Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Видатні закарпатці.

Алфавітний перелік  |  Посторінково

Павленко Григорій Васильович
1936 -   2001 рр.


Біографія.

 

      Відомий закарпатський історик, провідний вчений Ужгородського університету, доктор історичних наук, професор Григорій Васильович Павленко народився 20 квітня 1936 року в с. Новий Мир Поліського району Київської області. Після закінчення Варовицької середньої школи, в 1954 році він вступив на історичний факультет Ужгородського державного університету. Навчався в умовах так званої “хрущовської відлиги”, коли виховувалося нове покоління істориків, які  намагалися одержати можливість відходу від закостенілих схем, започаткованих в роки сталінщини.

     Незважаючи на скрутне фінансове становище молодий  Григорій Павленко вчився добре, намагаючись отримати максимум необхідних знань для подальшої  роботи в царині історичної науки. Закінчивши у 1959 році з відзнакою історичний факультет, він  потрапляє на далекий Сахалін, де упродовж 1959-1962 років працював учителем  історії в Южно-Сахалінському педагогічному інституті. Одночасно друкувався в газетах “Советский Сахалин”, “Молодая Гвардия”, “Корейский рабочий”, де знайомив читачів з історичними проблемами Албанії, Німеччини, Франції, Латинської Америки, Близького Сходу.

Становлення Григорія Васильовича Павленка як науковця припадає на період першої половини 60-х років минулого століття. У 1962-1964рр. він навчався в аспірантурі при кафедрі нової та новітньої історії Московського  державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна під керівництвом видатного історика академіка О. Л. Нарочницького. Прекрасно володіючи німецькою мовою, Григорій Павленко отримав можливість продовжити студіювання в Берлінському університеті ім. Гумбольда. Так, у 1964-1965 рр. Під керівництвом відомого вченого, професора Я. Штрайзантда він поглиблено вивчав германістику. Наукові статті дослідника виходять на сторінках  найпрестижніших історичних журналів “Новая и новейшая история”  та “Вопросы истории”.

 З 1965 року Григорій Васильович Павленко розпочав трудову діяльність на кафедрі  загальної історії Ужгородського університету, пройшовши шлях від викладача до професора. У червні 1966 року при Московському педінституті захистив кандидатську дисертацію на тему: “Німецька соціал-демократія і аграрне питання (1890-1895)”. З’являються одна за одною ґрунтовні наукові монографії. Подальша плідна дослідницька робота в галузі історичної германістики завершилася написанням і успішним захистом у квітні 1982 рік докторської дисертації на тему “Проблеми союзу робітничого класу і селянства в німецькій соціал-демократії в період вступу в епоху імперіалізму в останні третині XIX - початку XX ст.”.

    У 1982-1923 рр. Григорій Павленко знову від’їздить до Німеччини на наукове стажування. Наслідком активної дослідницької роботи стають чисельні наукові публікації. З того часу Григорій Васильович Павленко – учасник багатьох наукових форумів, конференцій, у тому числі міжнародних.

Як визнаному науковому авторитету й чудовому педагогу Г. Павленку доручили керівництво історичним факультетом Ужгородського університету, деканом якого він працював упродовж 1986 – 1991 рр. З 1987 року він був завідуючим кафедрою історії стародавнього світу, середніх віків та історіографії, а з 1993 року – завідуючий кафедрою нової і новітньої історії та історіографії історичного факультету.

    Серед основних наукових інтересів ученого історія і культура Німеччини другої половини XIX – початку XX століття, історія історичної науки і методологія історії та історія Закарпаття. У його  працях оживали історичні постаті – А. Бебель, О. Бісмарк, К. Маркс, Ф. Енгельс, Г. Плеханов, Т. Шевченко, І. Франко, О. Духнович, Е. Еган та ін..

Григорій Павленко був ініціатором створення  наукового збірника “Карпатика”, який в наші дні є одним із провідних історичних видань в Західній Україні. У 1993 році під його керівництвом  побачила світ “Історія Ужгорода” , у співавторстві “Нариси історії Закарпаття” (Т.1.), згодом – “Німці на Закарпатті”. Його перу належить чи не перше в історії Закарпаття енциклопедичне видання “Діячі історії, науки і культури Закарпаття”. Загалом його науковий доробок складає понад 250 праць.

Помер Григорій Васильович Павленко в Ужгороді 25 грудня 2001 року де і похований.

 Додаткова інформація.

 

Джерельні приписи :

 

Вегеш, М. Григорій Васильович Павленко : 70-річчя з дня народження вченого-історика  (1936-2001) / М. Вегеш // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс. Наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри; Від. наук. інформації та бібліографії; уклад. : Т. І. Вачиля, Г. В. Бобонич, І. М. Горват, ; відп. за вип. Л. З. Григаш; випуск. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. – С. 172-175.

 

Вегеш, М. М., Горват, Л. В. Григорій Павленко / М. М. Вегеш., Л. В. Горват // Іст. наука в Ужгород. держ. Ун-ті. – Ужгород, 2000. – С. 86-113.

