Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2014-07-20

К 85.14
Б 46
Бендак, Ю. Художники Закарпатської Гуцульщини  : альбом / Юрій Бендак, О. Масляник. – Львів : Тиса, 2013. – 120 с. : кол.іл.

У книжці-альбомі ˝ Художники Закарпатської Гуцульщини ˝ уперше зібрано під одну обкладинку відомості про життя і творчість митців цього неповторного в поетичній красі та епічній величі карпатського краю. Вони різні за стилем і філософією, манерою письма, способом творення, але поєднують їх достоту сакральне поклоніння рідній землі, драматичні візії світу і буття, її величність артсофія.

К 65.6
Г 51
 Гірські території Закарпаття: соціально-економічні трансформації : монографія / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Мікловда ; Нац. акад. наук України, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. . – Ужгород : Вид-во ФОП  Бреза А. Е., 2012. – 262 с. : табл., рис.

У монографії розглядаються актуальні проблеми теоретичного і прикладного характеру, пов’язані з трансформацією економіки гірських територій Закарпатської області в ринковому середовищі. Запропоновано концептуальні підходи до реалізації соціального потенціалу гірських територій, проаналізовано основні тенденції демографічного відтворення населення, досліджено процеси адаптації населення гірських територій до ринкових відносин. Значна увага приділена аналізу соціально-трудових відносин на локальних ринках праці, ефективності функціонування нових форм господарювання  на селі, розвитку сільської промисловості, туристично-рекреаційної сфери, проблемам диверсифікації економіки гірських сіл. Запропоновано механізми фінансово-кредитного стимулювання розвитку гірських територій. Проаналізовано стан житлово-комунального господарства.

К 86.3
Д 18
Данилець, Ю. В. Обраний Божим Провидінням : життєпис преподобного Олексія Карпаторуського сповідника / Юрій Васильович Данилець ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії України, Хустська Православна Єпархія. – Чернівці : Місто, 2013. – 168 с. : кол.іл.

У нарисі увазі читача пропонується життєпис відомого подвижника благочестя Православної Церкви на Закарпатті ХХ ст., нині вже святого, преподобного Олексія Карпаторуського, сповідника (1.09.1877-2.12.1947). Багато архівних документів, спогадів та літератури публікується вперше.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Д. Д. Історія Закарпаття : навч. посіб. з краєзнавства / Дмитро Дмитрович Данилюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. історії України. –Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2013. – 304 с.

Навчальний посібник написаний на основі використання досліджень відомих вчених і лекцій з краєзнавства, які автор читає для студентів історичного факультету Ужгородського національного університету. У ньому в науково-популярній формі висвітлюються основні етапи історичного розвитку Закарпаття від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням найновіших досягнень історичної науки.
Наведений фактичний матеріал показує наявність упродовж віків інтересу у правителів багатьох країн до краю. Його історія викладена у взаємозв’язку з історією Угорщини, Австрії, Австро-Угорщини, Чехословаччини. Доводиться, що у їх складі Закарпаття було не лише територіальним придатком, а й розвивалось економічно, духовно і дало світу цілу плеяду вчених, культурно-освітніх, політичних та церковних діячів, які виборювали йому належне місце в загальноєвропейському  історичному процесі. Реально оцінено здобутки і втрати області в складі Української РСР та перспективи розвитку в незалежній Україні.
Після кожного розділу подаються уривки з маловідомих документів, а в додатках – важливий інформаційний матеріал.

К 84
Д 84
Дурунда, А. І. Сім янголів затрубили...  : новели та оповідання / Андрій Ілліч Дурунда. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2013. – 256 с.

Новели та оповідання, подані у книзі, які досі не друкувалися у виданнях – про життя, його складнощі та протиріччя, про надвелику силу кохання й ненависть, підлість і зраду, невігластво та продажність. З цього складається нинішня реальність.
І за всім цим – наші сучасники, часто знедолені, обкрадені, обмануті, але чисті душею, світлі.
Пропоновані твори – художній калейдоскоп нашої непростої епохи, пропущений через болючу і чутливу душу письменника.

К 84
К 43
Кірімов, Іван Захарович.
 Люсія [Текст] : повість / І. З. Кірімов. - Ужгород : ІВА, 2014. - 148 с.

Усе розпочалося з того, що 8 жовтня 1979 року вбили Нур Мухаммеда Таракі, засновника Народно-демократичної партії Афганістану та першого керівника Демократичної Республіки Афганістан, який прагнув упровадити комуністичну ідеологію.
У грудні 1979 року розпочалася з боку Радянського Союзу операція
˝ Шторм ˝, яка передбачала взяття палацу Тадж-Бек у Кабулі, а вже 12 грудня 1979 року на засіданні Політбюро ЦК КПРС було оформлено секретну постанову про підтримку радянської влади в цій мусульманській країні. Після цього обмежений контингент радянських військ опинився в епіцентрі початку Афганської громадянської війни. З часом війна проти заколотників переросла у війну проти афганського народу. Вона тривала з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року. У ній брали участь 620 тисяч радянських солдатів та офіцерів. Згідно з офіційними даними загинуло 14453 радянських військо службовців. Афганський  народ втратив від 1,5 до 2 млн. людських життів.

