Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2019-02-04
821.161.2(477.87)
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. Дорога в небо – до людей : історії чоловіків, які витримали / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2017. – 276 с.
 
Немає поганого життя – є невміння жити… Якщо людина піднімається вгору, бажаючи досягти вершини, – їй необхідно відмовитись від зайвого вантажу… Людина – це вічне каяття, це відродження… Треба дуже багато працювати; це колись помітять люди, а може, й Бог… Зрештою, все закінчується добре, та не всі мають терпіння дочекатися цього… Якщо сили скінчилися, залишаються ще воля, впертість й витримка…
Про це та інше йдеться в даній книжці. ЇЇ герої витерпіли і витримали. І  перемогли.
 
821.161.2(477.87)
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. Книга надиху. Уроки світу, Неба і людей  / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2018. – 248 с.
 
Нова книжка лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця – про життя як безнастанний дар; про духовні вершини Афону і маленькі карпатські верховини; про те, що робить істоту вільною і безсмертною; про вічні істини і про вічний пошук щоденних крихт радості; про особисте і вселюдське; про земне і небесне, що дарує надих. А ще в цій книжці нуртує розкіш мови – чар текстів, переплетених із таїнством змісту. Невтомне і невтоленне збирання зілля Слова. 
 
821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Наталія . До ніг твоїх я небо простелю... : роман / Н.  Дурунда. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2018. – 232 с.
 
Цей твір розкриває перед читачем світ справжньої, чистої, вірної любові, показує таку забуту в суспільстві справжню цінність шлюбу, сім'ї, родинних теплих відносин, а також важливість чистоти, непорочності дівчини, яка створює сім'ю.
Змальовано роль чоловіка у шлюбі: наскільки вона важлива, як багато від нього залежить. Адже саме він має бути тим фундаментом, на якому все тримається, тим компасом, що веде сімейний корабель через шторми й бурі. І не важливо, хто за штурвалом. Показано також роль жінки, яка вірить своєму чоловікові, підтримує його. Це дає йому силу боротися й захищати свою родину.
 
316.3
Е 60
Емпіричне соціологічне дослідження транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні : монографія / В. І. Андрейко, І. В. Артьомов [та ін.] ; за заг. ред. С. І. Устич ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 288 с. : рис., табл.
 
У монографії через призму системної методології викладені теоретичні та методичні засади соціологічної рефлексії транскордонних процесів, здійснена імплементація отриманого соціального знання через проведення пілотного емпіричного соціологічного дослідження транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні. Значна увага в роботі приділена проблемам організаційно-практичного та кадрового забезпечення соціологічного сервісу ТКС.
 
015(477.87)"2019"
К 17
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2019 рік : рек. бібліогр. посіб. / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. облради ; уклад.: Н. М. Куцова, М. Б. Бадида ; за участі: Є. Й. Слуцька, І. Р. Фофлак ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 288 с.
 
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам'ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.
 
908(477.87)
М 26
Марко, Василь Петрович. Заповітна зоря Івана Хланти : нарис життя і творчості / В. П. Марко ; відп. за вип.: Г. В. Дрогальчук, М. В. Делеган ; Обл. орг.-метод. центр культури, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Патент, 2018. – 272 с. : фот. кольор.
 
У нарисі висвітлюється життя і творчість відомого фольклориста, бібліографа й краєзнавця І. В. Хланти, котрий невпинно працює над збагаченням скарбниці української культури, видавши понад сто книжок.
 
821.161.2.09(477.87)
М 71
Олекса Мишанич у колі сучасників : зб. спогадів, ст., есе, бібліогр. джерел : до 85-річчя від дня народж. науковця / О. Д. Гаврош, В. П. Густі [та ін.] ; уклад. М. Б. Бадида [и др.] ; відп. за вип. О. А. Канюка ; Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. облради. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 380 с. : іл.
 
Збірник матеріалів «Олекса Мишанич у колі сучасників», підготований до 85-річчя від дня народження Олекси Васильовича Мишанича (1933–2004), – це спроба зафіксувати добу доктора філологічних наук, члена-кореспондента HAH України, фундатора української школи медієвістики, громадського діяча, лауреата Національної премії імені Т. Шевченка очима самого академіка та його сучасників - літературознавців, письменників, журналістів, учнів, рідних, друзів. Доповнює видання найповніша бібліографія наукового доробку та матеріалів про Олексу Мишанича.
 
528.4
Н 73
Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовт. 2018 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.], Західне геодезичне т-во УТГК ; редкол.: І.  Калинич, А. Мигаль [та ін.] ; відп. за вип. Л. Потіш. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 368 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. мовами.
 
У збірнику матеріалів конференції представлені роботи які відображають загальнотеоретичні, методологічні, практичні проблеми та результати досліджень у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики, кадастру, правових відносин у галузі землекористування, лісівництва, заповідної справи та раціонального природокористування.
 
 
37.017
Т 47
Тищук, Вероніка Вікторівна. Виховання театром: основи театральної педагогіки : навч.-метод. посіб. / В. В. Тищук ; Комун. вищ. навч. закл. ”Ужгород. коледж культури і мистецтв” Закарпат. облради. – Ужгород : Патент, 2018. – 120 с.
 
