Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Календар на 0 рік

2013-02-28

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ САГАРДА

80-річчя від дня народження відомого науковця, педагога вищої школи (1933–2006)

Вчитель учителів…Так тепло називали Володимира Васильовича поміж собою його аспіранти. Професор В. В. Сагарда – особистість неординарна багатогранна.

Народився 28 лютого 1933 р. в с. Кулішівка Градизького району на Полтавщині, доктор педагогічних наук, професор. На вигляд простий сільський хлопець, закінчивши в 1950 р. середню школу, вступив до Черкаського державного педагогічного інституту, після закінчення якого в 1954 р. отримав направлення на Закарпаття.

Тут, на теренах Срібної Землі, Володимир Васильович розпочав свою педагогічну діяльність у Хустській СШ, згодом директорував у Нижнєбистрянській школі-інтернаті, працював в органах народної освіти, заступником директора Ужгородських середніх шкіл № 3 і № 5.

З 1966 р. пов’язує своє життя з викладацькою діяльністю – підготовкою педагогічних кадрів в Ужгородському державному університеті: старший викладач кафедри педагогіки і психології, заступник декана фізичного факультету, доцент кафедри мікроелектроніки. У 1972 р. захищає в Києві кандидатську дисертацію на тему “Методика вивчення оптики на рівні сучасних наукових уявлень”, а у 1992 – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Система підготовки педагогів в умовах університетської освіти”.

У 1987 р. на конкурсній основі обирається на посаду завідувача кафедри педагогіки і психології УжНУ, оновлює стиль діяльності співробітництва з іншими кафедрами та ВНЗ (Сегедським університетом, Ніредьгазьким педінститутом Угорщини та Пряшівським університетом Словаччини), орієнтує роботу кафедри на вдосконалення психолого-педагогічної підготовки студентів – майбутніх учителів, проводить роботу на опанування студентами другої спеціальності (практичного психолога).

Очолювана ним кафедра педагогіки і психології та й особисто вчений-педагог багато років поспіль співпрацював із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти: професор В. В. Сагарда читав лекції з методики викладання фізики в загальноосвітній школі, актуальних питань педагогіки та психології для різних категорій вчителів, котрі проходили курси підвищення кваліфікації в ЗІППО, виступав на науково-методичних семінарах та конференціях, що проводили різні підрозділи інституту, розробив навчальну програму “Риторика” і викладав цей предмет у ліцеї м. Мукачева. Автор цієї публікації мала щастя побувати на цих уроках у досвідченого педагога, адміністрації загальноосвітніх шкіл області неодноразово запрошували вченого на семінари-практикуми.

Володимир Васильович – автор більше 300 наукових праць, в тому числі монографій, підручників, посібників, брошур, методичних рекомендацій, зокрема “Теорія і практика профорієнтаційної діяльності педагога” (2000), “Соціально-правові психологічної служби в системі освіти” (2000), “Психологічна служба в школі. Навчальний посібник”. – Ужгород: УжДУ, 1994 (співавт. І. В. Козубовська, Ю. А. Прокопович, Е. О. Афанасенко), “Актуальні питання діяльності шкільного психолога. Посібник”. – Ужгород: УжДУ, 1994 (співавт. І. М. Різак, В. А. Башкірєв, В. В. Гомоннай, І. В. Козубовська та ін.), “Підготовка і діяльність шкільних психологів. Посібник”. – Ужгород: УжДУ, 1995 (співавт. І. В. Козубовська, В. В. Гомоннай, Ю. А. Прокопович та ін.), “Соціально-правові основи діяльності психологічної служби в системі освіти. Навчально-методичний посібник”. – Ужгород: УжДУ, 2000 (співавт. І. В. Козубовська, Ю. А. Прокопович, О. В. Дорогіна, М. М. Дідик, Н. А. Зобенько, В. В. Керецман), “Освітньо-виховні проблеми національних меншин Закарпаття”, – Ужгород: УжНУ, 2000 (співавт. М. Ю. Токар, В. С. Фернега), “Дистанційне навчання в системі освіти”. Ужгород: УжНУ, 2002 ( співавт. І. В. Козубовська, О. П. Пічкар).

Під керівництвом професора В. В. Сагарди підготовлено 7 кандидатів наук і одного доктора наук. Вчений, досвідчений педагог вищої школи очолював філіал науково-методичного центру середньої освіти МОН України, який було відкрито при кафедрі педагогіки і психології УжНУ. Володимир Васильович – організатор багатьох всеукраїнських науково-практичних конференцій. Отримав 2 авторських свідоцтва, 3 патенти на винаходи та підтвердження на близько 20 раціональних пропозицій в галузі педагогічної науки і практики.

