Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5988
2024-07-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10370
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Казкарі Іршавщини Пилип
Сімочко Ірина Вікторівна

Сімочко Ірина Вікторівна
2024-07-08

Добрий день!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 82.3-44
З-39
Зачаровані казкою : укр. нар. казки Закарпаття в записах П. В. Лінтура / упоряд. І. М. Сенько ; худ. М. М. Дем’ян. – Ужгород : Карпати, 1984. – 526 с.

К 82.3-44
К 14
Казки одного села / запис текстів, післямова та примітки П. В. Лінтура ; упоряд. Ю. Д. Туряниці. – Ужгород : Карпати, 1979. – 368 с.

* * *
Густі, Василь. Казкар із казкового краю. Василю Шкірі – 50 років / В. Густі // Новини Закарпаття. – 2008. – 20 трав. – С. 8. ; Старий Замок. Паланок. – 2008. – 22-28 трав. – С. 20. ; Фест. – 2008. – 29 трав. - 4 черв. – С. 14. ; Ужгород. – 2008. – 31 трав. – С. 10. ; Трибуна. – 2008. – 24 трав. – С. 12. ; Нове життя. – 2008. – 22 трав. – С. 1. ; Нове життя. – 2008. – 19 черв. – С. 1.

Шкіря, Василь. "Дитяча книга повинна бути цікавою, корисною і доступною", – каже закарпатський казкар Василь Шкіря : [розмова з письм. / вела М. Шутко] / В. Шкіря // Новини Закарпаття. – 2012. – 14 квіт. – С. 21.

Шкіря, Василь. Казкар Василь Шкіря: "Нашим найбільшим ворогом є успіх" : [розмову з письм. / вела Т. Грицищук] / В. Шкіря // Срібна Земля. – 2010. – 28 трав. – С. 11.

Шкіря, Василь. Казкар із серцем дитини : В. Шкіря вже два десятки літ творить власні казкові світи : [розмова з письменником / вів М. Ісак] / В. Шкіря // Новини Закарпаття. – 2013. – 25 трав. – С. 20.

Шкіря, Василь. Не перевелися казкарі на Іршавщині : [про кн. О. Фулитки "Казки від Сонька"] / В. Шкіря // Нове життя. – 2011. – 23 лип. – С. 3 : фот.

2024-06-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10369
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література по культурі музичного Закарпаття Анна
Змійовська Діана Михайлівна

Змійовська Діана Михайлівна
2024-06-25

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі:

К 85.3
Б 74
Богородичні пісні / запис текстів і мелодій, упорядкув., підготов. текстів, вступ. ст. та прим. І. В. Хланти ; розшифрув. мелодій Ф. І. Копинець. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 256 с.

К 85.3
Д 75
Дрогальчук, Ганна Василівна. Методика збирання фольклору: порадник збирачам пісенного фольклору Закарпаття / Г. В. Дрогальчук, В. Ю. Рац ; відп. за вип. В. В. Рудейчук ; Обл. орг.-метод. центр культури. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2011. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35.

К 85.3
З-36
Заспіваймо собі: пісенник / упоряд., передм. Д. Федаки, худ. оформ. О. Долгош. – Ужгород : Закарпаття, 2001. – 201 с. : іл.

К 85.3
М 13
Мадяр-Новак, Віра Василівна. Збірник закарпатських народних пісень: для шкіл естетичного виховання та загальноосвітніх шкіл. Ч. 1 / В. В. Мадяр-Новак ; ред. І. С. Гудзоватий ; худ.: Н. Газій ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Упр. освіти Закарпат. облдержадмін. [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття : Вид-во Закарпат. обл. упр. статистики, 1999. – 228 с. : портр., іл.

К 85.3
М 47
Мелодії Карпат [Ноты] : твори композиторів Закарпаття / Обл. центр нар. творчості ; уклад. М. Ю. Пеняк ; відп. за вип. В. В. Кобаль. – Ужгород : [б. в.], 1999. – 32 с.

