Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2014-03-23
30ц
Ч-93
Чурсіна, Людмила Андріївна. 
Стандартизація продукції та послуг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. - К. : Ліра-К ; Херсон : Олді-плюс, 2013. - 226 с. : іл.
 У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертефікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредетації.
 Одним з основних завдань економічної політики будь-якої країни в сучасний період є всебічне підвищення технічного рівня та якості продукції. Якісна й конкурентоспроможна продукція, що реалізується на внутрішному та завнішньому ринках, повинна відповідати останнім досягненням науки, найвищим технічно-економічним, естетичним та іншим споживчим вимогам.
36.86
Д 69
Дорохович, Антонелла Миколаївна. 
Технологія карамелі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Дорохович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : ІНКОС, 2011. - 192 с. : іл, табл. 
 У навчальному посібнику розглянуто велику технологічну систему- виробництва карамелі. Визначено критерії ефективності цієї системи та параметри оптимізації кожної її підсистеми: приготування сиропу, уварювання карамельної маси, обробка карамельної маси, приготування начинки, формування карамелі, пакування та зберігання.
Також наведені технологічні основи фізико-хімічного процесу утворення аморфної структури карамелі та подано стислий опис принципів роботи сучасного технологічного обладнання виробництва карамелі.
36.87
Д 66
Домарецький, Віталій Афанасійович. 
Технологія солоду та пива [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Технологія бродил. вир-в і виноробства" / В. А. Домарецький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : ІНКОС, 2004. - 428 с. : іл.
 У підручнику дана коротка історична довідка про розвиток пивоварної промисловості і пивоварства в різних країнах світу, в Україні й у Росії. Приведено загальну характеристику пива: біохімічні, фізіологічні й органолептичні властивості, хімічний склад і основні сорти. Коротко дані умови проведення дегустації пива й оцінки показників якості певною кількістю балів. По хімічному складу й інших показниках розглянута основна сировина для виробництва солоду і пива. Технологія солоду, тобто, замочування зерна, пророщення зерна, сушіння і термічна обробка солоду, розглянуті в книзі, як у теоретичному, так і практичному аспекті. 
 Велика увага приділена технології пивного сусла, якість якого визначає надалі якість готового пива. 
36.95
П 50
Поліщук, Галина Євгеніївна. 
Технологія морозива [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Є. Поліщук, І. С. Гудз ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : ІНКОС, 2008. - 224 с. : табл.
 Навчальний посібник охоплює питання розвитку галузі у світі та в Україні, зокрема, наводить вітчизняну класифікацю продукції, вимоги до якості сировини та її контролювання відповідно до вимог ДСТУ на основні групи морозива. У ньому обгрунтовано технологічні режими основних технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окремих видів морозива.
38.76
П 85
Прядко, Микола Олексійович. 
Теплові мережі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Теплоенергетика" / М. О. Прядко, В. і. Павелко, С. М. Василенко ; за ред. М. О. Прядко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Алерта, 2005. - 228 с. : іл
 В даному посібнику викладено основи теплофікації, описано системи централізованого теплопостачання, наведено методи розрахунку систем теплопостачання, теплових мереж і абонентських вводів.
 Матеріал посібника наближено до реальних умов виконання практичних розрахунків з теплопостачання промислових і комунально-побутових підприємств, отже, посібник може бути корисним також інженерно-технічним працівникам, що займаються проектуванням, монтажем і експлуатацією систем теплопостачання.
39.311
С 89
Сукач, Михайло Кузьмич. 
Синтез землерийної і дорожньої техніки [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладняння" / М. К. Сукач, Є. О. Горбатюк, О. А. Марченко ; за ред. М. К. Сукач ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : Ліра-К, 2013. - 376 с. : іл, табл
 В підручнику викладено особливості роботи і створення машин для земляних і дорожніх робіт. Дано відомості про вибір визначення основних параметрів екскаваторів, бульдозерів, скреперів, автогрейдерів, машин для ущільнення грунтів та ін. Розглянуто діючі навантаження, розрахунок конструкцій і стійкості машин в умовах експлуатації. Приділено увагу питанням охорони праці, ергономіки та ефективності застосування землерийно-дорожньої техніки. Наведено шляхи модернізації машин та рекомендації з їх проектування.
47.2
Ж 52
Желтов, Ю. А. 
Корма для профилактики и лечения заболеваний рыб [Текст] : монография / Ю. А. Желтов, Н. Н. Матвиенко ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Ин-т рыб. хоз-ва. - К. : ИНКОС, 2013. - 284 с. : рис., табл. - (Рыбное хозяйство). - Библиогр.: с. 
 В книге предсталена информация по изготовлению комбикормов и кормосмесей для разных видов рыб с лекарственными веществами: их свойства, технологии и рецепты изготовления, дозы введения, особенности скармливания в различних условиях выращивания. Также дана краткая характеристика пищеварительных процессов у различных видов рыб, выращиваемых в прудовом рыбоводстве, описаны болезни рыб. Кратко дана информация о способах храниния кормовых продуктов в различных кормохранилищах рыбных хозяйств.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".