Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2018-07-12

502.2(477.87)
Б 12
Бабічин, Юрій Юрійович.Національний природний парк «Синевир»: становлення і розвиток / Ю. Ю. Бабічин ; передм. M. Дербака. – Ужгород : Патент, 2017. – 184 с. : іл.

У книзі подано матеріали про етапи становлення і розвитку національного природного парку «Синевир» – природно-заповідної установи загальнодержавного значення, що створена у 1989 р. з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

821.161.2(477.87)
Г 12
Гаврош, Олександр. Останній опришок Микола Шугай / О. Гаврош. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 160 с.

У книжці зібрані документальні розповіді відомого журналіста і письменника Олександра Гавроша про одного з останніх українських опришків Миколу Шугая (1898–1921). Постать закарпатського розбійника досі є творчою інспірацією для наших сусідів – чехів та словаків. За кордоном про нього видають книжки, ставлять п’єси, знімають фільми. В Україні про Миколу Шугая все ще знають мало. Досі документальної книжки про нього для широких читацьких кіл у нас не видавали. Значна частина у нашому виданні приділена чеським першоджерелам, які вперше оприлюднюються українською.

630(477.8)
Д 37
Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини": історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту = THE 10th Anniversary since the inscription of the Unesco world heritage property "Primeval beech forests of the Carpathians and the ancient beech forests of Germany": history, status and problems of the integrated management system implementation : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., Україна, М. Рахів, 26-29 вересня 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Закарпат. облдержадмін., Карпат. біосфер. заповідник ; М-во екології та природ. ресурсів України, Закарпат. облдержадмін., Карпат. біосфер. заповідник. – Львів : Растр-7, 2017. – 416 с. : рис., табл.

У матеріалах збірника розглядаються результати досліджень науковців з історії створення транснаціонального українсько-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини”, впровадження інтегрованої системи менендженту, залучення місцевих громад, громадських організацій та інших зацікавлених груп для його збереження.
Аналізується стан та перспективи поглиблення наукових досліджень, еколого- освітньої роботи та впровадження сталого розвитку в регіоні розташування об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; антропогенні загрози та ризики катастроф на об’єктах глобальної цінності; досвід та проблеми організації освітніх та інформаційних програм спрямованих на популяризацію та формування поваги й прихильності людей до Всесвітньої спадщини; шляхи удосконалення законодавства для її збереження.

821.161.2(477.87)
Д 71
Дочинець, Мирослав. Світло семи днів : маленькі історії для душі / М. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2018. – 207 с.

Ми гадаємо, що в світі все просто. Так, все просто. Але зовсім не так. Письменник, лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець сповідує кредо свого вчителя Григорія Сковороди – з видимого пізнавати невидиме. Щоби наблизитись до людського образу, який залишається для нас найбільшою таємницею. Неосяжним словом проникнути у Всесвіт душі.
Це маленькі історії про велике, значуще, вічне. Це – наближення до істин, огорнутих у живе слово, які не просто щось виражають, а направду вражають. Це – спроба в хаосі життя пізнати заповідану нам радість. Це – наповнення світлом наших днів і трудів, нашого тривку в цьому незбагненному світі.

354(477.87)
Д 84
Дурдинець В. В.Робити людям добро і віддано служити інтересам України – сенс усього мого життя / В. В. Дурдинець ; упоряд., вступ. слово М. І. Алмашія. – Ужгород, 2017. – 732 с.: іл.

У книзі відомого на Україні та далеко за її межами державного та політичного діяча Василя Васильовича Дурдинця вміщено мемуари про його життєдіяльність та чисельні виступи, статті, інтерв’ю, що відображають шістдесятирічну багатогранну його діяльність на ниві державотворення, становлення, розвитку й зміцнення суверенітету, визнання світовою спільнотою України як демократичної держави та її авторитет на міжнародній арені, розкривають його значний внесок у гарантування національної безпеки країни, населення й запобігання надзвичайних ситуацій, зміцнення обороноздатності України, правоохоронних органів, боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

39(477.87)
Е 88
Етніка Карпат : наук. щоріч. : ст. та матеріали етногр. експедицій. – Вип. 2 / КЗ “Закарпат. музей нар. архітектури та побуту” Закарпат. обл. ради, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії України ; редкол. : М. П. Тиводар, М. П. Зан [та ін.]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2017. – 184 с. : іл.

 

Другий випуск наукового щорічника «Етніка Карпат» містить матеріали, зібрані під час проведення етнографічної практики студентів другого курсу історичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Практика була проведена у формі комплексної наукової експедиції з 29 червня по 19 липня 2016 року у Великому Бичкові та навколишніх селах. Учасники експедиції досліджували питання релігійно-церковної свідомості та знань місцевого населення, рівня міжетнічної толерантності в середовищі українців та румунів обстежуваного району, проводили порівняльне дослідження цвинтарів у гуцульських та румунських селах, традиційних господарських занять, розвитку ремесел, традиційного народного будівництва та одягу, родинної і календарної обрядовості, народної демонології та народної магії.
До щорічника ввійшли наукові статі керівників та учасників експедиції, а також кращі інтерв’ю, зібрані студентами.
 

