історії Угорщини в Ужгородському національному університеті : наук. вид. / szerkesztette É. Kiss. – Ungvár : РІК-У, 2017. – 224 с. : il. – Текст угор. мовою.

Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції вже багато років професійно забезпечує викладання історії Угорщини. Визначними є і наукові здобутки колег кафедри, які на високому професійному рівні досліджують різні аспекти угорської історії. Дане наукове видання – це підсумок наукової, викладацької та виховної роботи співробітників кафедри Історії Угорщини та європейської інтеграції.

908:332.15(477.8)
М 38
Машіка, Ганна Василівна. Географія господарського потенціалу Карпатського регіону : монографія / Г. В. Машіка ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 324 с. : рис., табл.

У монографії розкриті теоретичні основи суспільно-географічного дослідження господарського потенціалу регіону, чинники формування, проведено оцінку та запропоновано концептуальні основи ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону. Здійснено прогнозування ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону, запропоновано стратегію підвищення ефективного використання господарського потенціалу та окреслено розвиток і ефективне використання господарського потенціалу Карпатського регіону на засадах «зеленої» економіки, ресурсозбереження та інноваційного розвитку, а також з позицій сталого розвитку.

908:342.72/.73(477.87)
Р 68
 Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті: конституційно-правовий аспект : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Ужгород, Закарпат. обл., Україна / Від. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Каф. конституц. права та порівнял. правознавства юрид. ф-ту ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Центр культур нац. меншин Закарпаття ; відп. за вип. Л. Б. Секова. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 240 с. : іл.

У збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції «Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті: конституційно-правовий аспект».
Зроблено аналіз тенденцій і подальших перспектив розвитку етнонаціональних процесів у контексті реалізації чинних нормативно-правових актів України, які регулюють міжнаціональні та державно-громадянські відносини.

908:377(477.87)
У-33
 Ужгородський коледж культури і мистецтв : 70 років творчості, здобутків і визнань : [кн.-альб.] / ред. О. В. Головчук. – Мукачево : ZORIANa, 2017. – 104 с. : фот.кольор.

Книжка-фотоальбом «Ужгородський коледж культури і мистецтв : 70 років творчості, здобутків і визнань» – це фотоподорож від далекого 1947-го, коли було відкрито Хустський культосвітній технікум, до теперішнього ювілейного 2017-го року, коли Ужгородський коледж культури і мистецтв є одним із знакових навчальних закладів Закарпаття. Всі сім десятиріч, в різні історичні епохи, сильний і творчий педагогічний колектив разом зі студенством помітно впливав на культурно-просвітницьке життя Срібної землі, плекаючи й передаючи з покоління у покоління неповторність та самобутність культури і мистецтва нашого багатонаціонального краю.


908:94(477.87)
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. Історія Ужгорода у датах і подіях / С. Д. Федака. – Ужгород : ІВА, 2017. – 56 с.

У довіднику подано максимально детальну хронологію історії Ужгорода, уміщено понад тисячу дат з короткими характеристиками подій, що на них припадають. Розглянуто переважно соціально-економічний та політичний розвиток міста, історію його найвідоміших архітектурних і  скульптурних пам’яток, зміни у господарському, церковно-релігійному і культурному житті. Особливу увагу приділено видатним ужгородцям.

821.162.4
Ю 71
Юрік, Любош. Рік довший ніж сторіччя : життєва історія Александра Дубчека : роман / Л. Юрік ; пер. зі словац. І. Ю. Яцканин. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2017. – 512 с. : портр.

Біографічний роман сучасного словацького письменника Любоша Юріка про найвідомішого словака – Александра Будчека. Він наближує останні дні його життя від трагічної аварії до смерті у тиші лікарняної палати. Автор подає захопливий і багатовимірний образ політика Александра Дубчека (1921-1992) – ключової особистості «Празької весни», котра могла стати і одною з центральних особистостей післялистопадневого розвитку (1989 р.), якби його активне життя не зупинила аварія, обставини якої так і залишились огорнуті покровом таємниці.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-12-10
16 грудня о 16.00 у читільній залі відбудеться вечір пам'яті "І вам слава, сині гори...", присвячений 110-річчю від дня народження Миколи Михайловича Бандусяка – відомого громадсько-політичного діяча Закарпаття, учасника українського національно-визвольного руху періоду Карпатської України та визвольних змагань за незалежність України, почесного просвітянина Закарпаття, сеньйора "Пласту".

 

2019-12-06
Найвідоміший український письменник Румунії Михайло Трайста презентує свою творчість в Ужгороді. У вівторок, 10 грудня, о 17.00 в Закарпатській обласній науковій бібліотеці імені Ф.Потушняка відбудеться зустріч із найвідомішим українським письменником Румунії Михайлом Гафією Трайстою. Пан Михайло є не тільки відомим літератором і журналістом, але й громадським діячем, активістом Союзу українців Румунії. Народився у 1965 році в селі Верхня Рівня на Мараморщині, неподалік Закарпаття. Пише українською та румунською мовами. Його п’єси ставлять відомі театри в Румунії. Кілька книжок Михайла Трайсти вже вийшли друком і в Україні. Зустріч в Ужгороді відбудеться в рамках літературного клубу «Читаємо разом» (модератор презентації – Олександр Гаврош).

 

2019-12-05

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Збирав я зорі і блакить...", яка присвячена 110-річчю від дня народження видатного українського поета, публіциста, вченого, культурно-освітного та релігійного діяча о. Степана-Севастіяна Сабола (Зореслава).

2019-12-05

Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за листопад 2019 р.".

2019-12-02

В Ужгороді видали бібліографічний покажчик відомого літературознавця і письменника Василя Ґабора

До 60-річчя відомого пресознавця, новеліста, літературознавця та упорядника серії «Приватна колекція» літературної аґенції «Піраміда» Василя Ґабора Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка підготувала бібліографічний покажчик. Видання вийшло у серії «Культура краю в особах» і відкриває багатогранний та плідний світ науковця із Закарпаття. Детальніше...

 

2019-12-02

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Василь Ґабор – письменник, видавець, літературознавець", присвячення 60-річчю від дня народження.

2019-11-26

10 грудня в читальній залі відбудеться марафон написання листів-2019 в Ужгороді. Початок о 16.30.
Марафон — щорічна глобальна правозахисна подія, що проводиться напередодні Міжнародного дня прав людини та об'єднує мільйони небайдужих людей у всьому світі. Цього року марафон присвячений молоді, що змінює цей світ на краще і чиї права опинилися під загрозою.

 

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2019-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "З рідним словом міцніє держава", присвячена Дню української писмемності та мови.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".