К 63.3
П 32
Піняк, Ю. І. Рокосово. Сторінки історії : худож.-докум. оповіді та фотоматеріали / Юлія Іванівна Піняк. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2013. – 56 с. : іл, кол.іл.

Книга Юлії Піняк ˝ Рокосово. Сторінки історії ˝ присвячена селу, де народилася і виросла автор, його історії і сучасності, яскравим особистостям, які закарбувалися у пам’яті односельчан.
Текстовий виклад доповнено цікавим ілюстративним матеріалом, який публікується вперше.

К 82.3
П 34
 Пісня над Дунаєм : нар. пісні русинів (українців) Сербії / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. організац.-метод. центр культури ; запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. І. В. Хланта. – Ужгород : Патент, 2014. – 776 с.

До книги ввійшли кращі зразки пісень, записаних у 2007 році від русинів, які з 1745 р. і пізніше з Карпат переселилися до Воєводини, що на території Сербії, та зберегли ту віру, мову і культуру своїх предків. Переважно вони проживають у селах Руських Керестур, Коцур, Вербас, Дюрдьов, Нове Орахово, Кула та м. Новий Сад, де й зафіксовано нами пісні.

65.9(4УКР-4ЗАК)8
Р 32
 Регіон в євроінтеграційних процесах : [монографія] / В. П. Мікловда [и др.] ; Нац. акад. наук України, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. – Ужгород : Вид-во ФОП  Бреза А. Е., 2011. – 518 с. : рис., табл.

У представленому дослідженні узагальнено теоретичні засади євроінтеграційних процесів та емпірично аргументовано важливість сприяння їм на рівні регіону за участі трьох секторів (державного та органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій). Авторами розроблено концептуальну модель євро інтеграційних підходів регіону з визначенням змістовних складників та взаємодії між ними. Вони обґрунтували і довели важливість та розробили модель євроінтеграційної динаміки участі регіону у програмах ЄС та інших європейських країн, виявили особливості та розробили модель євроінтеграційного руху зовнішньоекономічної, науково-освітньої діяльності регіону та у сфері охорони довкілля.

К 74.03
Т 99
 Тячів - 2013. З рідним містом крокую в майбутнє : докум.-худож. вид. / Г. М. Макаренко, Л. С. Кричфалушій [та ін.] ; авт. ідеї та проекту І. І. Ковач ; упоряд. О. В. Решетар ; авт. світлин: І. І. Козуряк, В. В. Сойма [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2013. – 108 с. : кол.іл.

В цій книзі зібрані матеріали про випускників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів 2013 р. м. Тячів. Нехай добрі спогади про рідне місто, роки навчання в школі, роки, проведені в дитсадку, завжди звуть вас до рідного порогу.

К 76
У-45
 Українські мас-медіа в Словаччині після 1945 року та презентація в них України = Ukrajinské média na Slovensku po roku 1945 a prezentácia Ukrajiny v nich : матеріали Міжнар. конф., яка відбулася 19-20 жовт. 2012 р. в Пряшеві в рамках проекту "Слов.-укр. центр культури - створення та зміцнення співробітництва між Пряшів. самоврядним краєм та Закарпат. обл. HUSKROUA/1001/083" / Ю. Бача, Ю. М. Бідзіля, П. Боґдан [та ін.]. – Пряшів : Союз русинів-українців Слов. Респ., 2013. – 184 с. : іл.
Українські мас-медіа в Словаччині після Другої світової війни зазнали свого найбільшого розвитку, але й занепаду. Наперекір всім проблемам декотрі з них продовжують свою роботу вже понад 60 років. Саме ця тема була обрана для обговорення  конференції, організованої в рамках проекту «Словацько-український центр культури» і фінансованого з єврофондів. Учасниками конференції стали спеціалісти з питань журналістики та довгорічні журналісти  Словаччини та України, які детально проаналізували повоєнну іс¬торію та сучасний стан українських друкованих та електронних засо¬бів масової інформації в Словаччині.
В збірнику містяться  виступи Марії Фоллріх, Мирослава Ілюка, Івана Яцканина, Юрія Дацка, Зузани Ганудель, Ганни Чаварги, Михайла Шкурли, Юрія Бачі, Зузани Джупинки, Павла Боґдана , Надії Вархол - Йосифа Вархола. Поруч з цим в збірнику надруковані виступи українських спеціалістів, а саме Віталія Карпенка (Київ), Юрія Бідзілі (Ужгород) та Олександра Гавроша (Ужгород).
 

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".