Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Василь Іванович Комендар

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Комендар Василь Іванович

1926-2015 рр.

 
Біографія:

Комендар Василь Іванович доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки Ужгородського національного університету, соросівський професор (1997 р.), академік АНВШ, науковий керівник міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛОПЕ) і віце-президент Українського ботанічного товариства.

Народився 2 березня 1926 року в селі Буштино Тячівського  району Закарпатської області в родині техробітника народної школи. В 1931-1937 роках навчався в народній школі. Після закінчення 6-го класу народної школи, в 1937 р., після складання вступного іспиту, поступив на навчання в російську реальну гімназію в м. Прага (ЧСР). Після окупації Закарпаття Угорщиною (в 1939 р.) був переведений для продовження навчання в гімназію в м. Хуст (Закарпаття). В 1946 році, після закінчення середньої школи №2 в м. Хуст, поступив навчатись в Ужгородський державний університет на біологічний факультет і спеціалізувався на кафедрі ботаніки. В 1951 році завершив навчання в університеті, отримавши диплом спеціаліста: “Ботанік. Вчитель біології ї хімії”. В 1951 році поступив навчатись в аспірантуру у відділ “геоботаніка”. Науковим керівником теми дисертаційної роботи був чл. - кор. АН УССР, д. б н., проф. Поварніцин В. О. В 1954 році успішно захистив дисертаційну роботу на вчений ступінь кандидата біологічних наук і отримав диплом по спеціальності “геоботаніка”. В цьому ж році був прийнятий на роботу старшим викладачем кафедри морфології і систематики рослин, яка згодом була перейменована на кафедру ботаніки. В 1957 році був обраний доцентом, а в 1962 р. - зав. кафедрою морфології і систематики рослин. В 1970 році захистив дисертацію на вчений ступінь доктора біологічних наук, а в 1971 році ВАК присвоїв мені вчене звання професора. В 1978 році був обраний деканом біологічного факультету. Під час перебування на цій посаді сприяв будівництву в с. Колочава Міжгірського району біобази для проведення літніх практик студентів. У 1982 році  завершився строк роботи на посаді декана і був тільки завкафедрою. Після 34 років  перебування на посаді зав. кафедрою в 1996 р. був обраний професором кафедри ботаніки. В 1993 р. домігся організації при кафедрі ботаніки міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем. Після створення лабораторії ректоратом УжНУ і начальником Закарпатського обласного управління екології та природних ресурсів В. І. Комендар був призначений науковим керівником і завідувачем цієї лабораторії. Впродовж 17 років досліджував сучасний стан і динамічні тенденції верхньої межі лісу і криволісся в Українських Карпатах і горах-аналогах. В протилежність думці проф. П. Д. Ярошенко та інших авторів, В. І. Комендар, в своїй монографії “Форпост горних лесов” довів, що в сучасний період спостерігається тенденція до просування верхньої межі лісу вгору, причиною чого є тепличний ефект і комплекс інших факторів. Основним фактором, який сприяє зниженню верхньої межі лісу є антропогенний. Василь Іванович Комендар, вперше в ботаніці, запровадив комплексне, монографічне вивчення раритетних видів рослин Карпат на популяційному рівні з метою виявлення їх таксономічної і популяційної структури, морфолого-географічної, екологічної і генетичної диференціації, походження і еволюції. Комплексне дослідження є новим синтетичним напрямом популяційних досліджень, об`єктом яких стала популяція як природно-історична і еволюційна одиниця, як самостійний рівень життя, що дозволяють пізнати біологію виду, шляхи їх становлення і еволюції і, на підставі цього, розробити наукові основи охорони і ефективні заходи по їх реалізації. Цей напрям вивчення видів розроблявся починаючи з 1-ої публікації В. І. Комендарем наукової статті, пов`язаної з комплексним вивченням Narcissus angustifolius Curt. в ”Ботаническом журнале”, 1964. – Т.49, №7. – С. 1024-1032. Згодом аспірантами, співробітниками Міжвідомчої  лабораторії кафедри ботаніки, під науковим керівництвом В. І. Комендаря, було досліджено більше 25 раритетних видів рослин Карпат, захищено 17 кандидатських і одна докторська дисертація.  На ХІ з”їзді УБТ (Харків, 25-27 вересня 2001 р.) професор Ю. А. Злобін визнав, що в Ужгороді, під керівництвом В. І. Комендаря, сформувалась самостійна наукова школа популяційної ботаніки.  Кількість наукових публікацій – 503. Є патент на біологічно-активну добавку до раціону харчування “Бальзам Комендаря”, а також на безалкогольні напої “Закарпатський” та “Васильок”. Є патент у співавторстві з С.С. Фодором “Способи відновлення верхньої межі лісу”. Підготовлено 17 кандидатів біологічних наук, науковий консультант 1 докторської дисертації.

