Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2018-11-26

57.08(477.87)
А 43
 Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні : матеріали міжнар. конф. молодих учених та студентів (26-27 квіт. 2018 р.) / Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Біолог. ф-т ; відп. за вип. Р. Е. Садиґов ; редкол.: Я. С. Гасинець, В. В. Симочко [та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2018. – 88 с. – Текст укр., англ. мовами.

Збірник містить наукові матеріали, які присвячені основним проблемам збереження флористичного та фауністичного біорізноманіття Українських Карпат. Також розглядаються питання охорони навколишнього середовища, раціонального використання потенціалу агроекосистем. Висвітлено проблематику фізіологічних та мікробіологічних досліджень в екології та освітній діяльності в біології.

821.161.2(477.87)
А 66
Андрусів, Вікторія Ярославівна. Гомопарк : казка для дітей, а особливо для дорослих / В. Я. Андрусів. – К. : Укр. пріоритет, 2018. – 128 с. : кол.іл.

Казка для дітей, а особливо для дорослих з провокативною назвою “Гомопарк“– несподіваний літературний формат у творчому доробку В. Андрусів. Авторка психологічних романів та повістей вирішила залучити до своєї читацької аудиторії наймолодших. І зробила це не через жагу до літературних експериментів, а переслідуючи високу й відповідальну мету. “Трагедія людства полягає у хибному переконанні власної неперевершеності, – пояснює сама Вікторія. – Це продукує егоїстичне й споживацьке відношення до всього, що нас оточує“. Історію взаємостосунків людства із навколишнім світом авторка передала простими словами, зрозумілими як дорослим, так і дітям. І не тільки передала, а зуміла через казкових персонажів донести до читача основні життєйські постулати. А сааме: Люби ближнього як самого себе – це не тільки божа заповідь. Це – запорука гармонійного співіснування всього живого на планеті Земля. Це – перше знання, яке має отримувати дитина після з'яви на світ. Це – останнє знання, яке має залишити по собі людина, що подолала свій земний шлях. Гомопарк – не просто казка. Гомопарк – це філософський камінь, закладений у фундамент справедливого й гуманного світобудівництва.

271.4(477.87)
К 46
Кічера, Віктор . Габсбурзька церква: Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771-1918) : наук. вид. / В. Кічера, В. Фенич, Д. Штерр ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук.-дослід. центр іст.-реліг. студій "Логос". – Вид. 1-ше. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2018. – 168 с. : іл.

До пропонованого науково-довідкового видання ввійшли матеріали Віденського проекту «Bischofslexikon» та «Frintaneum» (регіональний керівник від двох Греко-католицьких церковних провінцій в Україні – Львівської архідіоцезії та Мукачівської діоцезії – проф. Олег Турій), над яким колектив авторів у складі співробітників Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «ЛОГОС» ДВНЗ «УжНУ» Володимира Фенича, Віктора Кічери та Діани Штерр працював у 2012–2015 pp.
Аналогічно до його віденського аналогу, в дане видання, окрім передмови, ввійшли матеріали з історії Мукачівської греко-католицької єпархії австрійської доби (1771–1918), біографії восьми єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії (Іоана Брадача, Андрея Бачинського, Олексія Повчія, Василя Поповича, Стефана Панковича, Іоана Ковача де Пастелія, Юлія Фірцака та Антонія Паппа) та близько 20-ти біографій вихованців віденських богословських закладів, що походили з Мукачівської єпархії, а також декілька додатків.
Оскільки Мукачівська греко-католицька єпархія була остаточно канонічно створена Апостольською Столицею (під тиском Відня) та легалізована на Віденському синоді унітських єпископів Угорщини у 1770-х pp., це модерне творіння Габсбургів справедливо буде вважати Габсбурзькою церквою.

378.4(71)
М 12
Маґочій, Павло-Роберт. Як я став українознавцем : есей-спогад / П. -Р. Маґочій ; пер. з англ. С. Біленький ; Катедра українознав. студій Торонт. ун-ту. – Вид. 1-ше. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2018. – 144 с. : іл.

Спогади відомого американського українознавця, що тривалий час працює у Канаді, професора П.-Р. Маґочія проливають світло на історію заснування чотири десятиліття тому Кафедри українських студій Торонтського університету, першим керівником якої він залишається донині.

821.161.2(477.87)
М 42
Медюх, Юлія Петрівна. Самість : добрі поезії / Ю. П. Медюх. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2018. – 140 с.

Жити в гармонії зі світом, радіючи життю, закликає у своїй дебютній збірці молода поетка Юлія Медюх. Настроєва легкість у симбіозі юно-зрілих поглядів працює на надзавдання – щодень помічати колорит навколо.
Доступно й невимушено авторка пише про непрості поняття, над якими замислюємося в будь-якому віці: любов і війну, життя і смерть, плинність часу та романтизм природи, віру й людське призначення.
Винесеним у назву збірки словом (попри власне трактування) спонукає читачів декодувати його самостійно – пізнати свою Самість.

613
С 91
 Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : зб. праць XI Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (13 -14 квіт. 2018 р.) / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук.-дослід. ін-т фітотерапії, Каф. факультет. терапії [та ін.] ; за ред. Т. М. Ганич ; редкол.: П. П. Гаврилко, Я. Бриндза [та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2018. – 400 с. : рис., табл. – Текст укр., англ., словац. мовами.

Збірник праць конференції охоплює нові дані про підтримання здоров'я людини в сучасних умовах, а саме – оздоровлення населення природними засобами, зокрема, лікувальними травами, забезпечення адекватного харчування, якісної питної та мінеральної води, подолання йододефіциту, використання сучасних агротехнологій для збереження і збагачення біорізноманіття природи, актуальні питання лікування поєднаної патології.

