Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2014-08-29
 

65.9(4УКР)

К 43

Кириленко, Іван Григорович.

                Глобалізація Ноосфери & Перспективи України : монографія / І. Г. Кириленко. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 464 с. : рис., табл.

      Пропонована монографія - це своєрідна проекція вчення В.І. Вернадського про ноосферу на сучасні реалії: як у світовому контексті, так і на національному рівні.

      Нинішня цивілізація вступила в період глибоких глобальних потрясінь: енергетичних, екологічних, економічних, продовольчих, демографічних, соціокультурних, геополітичних та ін. Встановлено, що ці кризи можуть бути подолані потужною хвилею очікуваних епохальних інновацій, особливо у базових сферах. Їх підсумком може бути глобальна цивілізаційна трансформація - становлення гуманістично-ноосферної світової спільноти на основі принципово нової світоглядної парадигми: формування розумних потреб, раціонального використання природних ресурсів, побудови моделі економіки, що максимально відповідатиме економіці живої Природи...

     
          22.12

Т 76

Трохимчук, Петро Павлович.

                Математичні основи знань. Поліметричний підхід : монографія / П. П. Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Вид. 2-ге, випр. та допов. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 624 с. : іл, табл.

 

               У монографії аналізується проблема оптимальної формалізації знань, уключаючи історичний аналіз. Наведено основи поліметричного методу та його застосування. Проаналізовано також основи релаксаційної оптики.

               Для наукових й інженерно-технічних працівників, студентів математичних і філософських спеціальностей ВНЗ, викладачів, а також усіх, хто цікавиться наукою.      

      67.300

С 54

Собота, Катаріна.

                Принцип правної держави : конституційно-правні та адміністративно-правні аспекти : [дис. на здобуття вищ. вченого ступеня] / К. Собота ; пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук. - К. : ВАІТЕ, 2013. - 608 с. : табл.

            Монографічне дослідження німецької ученої Катаріни Соботи є новітньою спробою систематизації основоположного принципу німецького Основного Закону - принципу правної держави. Німецька правнича система впродовж тривалого часу зберігає вплив на розвиток правничої системи України, зокрема на формування інститутів, принципів та понять. Зважаючи на те, що українська конституційна теорія та практика досі перебуває у пошуку національного розуміння поняття "правова (правна)держава", унікальність та значущість цієї праці є, передовсім, у її інформативності стосовно походження та розвитку принципу правної держави у Німеччині. Особливо цікавим для українських науковців та правників буде дискурс авторки стосовно сучасного розуміння принципу правної держави як принципу конституції Німеччини, його структури та практичного застосування в конституційному та адміністративному праві.

             

       67.9(4УКР)7

М 75

Молдован, Валеріан Васильович.

                Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учб. літ., 2013. - 364 с. : табл.

 

             Перша частина посібника містить програму курсу, ігрові заняття, рекомендовану літературу. У другій висвітлюються питання загальної та особливої частинкурсу судоустрою. Розрахований на студентів, аспірантів юридичних вузів та факультетів, викладачів і практичних працівників, які мають бажання вдосконалити свої знання.           

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".