 

Вегеш, М. Григорію Павленку – 65 / М. Вегеш // Carpatika – Карпатика. Вип. 10: Актуальні проблеми політичного та етнокультурного розвитку  Карпатського регіону в XIX-XX століттях/ УжДУ ; НДІ карпатознавства. – Ужгород, 2001. – С. 344-347.

 

Вегеш, М. Григорій Павленко/ М. Вегеш // Іст. дослідження “Українська історична наука в портретах (XIX-XX ст.)” – Ужгород, 200. – Т.V. – С. 246-278.

 

Вегеш, М. Олашин, М. Відомий вчений і педагог : до 60-річчя від дня народж. проф. Г. Павленка / М. Вегеш., М. Олашин // Новини Закарпаття. – 1996. – 20 квіт. – С. 15.

 

Закривидорога, О. Доробок ученого і педагога : [про доктора історичних наук професора, зав. кафедрою нової і новітньої історії Г. Павленка] / О. Закривидорога // Новини Закарпаття. – 1997. – 11 груд. – С. 6.

 

Історія Мукачева. В 2-х т. / ред. і кер. автор. кол. Павленко Г. – Ужгород : Патент, 1998. – Т.1. З найдавніших часів до 1918 року. – 264 с.

 

Історія Ужгорода / Балагурі Е. А., Зігалов В. О., Мазурок О.С. Павленко Г. В., Тиводар М. П. – Ужгород Патент, 1993. – 220 с.

 

Павленко, Г. В. Велика французька революція і Закарпаття // Carpatika – Карпатика. Вип. 1. Актуальні проблеми історії і культури Закарпаття / УжДУ; Центр карпатистики при іст. ф-ті УжДУ. – Ужгород, 1992. ­– С. 74-93.

 

Павленко, Г. В. Встановлення влади Габсбургів у Закарпатті. Антигабсбурзька і антифеодальна боротьба трудящих (кінець XVII-XVIIIст.) / Г.В. Павленко // Нариси історії Закарпаття. Т.1. (з найдавніших часів до 1918 року). – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ у справах преси та інформації, 2003. –  С. 130-155.

 

Павленко, Г. В. Срезневський – дослідник історії і культури українців Закарпаття / Г.В. Павленко // Carpatika – Карпатика. Вип. 1:  Актуальні проблеми історії і культури Закарпаття / УжДУ ; Центр карпатистики при іст. ф-ті УжДУ. – Ужгород, 1992. – С. 94-106.

 

Павленко, Г. В. Чи був і чи буде “золотий вік” у закарпатського селянина? / В. Г. Павленко // Carpatika – Карпатика. Вип. 3 : до 50-річчя Ужгородського державного університету / УжДУ; Н.-д ін-т карпатознавства. – Ужгород, 1995. – С. 93-114.

 

Павленко, Г. В. Ужгород в епоху феодалізму і його кризи / Г. В. Павленко // Історія Ужгорода : Істор. нарис. – Ужгород : Карпати, 1993. – 1993. – С. 18-58.

 

Павленко, Г. В. Діячі історії, науки і культури Закарпаття : малий енцик. словник : 270 біо-бібліогр. / Г. В. Павленко ; Закарпатське обласне товариство охорони пам'яток історії та культури, Ужгородська спілка чеської культури ім. Я. А. Коменського. – 2. вид., доп. і перероб. – Ужгород : [б.в.], 1999. – 196 с. : рис.

 

Павленко, Г. В. Німці на Закарпаття. / Г. В. Павленко. – Ужгород : Патент, 1995. – 72с.

 

 

Джерельні приписи:

 

 Олашин, Микола.  УжНУ : Професор Григорій Павленко як вчений і педагог / М. Олашин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://karpatnews.in.ua/news/17724-uzhnu-profesor-hryhorii-pavlenko-yak-vchenyi-i-pedahoh.htm. : Назва з екрану.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2019-11-07

До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за жовтень 2019 р."

2019-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "З рідним словом міцніє держава", присвячена Дню української писмемності та мови.

2019-11-05
12 листопада у читальній залі нашої бібліотеки Артем Чапай презентує роман «Дивні люди», який вийшов у «Видавництві 21». Початок презентації о 18:00.
Артем Чапай, відомий своїм читачам як автор художньо-документальної прози, у новій книжці розкрився як майстер суто художньої прози.
Головний герой «Дивних людей» – наш сучасник неандерталець Стьопа Вовк, якого українські вчені відтворили за ДНК. Він виростає в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив, і лише після досягнення повноліття виходить у великий світ. Через брак життєвого досвіду та особливості мислення український неандерталець постійно втрапляє у дивні ситуації, а на сапієнсів дивиться поглядом дещо наївного стороннього.
Артему Чапаю вдалося створити колоритний, динамічний, яскравий текст зі своєрідним голосом.

 

2019-11-05
До Дня української писемності та мови Українське радіо проводить щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності". Початок акції — 8 листопада 2019 р. об 11:00.
Запрошуємо всіх охочих на Радіодиктант національної єдності.
Чекаємо вас у читальній залі нашої бібліотеки.

 

2019-11-04

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Душа його пісень жива" до 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка.

2019-10-02

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".