Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2014-06-19

К 63.312.1
А 80
Аржевітін, С. М. Карпатська Україна: епоха в добі : передумови утворення, доба незалежності, спогади і документи. Кн. 6 / Станіслав Михайлович Аржевітін. – Вінниця : Тезис, 2013. – 872 с. : іл.

Одна доба незалежності Карпатської України для закарпатських українців стала цілою епохою історичних подій. Ці події і покладено в основу книги. Читачу пропонується новий погляд на передумови створення, обставини існування Карпатської України та її роль в утвердженні української державності.

 

К 79
З-18
 Закарпатский краеведческий музей : путеводитель / текст підгот. С. И. Пеняк ; пер. с укр. Г. А. Палинчак. – Ужгород : Карпаты, 1969. – 60 с. : ил.
В експозиції і фондосховищах Закарпатського краєзнавчого музею більше 40 тисяч експонатів, які розповідають про природу, господарство, культуру та історію краю з давніх часів і до наших днів. Путівник по музею допоможе читачу краще познайомитись з експозицією.

66.4(4УКР)
К 69
Корсак, Р. В. Політична і економічна співпраця України та Чехії в умовах трансформації суспільних відносин (2000-2012 рр.) : монографія / Роман Володимирович Корсак ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. – 518 с. : фото.кол.

У монографії на основі архівних матеріалів Посольства і Торговельно-економічної місії України в ЧР, міністерств і відомств обох країн, української та чеської періодики здійснено комплексне дослідження політичної й економічної співпраці України та Чехії в умовах реформування суспільно-економічних відносин (2000-2012).

84(4УКР)6
К 79
Кремінь, Д. Д. Замурована музика : лірика, симфонії, поеми / Дмитро Дмитрович Кремінь. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 360 с. : іл.


У новій книзі відомого поета, лауреата Державної премії Украіни імені Тараса Шевченка, зібрано кращі лірико-філософські твори та вірші про кохання в їх емоційній глибині та стильовому розмаїтті. Вперше в одному форматі зібрано поетичні симфонії Дмитра Кременя, які виділяються своєю оригінальністю навіть на тлі сьогочасного формотворчого багатства вітчизняної та світової поезії.

К 84
К 88
Кудрявська, Л. Б. Торт для Наполеона, або Кудрявчики-5 : [поезії] / Людмила Борисівна Кудрявська. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2013. – 180 с.

До збірки іронічно-сатиричної поезії Людмили Кудрявської  ˝ Торт для Наполеона ˝ увійшли найсвіжіші ˝ кудрявчики ˝ – афористичні віршовані мініатюри, означені літературознавчим йменом, похідним від прізвища авторки.
Як і ˝ кудрявчики ˝ попередніх років, воно є відголоском українського сьогодення у всіх його проявах – від парламентських засідань до вад і достоїнств національного менталітету.

К 84
Л 50
Лесович, Р. Дороги : [автобиогр. повесть] / Регина Лесович. – Ужгород : [б. и.], 2013 –    
Кн. 1 : Воспоминания о детстве и юности. – 2013. – 132 с.

У книзі описано життя самої авторки. Пише вона про реальних людей в реальних життєвих ситуаціях.

К 84
П 57
Попадинець, П. Така любов... : (поезії) : (вірші та поема) / Петро Попадинець. – Хуст : Слово , 2007. – 64 с.

˝ Любов нас може кинути під ноги, Але й підняти може нас любов ˝, – написав колись в одному із своїх віршів поет Петро Скунць. Адже любов буває різна. І ліричний герой поезії П. Попадинця – наш сучасник, людина високоморальна, із глибокими почуттями, прагне саме такої любові, яка підіймає з колін: світлої і щасливої.
Хай на життєвій дорозі й трапляються розлуки, іноді довгі, а то й назавжди – герой творів П. Попадинця не перестає вірити у добро творчість людського палкого почуття, у можливість кожному відродити його в душі. І радить за неї, любов і кохання, боротися щохвилі, щоб бути гідним їх.

