Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Календар на 0 рік

2013-02-09

СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ПОЛЯК

80-річчя від дня народження кандидата фізико-математичних наук, заслуженого професора ЗакДУ (нар. 1933)

Народився Степан Поляк 9 лютого 1933 р. в м. Іршаві в сім’ї залізничника. Молоді роки майбутнього професора пройшли на Іршавщині. Спочатку він навчався в Іршавській народній школі, де закінчив чотири класи, потім продовжив навчання в горожанській школі с. Білки Іршавського району, а у 1950 р. закінчив з золотою медаллю середню школу в Іршаві. У тому ж 1950 р. вступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського державного університету, де проявилися його здібності математика. Після закінчення університету в 1955 р. С. С. Поляку запропоновано викладацьку роботу на математичному факультеті асистентом кафедри математичного аналізу.

У 1958 р. він став аспірантом кафедри загальної математики зі спеціальності “Вища алгебра”. Його науковим керівником був визначний український математик, прекрасний педагог, доктор фізико-математичних наук, професор Самуїл Давидович Берман. За роки навчання в аспірантурі С. С. Поляк освоїв складні аспекти теорії груп, кілець і алгебр, а також їх зображень. Він захопився задачами знаходження представників класів спряжених елементів та незвідних комплексних зображень унітрикутних груп UT (n,2). Після закінчення аспірантури його було направлено на роботу асистентом кафедри в УжДУ. Згодом він стає старшим викладачем. Відзначаючи високі організаторські здібності Степана Степановича, у 1966 р. його обирають завідувачем кафедри вищої математики загальнотехнічного факультету, де він працює до 1976 р.

У травні 1969 р. С. С. Поляк успішно захищає дисертацію в Інституті математики АН БРСР (м. Мінськ) на тему: “Незвідні комплексні зображення і класи спряжених елементів груп трикутних матриць” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Вчене звання доцента йому було присвоєне у 1974 р. Протягом 1976-1996 рр. працює доцентом кафедри алгебри УжДУ.

Високі організаторські якості, комунікабельність та принциповість молодого вченого, сумлінне ставлення до своїх обов’язків, високий авторитет сприяли обранню С. С. Поляка у 1979 р. деканом математичного факультету УжДУ.

Ужгородський державний університет тривалий час був єдиним осередком освіти, культури і науки в Закарпатті, тому можливість одержання вищої освіти в області була обмеженою. На відміну від інших областей, Закарпаття було єдиною областю на теренах Української держави, в якій був тільки один вищий навчальний заклад. Намагання демонополізації вищої освіти в рамках єдиного вишу призвело до відкриття у 1995 р. нового вищого навчального закладу – Ужгородського інституту інформатики економіки і права (статус Державного отримав у 1997 р.) з підготовкою фахівців зі спеціальностей: комп’ютерні науки, економіка і менеджмент, право і міжнародні відносини. Для функціонування нового інституту потрібні були не тільки кваліфіковані кадри, а й організатори нових спеціальностей, тобто фахівці, які б були спроможні створити сучасний вищий навчальний заклад європейського рівня. Такими якостями у повній мірі володів С. С. Поляк, тому у вересні 1996 р. він переходить в Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права (тепер Закарпатський державний університет – ЗакДУ) на посаду доцента кафедри фізико-математичних дисциплін. У 2000 р. Степан Степанович став професором кафедри фізико-математичних дисциплін та був призначений деканом факультету інформатики.

Враховуючи високі заслуги і вагомий внесок у становленні Закарпатського державного університету, тепер широковідомого вищого навчального закладу України, професору С. С. Поляку, одному з перших, було присвоєно у 2006 р. звання “Заслужений професор Закарпатського державного університету”.

Протягом майже 60-річної педагогічної діяльності С. С. Поляк читав курси і проводив практичні заняття з алгебри і теорії чисел, лінійної алгебри і геометрії, аналітичної геометрії і алгебри, вищої математики, диференціальної геометрії, теорії чисел, варіаційного числення та інших. Як Викладач і Вихователь молоді з великої літери, він з величезною майстерністю викладає основні математичні дисципліни, є автором багатьох навчальних посібників, має чисельних вдячних учнів.

Вагомі та широковідомі серед фахівців наукові здобутки С. С. Поляка. Він описав повну систему мінімальних попарно ортогональних ідемпотентів комплексної групової алгебри унітрикутної групи, що повністю характеризує всі нееквівалентні незвідні комплексні зображення цієї групи; дав точні оцінки для порядків класів спряжених елементів цієї групи та побудував ефективні алгоритми для комп’ютерного знаходження представників цих класів. Його участь у наукових міжнародних симпозіумах і конференціях завжди викликала зацікавленість і жваві наукові дискусії серед фахівців складної високоінтелектуальної науки, якою є її величність Математика.

Ініціативність, прагнення залишити добру згадку нащадкам змусило Степана Степановича Поляка взятися за складну і кропітку роботу зі створення історії рідного математичного факультету, якому у 1996 р. виповнилось 30 років. Ця дата особлива для нього – одного з перших випускників-п’ятидесятників. Тільки така людина могла ретельно, точно складати та поповнювати списки випускників математиків протягом багатьох років, збирати відомості про кожного викладача математичного факультету і написати разом з професором В. В. Маринцем монографію “Математики і математичний факультет Ужгородського державного університету­”. Цю монографію з доповненнями було перевидано у 2006 р. до 40-річчя математичного факультету та 56 річниці від початку підготовки фахівців з математики у Закарпатті.

