Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2018-10-22
930.2
О-75
Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт.-упоряд. : С. В. Старовойт, А. І. Шаповал [та ін.] ; редкол. : Л. М. Яременко, С. В. Старовойт [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 772 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – Імен. покажч.: с. 665-751.
 
У Путівнику містяться дані про кількісний і видовий склад комплексу документів особових архівних фондів видатних вчених Національної академії наук України, що зберігаються в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і містять інформацію про життя та діяльність визначних осіб української науки, діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення та хронологічно охоплюють період від середини XVIII до початку XXI століття.
Розрахований на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться історією, наукою та культурою України.
016:025.17(477-25) 
С 60
Солонська, Н. Г. Українська канадіана : анот. покажч. вид. з фонду Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського / Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НАН України: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 176 c. – Імен. покажч.: с.153-162. – Покажч. назв : с. 163-172. – Абет.-Предм. покажч.: с. 173.
 
До бібліографічного покажчика включено книги українською та англійською мовами з історії поселення українців у Канаді, які зберігаються у фондах відділу зарубіжної україники Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Праця розрахована на істориків, політологів, етнологів, бібліографів, культурологів, дослідників української культури, працівників інформаційно-бібліотечних і видавничих структур, широке коло читачів, які виявляють інтерес до історії України, зокрема, до історії української діаспори.
001.3(477) 
О-64
Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; упоряд. : Л. М. Яременко, О. В. Січова [та ін.] ; редкол. : В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Ін-т архівознавства, 2017. – 312 c. : табл. – Бібліогр.: с. 299-306. 
 
До збірника увійшли нормативні та методичні документи, що регламентують питання організації архівної справи і діловодства в НАН України. Серед них розпорядчі документи Президії НАН України, витяги з нормативно-пра¬вових актів, типові та примірні внутрішньоакадемічні нормативні документи, методичні рекомендації та ін., призначені для практичного використання керівництвом, працівниками архівів і діловодних служб установ, організацій та підприємств НАН України. Також матеріали збірника стануть у нагоді дослідникам, які вивчають питання організації архівної справи в науково-дослідних установах і документування їх управлінської та науково-дослідної діяльност
316.48(470:477) 
Ф 79
Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст : [монографія] / В. М. Горовий, О. С. Онищенко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 212 c. – Бібліогр.: с. 189-209 та у підряд. прим.
 
У монографії розглядаються процеси вдосконалення організації інформаційного ресурсу для ефективного використання в суспільній  еволюції, зростаючого значення наративних інформаційно-аналітичних продуктів, у тому числі й тих, що пов’язані з використанням  в антагоністичних протистояннях  між державами в інформаційному суспільстві.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.
016:070(477) 
Г 13
Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.- уклад. Н. М. Носкіна ; авт.-уклад. В. Г. Дригайло [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 984 c. – Покажч.: с. 791-979. 
 
Каталог «Газети України 1956–1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 6216 бібліографічних описів, з них – 4343 газети різного типу: республіканські, обласні, міські, районні та низові (фабрично-заводські, шахтні, освітянські, будівельні та ін.). У каталозі вперше описано колгоспні багатотиражки. До каталогу також внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки. Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.
 
097(100) 
Д 33
Дениско, Л. М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 352 c. – Бібліогр.: с. 281-318. – Імен. покажч.: с. 319-345. 
 
У каталозі вперше представлено зображення та описи екслібрисів різних видів, які засвідчують власність приватних осіб або різних приватних і державних установ на книги, які нині входять до колекції рідкісних видань відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ. Вперше презентовано описи книжкових знаків книгарень, книжкових складів, палітурних майстерень та інших подібних закладів, власники яких у різний час мали стосунок до примірників колекції. Хронологічно каталог охоплює книжкові знаки XVII-XX, переважно XIX – початку XX ст. Знаки розподілено на шість розділів і подано за іменами власників чи назвами установ-власників у алфавітному порядку. Описи книжкових знаків  супроводжуються даними про власника та його бібліотеку, а також інформацію про книги на яких цей знак міститься.
Каталог стане у пригоді книгознавцям, бібліотекарям, бібліоткознавцям, бібліографам, мистецтвознавцям, бібліофілам, антикварам, колекціонерам книжкових знаків. 
001(477) 
У-45
Україна. Наука і культура. Вип. 36 / Нац. акад. наук України, Т-во "Знання" України, Мала Акад. наук України ; ред. рада : А. Г. Загородній, С. О. Довгий [та ін.]. – К., 2015. – 512 c. – Бібліогр. у підрядк. прим. та наприкінці ст.
 
