Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-01-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2046

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Вивчення синтаксису у школі"

іванова людмила петрівна
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

9 Стрічик Віта
Михайлівна

Відповідь:

Радимо, переглянути наступну літературу:

Мельничайко, Володимир Ярославович.Українська мова. Види мовного розбору : Довідник / Володимир Мельничайко. - Вид. 2-е, доп. та перероб. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 142,[2] с. - ISBN 978-966-408-238-6

Терлак, Зеновій Михайлович.Українська мова [Текст] : Збірник вправ із синтаксису та пунктуації / Зеновій Терлак. - Львів : Світ, 1999. - 223 с. - ISBN 966-603-075-6

Слободинська, Тамара Степанівна.Українська мова [Текст] : Синтаксис. Вправи та завдання : Посібник для 7-9 кл. / Тамара Слободинська, Ніна Іваницька, Євдокія Драч,. - К. : Академія, 1999. - 77,[2] с. - (Сер. "Відкритий урок"). - ISBN 966-580-055-8

Вихованець, Іван Романович.Граматика української мови. Синтаксис : Підручник для студ. філологічних факультетів вузів / Іван Вихованець,; Ред.: М.С.Тимошик, Л.Л.Щербатенко. - К. : Либідь, 1993. - 365,[3] с. - ISBN 5-325-00174-4

Ермоленко, Світлана Яківна.Синтаксис і стилістична семантика [] : монографія / С. Я. Ермоленко, ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. - К. : Наук. думка, 1982. - 210 с.
Ожоган, Василь.Навчально-методичний посібник з сучасної української літературної мови (синтаксис) / Василь Ожоган, Віталій Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : [б. и.], 2002. - 94,[2] с. - Бібліогр. в кінці глав.

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-01-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2045

Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти відповідь на питання Права і обовязки студентського самоврядування.

Іванка
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
371.83(477)
С 88
Студентське самоврядування в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / Ред.- упоряд.: Н. Демчук, Л. Кудіна. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2004. - 60 с. - 2 р.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

Скубашевська, Ольга Станіславівна.
Дискурс як технологія учнівської та студентської молоді [Текст] / О.С. Скубашевська // Вища освіта України. - 2008. - № 1. - С. 31-35. - Библиогр.: с. 35 (13 назв.)

Лозинський, Е. П.
Положення про учнівське самоврядування [Текст] / Е. П. Лозинський // Виховна робота в школі. - 2008. - № 4. - С. 28-31

Борисова, Г.
Адміністративна модель учнівського самоврядування [Текст] / Г. Борисова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 1. - С. 69-71

Лозинський, Е. П.
Положення про учнівське самоврядування у школі [Текст] / Е. П. Лозинський // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 4. - С. 27-31

Грищенко, Н. А.
Технологія формування просоціальних особистісних смислів студентської молоді у виховному процесі ВНЗ [Текст] / Н. А. Грищенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 2. - С. 21-25. - бібліогр.: 14 назв

Підсумки конкурсу наукових студентських робіт із маркетингу імені Ігоря Ткаченка "Молодь опановує маркетинг" [Текст] // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. - С. 66-67.

Семиченко, Валентина.
Гендерні особливості самосприйняття с тудентів у контексті соціально-рсихологічних суспільних відносин [Текст] / Валентина Семиченко // Соціальна психологія. - 2009. - № 2. - С. 143-151

Students perception of degree of academic community involvement in academic life / Carmen E. Stoenoiu та ін. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - P276-283 : форм., табл. рис. - Бібліогр.: 14 назв
(Шифр в БД А669736/2009/11)2010-01-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2044

Доброго дня!
Допоможіть будь ласка знайти повідомлення на тему - інформаційна відкритість та інформиційна безпека в діяльності міжнародних фіансово - кредитних установ.

Катя
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Радимо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-01-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2043

календарное планирование по немецкому языку

Андронаки Нина
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2042

характеристика трастових послуг

Солдатова Ганна
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Радимо використати наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2041

Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти відповідь на питання Система вищої освіти Великобританії

Олена Іванівна
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2039

Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти відповідь на питання Болонський процес в Україні.Якщо можна то обширену відповідь.

Маряна
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:
74.58
Ж91
Журавський, Віталій Станіславович. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] : научное издание / В.С. Журавський, М.З. Згуровський ; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Політехніка, 2003. - 200 с. + Додатки: с. 173-189. - Бібліогр.: с. 191-192.

Вернигора, О. І. Український підручник зарубіжної літератури в контексті Болонського процесу [Текст] : методический материал / О.І. Вернигора // Зарубіжна література. - 2006. - №7-8. - С. 49-50.

Данилишин, Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації [Текст] / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 3. - С. 14-22. - Бібліогр.: 11 назв.

Жованик, В. І. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Жованик, Г.В. Жованик // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №12. - С. 112-120.

Згуровський, Михайло Захарович. Болонський процес і його вплив на вищу технічну освіту [Текст] : научное издание / М.З. Згуровський, Ю. Якименко // Наука та інновації. - 2006. - Т.2, №1. - С. 15-20.

Луцик, Д. Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу та про дещо інше [Текст] : болонський процес / Д. Луцик // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - №10. - С. 14-16.

Якименко, Юрий Иванович. Бакалавр европейского уровня [Текст] : [Базовое квалификационное образование: от теории - к практике] / Юрий Иванович Якименко; Інт. Марина Касумова // Сучасна освіта. - 2007. - № 1-2. - С. 12-13. : фото

Короткий термінологічний словник чинного законодавства: Вища освіта і Болонський процес [Текст] // Урок української. - 2007. - №1. - С. 27-29

Слова, про які сперечаємося: Болонський процес [Текст] : серія статей / В. Брюховецький, А. Павко, К. Шумик // Урок української. - 2007. - №1. - С. 57-61

Полонський , В. Г. Українській освіті - європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір [Текст] / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми
економіки. - 2007. - № 5. - С. 76 - 81. - Бібліогр.: с. 81 ( 10 назв)

Охременко О. Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки [Текст] / Охременко О.// Персонал. - 2007. - № 8. - С. 65- 69. - Бібліогр.: 4 назви

Рожок, В. І. Освіта і Болонський процес [Текст] : научно-популярная литература / В.І. Рожок// Музика. - 2006. - №1. - С. 18-20.

Дмитриченко, Николай Федорович. Болонский процесс [Текст] : принципы едины, пути реализации различны / Н.Ф. Дмитриченко; Інт-ю М. Касумова // Сучасна освіта. - 2007. - № 11. - С. 10 - 12. : фото

Чепорнюк Є. Болонський процес очима студента [Текст] / Чепорнюк Є. // Персонал. - 2007. - № 9. - С. 73- 75. - Бібліогр.: 7 назв

Степко, М. Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу [Текст] / М.Ф. Степко // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 1. - С. 75-81

Калмикова, Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес: проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу [Текст] / Л. Калмикова // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 61-63. - Бібліогр.: 11 назв.

Яновський , Михайло. Деякі психологічні аспекти впровадження "болонської системи" [Текст] / М. Яновський , Л. Яновська // Соціальна психологія. - 2008. - № 6. - С. 108-112. - Бібліогр. в кінці ст.

Швець, Віктор. Бухгалтерська освіта в Україні в контексті Болонського процесу [Текст] / В. Швець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 7. - С. 4-7. - Бібліогр. с. 7 (5 назви)

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4


<<<     << ... 561 | 562 | 563 | 564 | 565| 566 | 567 | 568 | 569 | ... >>     >>>