Наприкінці слід наголосити ще на одній чудовій рисі С. С. Поляка як відомого спортсмена, що піклується про історію та розвиток спорту на Закарпатті. Він є відомим волейболістом, виступав за збірну викладацьку волейбольну команду університету (тренер майстер спорту СРСР І. І. Скрябін), яку було створено у 1957 р. Ця команда пройшла славетний спортивний шлях в історії закарпатського волейболу: у 1961 р. вона здобуває звання чемпіона УРСР серед команд викладачів, а в 1963 р. стає бронзовим призером першості СРСР. У 1966–1967 рp. ця команда знову здобуває звання чемпіона УРСР, а в 1967 р. стає чемпіоном СРСР серед команд викладачів вищих навчальних закладів Радянського Союзу. У цих спортивних досягненнях вагомий внесок і С. С. Поляка.

Степан Степанович був і залишається одним з провідних організаторів волейбольних змагань і серед молоді, і серед ветеранів. Він і зараз систематично тренується, підтримує хорошу спортивну форму. У співавторстві з О. М. Трифан написав цікаву, змістовну монографію про історію волейболу на Закарпатті, успіхи закарпатських волейболістів у дитячій, студентській, аматорській та професійних лігах України. Ця монографія “Волейбол Закарпаття” – яскраве свідчення таланту Степана Степановича не тільки як відомого математика ‑ педагога і вченого, але й прискіпливого дослідника історії спортивного Закарпаття.

Степан Степанович має понад 100 публікацій, серед яких вісім навчальних посібників з вищої математики (п’ять з них мають гриф МОНУ) та дві монографії.

Був удостоєний почесними знаками “Вища школа СРСР”, “За відмінні успіхи в роботі”, “Відмінник освіти України” та “Заслужений професор Закарпатського державного університету”.Автор: АНАТОЛІЙ ЗАВІЛОПУЛО


Бібліографія/джерела

1. Маринець, В. В. Математики і математичний факультет Ужгородського національного університету : документи, цифри, факти : до 40-річчя мат. ф-ту УжНУ та 56 річниці від початку підготовки спеціалістів з мат. в УжНУ / В. В. Маринець, С. С. Поляк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 334 с.

2. Поляк, С. С. Волейбол Закарпаття / С. С. Поляк, О. М. Тріфан ; вступ.ст. І. Зарева. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 184 с.

3. Поляк, С. С. Практикум з аналітичної геометрії / С. С. Поляк, Ф. Г. Ващук, В. П. Рудько. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. ком. у справах преси та інформації. – 1998. – 168 с.

***

4. Математика, механіка та інформатика Закарпаття. ХХ століття : енциклопедія / М. Д. Бабич, П. М. Гудивок [та ін] ; за заг. ред. С. С. Поляк. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 112 с.

***

5. Поляк, С. С. Аналітична геометрія / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 3 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-10.

6. Поляк, С. С. Аналітична геометрія на площині / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 1 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-10.

7. Поляк, С. С. Вступ до аналізу / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 4 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1-10.

8. Поляк, С. С. Классы сопряженных элементов унитреугольной группы / С. С. Поляк // Кибернетика. – 1991. – С. 40-48.

9. Поляк, С. С. Невизначений та визначений інтеграл / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 6 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1-26.

10. Поляк, С. С. Незвідні комплексні зображення групи трикутних матриць над скінченим простим полем / С. С. Поляк // Доповіді АН УРСР. – К., 1966. – № 1. – С. 13-16.

11. Поляк, С. С. Неприводимые комплексные представления группы треугольных матриц над простым полем / С. С. Поялк, С. Д. Берман // Первая республиканская научная конференция молодых исследователей : программа и тезисы докладов. – К., 1964. – С. 40.

12. Поляк, С. С. Неразложимые классы сопряженных элементов унитре­угольной группы / С. С. Поляк, В. П. Рудько // Науковий вісник Ужгородського інституту інформатики, економіки і права. – Вип. 1. – Ужгород, 1998. – С. 31‑46.

13. Поляк, С. С. Похідна / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 5 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1-14.
Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-03-25

З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний фестиваль “Нове українське кіно”, який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону.

До програми фестивалю “Нове українське кіно” увійшли: "Донбас", "Гірська жінка: на війні", "Герой мого часу", "Іній", "Брама", "Коли падають дерева", "Стрімголов".
https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/

 29 березня запрошуємо всіх охочих на перегляд фільму "Герой мого часу". 
Гостросоціальна комедія "Герой мого часу" Тоні Ноябрьової – перший повнометражний фільм режисерки, яка раніше працювала над короткометражним стрічками та створювала кліпи для таких виконавців як Pianoбой і Скрябін. Прем'єра стрічки відбулася на Одеському кінофестивалі, де "Герой мого часу" з аншлагом відкрив Національний конкурс фестивалю і був відзначений премією за найкращу режисуру.

Початок о 17.00.

Вхід вільний.

 

2019-03-25

27 березня запрошуємо на презентацію книги французького письменника Жана Божко "Дволапий час" у перекладі Віктора Мотрука.

Кіноповість Жана Божка задумана автором як задушевна лірична оповідка про героїчну мандрівку у часі, що зветься життям. Пов’язавши минуле й сучасне,  французький митець доносить до наших  очей і душ зворушливу історію про мережива долі француза з Бургундії Роже й українця із Закарпаття Миколи, як і в німецькому полоні, подружилися і, прощаючись, дали один одному слово, що зустрінуться уже в мирний час.

Початок о 17 год.

 

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".