За досягнуті успіхи в розвитку вітчизняної педагогічної і фізичної наук нагороджений Почесною відзнакою Президента України за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток, зміцнення української держави (2000). У 1962 році вченому присвоєно звання Відмінника народної освіти, а в 1984 р. його заслуги відзначено медаллю “Ветеран праці”, медаллю А. С. Макаренка, срібною медаллю ВДНГ СССР.

Про науково-педагогічний внесок у розвиток, зокрема вищої школи та української освіти, різні її ланки, мовиться у книзі “Педагогічна­ освіта на Закарпатті” авторів – Гомонная В. В., Росула В. В., Ходанича П. М.

Відомий вчений-педагог відійшов у вічність 1 грудня 2006 р. Похований в м. Ужгороді.

Добрий спомин про професора Володимира Васильовича Сагарду завжди буде жити в продовжувачах, розпочатих ним творчих пошуках, його послідовниках – науковцях.

У колі науковців-педагогів він вирізнявся широким спектром проблем дослідження в різних сферах шкільної та народної педагогіки, педагогіки вищої школи. Він завжди був генератором новаторських ідей. До прикладу, на початку 90-х рр. ХХ-го століття Володимир Васильович розробив систему професійного відбору студентів вищих навчальних закладів, котрі в майбутньому займатимуться педагогічною діяльністю.Автор: МАРІЯ БАЯНОВСЬКА


Бібліографія/джерела

1. Сагарда, В. В. Актуальні питання діяльності шкільного психолога : посібник / В. В. Сагарда [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1994.

2. Сагарда, В. В. Інновації у підготовці фахівців в умовах класичного університету / В. В. Сагарда, Г. В. Гунда. – Ужгород, 2000.

3. Сагарда, В. В. Підготовка і діяльність шкільних психологів : посібник / В. В. Сагарда [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1995.

4. Сагарда, В. В. Профорієнтаційна робота з молоддю: професія соціальний працівник / В. В. Сагарда [та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2002.

5. Сагарда, В. В. Психологічна служба в школі : навч. посіб. / В. В. Сагарда [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1994.

***

6. Сагарда, В. В. Громадянин і громадянськість в контексті прав і свобод національних меншин : [в т. ч. і про Закарпаття] / В. В. Сагарда, Ю. А. Прокопович, В. В. Сагарда // Законодавче забезпечення прав і свобод­ національних­ меншин в Україні та його відповідність міжнародним­ правовим нормам : матеріали міжнар. науково-практ. конф. (23-24 трав. 2006 р., м. Ужгород). – Ужгород : Ліра, 2006. – С. 162-172.

7. Сагарда, В. В. Забезпечення освітніми послугами національних меншин Закарпаття / В. В. Сагарда, В. С. Фернега, Т. Ф. Фернега // Законодавче забезпечення прав і свобод національних меншин в Україні та його відповідність міжнародним правовим нормам : матеріали міжнар. науково-практ. конф. (23-24 трав. 2006 р., м. Ужгород). – Ужгород : Ліра, 2006. – С. 79-83.

8. Сагарда, В. В. Концептуальні підходи до розв’язання проблем освіти ромів / В. В. Сагарда // Освіта і роми: стан, проблеми, перспективи : (матеріали науково-практ. конф.). – Ужгород, 2005. – С. 8-12.

9. Баяновська, М. Р. До питання підготовки вчителя національної школи / Марія Баяновська, Володимир Сагарда // Учитель національної школи. – Ч. 1. – Тернопіль, 1991. – С. 188-189.

10. Баяновская, М. Формирование эстетического отношения к искусству в детских творческих коллективах / Мария Баяновская, Владимир Сагарда // Формирование эстетического отношения к искусству : в 6-ти т. – Москва, 1991. – С. 187-190.

***

11. Гомоннай, В. В. Володимир Сагарда : [д-р пед. наук, проф., зав. каф. педагогіки і психології УжНУ] / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, П. М. Ходанич // Гомоннай, В. В. Педагогічна освіта на Закарпатті / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, П. М. Ходанич. – Ужгород : Ґражда, 2003. – С. 97-104. : портр.

12. Ходанич, П. М. Сагарда Володимир Васильович : [д-р пед. наук, проф. УжНУ] / П. М. Ходанич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ ст. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 293. : портр.

13. Педагоги-науковці : [в т. ч. про В. В. Сагарду] // Освіта Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 2009. – С. 387-396. : фото.
Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-04-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за березень 2019 р."

2019-04-02

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-03-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена Міжнародному дню театра "Театр: вчора, сьогодні, завжди".

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".