Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2018-10-24
027(477) 
К 38
Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол. : О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : НБУВ, 2017. – 572 c. – Покажч.: с. 337-522. – Імен. покажч.: с. 523-565.
 
Співробітниками відділу пресознавства підготовлено та опубліковано Каталог "Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського". Каталог містить 992 назви періодичних видань. Він складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. Науково-дослідний апарат каталогу складається з трьох покажчиків - іменного, хронологічного і мов.
Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.
015:002.2(477)
К 53
Книга в Україні 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 20 : Додаток А–Я / Нац. акад. наук України ; зібрали : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; упоряд., допов., підгот. до друку В. С. Гоїнець [та ін.]. – К. : НБУВ. – 2017. – 500 c. – (Національна бібліографія України)
 
Двадцятий випуск покажчика містить бібліографічні описи видань (літери «А–Я»), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по
1917 р. та не увійшли до попередніх випусків. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників,
праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв
праць. Усього у випуску подано 3662 позиції.
Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також для книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи. 
929:001(477) 
В 35
В. І. Вернадський і Україна: з листування : [у 2 кн.] Кн. 1 : А–І / Нац. акад. наук України ; авт., упоряд. С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський [та ін.] ; редкол. А. Г. Загородній ; редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2018. – 572 c. – Бібліогр. у комент.
 
Видання «В. І. Вернадський і Україна: з листування» : у 2-х книгах продовжує тематику «Володимир Іванович Вернадський і Україна, започатковану у низці томів серії «Вибрані наукові праці В. І. Вернадського». Представлений у виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з діячами науки та культури, які жили і працювали в Україні, так і з іншими вченими, з якими Володимир Іванович контактував з питань розвитку науки та освіти в Україні, а також з членами своєї родини, описував у своїх листах українські події або висловлював свої думки про них. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним.
Перша книга містить приватно-ділове листування кореспондентів, прізвища яких починаються на літери А-І.
Переважна більшість листів публікується уперше.
Електронная версія видання «В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1 : А—І» представлена на сайті НБУВ.
94(477) 
Г 61
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часопис, № 1 (15) / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол. : М. Гон, О. Іванова [та ін.]. – К., 2017. –186 c. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Український центр вивчення історії Голокосту представляє число 1 (15) 2017 часопису «Голокост і сучасність. Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Виходить двічі на рік. Мова видання – українська і російська.
Часопис має на меті: сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту на українських землях; стимулювати до використання раніше не введених до наукового обігу джерел, що зберігаються як в українських, так і в закордонних архівах; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних і цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в культурно-історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього.
Електронна версія видання (в PDF-форматі) доступна на веб-сайті Українського центру вивчення історії Голокосту: www.holocaust.kiev.ua.
316.72(=161.2) 
Р 64
Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НАН України: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 252 c.
 
У монографії розглянуто проблеми розвитку інформаційної культури постіндустріального суспільства, деструктивний вплив на цей процес гібридної війни, розв’язаної РФ проти України, та шляхи нейтралізації негативних інформаційних впливів на вітчизняний інформаційний простір, пов’язані з удосконаленням організаційних, правових та технологічних аспектів сучасної інформаційної діяльності.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.
94(477) 
С 92
Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали до бібліографії / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; редкол.: Г. В. Боряк, Я. В. Верменич [та ін.]. – К. : НБУВ, 2016. – 944 c. – Імен. покажч.: с. 831-905. 
 
У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською та іншими мовами.
На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.
001(477) 
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокумунікативних процесах сучасності : завдання, напрями, продукти, технології / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; відп. ред. Т. Гранчак. – К. : НБУВ, 2017. – 528 c.
 
Статті, що увійшли до збірника, присвячено, зокрема, таким питанням, як: підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів; особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; розвиток бібліотечних установ у контексті національної інформаційної політики; участь бібліотечних установ у розвитку інформаційної суспільної взаємодії в електронному середовищі; трансформація вітчизняних бібліотек в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри; напрацювання методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітичної роботи інформаційного потенціалу соціальних медіа; нові тенденції в організації видавничої діяльності в сучасній бібліотеці.
Електронна версія збірника доступна на порталі НБУВ у базі даних «Наукова періодика»

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-13

16 травня, о 17:00 в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка розпочнеться “ЧЕНДЕЙ-FEST 2019”. Відбудеться творча зустріч із членами журі Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея – українськими журналістами, письменниками Павлом Вольвачем, Галиною Плачиндою та доктором філологічних наук, чендеєзнавецем Сидором Кіралем. Модеруватиме ідейний натхненник конкурсу й фестивалю, письменник Олександр Гаврош.

Під час вечора також прем’єрно покажуть документальний фільм “Ясенова Івана Чендея” режисера В’ячеслава Бігуна, який працює над повнометражним фільмом про свого відомого земляка.

“ЧЕНДЕЙ-FEST 2019” – літературний фестиваль на пошану видатного українського прозаїка, громадського діяча, лауреата Шевченківської премії, автора сценарію до фільму “Тіні забутих предків”  Івана Чендея. Організатором літфесту є Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея.

 

2019-05-12

Презентація книг прози Люби-Параскевії Стринадюк “Як я ‘му жити на полонині” та “З-за гір’я. Щоденник любові”. “Як я ‘му жити на полонині” – гуцульська проза про життя на полонині, написана українською мовою, однак діалоги та пряма мова у ній передані – гуцульською. У цій книжці авторка описує, як буде жити високо в горах на далекій полонині Угорске, вплітаючи у текст спогади зі свого гуцульського дитинства. Ця книжка – це також спроба усунути стіну, яка через задавнені стереотипи, міфічний, овіяний легендами, образ гуцулів, утворилася між цим гірським самобутнім народом та людьми з долин, з міст.
“З-за гір’я. Щоденник любові” – коротка проза про щоденну любов, докладання зусиль і зрощення любові до життя, людей, до себе самої, через пізнання, стриманість, лагідність та уважність. Ця книга також про те, як почерез любов віднаходиш себе та своє покликання, очищуєшся і знову оживаєш для життя живою.

Люба-Параскевія Стринадюк, письменниця, перекладачка з німецької, народилася в гуцульському селі Замаґора Верховинського району Івано-Франківської області. Навчалася у Львівському університеті ім. І. Франка на факультеті іноземних мов, кафедра – ґерманістики. Мешкає і працює у Львові. Є авторкою прозових книг “У нас, гуцулів” (2014), “До данцу” (2015), “Вивчєрики” (2016), “Як я ‘му жити на полонині” (2018) та “З-за гір’я. Щоденник любові” (2019). Також переклала з німецької книги “Цісар Америки. Велика втеча з Галичини” Мартіна Поллака (2015), “Собакоїди та інші люди” Карла-Маркуса Ґауса (2017), “Сканери” Роберта М. Зоннтаґа (2018).

Чекаємо вас 17 травня о 16.00.

Вхід вільний.

 

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".