Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2014-01-09

72.6(4УКР)

Ф 27

Фатула, М. І. Українці – лауреати Нобелівської премії / Михайло Іванович Фатула, Ю. М. Фатула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Медичний ф-т. – Ужгород, 2011. – 76 с. : іл. – Бібліогр.: с. 71-74.

У науково-довідковому виданні коротко подано відомості про Нобелівську премію та її засновника Альфреда Нобеля, а також біографічні нариси лауреатів Нобелівської премії, які народилися на українській землі і тих українців, які були висунуті кандидатами на цю премію. Науково-довідкове видання виходить у двох варіантах – паперовому і електронному. Електронний варіант видання доступний на офіційному сайті Ужгородського національного університету.

78.5(4УКР)

І-11

“І тільки незмінна книга!” : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд., відп. ред. Н. В. Стрішенець. – К., 2013. – 120 с. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст.

До збірника увійшли матеріали конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження видатного українського бібліографа, бібліотекознавця і книгознавця Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969), а також огляд епістолярної спадщини Ю. Меженка та М. Новицького. У додатку вміщено один з виступів на Меженківських читаннях до 100-річчя від дня народження Ю. Меженка (1992) та анкету, написану рукою Ю. Меженка у 1946 р.

Для працівників бібліотек, архівів, студентів і викладачів бібліотечно-бібліографічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться історією бібліотечної справи та бібліографії.

67.9(4)301

Г 15

Галаган, Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012 рр.) : формування та взаємодія : монографія / Людмила Галаган ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 176 с. – Бібліогр.: с. 155-174.

Рекомендовано для державних службовців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та широкого загалу читачів, яких цікавить досліджувана проблема.Монографію присвячено висвітленню процесів становлення та розвитку системи вищих органів державної влади в Україні в період 1991–2012 років. Крізь призму теоретичних визначень і понять державної влади охарактеризовано основні принципи її організації та функціонування, зокрема, особливу увагу приділено аналізу принципу поділу влади як основоположному у формуванні розгалуженої системи вищих органів державної влади у правовій державі. У контексті становлення сучасної української держави розкрито основні підвалини розвитку системи владних органів в умовах незалежності та конституційного закріплення їх повноважень, визначено актуальні проблеми та перспективи конституційного реформування в Україні.

75.5

Д 55

Добко, Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст.-перше десятиліття ХХІ ст.) : [монографія] / Тетяна Василівна Добко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 376 с. – Бібліогр.: с. 312-361.

У монографії висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та інших наукових бібліотек України. Автором розглянуто традиційний та сучасний понятійний апарат цієї сфери бібліотекознавства. Проаналізовано зарубіжний досвід довідково-бібліографічної діяльності в умовах невпинного зростання обсягів інформаційних ресурсів.

Для фахівців у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, інформаційної діяльності, працівників культури.

78.3(4УКР)

І-74

Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. О. С. Онищенко ; [авт.-упоряд. А. А. Свобода ; авт.-упоряд. Г. І. Солоіденко та ін.]. – К. , 2013. – 144 с.

Видання містить історичну довідку про створення та діяльність Бібліотечної комісії НАН України, біографії вчених, які очолювали Раду в різні роки, документи Президії, пов’язані з роботою Ради, а також список публікацій у фахових виданнях, що висвітлюють роботу ІБР та бібліотек мережі НАН України.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУ НАН України, фахівцям бібліотечної галузі.

63.2

П 57

Попик, В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації [Текст] : іст. досвід формув., сучас. стан, пробл. та перспективи розв. : монографія / Володимир Іванович Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. , 2013. - 524 с.

Розглянуто ґенезу, історичні трансформації, сучасні проблеми та перспективи розвитку ресурсів довідкової біографічної інформації – сукупностей документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо), систематизованих і впорядкованих для швидкого і зручного практичного використання з метою забезпечення потреб суспільства у точних, достовірних історико-біографічних даних про діячів минулого та відомостях про знаних сучасників, необхідних для функціонування сфер освіти й виховання, науки, культури, державного управління.

Монографія призначена для широкого кола дослідників-біографістів: професіоналів і аматорів, науковців, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, бібліотекознавців, книгознавців, бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".