Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2014-06-13

К 91.9:81
А 45
 Алгоритми наукового поступу [Текст] : біобібліогр. покажч. Миколи Зимомрі / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ужгород. нац. ун-т ; упоряд.: І. Зимомря, Р. Жовтані, В. Грещук. – Ужгород : ФОП  Бреза А. Е., 2013. – 366 с.

Видання охоплює складові науково-педагогічного доробку доктора філологічних наук, професора Миколи Замомрі, завідувача кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, академіка АН Вищої школи України, члена Національної спілки письменників України.
Книжка містить назви позицій, опублікованих упродовж 1959–2013 років.

К 67.692.19
Б 79
Болдижар, М. М.  Сучасні табеліони на службі держави й народу [Текст] / Михайло Миколайович Болдижар ; уклад.: О. М. Шешеня, К. І. Чижмарь. –Ужгород : ІВА, 2002. – 64 с. : кол.іл.

У пропонованій книжці мова йде про деякі аспекти діяльності нотаріату, історію його виникнення та становлення на Закарпатті в післявоєнний час, коротко показано діяльність кращих нотаріусів (державних та приватних) нашого краю з 1945 року до наших днів.

К 65.6-05
Е 45
Економічне і соціальне становище Закарпатської області за 2008 рік [Текст] : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України, Голов. упр. статистики у Закарпат. обл. ; відп. за вип. Н. І. Васютинська. – Ужгород : Гол. упр. статистики у Закарпат. обл., 2009. – 102 с. : іл.

У бюлетні міститься вся числова характеристика економічного і соціального становища Закарпаття за 2008 рік.

К 65.6-05
Е 45
Економічне та соціальне становище Закарпатської області [Текст] : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України, Голов. упр. статистики у Закарпат. обл. –Ужгород : [б. и.], 1999 –   
№ 12 : ?XXX?2005 рік / відп. за вип. І. В. Ільтьо. –2006. –140 с. : іл.

У бюлетні міститься вся числова характеристика економічного і соціального становища Закарпаття за 2005 рік.

К 74
З-18
Закарпатські Волошинські читання [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 25-30 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; наук. ред.: І. В. Козубовська, В. В. Левкулич [та ін.] ; відп. за вип. В. І. Староста. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. –112 с.

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  ̋ Закарпатські Волошинські читання̋. Розглядаються актуальні питання творчої спадщини Августина Волошина, а також сучасні проблеми педагогіки, психології, філософії, політології, соціології та соціальної роботи.

К 84
К 43
Кірімов, І. З.  Джерела [Текст] : повість / Іван Захарович Кірімов. –Ужгород : ІВА, 2013. – 88 с.

Джерела... Джерела природні, джерела душі, джерела дитинства, джерела материнської землі, джерела совісті, віри, надії, любові, джерела вірності, джерела правди, джерела святості... Джерела, джерела, джерела... З них невичерпно струменить потужна сила життя Людини. У кожного різні джерела, у кожного свої джерела. Коли Людина приходить у цей світ, вони її оточюють, надають сили, натхнення, життєвої енергії на зеленому лузі життя під голубим небом та одвічною жайворонковою піснею. Міняються пори року, а джерела неодмінно б’ють кришталевою прохолодною водою, сягаючи мудрим поглядом в одвічність життя.

К 82.3
М 75
 Молодильна вода [Текст] : героїко-фантаст. казки Українських Карпат. Вип. 1 / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Облас. орг.-метод. центр культури ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. І. В. Хланта. – Ужгород : Патент, 2013. – 392 с. : іл.

До книжки ввійшли кращі зразки українських народних героїко-фантастичних казок Карпатського регіону – Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, записаних відомими фольклористами з кінця ХІХ – початку ХХІ століть.

К 84
Н 22
Наконечна, О.  Життя в бордовій палітурці [Текст] / Оксана Наконечна. –Ужгород : Вид-во ФОП  Бреза А. Е., 2013. –114 с.

̋ Життя в бордовій палітурці ̋ , виконане в манері сучасного гострого українського слівця, поєднало в собі життєву історію широкого кохання та відверті роздуми автора на соціальні теми. Проте основна увага читача буде прикута до загадкових листів невідомої дівчини. Листів без зворотної адреси... Що це? Плід чиєїсь божевільної уяви чи реальна історія звичайних людей?

К 84
П 12
Пагиря, В. В.  Від "Полум’я" до "Рідного слова" [Текст] : поезії, прозові твори / Василь Васильович Пагиря, М. Я. Шушкевич. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 216 с. : фото

У цій книзі опубліковані поетичні та прозові твори Мукачівських літераторів, які охоплюють періоди: довоєнний, воєнного лихоліття, радянський і сучасний.
Це пам’ять про становлення відомих і меньш відомих поетів і прозаїків, які внесли вагомий внесок у розвиток літературної творчості рідного міста.