У виданні подається практичний матеріал для проведення тренінгів творчої психофізичної техніки, метою яких є розвиток фізичних та емоційно-вольових процесів, інтуїції, навиків спілкування та розвитку особистості.
Прості та ефективні вправи розроблені та напрацьовані автором упродовж багаторічної роботи з дітьми та творчою молоддю.
 
37.01(477.87)
Т 99
Тячів – 2018. Крокуємо до Країни Знань / редкол.: О. В. Решетар, М. Т. Куць [та ін.] ; упоряд. О. В. Решетар. – Ужгород : Патент, 2018. – 96 с. : кол.іл.
 
У цій книзі зібрані матеріали про випускників дошкільних навчальних закладів 2018 р. Тячівської міської об'єднаної територіальної громади.
 
37.01(477.87)
Т 99
Тячів – 2018. Молодь громади крокує в майбутнє / редкол.: О. В. Решетар, М. В. Шелевер [та ін.] ; упоряд. О. В. Решетар. – Ужгород : Патент, 2018. – 184 с. : кол.іл.
 
У цій книзі зібрані матеріали про випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2018 р. Тячівської міської об'єднаної територіальної громади.
 
94(477.87)
Ф 27
Фатула, Юрій Михайлович. "Неси мамці жалість мою..." : закарпатці у Першій світовій війні / Ю. М. Фатула ; передм. М. М. Вегеш. – Ужгород : Патент, 2018. – 352 с. : іл.
 
Військово-історичне дослідження, в якому на основі маловідомих архівних та бібліографічних даних описана участь у Першій світовій війні солдатів різних національностей, мобілізованих з території сучасного Закарпаття. Подана достовірна інформація про військові підрозділи австро-угорської армії, в яких воювали закарпатці, описані найбільші бої та військові операції, в яких вони брали участь. Вперше наведені військові кладовища, на яких були поховані сини Срібної Землі. На підставі опрацьованих архівних матеріалів міст Прага та Будапешт складений мартиролог, який містить 1516 прізвищ вояків з інформацією про дату, обставини, місце загибелі та місце поховання кожного. Алфавітний покажчик полеглих дозволяє нащадкам-сучасникам знайти і вшанувати своїх прадідів, яким випала драматична доля свого покоління.
 
821.161.2(477.87)
Ш 63
Шип, Юрій Васильович. Славлю Бога в "Благовіснику"  / Ю. В. Шип. – Ужгород : Патент, 2018. – 160 с. : іл.
 
Пропонована збірка – тридцять дев'ята книга письменника. В ній презентовані медитації про Божественну Трійцю, Богородицю, канонізовані Празники Святих і Блаженних Церковного року, борців за прабатьківську Віру в минулому та сучасних їй відданих душпастирів.
У Богопрославних віршах, піснях, прозових творах та діалогах автор аргументовано спонукає до служіння Христовій Церкві та богоугодної поведінки.
 

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-13

У День всіх закоханих бібліотека запрошує охочих весело провести час, трохи розважитись і, можливо, знайти свою половинку на вечірні швидкі побачення "Романтичні позералки"!
Участь можлива тільки для повнолітніх та за попередньою реєстрацією (Форма для реєстрації)!
Приєднуйтесь! Поговоримо про любов, книги та їхню безумовну взаємозалежність!

Чекаємо на вас 14 лютого о 18.00.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-30
«Зрада» Наталії Дурунди — Спеціальна відзнака від Ніки Ніколео та Львівського жіночого клубу за найкращий твір про кохання у конкурсі «Коронація слова – 2019».
Презентація книги 13.02.2020 о 17:00 у читальній залі бібліотеки!
Вхід вільний!

 

2020-01-30

Відкритий конкурс для художників і художниць з України і Угорщини. Кінцевий термін подачі заявок: 9 лютого 2020 року.
Період проведення резиденцій: 17 лютого – 23 березня, 2020 року.
Місце проведення: Ужгород. Робочі сесії: 17-24 лютого, 2-9 березня, 16-23 березня.
Програма покриває наступні витрати: вартість подорожі, проживання та добові та надає гонорар у розмірі (300 євро).
Деталі...

 

2020-01-30

Запрошуємо студентів, що навчаються на художніх і культурологічних спеціальностях, а також всіх бажаючих взяти участь у воркшопах в рамках проєкту «Бібліотека об’єднує людей».
Ми пропонуємо вам відвідати 3 сесії з художниками, які опрацьовуватимуть теми соціально вразливих груп (одинокі люди похилого віку, слабозорі люди, іноземні студенти, які дискриміновані у суспільстві за кольором шкіри, представники лгбт-спільноти) і покажуть історії цих людей через призму мистецтва.
На кожній сесії-воркшопі з групою працюватиме один митець.
Приєднавшись до програми ви зможете:
– взяти участь у створенні інноваційного міждисциплінарного проекту;
– співпрацювати з художниками;
– познайомитися з інструментами взаємодії між художниками, громадськими організаціями і місцевими спільнотами;
– отримати досвід роботи в міжнародному проекті;
#TandemforCulture
#TandemUkraine
#Doittogether

Реєстраційна форма

 

2020-01-30
Відділ документів іноземними мовами бібліотеки отримав в дар від Національного художнього музею України альбом-каталог Галини Белікової “Явлення. Пам’ятки Київського Братського монастиря”. Працівники відділу щиро вдячні за цінний подарунок, адже він буде цікавим читачам-студентам Закарпатської академії мистецтв, які користуються книгами відділу.

 

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".