К 85.3
М 59
Микуланинець, Леся Михайлівна. Етнокультурні виміри становлення та розвитку професійного музичного мистецтва Закарпаття другої половини ХХ століття: монографія / Л. М. Микуланинець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Мукачів. держ. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2012. – 212 с. : кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-190.

К 85.31
Н 30
Народні музичні інструменти Закарпаття: кат. вист. / Закарпат. краєзнав. музей ; уклад. В. А. Шостак ; ред. Н. П. Золотовська ; відп. за вип. П. М. Федака. – Ужгород : Закарпат. облполіграфвидав, 1986. – 32 с. : іл.

К 85.3
П 33
Піров, Іван Васильович. Співаю рідному краю: практ. посіб. для вчителів музики, муз. працівників, дітей дошкільного віку та студ. пед. уч-щ / І. В. Піров. – Ужгород : Карпати, 2003. – 202 с. : іл.

К 85.313
П 84
Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення: 60-річчю возз’єднання Закарпаття з Україною присвячується. Вип. 1 / Упорядкув., підгот. текстів, передм., прим. Л. М. Мокану ; ред. : Ю. Петрушко. – Ужгород : Карпати, 2005. – 420 с. : портр., фот.

К 85.313
П 84
Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення: зб. ст., есе про музич. культуру Закарпаття. Вип. 2 / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Ужгород. заоч. ф-т Донец. держ. муз. акад. ім. С. С. Прокоф’єва [та ін.] ; упоряд., підготов. текстів, передм., прим. Л. М. Мокану, редкол.: В. Ф. Теличко, Л. М. Мокану [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2010. – 496 с.

К 85.313
П 84
Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення: [зб. ст., есе, про муз. культуру Закарпаття]. Вип. 3 / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Ужгород. держ. муз. училище ім. Д. Є. Задора, Закарпат. орг. Нац. Нац. спілки композиторів України. – Ужгород : Карпати, 2016. – 520 с. : іл.

К 85.31
Р 78
Росул, Тетяна Іванівна. Музичне життя Закарпаття 20-30-х років ХХ століття: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства / Т. І. Росул ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2003. – 20 с.

К 85.3
Ш 79
Шостак, Віктор Андрійович. Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття: музичні традиції і сучасність / В. А. Шостак. – Ужгород : Карпати, 2016. – 208 с. : кольор. іл. – (Програма "Українська книга"). – Бібліогр. у підрядк. прим.

К 85.3
Ш 79
Шостак, Віктор Андрійович. Цінності, що виходять за межі часу. Інструментальне музикування на Закарпатті: монографія / В. А. Шостак ; вступ. ст. І. Мацієвський ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. краєзнав. музей. – Ужгород : Карпати, 2014. – 162 с.
***
271.2(477)
У 45
Товтин, Н. І. Історико-культурний екскурс шляхів становлення музичного мистецтва Закарпаття другої половини XX – початку XXI ст. / Н. І. Товтин // Україна: шляхи формування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації : [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Ужгород, 21-23 жовт., 2010 р., приуроч. 75-річчю з Дня народж. Блаженнішого Володимира, Митрополита Київ. і всієї України, Предстоятеля Укр. Православ. Церкви]. Частина I. – Ужгород, 2011. – С. 219-243.

К 79.1
Н 34
Шостак, Віктор. Роль музичного інструментарію в традиційних обрядах Закарпаття / В. Шостак // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Ужгород : Патент, 2000. – Вип. 4. – С. 126-131. – Бібліогр. наприкінці ст.
***
Гайдук, Василь. Становлення професійної музичної традиції на Закарпатті / В. Гайдук // Культуролог. джерела. – 2005. – № 1. – С. 14-16.