821.161.2(477.87)
З-62
Зимомря, Микола. Візерунок життєвих стежин / М. Зимомря. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 504 с.

Література факту покликана обстоювати як важливість фіксації життєвих подій, так і об'єктивність висвітлення упорядкованих авторських записів. Усе це творить у збірці «Візерунок життєвих стежин» самобутній універсум, що охоплює плодотворні зв'язки автора книжки з традицією національного письменства, а також із вартостями трансцендентного характеру.

908(477.87)
Л 64
Літераті, Тетяна.  Олександрівна. Втрачений Ужгород : мандрівка старим містом : [іст.- краєзн. нариси] / Т.О. Літераті. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 204 с. : фот.

Це друга книжка історико-краєзнавчих нарисів ужгородської журналістки Т. Літераті, в якій автор продовжила досліджувати історію міста через призму життя його мешканців. У цьому виданні забуті історії довоєнного Ужгорода розкриваються за певним маршрутом, позначеним на карті. Тож і корінним ужгородцям, і гостям міста буде легше зорієнтуватися і зрозуміти, про який будинок і яку вулицю старовинного Ужгорода розповідає автор.

378.4(477.87)
Л 64
Літопис факультету іноземної філології Ужгородського національного університету (1966–2016) : 50-річчю ф-ту інозем. філолог. присвячується / уклад. Е. В. Швед, О. Г. Дацьо. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 232 с. : іл.

Підготовка до друку видання “Літопис факультету іноземної філології УжНУ“ зумовлена тим, що у жовтні 2016 р. факультет відзначив свій піввіковий ювілей. Факультет іноземної філології є однією з найдавніших структур УжНУ, що має свої давні традиції та чимало вагомих наукових здобутків. Однак бракує видання, яке б могло зафіксувати історію становлення та розвитку цього потужного підрозділу вишу. Саме таку прогалину покликано заповнити видання.
Пропонована праця складається з двох частин:
– хронологічно укладеного фактажу життя факультету, джерелом якого є архівні дані, газетні публікації, спогади ветеранів та деканів факультету, а також сучасних його співробітників;
– матеріалу, що ілюструє життя факультету у фотографіях.
Ознайомившись із виданням, читач отримає змогу довідатись, як із невеличкої структури, що розміщувалась спершу у декількох аудиторіях, сформувався потужний науковий осередок зі своїми традиціями та здобутками.

821.161.2(477.87)
Л 93
Любка, Андрій. Кілер+ / А. Любка. – Чернівці : Книги – XXI, 2018. – 176 с.

 «Кілер+» – перша і водночас найновіша прозова книжка А. Любки. Перша, оскільки саме цими текстами він дебютував у жанрі короткої прози, а найновіша, бо спеціально для цього видання автор написав два нові оповідання. У цій збірці відчувається, як письменник шукає свій голос – часом опираючись, а інколи піддаючись впливам своїх улюблених Чарлза Буковські, Мілана Кундери і Єжи Пільха, – будує детективні сюжети, змальовує відверті еротичні сцени, описує заокеанські міста, жартує і провокує. Часто кажуть, що перша книжка письменника є найщирішою, бо саме в ній він відкривається повністю. «Кілер+» – із таких книжок.

 

821.161.2(477.87)
М 19
Малик, Галина. Принцеса Мішель і король Грифаїни та Пригода в зачарованому місті / Г. Малик ; худож. Е. Є. Флерова. – Харків : Ранок, 2018. — 112 с. : іл.

Серія «Шкільна бібліотека» ознайомить читачів із цікавими творами класиків української літератури та сучасними українськими письменниками. Ретельно дібрані твори розширять коло читання молодших школярів. Кожна збірка стане необхідним доповненням власної бібліотеки сучасного читача. Колоритні ілюстрації до творів сприятимуть розвитку художньо-образного мислення читачів.
Герої казкових історій Г. Малик вирушають у захоплюючі подорожі, де на них чекають неймовірні пригоди, нові знайомства, дивовижні перевтілення та цікаві випробування. Запрошуємо вас до чарівної подорожі. Сміливо вирушайте в путь!

792.07(477.87)
М 29
Марушка, Іван. Граючий тренер : про пережите, про зустрічі в театрі, в кіно і у небі, про здійнене і про те, що не збулося / І. Марушка. – Ужгород : Карпати, 2017. – 104 с. : іл.

Спогади Івана Петровича Марушки про час і про себе віддзеркалюють долю простого хлопця із селянської родини із Виноградівщини, якому судилося стати першим у післявоєнні роки на Закарпатті актором і театральним режисером із столичною фаховою освітою, а відтак стояти біля джерел і організовувати та утверджувати телебачення у нашому краї.
З висоти своїх років (у серпні 2016-го автор відзначив своє 85-ліття) І. П. Марушка пише про пережите, про зустрічі в театрі, в кіно і у небі, про митців, з якими довелося працювати і зустрічатися, про здійснене і про те, що не збулося.

