Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2019-08-15
016:94(477)"2017"
І-90
Історія України 2017 : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Вощевська, О. Литвин [та ін.] ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К. : Видавничий дім "Вініченко", 2018. – 640 с. – Бібліогр.: с. 627-636. – Геогр. покажч.: с. 613-626. – Імен. покажч.: с. 555-611.
80-річчю Нац. іст. б-ки України присвячується
 
Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2017 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій за 2015–2016 роки, які не увійшли в попередні випуски.
Адресовано науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек,
архівів і музеїв.
821.161.2.09
П 75
Прижиттєві видання класиків української літератури ХІХ – початку ХХ ст. : каталог колекції н.-д. від. стародруків, цін. та рідкісних вид. Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад. Н. Хівренко ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К. , 2018. – 104 с. – Бібліогр.: с. 100-101. – Покажч.: с. 88-99.
До 80-річчя Нац. іст. б-ки України
 
Представлено каталог колекції із фонду Національної історичної бібліотеки України, який містить прижиттєві видання класиків української літератури ХІХ – початку ХХ ст.
Адресовано бібліографам, книгознавцям, літературознавцям, дослідникам української книги, всім, хто цікавиться історією української літератури.
09(477)
В 42
Видання з автографами українських діячів науки і культури : каталог колекції Нац. іст. б-ки України. Вип. 1 / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Н.-д. від. стародруків, цін. та рідкісних вид. ; уклад. Н. Горська ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К. : Видавничий дім "Вініченко", 2018. – 416 с. : іл. – Бібліогр.: с. 405-415. – Імен. покажч.: с. 398-404.
До 80-річчя Нац. іст. б-ки України
 
Представлено та описано автографи на виданнях відомих в українській історії діячів із колекції науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України.
Адресовано історикам, біографістам, краєзнавцям, культурологам, книгознавцям, а також широкому колу читачів, які вивчають історію України.
016:930(477)
С 24
Світленко Сергій Іванович : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народж.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; уклад., вступ. ст. О. Б. Шляхов. – Дніпро : Грані, 2017. – 212 с. : портр.
 
Біобібліографічний покажчик присвячено відомому українському історику, доктору історичних наук, професору, Заслуженому працівнику освіти України, декану історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара С. І. Світленку. Видання містить біографічні дані дослідника, а також хронологічний, алфавітний та видовий покажчики наукових, навчально-методичних і публіцистичних праць ученого.
Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів.

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-24

Запрошуємо всіх на літературний вечір "Під знаком Потушняка" з нагоди 110-річчя від дня народження письменника Федора Потушняка, який відбудеться 27 лютого о 17.00.
Вхід вільний.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".