Німилович, Олександр. Зміст, види і форми музичного виховання в Закарпатті (1919-1939): рец. на кн. О. Юрош "Музичне виховання в Закарпатті: контекст освітнього процесу (1919-1939). Монографія" ( Дрогобич : Сурма С., 2007.– 216 с.) / О. Німилович, Л. Філоненко // Культуролог. джерела. – 2008. – № 3. – С. 36-37. : фот.

За більш детальною інформацією звертайтесь у Відділ краєзнавства нашої бібіліотеки.

2024-06-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10368
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: список іноземних видань з теорії права, які перекладені на українську мову в різні роки. Дякую. Іван
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-06-18

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

67.9(4)
Г37
Гердеґен, Матіас. Європейське право : [підручник] / М. Ґердеґен ; пер. з нім. Н. Саповська. – Перекл. 9-го вид., переробл. і допов. – К: К.І.С, 2008. – 528 с.

86.3
Д 40
Джероза, Ліберо. Церковне право / Л. Джероза ; пер. з нім. Н. Щиглевська. – Львів : Свічадо, 2001. – 336 с.

67.9(4УКР)300.5
Є 24
Європейський демократичний доробок у галузі виробничого права : матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ / БДІПЛ, ПАРЄ / пер. з англ. О. Россоха ; Л. Колісецька ; за ред. Ю. Ключковський. – К.: Логос, 2016. – 552 с.

614
О-92
Охорона здоров’я та права людини : ресурс. довід. / за ред.: Дж. Коен, Т. Езер [та ін.] ; за наук. ред. укр. версії І. Я. Сенюта ; пер. з англ. Н. Шевчук. – Львів: Медицина і право, 2011. – 600 c.

67.9(7СПО)
У-71
Урофскі, Мелвін. Права людини: особиста свобода і Білль про права / М. Урофскі. – [Б. м. : б. и.], 2006. – 96 с. : іл.

Содержание:
Джерела релігійної свободи
Релігійна свобода на сучасному етапі
Свобода слова
Свобода друку
Право на зберігання та носіння зброї
Право на недоторканість особи, її приватного життя
Право звинуваченого вимагати суду присяжних [та ін.]

347(477.83/.86)
Ц 58
Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. = Codex civilis pro Galicia Orientali anni MDCCXCVII / пер. з лат. А. М. Гужва ; за ред.: О. Д. Кутателадзе, В. М. Зубар. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 660 с. : іл.

67.3(0)
Ц75
Ціцерон, Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів = De res publica. De legibus. De natura deorum : научное издание / М.Т. Ціцерон; Пер. з латин. – К. : Основи, 1998. – 480 с. – Покаж.: с. 435-476.

2024-05-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10366
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: видання публікації про сакуру Глушко Марія
Сімочко Ірина Вікторівна

Сімочко Ірина Вікторівна
2024-06-03

Добрий день!
Уточніть, будь ласка, що саме Вас цікавить: сакура як рослина, або публікації про сакуру в Закарпатті?
2024-05-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10367
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Книги про видатних жінок україни Анастасія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2024-05-31

Доброго дня.

Зверніть увагу!

929(477) П 52
Полонська-Василенко Н. Д.
Видатні жінки України/ Н. Д. Полонська-Василенко. –Репр. вид. 1969 р. – К.: Центр учб. літ., 2020.–164 c. :a-іл. – Бібліогр. у підрядк. прим.. – Імен. покажч.: с. 153-160.

94(477)"1917/1930" К 56
Коваль Р. М.
Жінки у Визвольній війні : історії, біографії, спогади, 1917-1930/ Р. М. Коваль. –К.: Видавництво Марка Мельника, 2020.– 432 c. :a-іл. – (Бібліотека історичного клубу "Холодний яр"). -(Видатні українці; кн. 11). – Бібліогр. наприкінці ст.

929(477) С 28
Сегеда, Сергій Петрович
Видатні жінки української історії : біограф. нариси на тлі іст. подій/ С. П. Сегеда. – К. : Балтія-Друк. – 2020
Кн. 1 : X – XVIII ст. – 2020.– 264 c. :a-іл. – Імен. покажч.: с. 252-255. – Бібліогр.: с. 256-260.