 

 

 

Додаткова інформація:

Джерельні приписи :

Комендар, Василь Іванович. Запрошення на бал весни у Долину нарцисів : фотоальбом / В. І. Комендар, С. Ю. Мельник ; ред. В. Т. Дзьоба ; худож. оформ. М. М. Дем’ян. – Ужгород : Закарпаття , 2002. – 32 с. : фот. кольор.

Комендар, Василь Іванович. Ботанічний заказник "Розмарія"  / В. І. Комендар. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 72 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович. Збережемо красу Карпат. Рослини, що потребують захисту  / В. І. Комендар, Л. М. Фельбаба-Клушина ; відп. за вип. К. М. Бізіля ; худож. оформ. Л. В. Слов'янин. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 18 с. : фот.      

Про охорону природи Карпат / Редколегія: Комендар В. І., Чернекі Й. М., Кормош В. і. – Ужгород : Карпати, 1973. – 228 с. : фот.

Зачаровані Карпати: Заповідники та національні природні парки  Закарпаття  = Magic Carpatians: National natural park and andscape reserves of Transcarpatia : фотокнига / Під заг. наук. ред. Ф.Д. Гамор,  В.І. Комендар. – Ужгород : Карпати, 2005. – 320 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович.  Запрошення на бал весни у Долину нарцисів : [фотоальбом] / В. І. Комендар, Ф. Д. Гамор, С. Ю. Мельник ; Карпат. біосфер. заповідник [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2007. – 48 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович. Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні  / В.І.Комендар. – 3-тє вид.,  доп. і перероб. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 504 с. : іл. – Бібліогр. : С. 487-493.

Комендар, Василь Іванович. У мандри до шовкової косиці / В. І. Комендар ; ред. О. Козоріз ; Державне упр. навколишнього природ. середовища в Закарпат. обл., Міжвід. н.-д. лаб. охорони природ. екосистем Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. – 56 с. : кол.іл. – Текст укр., англ., угор., пол., рум., чес., словац. мовами.

Комендар, Василь Іванович. Медоноси Карпа / В. І. Комендар, Ю. В. Манівчук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 176 с. : іл. – Бібліогр. : С. 173-175. – (в опр.)

Комендар, Василь Іванович.  Лікарські рослини Карпат / В. І. Комендар. – Ужгород : Карпати, 1971. – 248 с. : іл. – Бібліогр. : С. 244-246. – Абет. покажч.: С. 236-243. – (в опр.)

Комендар, Василь Іванович. Подорожі близькі та далекі  / В. І. Комендар ; світлини: В. І. Комендар, С.  Мельник, І. Черниш. – Ужгород : Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014. – 144 с. : кольор.іл.

Інтернет  ресурси:

Василь Іванович Комендар : (до 80- річчя від дня народження) / Ю . Ю. Петрус., І. Я. Кіш та ін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/2DDpSMr

Петрус, Ю. Ю. Комендар Василь Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/2svHWFQ

 

 

 

 

 

Новини

2020-07-13

Обласна книгозбірня запрошує на буккросингову акцію „Капуркова книжка - 5”
16 липня з 11:30 до 14:30 у внутрішньому дворику бібліотеки відбудеться буккросингова акція під відкритим небом „Капуркова книжка-5”.

Любителі книг та всі охочі!
Адаптуючись до нових реалій, повертаємося у стрій - 16 липня з 11:30 до 14:30 знову для вас "Капуркова книжка"- 5 у дворі бібліотеки!!!

ПЕРЕКОНЛИВО ПРОСИМО:
1) приносити для обміну лише ХУДОЖНІ книги УКРАЇНСЬКОЮ мовою (ПІСЛЯ 2000-ГО РОКУ видання) у гарному стані;
2)дотримуватися всіх санітарних та протиепідеміологічних заходів безпеки (ДОТРИМУВАТИСЯ ДИСТАНЦІЇ, бути В МАСЦІ та рукавицях);
3) залишатися ПРИВІТНИМИ та доброзичливими одне до одного!

ОБМІН КНИГАМИ БЕЗКОШТОВНИЙ!

*книги, які ми попередньо підготували, до зустрічі з вами провели 14-денний термін в ізоляції цілющої аури бібліотеки ????

2020-07-07

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка, присвячена 90-річчю вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Лизанця "Феномен професора Лизанця".

2020-07-03

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Видатні гетьмани України".

2020-07-01

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Служитель Божий і народний" з нагоди 155-річчя від дня народження Андрея Шептицього.