Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2018-10-24
027(477) 
К 38
Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол. : О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : НБУВ, 2017. – 572 c. – Покажч.: с. 337-522. – Імен. покажч.: с. 523-565.
 
Співробітниками відділу пресознавства підготовлено та опубліковано Каталог "Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського". Каталог містить 992 назви періодичних видань. Він складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. Науково-дослідний апарат каталогу складається з трьох покажчиків - іменного, хронологічного і мов.
Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.
015:002.2(477)
К 53
Книга в Україні 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 20 : Додаток А–Я / Нац. акад. наук України ; зібрали : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; упоряд., допов., підгот. до друку В. С. Гоїнець [та ін.]. – К. : НБУВ. – 2017. – 500 c. – (Національна бібліографія України)
 
Двадцятий випуск покажчика містить бібліографічні описи видань (літери «А–Я»), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по
1917 р. та не увійшли до попередніх випусків. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників,
праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв
праць. Усього у випуску подано 3662 позиції.
Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також для книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи. 
929:001(477) 
В 35
В. І. Вернадський і Україна: з листування : [у 2 кн.] Кн. 1 : А–І / Нац. акад. наук України ; авт., упоряд. С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський [та ін.] ; редкол. А. Г. Загородній ; редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2018. – 572 c. – Бібліогр. у комент.
 
Видання «В. І. Вернадський і Україна: з листування» : у 2-х книгах продовжує тематику «Володимир Іванович Вернадський і Україна, започатковану у низці томів серії «Вибрані наукові праці В. І. Вернадського». Представлений у виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з діячами науки та культури, які жили і працювали в Україні, так і з іншими вченими, з якими Володимир Іванович контактував з питань розвитку науки та освіти в Україні, а також з членами своєї родини, описував у своїх листах українські події або висловлював свої думки про них. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним.
Перша книга містить приватно-ділове листування кореспондентів, прізвища яких починаються на літери А-І.
Переважна більшість листів публікується уперше.
Електронная версія видання «В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1 : А—І» представлена на сайті НБУВ.
94(477) 
Г 61
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часопис, № 1 (15) / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол. : М. Гон, О. Іванова [та ін.]. – К., 2017. –186 c. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Український центр вивчення історії Голокосту представляє число 1 (15) 2017 часопису «Голокост і сучасність. Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Виходить двічі на рік. Мова видання – українська і російська.
Часопис має на меті: сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту на українських землях; стимулювати до використання раніше не введених до наукового обігу джерел, що зберігаються як в українських, так і в закордонних архівах; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних і цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в культурно-історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього.
Електронна версія видання (в PDF-форматі) доступна на веб-сайті Українського центру вивчення історії Голокосту: www.holocaust.kiev.ua.
316.72(=161.2) 
Р 64
Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НАН України: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 252 c.
 
У монографії розглянуто проблеми розвитку інформаційної культури постіндустріального суспільства, деструктивний вплив на цей процес гібридної війни, розв’язаної РФ проти України, та шляхи нейтралізації негативних інформаційних впливів на вітчизняний інформаційний простір, пов’язані з удосконаленням організаційних, правових та технологічних аспектів сучасної інформаційної діяльності.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.
94(477) 
С 92
Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали до бібліографії / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; редкол.: Г. В. Боряк, Я. В. Верменич [та ін.]. – К. : НБУВ, 2016. – 944 c. – Імен. покажч.: с. 831-905. 
 
У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською та іншими мовами.
На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.
001(477) 
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокумунікативних процесах сучасності : завдання, напрями, продукти, технології / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; відп. ред. Т. Гранчак. – К. : НБУВ, 2017. – 528 c.
 
Статті, що увійшли до збірника, присвячено, зокрема, таким питанням, як: підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів; особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; розвиток бібліотечних установ у контексті національної інформаційної політики; участь бібліотечних установ у розвитку інформаційної суспільної взаємодії в електронному середовищі; трансформація вітчизняних бібліотек в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри; напрацювання методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітичної роботи інформаційного потенціалу соціальних медіа; нові тенденції в організації видавничої діяльності в сучасній бібліотеці.
Електронна версія збірника доступна на порталі НБУВ у базі даних «Наукова періодика»

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-03-17
20 березня о 17:00 у читальній залі відбудеться презентація книги "У тіні Ердеґа" Василя Лавера.

У своїй дебютній збірці автор торкається одвічних питань боротьби Добра і Зла, Правди і Кривди. Протягом сімнадцяти коротких історій читач разом із героями збірки матиме змогу пережити широкий спектр емоцій – від страху і відчаю, до віри та надії.
Запрошуємо всіх охочих!
Вхід вільний!

 

2019-03-17

З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону.
До програми фестивалю «Нове українське кіно» увійшли: "Донбас", "Гірська жінка: на війні", "Герой мого часу", "Іній", "Брама", "Коли падають дерева", "Стрімголов".
https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/
 

21 березня запрошуємо на перегляд стрічки "Гірська жінка на війні". Початок о 17.30.
"Гірська жінка: на війні" – драма спільного виробництва України, Франції та Ісландії від режисера Бенедикта Ерлінгссона. Світова прем'єра стрічки відбулася в рамках Тижня критики Каннського кінофестивалю, де "Жінка на війні" удостоїлася призу за найкращу музику. Нещодавно сюжетом про екоактивістку зацікавилася Джоді Фостер – актриса планує зняти рімейк і зіграти в ньому головну роль.

Вхід вільний.

 

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".