Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2014-12-11
66.4(4УКР)
У-45
Украина: время выбора : [ЕС и Таможенный союз: цифры и факты; ЕС и Таможенный союз в вопросах и ответах; ЕС и Таможенный союз: мнения граждан страны]. – К. , 2014. – 44 с.
 
Видання розраховане на масового читача і надруковане великим тиражем (25 тис. екз. російською мовою і 6 тис. – українською). В ньому розглядаються  проблеми, переваги і перспективи європейської або євразійської моделей інтеграції України, окреслюється специфіка діяльності ЄС і Митного союзу, надаються відповіді на актуальні питання, наводяться думки та оцінки громадян України за результатами соціологічних досліджень (грудень 2013р. -березень 2014р.).
 
 
91.9: 84(4УКР)5
Ш 37
Тарас Григорович Шевченко : бібліогр. вид. творів, 1840-2014 / В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко, В. І. Попик [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 548 с. : портр.
 
До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-2014).
Книга містить бібліографічні відомості про видання творів Т. Г. Шевченка мовою оригіналу та мовами народів світу з 1840 р. по 2014 р.
 
83.3(4УКР)6
С 79
Степаненко, Микола Іванович. Олесеві Гончару – 95 : [довідник] / М. І. Степаненко, В. В. Орєхова. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2014. – 92 с. – Імен. покажч.: с. 85-90.
 
У довідникові подано інформацію про святкування в 2013 році 95-ліття від дня народження видатного українського письменника, громадського діяча Олеся Гончара. Систематизовано матеріали наукових конференцій, публікації, уміщені у всеукраїнських, обласних, районих періодичних виданнях, у збірниках наукових праць, культурно-мистецькі і просвітницькі заходи, які відбувалися у столиці України й інших містах.
Для широкого кола шанувальників українського слова й культури.
 
73.8
І-74
Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 208 с. – Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглядаються проблеми трансформації соціокультурної сфери українського суспільства на основі інформатизації з урахуванням національних ментальних підходів до модернізації національного інформаційного комплексу.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться даною проблемою.
 
78.36
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікал. арх. та бібл. фондів. Вип. 17 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. , 2013. – 624 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим.
 
До збірника увійшли наукові студії, що репрезентують археографічні джерелознавчі, архівознавчі, коди логічні та інші аспекти вивчення рукописної спадщини, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, в інших книгозбірнях та архівних установах України. 
Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.
 
72.4(4УКР)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 37 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 704 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
До збірника включено статті, в яких досліджуються питання інноваційних трансформацій бібліотечної інформаційної діяльності; стратегій технологічної модернізації наукових бібліотек; створення Інформаційного ресурсу рукописної, книжкової і архівної спадщини; ролі і значення біографічної інформації в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі.
Для працівників бібліотечно-інформаційної сфери, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи.
 
72.4(4УКР)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 36 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 561 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання бібліотечної діяльності в умовах поширення електронних технологій, механізми підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотек та посилення їх суспільного впливу, окреслюються тенденції розвитку бібліотечних структур як сучасних інформаційно-комунікаційних комплексів, розкривається специфіка й нові можливості комунікації бібліотек і соціальних медіа.
Видання призначене широкому колу фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою соціальних комунікацій, структурної обробки та аналізу інформації для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій.
 
78.36
Г 70
Горова, Світлана Валеріївна. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 208 с. – Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглядаються проблеми використання Інтернет-ЗМІ в практиці бібліотечної діяльності, у роботі з інформування всіх категорій користувачів про зміст наявних інформаційних ресурсів бібліотечних фондів та наявність суспільне корисної інформації в масивах сучасної інтернет-інформації.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені цією проблемою.
 
78.5
М 42
Медведєва, Валентина Миколаївна. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. М. Медведєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2013. – 180 с. – Бібліогр.: с. 151-176.
 
У монографії розглядаються проблеми трансформації соціокультурної сфери українського суспільства на основі інформатизації з урахуванням національних ментальних підходів до модернізації національного інформаційного комплексу.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться даною проблемою.
 
 
91.9: 83.3(4УКР)6
Ч-49
Черняков, Борис Іванович. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч., 1953-2005 / Б. І. Черняков ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці. – К. : Критика, 2007. – 576 с. : портр. – (Відкритий архів. Бібліографічні студії). – Парал. тит. арк. англ. – Покажч.: с. 483-570.
 
Біобібліографічний покажчик висвітлює  життєвий і творчий шлях  видатного українського перекладача, літературознавця, лексикографа Миколи Лукаша. У виданні корпус джерел складає понад чотири з половиною позицій.
Видання побачило світ завдяки фінансовій підтримці Українського наукового інституту Гарвардського університету та Наукового Товариства ім. Т. Шевченка в Америці.
 
22.3(4УКР)
А 46
А. П. Александров та українська наука = А. П. Александров и украинская наука : до 110-річчя від дня народж. вченого / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : Б. Є. Патон, О. С. Онищенко [та ін.] ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко, Л. М. Яременко [та ін.]. – К. : Академперіодика, 2013. – 380 с. : іл. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр.: с. 355-375.
 
У книзі подано матеріали про зв'язки всесвітньо відомого вченого і організатора науки Анатолія Петровича Александрова з українською науковою спільнотою. Книгу ілюстровано фотографіями, зробленими під час перебування А.П. Александрова в Україні.
Для всіх, хто цікавиться історією науки.
 