63.3(4УКР) У45
Українки в історії / за заг. ред. В. К. Борисенко. – К.: Либідь, 2004. – 328 c. :a-іл.

Литовченко В.
Видатні українські жінки-науковці – ровесниці шестидесятників / В. Литовченко // Світогляд. – 2019. –№ 5. –C. 6-13.

Інтернет – ресурси:

Відомі українські жінки, які докорінно змінили світ
Посилання 1

Жінки-легенди: 8 українок, що підкорили світ
Посилання 2

Народжена у вишиванці! Славні українки всіх часів, яких знає весь світ
Посилання 3
2024-05-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10365
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чи є книга у вашій бібліотеці – "Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура" під редакцією Миколи Вегеша та Чілли Фединця? Вікторія
Довжанин Оксана Василівна

Довжанин Оксана Василівна
2024-05-17

Добрий день!
Потрібна Вам книга знаходиться у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.
К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.


2024-05-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10364
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Алеї міста Ужгорода Маргарита
Довжанин Оксана Василівна

Довжанин Оксана Василівна
2024-05-09

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі:

1. Біклян, Христина. В Ужгороді висадили алею пальм : [на вул. Баб’яка поруч із сакурами] / Х. Біклян // Карпат. об’єктив. – 2024. – 11 квіт. – С. 2 : фот.

2. Деркач, Марія. Місто мініскульптур і найдовшої липової алеї : в Ужгороді можна торкнутися статуї Свободи й сфотографуватися із затятим селфіманом / М. Деркач // Високий Замок. – 2021. – 19-25 серп. – С. 4 : фот.

3. Духнович, Іван. Як з’явилися в Ужгороді липова алея та пенсільванський ясен / І. Духнович // Неділя. – 2018. 25-31 трав. – С. 19 : фот.

4. Зіркові закарпатці на алеї в Ужгороді : [про поповнення новими іменами, серед них: художники А. Ерделі та Й. Бокшай, спортсмен-боксер Д. Гутенко "Балтиморський тигр", відомі письменники К. Міксат та І. Ольбрахт] // РІО. – 2024. – 23 берез. – С. 4 : фот.

5. Міські депутати погодили створення в Ужгороді Платанової алеї : [про голосування в Ужгород. міськраді] // РІО. – 2024. – 6 квіт. – С. 4 : фот.

6. Тоцкая, Л. В свои 75 восхитительно-прекрасна : [про лип. алею в м. Ужгород] / Л. Тоцкая // Трибуна. – 2003. – 17 трав. – С. 3.
2024-04-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10363
Добрий день! Напишіть, будь ласка, список літератури на тему "агресія в міжособистісних відносинах" Неля
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-29

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

159.9
Б 51
Берн, Ерік. Ігри, у які грають люди : світ. бестселер із психології стосунків / Е. Берн. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 256 с.

316.4
Ґ 24
Ґауді, Трей. Сила запитань. Як ефективно комунікувати й переконувати інших / Т. Ґауді ; пер. з англ. О. Асташова. – К. : Наш Формат, 2022. – 248 с. – (Бестселер New York Times № 1).

316.48
К 73
Коулман, Пітер. Результативний конфлікт : незгода – це сила, що працює на вас / П. Т. Коулман, Р. Ферґюсон ; пер. з англ. І. Софієнко. – 2-ге вид. – К. : Наш формат, 2017. – 312 с. – (Світоглядна література). – Бібліогр.: с. 294-304.

316.4
Я 90
Яхно, Тетяна Петрівна. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Львів. комерц. акад.". – К. : Центр учбової літ., 2019. – 176 с. : іл.
***
Данилова, Таїсія. Особистість, схильна до ревнощів: деякі аспекти проблеми / Таїсія Данилова // Соціальна психологія. – 2007. – № 2. – С. 87-92.