821.161.2(477.87)
М 42
Меденці,  Маргарита Василівна. Усміхнений будинок : казки та історії : для серед. шк. віку / М. Меденці ; худож. оформл. М. Є. Басманової. – Ужгород : Патент, 2018. – 112 с. : іл.

На сторінках чергової книжки М. Меденці перемагає добро, оживають традиції, утверджується національна самобутність, а також виховується відповідальне ставлення до природи, її багатств. Твори вражають інтелектуальною та духовно-просвітницькою наповненістю. Більшість казок та історій авторки, хоч і проникають у глиб минулого і базуються на легендах, все ж вони постають перед читачем вирішенням проблем сьогодення, зміцнюють людську гідність – передусім доброзичливістю, порядністю й мужністю героїв, котрі шанують народні звичаї, сповідують усталені норми моралі.

352(477.87)
П 18
Партнерство у плині часу : перспективи побратимства Дармштадт–Ужгород = Partnerschaftim Wandel der Zeit : perspektivean der Stadtepartnerschaft Darmstadt Uzhgorod / Partnerschaft sveresn Darmstadt–Uzhgorod, Projektbüro “DarmstädterYaus“  = Партнерське об’єднання Дармштадт–Ужгород, Бюро проекту “Дармштадський дім“/ упоряд. та перекладачі : В. Синьо, С. Рішко, I. Баран. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра“, 2018. – 100 с. : іл. – Текст укр. та нім мовами.

Це побратимство почалося майже три десятки років тому із Міжнародних дитячих ігор, що стали своєрідним першим тоненьким місточком, який з’єднав дорослих і дітей двох країн. І це символічно, адже теперішнє покоління – ровесник нашої дружби – вже будує не лише свої долі, а й наші міста.

631.14(477.87)
П 27
Пермакультура та екологічно-безпечне землеробство : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 лют. 2018 р. = Permaculture and organic agriculture  : internatiol scientific and practical conference  February 24-25, 2018 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Л. Г. Маргітай, Я. С. Гасинець [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2018. – 160 с. – Текст укр., англ., пол. мовами.

Збірник містить наукові матеріали, які присвячені основним проблемам екологічно безпечного землеробства та пермакультури. Також розглядаються питання органічного землеробства, використання біологічних методів захисту рослин, біологічних препаратів в землеробстві. Висвітлено проблематику збереження біорізноманіття та відтворення родючості ґрунтів, управління водними ресурсами, ролі лісової і лучної рослинності у формуванні ґрунту, ґрунтової мікробіології.

016:81(477.87)
П 48
Покликання : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народж. Павла Павловича Чучки / уклад. : Л. О. Мельник, Н. С. Лехман, О. В. Бряник ; передм. С. М. Пахомової ; відп. за вип. М. М. Медведь ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. словац. філол., Наук. б-ка. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 224 с. : іл.

Біобібліографічний покажчик присвячено 90-річчю від дня народження заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філологічних наук, професора, українського лінгвіста, дослідника сучасної та історичної ономастики, діалектології, лексикографії, мови писемних пам'яток, міжмовних контактів, Павла Павловича Чучки.

75.046(477.87)"176/191"
П 75
Приймич, Михайло Васильович. Церковний живопис Закарпаття : станк. та монумент. живопис іст. Закарпаття до першої половини XX ст. : іст.-мистецтвознавчі нариси / М. В. Приймич. – Ужгород : Карпати, 2017. – 248 с. : іл.

Сьогодні можемо говорити, що мистецька школа Закарпаття сформувалася не тільки на основі народної культурної традиції, високоякісної європейської художньої освіти і модерних ідеалів основоположників, але значною мірою і завдяки існуванню попередніх місцевих живописних традицій, передусім церковного живопису. Професійне церковне малярство стало підвалиною розвитку образотворчого мистецтва, починаючи від другої половини XVIII ст., а відтак забезпечило його подальший розквіт упродовж XIX–XX століть.
Про це – історико-мистецтвознавчі нариси провідного дослідника сакрального мистецтва Закарпаття, кандидата мистецтвознавства Михайла Приймича.

908(477.87)
У-33
Ужгород – фотоальбом / упоряд. : С. Денисенко, А. Рущак, Т. Смріга ; текст Т. Смріга. – Ужгород : [РІК-У], 2017. – 192 с. : іл.

Ужгород – адміністративний центр Закарпатської області, найзахідніший та найменший в Україні. Принади древнього та колоритного міста з багатою історією, яка налічує більше 1100 років відображені у світлинах знаних майстрів фотографії. Не дивно, що за часи свого існування місто, яке побувало у складі п’яти різних держав, поєднало культуру багатьох народів і стало затишною домівкою для людей різних національностей.

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".