К 84
П 57
Попадинець, П.  Послідниця   : (вірші та думи) / Петро Попадинець. – Хуст : Слово, 2011. – 56 с.

Загальновідомо, що Людство поволі наближається до межі змін у своєму розвитку, коли всі планети Сонячної та інших систем розташовуються на одній осі і потужний потік очищаючих нейтрино ˝ за кліпа ока ˝ прониже безмежний Космос. Цей природний процес, безперечно, вже близько, і він стане поворотним і в розвитку Землі. Але не трагічним, якщо зрозуміємо суть Божого замислу і покликання людини – жити в мирі, злагоді та любові до Всевишнього і ближнього свого, жити в гармонії із Природою та суспільством.

К 72
П 78
 Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки : матеріали міжнар. наук. конф. (15-17 жовт. 2003 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словиччина) / М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Братисл. екон. ун-т, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України ; упоряд. Х. М. Олексик. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2004. – 346 с.

В збірнику вміщено тексти доповідей і повідомлень міжнародної науково-практичної конференції ˝ Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки ˝, проведеної Ужгородським державним інститутом інформатики, економіки і права у м. Сніна (Словаччина).

84(4СЕР)
Р 27
Рац-Стоїлькович, С.. Десь близько  / Саманта Рац-Стоїлькович. Дзешкаль блїзко / пер. О. Д. Гаврош ; худ. Ю. Процишин ; С. Рац Стоїлькович. – Львів : Тиса, 2014. – 88 с. : іл.

˝ Десь близько ˝ – перша збірка-білінгва руснацької поетеси Саманти Рац-Стоїлькович. Минулого року в Сербії вийшла її збірка руснацькою мовою ˝Чарна русалка ˝.
Поетка дарує нам власну історію духовного розвитку жіночої істоти, її специфічної самотності, що починає наростати у кожній жіночій душі від першої хвилини її самостійного вдиху за межею материнського тіла.
Пісні-тексти особливо цінні ще й тому, що тут не просто розгортається споконвічна жіноча драма – сприйняття кохання в собі, тут залишається простір для неї самої, її глибокої зацікавленості в таємницях Всесвіту.

К 85.14
Р 92
Рущак, Й. Ласлович. Йожеф Рущак: живопис  : альбом / Йожеф Ласлович Рущак ; вступ. слово О. Гаврош. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2013. – 36 с. : кольор. іл.

Йожеф Рущак один з найкращих представників закарпатської школи живопису. Його творчість наповнена філософським змістом, та відображає чарівну природу рідного краю.

К 86.3
С 24
Світлинець, А. Свято-Архангело-Михайлівський монастир у селі Драгово-Забрід / Алла Світлинець, С. Канайло ; передм. Ю. В. Данилець ; післямова П. М. Мідянка. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 224 с. : іл.

Історія Драгівського монастиря надзвичайно цікава, драматична та водночас тріумфальна і повчальна. Цікава, бо колись давно, на невеликій галявині при злитті двох гірських потічків, нямешами села Драгова засновано Божу обитель. Драматична тому, що ворог два рази руйнував скит, намагаючись знищити навіть слід перебування тут Божого благословення. Тріумфальна, бо монастир Божим проведінням знову і знову відроджувався, щоб нести у народ правдиве слово Господнє. Повчальна для сущих і прийдешніх поколінь тим, що місце, освячене щирими молитвами, неможливо стерти з пам’яті народу.

 

К 74.58
С 76
Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали 9 міжнар. наук. конф. (12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна)- Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Братисл. екон. ун-т ; упоряд. Х. М. Олексик ; редкол.: Ф. Г. Ващук, Ю. С. Шемшученко [та ін.]. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2005. – 196 с. : іл.

У збірнику вміщено тексти доповідей і повідомлень ІХ міжнародної наукової конференції ˝ Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір ˝, проведеної 12-15 квітня 2005 року Міністерством науки і освіти України на базі Закарпатського державного університету.