Презентована книга «Україна. Наука і культура» це книга про час, в якому живемо, яким його бачать і відчувають автори 
Зима Майдану в словах і образах – поверне читача в неохололу пам'ять, яка ще довго, якщо не завжди, буде з нами. А далі – Україна столітньої давнини, де троє молодих романтиків вирушають з Перемишля до Шевченкової вітчизни. Ідуть пішки від села до села, щоб зблизька пізнати омріяний край. Їхні мандри скажуть багатьом з нас щось дуже важливе про Україну теперішню.
Учені ведуть мову про нинішній стан і задачі науки про завтра, її місце в суспільному поступі.
Поет Олег Лишега, прочитаний Іваном Дзюбою, музика Святослава Крутикова, як її чує Олена Зінькевич, живопис Олени Яблонської та Євгенія Волобуєва (про це пише їхня дочка Наталія) - все це надзвичайно цікаві сторінки українського мистецького життя.
Під рубрикою «З творчої лабораторії», друкується нове дослідження доктора філологічних наук, професора Костянтина Тищенка - про мовні витоки козацьких реалій. «Острів Надії» – майбутня книга листування Надії Суровцової та Ярослава Дашкевича, з фрагментами якої можна познайомитись вже сьогодні. Видання розраховано на широке коло читачів.
 


Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-13

16 травня, о 17:00 в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка розпочнеться “ЧЕНДЕЙ-FEST 2019”. Відбудеться творча зустріч із членами журі Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея – українськими журналістами, письменниками Павлом Вольвачем, Галиною Плачиндою та доктором філологічних наук, чендеєзнавецем Сидором Кіралем. Модеруватиме ідейний натхненник конкурсу й фестивалю, письменник Олександр Гаврош.

Під час вечора також прем’єрно покажуть документальний фільм “Ясенова Івана Чендея” режисера В’ячеслава Бігуна, який працює над повнометражним фільмом про свого відомого земляка.

“ЧЕНДЕЙ-FEST 2019” – літературний фестиваль на пошану видатного українського прозаїка, громадського діяча, лауреата Шевченківської премії, автора сценарію до фільму “Тіні забутих предків”  Івана Чендея. Організатором літфесту є Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея.

 

2019-05-12

Презентація книг прози Люби-Параскевії Стринадюк “Як я ‘му жити на полонині” та “З-за гір’я. Щоденник любові”. “Як я ‘му жити на полонині” – гуцульська проза про життя на полонині, написана українською мовою, однак діалоги та пряма мова у ній передані – гуцульською. У цій книжці авторка описує, як буде жити високо в горах на далекій полонині Угорске, вплітаючи у текст спогади зі свого гуцульського дитинства. Ця книжка – це також спроба усунути стіну, яка через задавнені стереотипи, міфічний, овіяний легендами, образ гуцулів, утворилася між цим гірським самобутнім народом та людьми з долин, з міст.
“З-за гір’я. Щоденник любові” – коротка проза про щоденну любов, докладання зусиль і зрощення любові до життя, людей, до себе самої, через пізнання, стриманість, лагідність та уважність. Ця книга також про те, як почерез любов віднаходиш себе та своє покликання, очищуєшся і знову оживаєш для життя живою.

Люба-Параскевія Стринадюк, письменниця, перекладачка з німецької, народилася в гуцульському селі Замаґора Верховинського району Івано-Франківської області. Навчалася у Львівському університеті ім. І. Франка на факультеті іноземних мов, кафедра – ґерманістики. Мешкає і працює у Львові. Є авторкою прозових книг “У нас, гуцулів” (2014), “До данцу” (2015), “Вивчєрики” (2016), “Як я ‘му жити на полонині” (2018) та “З-за гір’я. Щоденник любові” (2019). Також переклала з німецької книги “Цісар Америки. Велика втеча з Галичини” Мартіна Поллака (2015), “Собакоїди та інші люди” Карла-Маркуса Ґауса (2017), “Сканери” Роберта М. Зоннтаґа (2018).

Чекаємо вас 17 травня о 16.00.

Вхід вільний.

 

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".