91.9: 83.3(4УКР)5
Ч-49
Чернігівські шляхи Тараса : (рекомендац. бібліогр. покажч.) / Черніг. облас. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Л. В. Студьонова ; відп. за вип. І. М. Аліференко. – Чернігів, 2014. – 84 с. – Абет. покажч.: с. 65-74. – Імен. покажч.: с. 75-79. – Геогр. покажч.: с. 80-82. – До 200-річчя від дня народж. Великого Кобзаря
 
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено до 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. До посібника вміщено книги, статті зі збірників, журналів та газет, які побачили світ протягом 1991-2013 рр. Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з алфавітного покажчика авторів, назв книг і статей, іменного та географічного покажчиків, списку скорочень назв періодичних видань.
Рекомендаційний бібліографічний покажчик розрахований на вчителів української літератури, студентів, літераторів, журналістів, бібліотечних і музейних працівників, краєзнавців і всіх, хто цікавиться життям і творчістю Тараса Григоровича Шевченка.
 
91.9: 83.3(4УКР)5
Ш 37
Тарас Шевченко і Прикарпаття : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей та релігій Івано-Франків. держадмін., Івано-Франків. облас. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; уклад.: В. Р. Дволітка, І. А. Бурда ; відп. за вип. Л. В. Бабій ; вступ. ст. Є. М. Баран. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 48 с. : кол.іл. – Імен. покажч.: с. 41-44. – Геогр. покажч.: с. 44-45. – До 200-річчя від дня народж. Кобзаря
 
До даного бібліографічного покажчика включені монографії, матеріали наукових збірників та конференцій, науково-популярна література, статті з періодичних видань, які відображають тісний зв'язок Прикарпаття з Кобзарем і знаходяться у фондах Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.
Видання вміщує також відомості про наших краян – лауреатів Національної премії України ім. Т. Шевченка. Допоміжний апарат складається з іменного та географічного покажчиків. Бібліографічний покажчик стане в нагоді науковцям, краєзнавцям, викладачам, літературознавцям, студентам, бібліотечним працівникам, широкому загалу користувачів.  
 
91.9: 83.3(4УКР)5
Ш 37
Тарас Шевченко і Придніпров’я (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. облас. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’ян. Кирила і Мефодія, Краєзнав. від. ; упоряд. І. С. Голуб ; відп. за вип. Т. О. Абраїмова. – Дніпропетровськ, 2013. – 136 с. – (Літературна Дніпропетровщина). – Імен. покажч.: с. 122-134.
 
Біобібліографічний покажчик “Тарас Шевченко і Придніпров’я” продовжує серію “Літературна Дніпропетровщина” і представляє джерела про зв’язок Тараса Шевченка з нашим краєм. У виданні відображені книги, публікації в наукових і ювілейних збірниках, періодиці, структуровані за розділами. Покажчик не вичерпує теми, над пошуком джерел можна й далі працювати в архівах, музеях тощо, відшукуючи публікації досліджень Д. Яворницького, Л. Біднової та інших. Проте він дає достатньо повне уявлення про перебування Т. Шевченка на Придніпров’ї, видання тут його творів, відзначення шевченківських роковин, увічнення пам’яті Кобзаря. 
Покажчик розрахований на вчителів і викладачів літератури, бібліотекарів, журналістів, школярів і студентів, а також на всіх, хто цікавиться перебуванням поета на Катеринославщині, вивчає його творчість, вшанує його пам’ять.
 
91.9: 83.3(4УКР)5
З-53
“Земля, яку сходив Тарас...” (Шевченківські місця на Черкащині) : біобібліогр. довід. / Комун. закл. “Облас. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка” Черкас. облрада ; уклад. Л. Т. Демченко ; відп. за вип. Л. П. Капкаєва. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2013. – 72 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 61-65. – Геогр. покажч.: с. 66-67. – До 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка
 
Мета біобібліографічного покажчика “Земля, яку сходив Тарас…” – надати інформацію про видання, присвячені містам і селам Черкащини, пов’язаним з ім’ям Т. Шевченка. Для найбільш повного висвітлення теми посібника і зручності користування ним вміщено географічний та іменний покажчики, наповнено світлинами, копіями власних робіт художника. Література, включена до покажчика, вийшла друком протягом 1999–2013 років. Виключення становлять ті видання, які мають особливу цінність для висвітлення даної теми. Добір літератури закінчено у травні 2013 року. 
Бібліографічний покажчик розрахований на краєзнавців, літературознавців, бібліотечних, музейних працівників, педагогів, студентів, туристів, усіх, хто цікавиться життям і творчістю Т. Г. Шевченка. 
 
91.9: 83.3(4УКР)5
К 29
Каталог видань творів Т. Г. Шевченка. Нотографія. Дискографія : із фондів Донец. облас. наук. б-ки ім. Н. К. Крупської / Донец. упр. культури облдержадмін., Донец. облас. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської, Літ.-худож. музей Т. Г. Шевченка ; ред.-упоряд. Н. П. Авдєєнко [та ін.] ; відп. за вип. Л. О. Новакова. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2004. – 52 с. – До 190-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка
 
Донецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Н. К. Крупської разом з літературно-художнім музеєм Т. Шевченка до 190-річчя з дня народження поета підготували “Каталог видань творів Т. Г. Шевченка. Нотографія. Дискографія”. Каталог базується на матеріалах фонду бібліотеки.
Бібліографічні записи каталогу охоплюють 1861–2003 рр. Твори згруповані у трьох розділах. У першому – вміщено літературну спадщину Т. Г. Шевченка; у другому – мистецьку спадщину Т. Г. Шевченка; у третьому – музичні твори на слова Т. Г. Шевченка.
 

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".