К 84
С 79
Степа-Пеньора, Н. В. А у небі – воля : поезії / Наталія Василівна Степа-Пеньора ; упоряд., вступ. ст. І. В. Хланта ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. організац.-метод. центр культури. – Ужгород : Патент, 2013. – 122 с. : фот.

Поезії приваблюють задушевною інтонацією, гуманістичною спрямованістю, довірою до почуттів людини, пробуджують і утверджують у читачів любов і доброту, внутрішнє багатство й неприміреність до кривди і зла, роблять читачів мудрішими, діяльнішими.

 


К 84
Т 56
Томенюк, Г. Й. Свято - це серйозне діло! : вірші та віршовані розповіді / Ганна Йосипівна Томенюк. – Ужгород : Карпати, 2013. – 48 с. : кол.іл.

У канві нашого життя будні і свята переплелися так тісно, що уявити їх порізно дуже важко. Свята доповнюють будні, а будні – свята. Свята є власні, державні, професійні, релігійні тощо. І всі вони присутні в житті як дорослої людини, так і у житті дітей. Тому в цій книжці і зібрані розповіді про усі найвизначніші свята року, які ми традиційно святкуємо, аби наповнювати своє життя духовністю та гордістю за звичаї свого народу.

К 79
Ф 32
Федака, П. М. Закарпатский музей народной архитектуры и быта : [путеводитель] / Павел Михайлович Федака, М. П. Тиводар, М. А. Мазюта ; пер. на венгер. В. Н. Салай ; пер. на словац. Н. Долчинкова. – Ужгород : Карпати, 1981. – 64 с. : цв.ил.

Експонати Закарпатського музею народної архітектури і побуту знайомлять з життям і побутом різним етнічних груп населення Закарпаття кінця XVIII – 30-х років ХХ століття. В експозиції виставкових залів головного корпусу музею представлені матеріали про досягнення Закарпаття за роки Радянської влади в архітектурі, народному мистецтві та художніх промислах.

84(4УГО)
Ф 99
Фюшт, М. Автопортрет : вибрані поезії = Onarcker : koltemenyek / Мілан Фюшт ; пер. укр. Ю. В. Шкробинець ; упоряд. Л. Лавер-Шкробинець. –Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 232 с.

Книга містить добірку вибраних поезій одного з найвидатніших угорських поетів ХХ століття, засновника угорського верлібру Мілана Фюшта  мовою оригіналу і в українському перекладі відомого українського письменника Юрія Шкробинця.
До видання введено як додаток дві передмови М. Фюшта до збірок його творів 1934-1947 років.

 

 

 

 

 

 

К 26.8
Ч-43
Чендей, І. М. Знайомтесь - Тячів, Рахів, Ясиня  = Знакомьтесь - Тячев, Рахов, Ясиня / Іван Михайлович Чендей ; пер. на рос.  Л. Б. Кудрявська. – Ужгород : Карпати, 1966. – 132 с. : іл.

Тячівщина і Рахівщина – наймальовничіші й найцікавіші гірські райони Закарпаття. Це Закарпатська Верховина, де живуть гуцули. Про їх життя, про їх самобутнє народне мистецтво, про красу природи, що викохала закарпатських горян, про туристичне селище Ясиня розповідає книга.

 

К 84
Ш 89
Штеля, А. Ю. Вірую... : [поезії] / Анатолій Юрійович Штеля. – Ужгород : ФОП  Бреза А. Е., 2013. – 216 с.

Із семи поетичних книг, що входять у канонічний Старий Завіт Біблії, особливе місце займає книга Проповідника. Читаючи Проповідника, хтось відчує холод, хтось песимізм, а хтось марноту людського життя. Добрих і злих очікує один кінець – смерть. Це писалося ще до Христа. Автор збірки ˝ Вірую… ˝ зміг по-іншому побачити те, про що написано в Проповіднику. Це бачення – наслідок сприйнятих у них ідей і думок через кришталеву призму Євангелія. Тому його вірші наповнені вірою – вірою, яку нам дав Спаситель Ісус Христос.

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".