К 84
П 57
Попадинець, П.  Ми [Текст] : (вірші та думи) / Петро Попадинець. – Хуст : Слово, 2006. – 56 с.

До чергової книги поета із закарпатського м. Хуст ввійшли твори, написані ним до 2004 р.
Вірші та думи цієї збірки характеризуються високим громадянським звучанням. Головний герой їх-наш сучасник, якого болять негаразди суспільства, неодностайність позиції його політичної еліти, а відтак – нечіткість орієнтації розвитку держави та формування правильного курсу економічного та духовного піднесення її.

К 84
П 57
Попадинець, П.  Розіп’ята пісня  [Текст] : (вірші та поема) / Петро Попадинець. –Хуст : Слово , 2006. – 64 с. : іл.

До нової збірки поезій П. Попадинця з м. Хуста ввійшли твори про роль і місце поета в суспільстві. Головний герой їх, звичайно, – Поезія. Вона виступає у книзі як уособлена істота з притаманними їй, як і людині, вадами та позитивними рисами.
Навіть більше: вона опосередковано впливає і на її творця, ̋ формує ̋ його характер і долю. Особливо помітно це у вміщеній тут поемі- зверненні  ̋ Розіп’ята пісня ̋ .

К 28.6
П 64
Потіш, Л. А.  Птахи [Текст] : (фондова колекція) : каталог колекцій Зоологічного Музею Ужгород. нац. ун-ту / Людвиг Адальбертович Потіш, Н. І. Потіш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва, Зоолог. музей. –Ужгород : Говерла, 2013. –84 с.

Книга представляє собою випуск каталогу фондової збірки птахів Зоологічного музею ДВНЗ ̋ Ужгородський національний університет̋.
Наводяться відомості про видову належність експонату, його інвентарний номер, стать, вік, дату і місце добування, прізвище та ініціали колектора.

К 84
Р 49
Рибар, Т.  Дзиґар [Текст] : поезії / Тетяна Рибар. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 80 с. : іл.

У новій збірці Тетяни Рибар живуть у рядках і поміж ними дух і напруга часу, світлоносна наповненість простору, терло родинного вогнища, лоскітно-тривожні ритми кохання, тайни жіночого серця, сповідальність у Слові високої і чулої душі. Секунди серця і вічності невблаганно відмірює великий суддя і розрадник – дзигар Часу.

К 63.3
С 48
 Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. славіст. ун-т, Закарпат. філія [та ін.] ; редкол.: С. І. Болтівець, С. В. Грабовська [та ін.] ; за ред. Л. М. Несух. – Ужгород : Закарпаття, 2013. – 408 с. : мал.

У збірнику вміщені наукові студії учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  ̋ Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи ̋  23–24 травня 2014 р. Зазначені доповіді і виступи стосуються актуальних проблем слов’янського мовознавства та літературознавства, фольклору, культурної спадщини та ментальності слов’ян, життя національних меншин у слов’янських країнах, проблем історичного та економічного розвитку слов’янських народів та їх взаємозв’язку з навколишнім світом.

К 84
Ф 32
Фединишинець, В. С.  Бранці лісу, або Хащовики [Текст] : іст.-пригод. роман-гротеск із уст народу про життя Підкарпатської Русі у 30-х роках ХХ ст. / Володимир Степанович Фединишинець. – Ужгород : Патент, 2013. – 424 с. : іл.
Історичний роман-гротеск ̋  Бранці лісу, або Хащовики ̋  хоч і написаний Володимиром Фединишинцем на реальному матеріалі із життя рідного бойківського села Репинний 30-х років ХХ-го сторіччя, проте містить чимало фантастичного та пригодницького. Крім цього, твір мовби почерпнутий із фольклору. На значній площі роман, який є своєрідною енциклопедією життя верховинців, написаний у модерному стилі – потоку свідомості, сповнений народними фразеологізмами, лексикою і, звичайно, народною мудрістю.
Головні дійові особи – два верховинські розбійники-антигерої, своєрідні бранці лісу, хащовики, а також поетичні, богобойні селяни, які понад усе люблять свої гори, де і розігралася трагедія...

 

К 84
Ш 98
Шушкевич, М. Вересневі обрії [Текст] : вибране / Михайло Якович Шушкевич. –Мукачево : Карпатська вежа, 2012. –200 с. : іл.

До вибраного видання увійшли різножанрові ліричні поезії із попередніх збірок, твори, написані останнім часом, сонети, а також нотний запис, пісень на вірші автора композиторами Михайлом Герцом, Мар’яною Лиховид, Ігорем Біликом та Людмилою Ковач.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".