657
У-31
 Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці : ІІІ  Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р. : [тези доповідей] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Екон. ф-т ; редкол.: В. П. Мікловда, В. В. Сержанов [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2018. – 468 с. : табл., рис.

Збірник містить тези доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» з актуальних проблем і основних напрямів розвитку бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту, оподаткування та регіональні й глобальні проблеми розвитку економіки.

94(477)
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. Історія України у датах і подіях : монографія / Г. Федака. – К. : Укр. пріоритет, 2018. – 368 с.

Укладений доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету довідник містить близько 5 тис. дат вітчизняної історії, охоплюючи практично усі значимі події, що відбувалися на широких теренах від Сяну до Дону, починаючи від появи тут найдавнішої людини (1 млн. років то¬му) і до квітня 2018 р. включно. Подано факти політичної, економічної, дипломатичної, воєнної, церковної, культурної історії. Особливу увагу приділено первісній добі, часам Хмельниччини і Руїни, визвольним змаганням 1917–1921 pp., Голодомору 1932–1933 pp., Революції Гідності і сучасній постреволюційній добі.

821.161.2(477.87)
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. Ковчег над Ужем : історія Ужгорода в анекдотах і апокрифах / С. Д. Федака. – Ужгород : ІВА, 2018. – 280 с.

У збірці гумористичних і містичних оповідань послідовно викладається понад тисячолітня історія Ужгорода – найзахіднішого і найменшого з усіх обласних центрів України, населеного людьми, привидами, видатними особистостями, дрібними шахраями, представниками чистої і нечистої сили, яких поєднує любов до рідного міста. Книжка є веселою пародією на сучасні містечкові хроніки, що заполонили книжковий ринок, і водночас це спроба незаангажовано, без гніву і пристрасті розказати про складні історичні реалії – просто і доступно, по можливості з посмішкою і легким лоскотанням нервів.

811.161.2(477.87)
Ч-59
Чижмар, Ольга Михайлівна. Загальнонаціональне та регіональне в закарпатоукраїнській літературно-художній антропонімії ХІХ-ХХ століть : монографія / О. М. Чижмар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Мукачево : Карпат. Вежа, 2018. – 180 с.

В українській мовознавчій науці запропонована праця є першою спробою комплексного монографічного дослідження закарпатоукраїнської літературно-художньої антропонімії ХІХ–ХХ століть. Вперше вводиться у науковий обіг значний фактичний матеріал, що допоможе зрозуміти не лише специфіку творення літературно-художнього антропонімікону в одному з культурно-історичних регіонів України, а й дозволить простежити динаміку функційно-стилістичного розвитку закарпатоукраїнської літературно-художньої антропонімії впродовж XIX–XX ст. у контексті становлення і розвитку нової української літературної мови на теренах сучасного Закарпаття.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-13

16 травня, о 17:00 в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка розпочнеться “ЧЕНДЕЙ-FEST 2019”. Відбудеться творча зустріч із членами журі Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея – українськими журналістами, письменниками Павлом Вольвачем, Галиною Плачиндою та доктором філологічних наук, чендеєзнавецем Сидором Кіралем. Модеруватиме ідейний натхненник конкурсу й фестивалю, письменник Олександр Гаврош.

Під час вечора також прем’єрно покажуть документальний фільм “Ясенова Івана Чендея” режисера В’ячеслава Бігуна, який працює над повнометражним фільмом про свого відомого земляка.

“ЧЕНДЕЙ-FEST 2019” – літературний фестиваль на пошану видатного українського прозаїка, громадського діяча, лауреата Шевченківської премії, автора сценарію до фільму “Тіні забутих предків”  Івана Чендея. Організатором літфесту є Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея.

 

2019-05-12

Презентація книг прози Люби-Параскевії Стринадюк “Як я ‘му жити на полонині” та “З-за гір’я. Щоденник любові”. “Як я ‘му жити на полонині” – гуцульська проза про життя на полонині, написана українською мовою, однак діалоги та пряма мова у ній передані – гуцульською. У цій книжці авторка описує, як буде жити високо в горах на далекій полонині Угорске, вплітаючи у текст спогади зі свого гуцульського дитинства. Ця книжка – це також спроба усунути стіну, яка через задавнені стереотипи, міфічний, овіяний легендами, образ гуцулів, утворилася між цим гірським самобутнім народом та людьми з долин, з міст.
“З-за гір’я. Щоденник любові” – коротка проза про щоденну любов, докладання зусиль і зрощення любові до життя, людей, до себе самої, через пізнання, стриманість, лагідність та уважність. Ця книга також про те, як почерез любов віднаходиш себе та своє покликання, очищуєшся і знову оживаєш для життя живою.

Люба-Параскевія Стринадюк, письменниця, перекладачка з німецької, народилася в гуцульському селі Замаґора Верховинського району Івано-Франківської області. Навчалася у Львівському університеті ім. І. Франка на факультеті іноземних мов, кафедра – ґерманістики. Мешкає і працює у Львові. Є авторкою прозових книг “У нас, гуцулів” (2014), “До данцу” (2015), “Вивчєрики” (2016), “Як я ‘му жити на полонині” (2018) та “З-за гір’я. Щоденник любові” (2019). Також переклала з німецької книги “Цісар Америки. Велика втеча з Галичини” Мартіна Поллака (2015), “Собакоїди та інші люди” Карла-Маркуса Ґауса (2017), “Сканери” Роберта М. Зоннтаґа (2018).

Чекаємо вас 17 травня о 16.00.

Вхід вільний.

 

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".