Коломієць, Олена. Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу) / О. Коломієць // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 78-82.

Палчей, М. В. Агресія – перший крок до насильства : заняття з елементами тренінгу / М. В. Палчей // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 13-16.

Поговоримо про... стосунки між людьми : випуск 6 // Позакласний час. – 2020. – № 2. – С. 29-36. : ілюстр.

Рашковська, Ілона. Психолог дня психолога : як нам працювати із собою / І. Рашковська // Психолог. – 2019. – № 6. – С. 66-75. – Бібліогр. наприкінці ст.

Туревич, Олена. Взаємовідношення агресивного і неагресивного психосоціальних станів в осіб юнацького віку / О. Туревич // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2017. – № 4. – С. 127-133.

Юсупова, Н. О. Міжособистісні стосунки студентів в аспекті віртуальної взаємодії / Н.О. Юсупова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 78-80 : табл.

Інтернет-ресурси:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

Посилання 5

2024-04-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10362
Добрий день! Мене цікавить: "Книга пам'яті Лемківщини" 1944-1946, том 1, 2015. Зведено Ярославою Галик. Чи можна зробити у Вас копії з деяких її сторінок? віталій
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-15

Добрий день! На жаль, потрібне видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2024-04-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10360
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Чи має Ваша бібліотека: Іванова, О. В. (2020). Вплив музики на розвиток образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Вісник Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, (56), 124-129. Та Дар'я
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-15

Добрий день! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2024-04-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10361
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Петренко, О. О. (2021). Використання народної музики в педагогічній роботі з розвитку малюнків старших дошкільників. Наукові записки Інституту мистецтв Університету імені Лесі Українки, (15), 114-119. Дар'я
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-15

Добрий день! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутне.
2024-04-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10355
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга Війна очима киянки. Яни Іваницької. Дякую Таня
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2024-04-11

Доброго дня.
Зверніть увагу.
Така книга у фондах нашої бібліотеки є.
821.161.2
І-19
Іваницька Я. Війна очима киянки. Рік перший. Лютий / Я. Іваницька. –К. : Саміт-книга, 2023. – 424 c. фот. кольор.2024-04-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10356
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга Шептицький для дітей авторка Марія Сердюк. Олена
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-14

Добрий день!
Пропонуємо Вашій увазі видання, яке можете знайти у відділі художньої літератури нашої бібліотеки!

821.161.2
С 32
Сердюк, Марія. Шептицький для дітей / М. Сердюк. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. – 80 с. : кол.іл.

2024-04-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10357
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чи має Ваша бібліотека книгу "Імена України : 100 митців XX ст." Дякую. Сергій Іванович
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-14

Добрий день! Потрібні видання Ви можете знайти у відділі обслуговування нашої бібліотеки!

75/76.071(477)
І-51
Імена України. 100 митців. XX століття : А-Я : [творчість укр. художників 20 ст.] / авт. перед. слова, вступ. ст., уклад. С. І. Побожій. - Суми : Унів. кн., 2023. – 244 с. : кол.іл. – Бібліогр.: с. 239-244.

75/76.071(477)
І-51
Імена України. 100 митців : А-Я : [творчість укр. художників від часів Київ. Русі до XXI ст.] / авт. перед. слова, вступ. ст., уклад. С. І. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2020. – 236 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233-236.


2024-04-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10358
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга Василь Кричевський : орнаметні композиції : альбом. Василь
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-14

Добрий день! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі обслуговування нашої бібліотеки!

76(477)"18/19"
К 82
Василь Кричевський: орнаментні композиції = Vasyl Krychevskyi: ornament compositions : альбом / упоряд. О. О. Савчук ; пер. на англ. Д. Шелудкевич ; передм. М. Р. Селівачов. – Х. : Видавець Олександр Савчук, 2023. – 312 с. : кол.іл.

Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день